ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/211

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Αντωνίου, οικισµού “Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς Αγρινίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφψη: . 1.Το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «περί χαταστατικού χάρτου της Εχκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 1 46) σε συνδυασµό µε τα άρθρα 2 και 3 του αριθµ. 8/1979 χανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1). 2.Τη σύµφωνη γνώµη του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιε-. ράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Αχαρνανίας που περιλαµβάνεται στο απόσπασµα της υπ' αριθµ. 1183/1 990 πράξεώς του. 3.Την υπ' αριθµ. 231 /1989 γνωµοδότηση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Αγρινίου. 4.Την αριθµ. 227 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Ε2νικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο. Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Αντωνίου, οικισµού “Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς Αγρινίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία