ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/261

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(&) Ίδρυση και προαγωγή αµίσθων προξενικών αρχών και επανακαθορισµός περιφερειών δικαιοδοσίας εµµίσθων προξενείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
υπόφη: 1.Το άρθρο 24 παράγραφοι 6 και του Νόµου 419/1976 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 221, τ.Α΄). 2.Το άρθρο 24 παράγραφος 5 του Νόµου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα (ΦΕΚ 137, 3.Την Υ. 1035/1031336/820/0006Α/2Υ.4.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργους Οικονοµικών (ΦΕΚ 291 /Β/27. 4 90). 4.Την έγγραφη γνώµη των Πρεσβειών Ισλαµαµπάντ υπ? αριθµ. 6Ο9/7/ΑΣ 960/29.10.1989 χαι 609/ΑΣ 1092 /6.12.1989, Παρισίων υπ' αριθµ. 609.12/ΑΣ 600/16.3.1990, Κοπεγχάτης υπ' αριθµ. 608 203/9.3.1990, Ονάσιγκτων υπ' αριθµ. 608/ ΑΛΑ/ΑΣ 2094/28.12.1989, - 18360/ΑΣ 12572/ 14.12.1989 και ό08/Πρ. /ΑΣ 1880/17.11.1989. 5.Την υπ' αριθµ. 284/13.6.90 γνώµη του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: 1.Ιδρύονται “Αµισθα Προξενεία στη Λαχώρη και στην ΡΕΞΗΑΥΜΙΑΒ του Πακιστάν. 2.Περιφέρεια δικαιοδοσίας της πρώτης από τις πιο πάνω Προξενικές Αρχές ορίζεται η Επαρχία της δε δεύτερης η Επαρχία ΝΥΙΡΡ (Βορειοδυτική Παραµεθόρια Επαρχία Πακιστάν). - 'Άρθρο 2. 1.Το -Άµισθο Υποπροξενείο Νατίες της Γαλλίας προάγεται σε '“Άµισθο Προξενείο. 2.Το “Άµισθο Υποπροξενείο Αείβοτε της Δανίας προάγεται σε “ Άµισθο Προξενείο. ΄ “Άρθρο 3. 1.Οι Πολιτείες Μίσιγκαν, Οχάϊο, Κεντάκυ και Τεννεσσή αφαιρούνται από την περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Σικάγου και υπάγονται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Προξενείου 2.Το Βόρειο τµήµα της Πολιτείας Νεναάα µε κέντρα το (8τεοη (©τν και το οπο παραµένει στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Αγίου Φραγκίσκου, το δε νότιο τµήµα της Πολιτείας αυτής µε κέντρο το [.α= υπάγεται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Λος “Άντζελες. 3.Η Πολιτεία Υ/γοποίης αφαιρείται από την περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Λος “ Αντζελες και υπάγεται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Αγίου Φραγκίσκου. 4.Η Πολιτεία Πιαὺ παραµένει στη δικαιοδοσία του Γενικού Προξενείου Αγίου Φραγκίσκου. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόώντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία