ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/225

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/225

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Καθορισµός κατευθύνσεων του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί το Τµήµα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 50 παράγραφος 2 και του αρθρου 6 παράγραφος 2 του Ν. 1268/1982 «για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων ΈΕχ παιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Λοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 17 3), και β) Της απόφασης «ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Β' 206). . 2. Τη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 24η/31.10.1986),. 3. Τη γνώµη του. Συµβουλίου Ανωτάτης Παιδείας (συνεδρίαση 14/ 6,7.8.2.1989). 4&. Τη 206/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: ΄ ΄“Άρθρο µόνο. 1. Το ενιαίο πτυχίο που χορηγεί το Τµήµα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµιου Θεσσαλονικης, διαχωρίζεται στις ακόλουθες δύο επιµέρους κατευθύνσεις: … α) Μουσικολογίας β) Μουσικοπαιδαγωγικής . 2. Με απόφαση της Γενικής Συνελευσης του τµήµατος ορίζονται οι προυποθεσεις και κάθε αλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εναρξη λειτουργίας των προτεινοµένων κατευθυνσεωνΣτην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-06-29 Προεδρικό Διάταγμα 1990/225
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/83