ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/289

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση και προαγωγή Δηµοτικών Σχολείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφψη τις διατάξεις: 1.Των άρθρων 4 παρ. & και 32 παρ. 5 του Ν. 1566/1985 «για τη δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α'/30.9.85. 2.Την αριθµ. Υ1140/1051173/1390/9.7.90 χοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών (ΦΕΚ 420/τ. Β'/10.7.90),. 3.Την αριθµ. 419/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατείας. Με πρόταση του Υπουρτου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, της Υπουργού Υ γείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1. Ιδρύονται οι πιο χάτω Σχολικές µονάδες κατά Νοµαρχίες, Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως εξής: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Διθέσιο Δηµοτικό στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Ειδική τάξη στο ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικκό Σχολείο Αθηνών. Ειδική τάξη στο 1 2ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 2δο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. Ειδική τάξη στο 46ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. Ειδική τάξη στο Αλο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. όο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο όο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Ειδική τάξη στο 8ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Ειδική τάξη στο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Ζωγραφου. 7ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 21 ο εννεαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 20ο εξαθέσιο Δηµοτικό σχολείο Αχαρνών. όο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 3ο δεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Παλλήνης. 4ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Παλλήνης. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 23ο τριθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο δο εννεαθέσιο Δηµοτικό Σχολειο Περιστερίου. Ειδικη τάξη στο ] 4ο δωδεκαθέσιο Δημστικο Σχολειο Περιστε€ζΞ;ή τάξη στο 26ο δωδεκαθέσιο Δηµοτι]χο Σχολείο ΠΠεριστε. Ξικδ)Γκη τάξη στο 3(')ο δωδεχαθέσιο Δηµοτι;κό Σχολείο ΠεριότεΕξ:Ξ;η τάξη στο 4δο δωδεκαθέσιο Δημοτιχο ΠεριστεΕρΞιιΞΓκη τάξν,] στο 2Ώο δωδεκαθέσιο Δηµοτικο Σχολείο ΠεριστεΙΞ:(δ);η τάξη στο Άόο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο ΠεριστεΕρ'.:Ξ;η τάξη στο 42ο δωδεκαθέσιο Δηµοτϊικό Σχολ-είο Περιστερίου. . 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 9ο εξαθέσιο Δηµοτικό Καµατερού. . όο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 1ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Μάνδρας. 1Ίο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας. όο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας. 3ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Περάµου. Ειδική τάξη στο 3ο επταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Διθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου. Ειδικη τάξη στο 12ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Κεραταινίου. Ειδική τάξη στο 1 8ο δωδεχαθεσιο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου. Ειδική τάξη στο 1όο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Κερατσινίου. 7ο Γραφείο Πρ.ωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Βουλιαγµένης. Ειδιχή τάξη στο 1ο θέσιο Άγιιοτι % ““γολεία ρό :ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Διθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Μεσολογγίου. δο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 2ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 2ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης. Ειδική τάξη στο 30 εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο δεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο “Άστρους. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 1ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Οβριάς. 2ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Οβριάς. δ4ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών. 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Σουλίου. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο Δο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδειάς. Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εχκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 2ο οκταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αλιάρτου. Ειδική τάξη στο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας. Ειδική τάξη στο 1ο δεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Βαίων. Τριθέοιο ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Θηβών. ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχηµαταρίου. … ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Σπηλαζου. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 4ο δεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Δράµας. Ειδική τάξη ετο. 2ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Δράµας. Ειδική τάξη στο 130 δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αράµας. Ειδική τάξη στο δο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αράµας. Ειδική τάξη στο 8ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολειο Δράµας. Διθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελακίων. Γραφείο Πρωνοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αχλαδιάς. η Ειδική τάξη στο 2ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου. .ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο εννεαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Καλυθιών, | ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου. . ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εχκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 2όο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο ΗΠρακλείου. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 11 ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο ΗΠρακλείου. Τριθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκταίδευσης: 1ο Δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Διθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 10ο τετραθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης για βαρήκοα παιδιά. 1 1ο διθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Θεσ/κης. 1 2ο διθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», 23ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εχκπαίδευσης: 1 4ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελοχήπων. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 10δο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 1ο δωδεκαθέσιο Δτηµοτικό Σχολείο Πολίχνης. Ειδική τάξη στο 2ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Συχκεών. 7ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 1ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Σοχού. . ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Διθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο για τυφλά παιδιά. 3ο Διθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο για αυτιστικά παιδιά. Ειδική τάξη στο 1 4ο ενδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Διθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Μικρού Περιστερίου. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Σταυρακίου. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 9ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Καβάλας. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 1 ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Κρηνίδων. Ειδική τάξη στο 16ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Καβάλας. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης:΄ Ειδική τάξη στο τριθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Μουσθένης. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: ] 2ο επταθέσιο Δηµοτικό Λευκίµµης. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τριθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Χαρανγής. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Διθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας για νοητικά καθυστερηµένα παιδιά. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ειδική τάξη στο επταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Εξαµιλίων. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαϊδευσής: Ειδική τάξη στο 1ο δωδεκαθέσιο Αηµοτικό Σχολείο Λουτρακίου. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 1ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Κοίττας. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ειδική τάξη στο 2ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Τυρνάβου. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο δο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ιεράπετρας. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εχπαίδευσης: Τριθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Σητείας για νοητικά χαθυστερη.. µένα παιδιά. , ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Μυτιλΐνης. Ειδική τάξη στο δο επταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Μυτιλήνης. Ειδική τάξη στο 7ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Μυτιλήνης. Ειδική τάξη στο δεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αγιάσου. 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: . Ειδική τάξη στο επταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Δηµοτικό Κασσαβέτειας. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Μονοθέσιο Δηµοτικό Σταγιατών. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο όο δωδεκαθέσιο ΔΑηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας για κωφά βαρήκοα παιδιά. Ειδική τάξη στο 3ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας. Ειδική τάξη στο 7ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας. Ειδική τάξη στο 22ο επταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας. Ίο Γραφείο πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 1 ο δωδεκαθέσιο Αηµοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 1 3ο δεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Πύλου. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 8ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Έδεσσας. Ειδική τάξη στο 1 ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Σχύδρας. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας΄ Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο επταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Προµάχων. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 4ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Κρύας Βρύσης. Ειδική τάξη στο ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Γιαννιταών. Ειδική τάξη στο 2ο επταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Κρύας Βρύσης. Ειδική τάξη στο οκταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Πέλλας. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΕΒΕΖΑΣ Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο εξαθέσιο Δτηµοτικό Σχολείο Πάργας. γ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Βρυσών. ΄ ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας -Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάνντη, … ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο πενταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Φούρνων Ιχκαρίας. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Άο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο ] ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ίο Γραφειο Πρωτοβάθµιας Εκτ.:αιδευσης Ειδική τάξη στο 3ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων. Ειδική τάξη στο 20 εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Οιχαλίας. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: . Διθέσιο Ειδικό Δηµοτικό Σχολέίο Καλαµπάκας για νοητικά καθυστερηµένα παιδιά. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαιδευσης Ειδική τάξη στο οκταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Πύλης. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ * Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 1ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Στυλίδας. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Δοµοκού. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Τρίγλιας. Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ζερβοχωρίων. Ίο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείό Ἰερισσού. 2ο εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Ιερισσού. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ] Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 9ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων. Ειδική τάξη στο 4ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: ΄ Ειδική τάξη στο 8ο δωδεκαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδική τάξη στο 2ο εξάθέσιο Δηµοτιχο Σχολείο Κισαµου ΝΟΜΟΣ χιον Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: ΄ ' Ειδική τάξη στο 7ο δωδεκαθέσιο Αηµοτικό Σχολείο Χίου. Ειδική τάξη στο εξαθέσιο Δηµοτικό -Σχολείο Νενήτων. Ειδική ταξη στο 1ο επταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Βρονταδου. “Άρθρο 2 . Προάγονται τα ήιο κάτω Δημοτικα Σχολεία κατά Νοµαρχίες, Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εχπαιδευσης ως εξης ΝΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 4ο Γραφείο Πρωτοβαθµιας Εκπαϊδευοΐηξέ- ““ 10ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου από δεκαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. Δηµοτιχό Σχολείο Γαλατσίου από δεκαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. δο [Γραφείο Πρωτοβαθµιας Εκπαίδευσης: 9Ώο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών από ενδεκαθεσιο σε δωδεκαθεσιο ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 11ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασχευης από πενταθέσιο σε εξαθεσιο. Γραφειο Πρωτοβαθµιας Εκπαιδευσης , 1 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών από εξαθέσιο σε οκταθέσιο. δο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εχπαιδευσης ' Δηµοτικό Σχολείο Κιτσίου από διθέσιο σε τριθέσιο. ό6ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: ' Ίο Δηµοτικό Σχολείο Γλυχκών Νερών από οκταθέσιο σε εννεαθέσιο. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ Α΄Ι'ΓΙΚΗΣ Ίο Γραφειο Πρωτοβαθµιας Εκπαίδευσης: 22ο Δηµοτικο Σχολείο Κορυδαλλού από εξαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. 30 Γραφειο Πρωτοβαθµιας Εχπαιδευσης 1ο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου από διθέσιο σε εξαθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου από διθέσιο σε εξαθέσιο. δο Γραφείο Πρωτοβαθμιας Εκπαίδευσης: 1ο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Νέων Λιοσίων από εξαθέσιο σε οκταθέσιο. 2δο Δηµοτικό Σχολείο. Νέων Λιοσίων από εννεαθέσιο σε δεκαθέσιο.9ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης από εννεαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. ΄ όο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 1θο Δηµοτικό Σχόλείο Ελευσίνας από δεκαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. 9ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγάρων από εξαθέσιο σε εννεαθέσιο. 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μαγούλας από τριθέσιο σε εξαθέσιο. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 4ο Δηµοτικό Σχολείο Δραπετσώνας από ενδεκαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. . 7ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 14ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας από εξαθέσιο σε οκταθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: ἁηµοτικό Σχολείο Παλαιάς Επιδαύρου από τετραθέσιο σε πενταθέσιο. … Ατηµοτικό Σχολείο Δήµαινας από διθέσιο σε τριθέσιο. Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: όο Δηµοτικό Σχολείο '“Άργους από οκταθέσιο σε εννεαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Σταθέικων από µονοθέσιο σε διθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: όο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης από τριθέσιο σε εξαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Σταδίου από τετραθέσιο σε πενταθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Λεονταρίου από διθέσιο σε τριθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Σπενού από µονοθέσιο σε διθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ … Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 7ο Δηµοτικό Σχολείο 'Άρτας από εξαθέσιο σε επταθέσιο. Γραφείο Πρω%οβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ελεούσας από διθέσιο σε τριθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο“Καµινίων από διθέσιο σε τριθέσιο. [ Γραξε΄ιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: ΄ Δηµοτικό Σχολείο Σταυροδροµίου από διθέσιο σε τετραθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Φράγκα από µονοθέσιο σε διθέσιο. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Σελιανιτίκων από διθέσιο σε τριθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Μανεσίου Καλαβρύτων από µονοθέσιο σε διθέσιο. 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Αραχωβιτίκων από διθέσιο σε τριθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Σαραβαλίου από πενταθέσιο σε εξαθέσιο. Δἁηµοτικό Σχολείο Αρεπάνου από διθέσιο σε τριθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Κρήνης από τριθέσιο σε τετραθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας από διθέσιο σε τριθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Διεύθυνση: Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδειάς από τριθέσιο σε τετραθέσιο. Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Λεονταρίου από διθέσιο σε τριθέσιο. Ίο Δηµοτικό Σχολείο Αλιάρτου από επταθέσιο σε οκταθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ . Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Αράµας από τετραθέσιο σε πενταθέσιο. Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Μικροχωρίου από διθέσιο σε τριθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Παρανεστίου από τετραθέσιο σε πενταθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΔΩΛΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Καρπάθου από επταθέσιο σε οκταθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 4ο Δτηµοτικό Σχολείο Κω από εξαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Καρδάµαινας από τετραθέσιο σε πενταθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 4ο Δηµοτικό Σχολείο Διδυµοτείχου από εξαθέσιο σε οκταθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδεύσης: 1δο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας από οκταθέσιο σε εννεαθέσιο. 4ο. Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας από επταθέσιο σε οκταθέσιο. 2θο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας από επταθέσιο σε οκταθέσιο. Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Μαλακώντα από διθέσιο σε τριθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Μακρυκάπας από τετραθέσιο σε πενταθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Αφρατίου από επταθέσιο σε οκταθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Κεχριών από διθέσιο σε τριθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Ωρεών από τετραθέσιο σε εξαθέσιο. 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Ζαράκων από διθέσιο σε τριθέσιο. . ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ίο Δηµοτικό Σχολείο Ζακύνθου από επταθέσιο σε οκταθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιὰς Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Κατσαρού από µονοθέσιο σε .διθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Κακοταρίου από µονοθέσιο σε διθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Κουτσοχέρας από διθέσιο σε τριθέσιο. Δτηµοτικό Σχολείο Χειµαδιού από διθέσιο σε τριθέσιο. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Σιµόπουλου από διθέσιο σε τριθέσιο. ΗΒ' Δηµοτικό Αµαλιάδας από οκταθέσιο σε εννεαθέσιο. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο “Άνω Κουρτεσίου από µονοθέσιο σε διθέσιο. Α΄ Δηµοτικό Σχολείο Λεχαινών από εξαθέσιο σε επταθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μακροχωρίου από εξαθέσιό σε επταθέσιο. 8ο Δηµοτικό Σχολείο Βέροιας από εξαθέσιο σε οκταθέσιο. ο ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: δθο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου από οκταθέσιο σε εννεαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο ΗΠρακλείου από εξαθέσιο σε επταθέσιο. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 20ο Δηµοτικό Σχολείο ΗΠρακλείου από επταθέσιο σε οκταθέσιο. 42ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου από εξαθέσιο σε επταθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου από διθέσιο σε τριθέσιο. Άο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 1ο Δηµοτικό Σχολείο Τυµπακίου από εξαθέσιο σε επταθέσιο. ΄ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 4ο Δηµοτικό Σχολείο Η γουµενίτσας από εξαθέσιο σε επταθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Συβότων από διθέσιο σε τριθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Καρτερίου από µονοθέσιο σε διθέσιο. Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Βρυσέλλας από διθέσιο σε τριθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Καταβόθρας από διθέσιο σε τριθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 20ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς απκό εξαθέσιο σε δεκαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς από εξαθέσιο σε οκταθέσιο. 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης από εξαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. ο ο 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: δο Δηµοτικό Σχολείο Μενεµένης από τριθέσιο σε τετραθέσιο. 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου από οκταθέσιο σε εννεαθέσιο. 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου από τετραθέσιο σε εξαθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 101Ίο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης από οκταθέσιο σε δεκαθέσιο. 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 37ο΄ Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίχκης από εξαθέσιο σε επταθέσιο:46ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης από εξαθέσιο σε οκταθέσιο. 2ο Δηµοτικό Πολίχνης από ενδεκαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. ο Δηµοτικό“ Σχολείο Πολίχνης από εννεαθέσιο σε δεκαθέσιοδο Δηµοτικό Σχολείο Πολίχνης από δεκαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. 1 3ο Δηµοτικό Σχολείο Πολίχνης από εξαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. δο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Φιλύρου από πενταθέσιο σε εξαθέσιο. όο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου από πενταθέσιο σε εξαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Νέων Επιβατών από τετραθέσιο σε εξαθέσιο. .. 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Μηχανιώνας από εξαθέσιο σε οχταθέσιο. 7ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Νυµφόπετρας από τριθέσιο σε τετραθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: . ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων από ενδεκαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. Ίο Ειδικό Δηµοτικό Σχολειο Ιωαννίνων από τριθέσιο σε τετραθέσιο. 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων από εννεαθέσιο σε δεκαθέσιο. 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων από επταθέσιο σε οκταθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων από εξαθέσιο σε επταθέσιο. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ανατολής από τριθέσιο σε τετραθέσιο. 1ο Δτηµοτικό Σχολείο Μετσόβου από οκταθέσιο σε δεκαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Μηλιωτάδων από µονοθέσιο σε διθέσιο. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Πεδινής από τριθέσιο σε τετραθέσιο. ο ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΑΠΤΣΑΣ 10 Γραφειο Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης Δηµοτικό Σχολείο Στανρού από τριθέσιο σε τετραθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Φράγκου από διθέσιο σε τριθέσιο. . ΄ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας από διθέσιο σε τριθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δήµοτικό Σχολείο Κρηστώνης από διθέσιο σε τριθέσιο. . ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου από τετραθέσιο σε πενταθέσιο. Δηµοτικό Σχολειο Ροδίτη από µονοθεσιο σε διθεσιο 8ο Δηµοτικό Σχολείο Κοζάνης από εξαθέσιο σε επταθέσιο. 9ο Δτηµοτικό Σχολείο Κοζάνης από οκταθέσιο σε εννεαθέσιο. 17ο Δηµοτικό Σχολείο Κοζάνης από: οκταθέσιο σε δεκαθέσιο.2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 3ο Δηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας από επταθέσιο σε οκταθέσιο. ΄ δο Δηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας από εξαθέσιο σε οκταθέσιο. 7ο Δηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας από επταθέσιο σε. οκταθέσιο. 11ο Δηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας από δεκαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 8ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου από οκταθέσιο σε εννεαθέσιο. Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου από διθέσιο σε τριθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο Δτηµοτικό Σχολείο Νάξου από εξαθέσιο σε επταθέσιο. 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νάξου από εξαθέσιο σε επταθέσιο... 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: ΄ Δηµοτικό Σχολείο Επισκοπής από τριθέσιο σε τετραθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Φηρών Θήρας από εξαθέσιο σε επταθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 10 Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ίο Δηµοτικό Σχολείο Γυθείου από πενταθέσιο σε εξαθέσιο. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Μονεµβασίας από τετραθέσιο σε πενταθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης από οκταθέσιο σε εννεαθέσιο. Δτηµοτικό Σχολείο Πακίων από µονοθέσιο σε διθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ίο Γραφείο.. Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελώνα από τριθέσιο σε τετραθέσιο. 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελώνα από επταθέσιο σε οκταθέσιο, 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γιάννουλης από επταθέσιο. σε οκταθέσιο. 3ο Δηµοτικό Σχολείο Τυρνάβου από εξαθέσιο. σε επταθέσιο. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 1 8ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας από επταθέσιο σε οκταθέσιο. 34ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας από εξαθέσιο σε οκταθέσιο. “ Δηµοτικό Σχολείο Κουτσοχέρου από µονοθέσιο σε διθέσιο.: Δηµοτικό Σχολείο Τερφιθέας από τριθέσιο:αε'τυτράθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ελασσόνας από ενδεκαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. ΄ 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο Δηµοτικό Σχολείο Βρυσιών από διθέσιο σε τριθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Βασιλί από µονοθέσιο σε διθέσιο. Δηµοτικό Σχολείς Χαράς από µονοθέσιο σε διθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΄ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Παχείας “Άµµου από διθέσιο σε τριθεσιο Δηµοτικό Σχολείο Καλού Χωριού από τριθέσιο σε τετραθέσιο. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ίο Δηµοτικό Σχολείο Σητείας από επταθέσιο σε οκταθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Ταξιαρχών από διθέσιο σε τριθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Συχούντας από µονοθέσιο σε διθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Μούδρου από τριθέσιο σε τετραθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσηξ: 4ο Δηµοτικό Σχολείο από εξαθέσιο σε επταθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Λυγιάς από τριθέσιο σε τετραθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευύσης: Δηµοτικό Σχολείο Αχιλλείου από διθέσιο σε τριθέσιο.ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ : Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 22ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας από επταθέσιο σε εννεαθέσιο. 24ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας από δεκαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Παραλίας Βέργας από πενταθέσιο σε εξαθέσιο. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 1 3ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας από εννεαθέσιο σε δεκαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Εύας από διθέσιο σε τριθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Χαροκοπιού από διθέσιο σε τριθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ “Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Ανδροµάχης από τριθέσιο σε τετραθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Κεραµιδίου από διθέσιο σε τριθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: . -.Δηµοτικό Σχολείο Πρινέ από µονοθέσιο σε διθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΛΟΠΗΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κοµοτηνής από οκταθέσιο σε δεκαθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Βαθέος από εξαθέσιο σε επταθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Μυτιληνιών από εξαθέσιο σε επταθέσιο. ΄΄ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ΄ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Ίο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων από διθέσιο σε τριθέσιο. Ά2ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων από εξαθέσιο σε οκταθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Διποτάµου από µονοθέσιο σε διθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Στυλίδας από µονοθέσιο σε διθέσιο. 2ο Δηµοτικό Σχολείο Στυλίδας από οκταθέσιο σε δωδεκαθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δτηµοτικό Σχολείο Σίµου Ιωαννίδη από µονοθέσιο σε διθέσιο. Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Μανιακίου από διθέσιο σε τριθέσιο. .. , Δηµοτικό Σχολείο Σκλήθρου από διθέσιο σε τριθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 3ο Δηµοτικό ΣΣχολείο “Άµφισσας από επταθέσιο σε οκταθέσιο. . ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑΙΚΗΣ Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Βραστάµων από διθέσιο σε τριθέσιο. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ , Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας από εννεαθέσιο σε δεκαθέσιο. 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μουρνιών από τετραθέσιο σε εξαθέσιο. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Βαµβακόπουλου από πενταθέσιο σε εξαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών από πενταθέσιο σε εξαθέσιο. Δηµοτικό Σχολείο Χανίων από τετραθέσιο σε εξαθέσιο. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Δηµοτικό Σχολείο Κολυµβαρίου από τετραθέσιο σε εξαθέσιο. . 'Άρθρο 3 Από τις παραπάνω µεταβολές αυξάνονται οι θέσεις των δασχκάλων χατά 537 (πεντακόσιες τριάντα επτά). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 29 Αυγούστου 1900 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπογΡτοι ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι ΥφγπονΡτΟΣ οικοΝονικοΝ . κοιΝΩΝΙκΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΝ ΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣκΕΥΜΑτΩΝ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-08-31 Ίδρυση και προαγωγή Δηµοτικών Σχολείων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/114
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία