ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/280

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

( Ίδρυση ηµερησίων και εσπερινών γυµνασίων, ηµερησίων και εσπερινών γενικών λυκείων, ηµερησίων και εσπερινών Τεχνικών - Επαγγελµατικών λυκείων χαι προσθήκη τοµέων και τµηµάτων σε ηµερήσια χαι εσπερινά τεχνικά - επαγγελµατικά λύχκεια, ειδικοτήτων σε εήµερήσιες και εσπερινές τεχνικές - επαγγελµατικές σχολές, κύχκλων, χκλάδων χαι τµηµάτων ειδίκευσης σε ενιαία πολυκλαδικά λύχεια χαι ορισµός τµήµατος Βοηθών Αναισθησιολόγων στον τοµέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των Τεχνικών - Επαγγελµατικών λυκείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψης: . -- --1. Τις διατάξεις των αρθρων 5 παρ. 4, 7 και 8, ό6 παρ. 1 και 4 7 παρ. , 8 παρ. 1, 4, δ, 6 και θα, 9 παρ. 2, 4 και 7 και 56 του Ν. 1566/85 «Για τη δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτερο-6θο γυµνάσιο Αθηνών . ©Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής - - --- 1ο Γραφείο-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. - . - Λύκεια Νέας Πεντέλης 2ο Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης . --Άύχκειο Αροσιάς... 6ο Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - δο γυµνάσιο Αγίας Παρασκευής - 4ο λύκειο Αγίας Παρασκευής. 4.Νοµαρχία Δυτικής Αττικής 2ο Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Εσπερινό γυµνάσιο Αιγάλεω. 5.Νοµαρχία Πειραιά δο [Γραφείο δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης - 2ο Τεχνικό - Επαγγελµατικό λύκειο Νέας Σµυρνης με τοµείς: 1)Οικονοµίας και Διοίκησης, µε τµήµατα: - Υπαλλήλων διοίκησης - Υπαλλήλων λογιστηρίου 2)Μηχανολογικό, µε. τµήµα: - Βιοµήχανικών Εγκαταστάσεων και Βιοµηχανικής Παραγωγής Υλ Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό, µε τµήµα: - Εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.. 7ο Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Λύκειο Βουλιαγµένης.5. Νοµαρχία Αχαΐας ΄ 3ο Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης . - Λύκειο Παραλίας - Λύκειο Δεµενίκων - Γυµνάσιο Οβριάς. 7.Νοµαρχία Εύβοιας Διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - 6ο γυµνάσιο Χαλκίδας Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Γυµνάσιο Καθενών - Γυµνάσιο Μακρυκάπας. 8.΄ Νοµαρχία Ηλείας τ τ τ Διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - 3ο λύκειο Πύργου - Αύκειο Βούναργου. 9.Νοµαρχία Θεσσαλονίκης 2ο Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Λύκειο Θέρµης 4ο Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - 7ο γυµνάσιο Καλαµαριάς - θο λύκειο Καλαµαριάς όο Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - 2ο Τεχνικό - Επαγγελµατικό λύκειο Ευόσµου, µε τοµείς: . 1)Οικονοµίας και Διοίκησης, µε τµήµατα: ΄ - Υπαλλήλων διοίκησης - Υπαλλήλων λογιστηρίου 2)Εφαρµοσµένων Τεχνών, µε τµήµα: - Διακοσµητών εσωτερικών χώρων. ΄ 10.Νοµαρχία Ιωαννίνων Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Γυµνάσιο Μηλιωτάδων. 11.Νοµαρχία Καρδίτσας Διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 7ο γυµνάσιο Καρδίτσας. 12.Νοµαρχία Κέρκυρας Λιεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - 7ο γυµνάσιο Κέρκυρας - 2ο τεχνικό - επαγγελµατικό λύχειο Κέρχκυρας, µε τοµείς: 1)Δοµικό 2)Οικονοµίας και Διοίκησης κάι ) Πληροφορικής, µε τµήµα: - Προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 13.Νοµαρχία Κεφαλλχηνίας τ τ Διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Λύκειο [θάκης. 14.Νοµαρχία Μαγνησίας Διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - 2ο γυµνάσιο Αλµυρού. 15.Νοµαρχία Πιερίας . Διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Εσπερινό λύχκειο Κατερίνης. 16.Νοµαρχία Σερρών Διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ΄ - Εαπερινό γυµνάσιο Σερρών. 17.Νοµαρχία Φωκίδας Διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - 2ο γυµνάσιο “Άµφισσας. -- 2 : - - τΠροστίθενται από το σχολικό έτος 1990--9], στα ακόλουθα Τεχνικά - Επαγγελµατικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.). οι εξής τοµείς και τµήµατα: 1.3ο εσπερινό ΤΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας - Τοµείς Πληροφορικής, µε τµήµα: - Προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 2.1ο Τ.Ε.Λ. Αθηνών ----Στον τοµέα Οικονοµίας και Διοίκησης, τµήµα: - Υπαλλήλων λογιστηρίου. 3.2ο Τ.Ε.Λ. Περιστερίου - Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών, µε τµήµα: - Διακοσµητών εσωτερικών χώρων. 4.3ο εσπερινό Τ.Ε.Λ. Περιστερίου - Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών, µε τµήµα: - Διακοσµητών εσωτερικών χώρων. 5.Τ.Ε.Λ. Περάµατος 1)Τοµέας. Οικονοµίας και Διοίκησης µε τµήµα: - Υπαλλήλων Διοίκησης 2)Τοµέας Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός, µε τµήµα: - Ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων χαι αυτοµατισµού. 6.Τ.Ε.Λ. Ναυπλίου Στον τοµέα Οικονοµίας χαι Διοίκησης, τµήµα: - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. 7.ο Τ.Ε.Λ. Πατρών Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών, µε τµήµατα: - Συντηρητών έργων τέχνης χαι αρχαιολογικών ευρηµάτων - Ψηφιδογραφίας και Υαλογραφίας. &. 1ο Τ.Ε.Λ. Ρόδου Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών, µε τµήµα: - Διακοσµητών εσωτερικών χώρων. 9.Τ.Ε.Λ. Καλύµνου Δοµικός τοµέας, µε τµήµα: Σχεδιάσεως έργων πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτόνων. 10.Τ.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης Στον Γεωτεχνικό τοµέα, τµήµατα: - Ζωϊκής Παραγωγής - Ανθοχκοµίας χαι Κηπκοτεχνίας. 11.Τ.Ε.Α. Αλεξάνδρειας Στον τοµέα Οικονοµίας και Διοίκησης, τµήµα: - Υπαλλήλων λογιστηρίου. 12.1ο Τ.Ε.Α. ΗΠρακλείου Στον τοµέα Οικονοµίας χαι Διοίκησης, τµήµα: - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. 13.4ο εσπερινό Τ.Ε.Λ. ΗΠρακλείου 1)Τοµέας Πληροφορικής, µε τµήΐµα: ..- Προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών . 2)Στον ηλεκτρολογικό -- ηλεκτρονικό τοµέα, τµήµα: - Ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και αυτοµατισµού Στο Δοµικό τοµέα, τµήµα: ΄- Κπιριακών έργων. 14.δο Τ.Ε.Α. ΗΠρακλείου Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών, µε τµήµα: - Διακοσικητών εσωτερικών χώρων. 15.Τ.Ε.Λ. Ηγουµενίταας 1)Στον τοµέα Οικονοµίας και Διοίκησης, τµήµα: - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2)Δοµικός τοµέας, µε τµήµα: - Συγκοινωνιακών χαι υδρανυλικών έργων. 16.όο εσπερινό Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Στον τοµέα Οικονοµίας και Διοίκησης, τµήµα: - Υπαλλήλων διοίκησης. - ο 17.7ο Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Στον τοµέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, τµήµα: Νοσηλευτικής. 18.1ο Τ.Ε.Λ. Πυλαίας Τοµέας Γεωτεχνικός. ' 19.1ο Τ.Ε.Λ. Καλαµαριάς Τοµέας Κοινωνικών Υπηρεσιών. 20.Τ.Ε.ΑΛ. Αξιούπολης ΄ Τοµέας Πληροφορικής, µε τµήµα: - Προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. . 21.2ο Τ.Ε.Λ. Πτολεµαΐδας . Στο Δοµικό τοµέα, τµήµα: - Σχεδιάσεως έργων πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτόνων. - Ίο Τ.Ε.Λ. Μυτιλήνης:- :-: τ-τ ς 1)Τοµέας Πληροφορικής, µε τµήµα: - Προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 23.2ο Τ.Ε.Λ. Μυτιλήνης Στον Γεωτεχνικό τοµέα, τµήµα: - Ζωϊκής Παραγωγής 24.ο Τ.Ε.Λ. Βόλου Στον τοµέα Οικονοµίας και Διοίκησης, τµήµα: - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. 25.3ο Τ.Ε.Α. Βόλου Στον τοµέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, τµήµα: - Νοσηλευτικής. 26.Τ.Ε.Λ. Καλαµάτας Στον Γεωτεχνικό τοµέα, τµήµα: - φυτικής Παραγωγής 27.Τ.Ε.Λ. Κυπαρισσίας Δοµικός τοµέας, µε τµήµα: - Κτιριακών Έργων 28.2ο Τ.Ε.Λ. Ξάνθης Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνων, µε τµήµα: - Διακοσµητών εσωτερικών χώρων. 29.Τ.Ε.Α. Σάµου Στον τοµέα Οικονοµίας και Διοίκησης, τµήµα: - Ξενοδοχειακών Επιχειρΐσεων. 830.Τ.Ε.Λ. 'Άµφισσας Τοµέας Πληροφορικής, µε τµήµα: - Προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 31.Τ.Ε.Λ. Νέων Μουδανιών Στον Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό τοµέα, τµήµα: - Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και αυτοµατισµού. 32.Τ.Ε.Λ. Αµαλιάδας Τοµέας Πληροφορικής, µε τµήµα: - Προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 33.Τ.Ε.Λ. Κρανιδίου Τοµέας Οικονοµίας χαι Διοίκησης, µε τµήµα: - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. “Άρθρο 3 Προστιθενται από το σχολικό έτος 1900-91, χκύχλοι, κλάδοι και τµήµατα ειδίκευσης σε Ενιαια Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Α.), ως αχο.. λούθως: 1.Ε.Π.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας Τµήµα ειδίκευσης: -- Τεχνικών ανθοκοµίας και χηποτεχνίας . - Τεχνικών δενδροχﵴιας και κηπευτικής - Τεχνικών αγροτικών συνεταιρισµών χαι εκµεταλλεύσεων - Τεχνικών µεταλλικων επιφανειών. - Ηλεκτρολόγων γενικών εφαρµογών. 2.Ε.Π.Λ. Αιγάλεω Α. Κλάδοις: - Βιβλιοθηκονοµίας - Ιατρικών Εργαστηρίων - Χηµείας. Β. Τµήµατα ειδίκευσης: - Ηλεκτρολόγων γενικών εφαρµογών - Γραφιστών ' - Μηχανικών αυτοκινήτου - Τεχνικών ηλεκτρόνικών εφαρµογών - Τεχνικών ανθοχκοµίας και κηποτεχνίας - Τεχνικών δενδροκοµίας και κηπευτικής - Τεχνικών αγροτικών συνεταιρισµών και εκµεταλλεύσεων - Επιµελητών Πρόνφιας. . 3. Ε.Π.Λ. Κορυδαλλού . Κλάδου: - Βιβλιοθηκονοµίας - Ιατρικών Εργαστηρίων ΄ - Ηλεκτρολογίας - Κοινωνικής Πρόνοιας - Διοικητικών υπηρεσιών - γραµµατέων. ΄ - Ήλεκτρονικής - Χηµείας - Γεωπονίας - Εφαρµοσµένων Τεχνών - Οικονοµίας - Πληροφορικής. 4.Ε.Π.Λ. Ζακύνθου Κύκλου: - Ίος “Άνθρωπος και Κοινωνία - 2ος Διοίκηση και Οικονοµία - 4ος Μηχανική Τεχνολογία - όος Χηµική Τεχνολογία και Τεχνολογία Πρωτογενους Παραγω5. Ε.Π.Λ. Πτολεµαΐδας Κλάδου: - Πληροφορικής - Κοινωνικής Πρόνοιας - Οικονοµίας - Μηχανολογίας - Εφαρµοσµένων Τεχνών - Γεωπονίας - Διοικητικών υπηρεσιών -- γραµµατέων. 6.Ε.Π.Λ. Κοµοτηνής Κλάδου: . - Διοικητικών υπηρεσιών -- γραµµατέων - Πληροφορικής - Κοινωνικής Πρόνοιας - Οικονοµίας - Εφαρµοσµένων Τεχνών - Ηλεκτρονικής. ΄“Άρθρο 4 . Προστίθενται από το σχολικό έτος 1990.--91, οι εξής ειδιχοτητες, στις ακόλουθες Τεχνικές - Επαγγελµατικές Σχολες (ΤΕΣ) 1.Τ.Ε.Σ. Μεσολογγίου - Εσωτερικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. 2.Τ.Ε.Σ. “Άργους - Ηλεκτρικού συστήµατος αυτοκινήτων. 3.2η εσπερινή Τ.Ε.Σ. Νέας Φιλαδέλφειας - Αµαξωµάτων. 4.εσπερινή Ταύρου - Αµαξωµάτων. ΄ 5.Τ.Ε.Σ. Πατρών - Αυτοµατισµού ηλεκτρονικών υπολοτιστων 6.η Τ.Ε.Σ. Πυλαίας - Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης. “Άρθρο 5 Ορίζουµε από το σχολικό έτος 1990--9], στον τοµέα Κοινωνικών Υπηρεαιών των Τεχνικών - Επαγγελµατικών λυκείων, Τµήµα θών Αναιαθησιολόγων». Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 27 Αυγούστου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι ναίνθονντοι ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣ. ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΟικοΝοΜικαΝ ΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία