ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/213

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού, Συνοικίας Προφήτου Ηλιού Χαλανδρίου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Τη σύσταση τριµελούς Επιτροπής από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας, ως Πρόεδρο, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας χαι Τεχνολογίας ως µέλη, µε σκοπό το συντονισµό των κυβερνητικών ενεργειών για την αποχρατικοποΐηση της οικονοµίας. 2.Η Επιτροπή α) καθορίζει το χρονοδιάγραµµα χαι τις διαδικασίες µε τις οποίες θα προχωρήσει ή αποχρατικοποΐηση στους διαφόρους τοµείς της οικονοµίας και ) Εποπτεύει την πορεία της αποχκρατικοποΐησης και καθορίζει τους κχανόνες που διααφαλίζουν τη διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών. 3.Για την εξυπηρέτησ%του έργου της Επιτροπής συγκροτείται Μονάδα υποστήριξης στο {πουργείο Εθνικής Οικονοµίας µε απόφαση του οικείου Υπουργού. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου & παρ. 4 περίπτ. γ' του Ν. 1558/8 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όὁργαν
  • Τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβερνήσεως για την αποχρατικοποΐηση της οικονοµίας.
  • Την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας και προστασίας των συµφερόντων του Ελληνικού Δηµοσίου. .
  • Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 2008/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/1558 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία