ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/279

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τµήµατος Ασφαλείας “Άνω Λιοσίων Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ιδρύονται από το σχολικο έτος 1990--9] δώδεκα (12) ημερησια και δύο (2) εσπερινά γυµνάσια, ένδεκα (1 1) ηµερήσια και ένα (1] εσπερινό, γενικά λύχκεια και τρία (3) ηµερησια κι ένα (1) εσπερινό τεχνικά επαγγελµατικά λύχκεια, τα οποία κατανέµονται στις [...]"
1.  
  Νοµαρχία Αρτας Διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαιδευσης - Εαπερινό τεχνικό - επαγγελµατικό λύχκειο ΄Άρτας µε τοµείς:
 1. Μηχανολογικό
 2. Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικο .
 3. Δοµικό.
 4. Γεωτεχνικό
2.  
  Νοµαρχία. Αθηνών.
3.  
  Η ισχυς του παροντος διαταγµατος αρχιζει από τη δηµοσιευση του. 5ο. Γραφειο δευπΡοβαθµ…ς εχπ…8ωσης… στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
 • Ιδρύεται Τµήµα Ασφαλείας “Άνω Λιοσίων µε έδρὰ το “Άνω Λιοσίων Αττικής και υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση ΑΆΑσφαλείας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.
 • Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 1304/1982 «Για την επιστηµο. νικη - παιδαγωγαη καθοδήγηση και τη διοίκηση στη γενική χαι τη µέση - τεχνική επαγτελματιχη εκπαίδευση χαι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 144 τΑ'/1982).
 • Την αριθµ. Η/2871/30.4.1990 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού κάι του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΠΒασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ). Μπουρδάρα (ΦΕΚ 296 +.Β'/1990),.
 • Την αριθµ. Υ.1140/1051173/1390/9.7.90 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/τ.Β'/90),. 5δ. Τις γνωµοδοτήσεις των οικείων νοµαρχιακών συµβουλίων µε αριθµό: 2/90 Αιτωλοακαρνανίας, 5/ 89 και ό/89 Αργολίδας, 10/89 'Άρτας, 9/89 Αθήνας, 1 /90 Ανατολικής Αττικής, 12/ 89 Δυτικής Αττικής, 4/90 Πειραιά, 14/89 Αχαΐας, 1/90 Δωδεκανήσου, 1/90 Έβρου, 9/89 Εύβοιας, 10/89 Ζακύνθου, 11 /89 Ηλείας, 8/ 89 Ηµα- θίας, 1 /90 Ηρακλείου, 11 /89 Θεσπρωτίας, 8/ 89 Θεσσαλονίκης, 13/89 Ιωαννίνων, 1/90 Καρδίτσας, 16/ 89 Κέρχκυρας, 1 /90 Κεφαλληνίας, 7/89 Κιλκίς, 7/89 Κοζάνης. 11 /89 Λέσβου, 9/89 Μαγνησίας, 2 /90 Μεσσηνίας, 10/89 Ξάνθης, 10/89 Πιερίας, 8/ 89 Σάµου, 12/89 Σερρών, 9/89 Φωκιδας, 1/90 Χαλκιδικης και 10/89 Ροδόπης.
 • Την αριθµ. 366/1900 γνωμοδοτηση του Συµβουλίου της Επικχρατείας, µε πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-08-28 Ίδρυση Τµήµατος Ασφαλείας “Άνω Λιοσίων Αττικής.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/111
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1140/1051173/1390 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1140_1051173_1390 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Η/2871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Η_2871 1990
ΝΟΜΟΣ 1982/1304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1304 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία