ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/210

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας χαι Αχκαρνανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Το άρθεο 36 παράγρ. 2 του Ν. 590/1977 «περί χαταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασµό µε τα άρε;α 2 και 3 του αριθµ. 8/1979 κανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1). 2.Τη σύµφωνη γνώµη του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας χαι Αχκαρνανίας που περιλαµβάνεται στο απόσπασµα της υπ' αριθµ. 1183/1990 πράξεώς του. 3.Την υπ' αριθµ. 231 /1989 γνωµοδότηση του Δτηµοτικού Συµβουλίου του Αγρινίου. ΄ 4.Την αριθµ. 230/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο. Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 28 Μαΐου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο νπογΡτοΣ. … ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΄ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ +
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία