ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/260

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση των “ΆΑµισθων Προξενείων Ντουµπάϊ και Αµπού Ντάµπι (ΑΒΗ και σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Αµπού Ντάµπι των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
΄Έχοντας υπόφη: 1.Το άρθρο 24 παρατραφος 6 και το άρθρο 26 παράγραφος 1 του Νόµου 419/1976 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικων» (ΦΕΚ 221, τ.Α?,. 2.Το άρθρο 24 παράγραφος 5 του Νόµου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137, τ.Α΄). 3.Την Υ. 1035/1031336/820/0006Α/27.4.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών (ΦΕΚ 291 /Β/2Τ.4.90). 4.Τη γνώµη της Πρεσβείας Αµπού.Ντάµπι που διατυπώνεται στα έγγραφά της µε αριθµούς Ο3616/ 6/ ΑΣ 989 χαι 095/ 22 /ΑΣ 101/29.8.1989. 5.Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε΄ αριθµό 285/13.6.1990 µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1. Τα “Αµισθα Προξενεία ΠΠΒΑΙ και ΠΗΑΒΙ των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων χαταργούνται. “Άρθρο 2. Συνιστάται Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία Αµπού Ντάµπι. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του παραπάνω Προξενικού Γραφείου εκτείνεται στο σύνολο της Επικράτειας των Ηνωµένων Αραβικών Επιράτων ήτου: ΑΒΗ 5ΗΑΒΙΑΗ, ΑΙΜΑΝ, ΑΙ. ΒΑΞ& ΑΙΕ ΚΗΑΙΜΑΗ., ΕΉΙΑΙΒΑΗ. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήγνα, 4 Αυγούστου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΜΛΗΣ . Οι ΥπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ε=ΩτΕΡικΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Ο νωγπονΡτΟΣ οικοΝονικοΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ -+
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία