ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/277

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσάρτηση του συνοικισµού Τόξον της χοινότητας Μοσχοποτάµου του Νοµού Πιερίας στην κοινότητα Εξοχής του ίδιου Νοµού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2, 7, &, 9 χαι 276 του δηµοτικού χαι χοινοτικού κώδικα Π.Δ. 323/1989 (Α΄ 146). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/ 85 (Α΄ 137 σε συνδυασµό µ' αυτές του άρθρου 4 του Π.Δ. 137 /86 (Α΄ 51),. 3.Την από 18.4.1089 αίτηση των εκλογέων κατοίκων του συνοικισµού Τόξου της χοινότητας Μοσχοποτάµου του Νοµού Πιερίας. 4.Την 19/1989 απόφαση του χοινοτικού συµβουλίου Εξοχής του νοµού Πιερίας, µε την οποία συναινεί για την ζητούµενη προσάρτηση του συνοικισµού Τόξου στην κοινότητα Εξοχής. 5.Την από 12.3.1990 σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου του άρθρου 8 του Π Δ. 323 / 1980 της νομαρχιας Πιερίας που διατυπώθηκε στο 2/ 1990 πρακτικό του. | 61 Την 298 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, . µε πρόταση τ'ου Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Ο συνοιχισµος Τόξον της κοινότητας Μοσχοποταµου της Επαρχιας και του Νοµού Πιερίας προσαρτάται στη συνεχόµενη µε αυτόν χοινότητα Εξοχης;της ίδιας Επαρχίας και Νοµού. Στον Υπουργο Εσωτερικών, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτελεση του παρόντος διατάγµατος. 20 Αυτδύστου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν0Σ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ετοτεΡικΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ |
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία