ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/258

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πρεσβείας στα Νησιά του Σολοµώντος χωρίς τη δηµιουργία νέων θέσεων και “ ΆΑµισθου Προξενείου στο Λοµέ του Τόγκο και άλλες διατάξεις. ΄

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Το άρθρο 17 παράγραφος 3 και το άρθρο 24 παράγραφοι ό και & του Νόµου Φ#19/1976 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 221, 2.Το άρθρο 24 του Νόµου 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (ΦΕΚ 137, τ.Α΄). ΄ 3. Την 7. 1035/1031336/920/000&Α?2Υ.4./90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών (ΦΕΚ 291 /Β/27.4.90),. 4.Τη γνώµη της Πρεσβείας Λάγκος που διατυπώνεται στα υπ' αριθµ. 3978.22/ 154Δ/ 22.6.1987, 3978.22/ 36/ 4.1.1989 χαι 3978 22/ 280/ 20.2.1989 της. ' 5.Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 287/ 13.6.1990 µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: ΄ “Άρθρο 1. Ίδρύεται Πρεσβεία στα Νησιά του Σολοµώντος χωρίς τη δηµιουργία νέων θέσεων. Έδρα της Πρεσβείας αυτής ορίζεται η πόλη Χονιάρα (ΉΟΝΙΑΒΑ),. ' 2.Ίδρύεται “ΆΑµισθο Προξενείο στο Λοµέ του Τόγκο µε περιφέρεια δικαιοδοσίας τη Δηµοκρατία του Τόγκο. “Άρθρο 3. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Προξενι…κού Γραφείου Οττάβας περιλαµβάνει και τις πιο κάτω περιοχές µε αντίστοιχήη µείωση των περιφερειών δικαιοδοσίας των [Γενικών Προξενειων Τορόντο χκαι Μόντρεαλ: Α) ΟΝΤΑΡΙΟ (ΟΤΤΑΥΝΑ/ ©ΑΒΙΕΤΟΝ - ΒΕΝΓΡΒΕΥν - ΙΑΝΑΒΚ - ΕΕΡ& ΑΝΡΌ ΟΒΕΝΥΝΥΠΕ - ΞΤΟΒΜΟΝΤ, .ΡΗΝΡΑΞ& ΑΝΡ - ΡΒΕΞΟΟΤΤ ΑΝΡ ΄ Ε) ΚΕΜΠΕΚ (ΗΉΙΙ. - 948 Στον Υπουργο Εξωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσίευσή και εχτελεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία