ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/290

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/290

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κατάργηση, Υποβιβασµός, Συγχώνευση Νηπιαγωγείων. ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 3 παρ. & και 32 παρ. 5 του Ν. 1566 «για τη δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 167 τ. Α/30.9.19085),. 2. Την αριθµ. 418/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων και της- Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: ' ΄“Άρθρο 1. Υποβιβάζονται τα πιο χάτω Νηπιαγωγεία κατά Νοµαρχίες, Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως εξής: Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: ο Νηπιαγωγείο Παπάγου από διθέσιο σε µονοθέσιο. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 1 9ο Νηπιαγωγείο Αµαρουσίου από διθέσιο σε µονοθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: όο Νηπιαγωγείο Μεταµόρφωσης από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νοµαρχία Πειραιά 7ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 3ο Νηπιαγωγείο Βούλας από διθέσιο σε µονοθέσιο. 1ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας από διθέσιο σε µονοθέσιο. 11ο Νηπιαγωγείο Γλυδάδας από διθέσιο σε µονοθέσιο. 13ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας από διθέσιο σε µονοθέσιο. 1δο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας από διθέσιο σε µονοθέσιο, 12ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης από διθέσιο σε µονοθέσιο. ] Νοµός Έβρου 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο Μαΐστρου από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νοµός Ηµαθίας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 17ο Νηπιαγωγείο Βέροιας και διθέσιο σε µονοθέσιο. . 3ο Νηπιαγωγείο Μακροχωρίου από διθέσιο σε µονοθέσιο. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εχπαίδευσης: 1ο Νηπιαγωγείο Κοπανού από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νοµός Θεσσαλονίκης 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 3ο Νηπιαγωγείο Τριανδρίας από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νοµός Ιωαννίνων Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: . 23ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νοµός Καβάλαξ ΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο Νέας Καρυάς από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νηπιαγωγείο Χρυσοχωρίου από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νοµός Κοζάνης 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο Χαρανγής από διθέσιο σε µονοθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 3ο Νηπιαγωγείο Σιάτιστας από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νοµός Κορινθίας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: δο Νηπιαγωγείο Κορίνθου από διθέσιο σε µονοθέσιο. 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2ο Νηπιαγωγείο Ζευγολατειού από διθέσιο σε µονοθέσιο. . Νηπιαγωγείο Αγίων Θεοδώρων από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νοµός Πρέβεζας ] Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: : Νηπιαγωγείο Νέας Κερασούντας από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νοµός Σερρών Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο Νέου Σουλίου από διθέσιο σε µονοθέσιο. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο Αχινού από διθέσιο σε µονοθέσιο. 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 3ο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου από διθέσιο σε µονοθέσιο. δο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: | Ίο Νηπιαγωγείο Ηράκλειας από διθέσιο σε µονοθέσιο. Νοµός Χαλκιδικής Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο Νέων Πλαγίων από διθέσιο σε µονοθέσιο. “ΆΑρθρο 2 Καταργούνται τα πιο κάτω Νηπιαγωγεία κατά Νοµαρχίες, Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως εξής: Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 1 3ο διθέσιο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκενής 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 17ο διθέσιο Νηπιαγωγείο Αµαρουσίου 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 1 3ο διθέσιο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 1θο µονοθέσιο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας 1 8ο µονοθέσιο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας 6ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: δο µονοθέσιο Νηπιαγωγείο Χολαργού Διθέσιο Νηπιαγωγείο Λεονταρίου Νοµαρχία Πειραιά 7ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 17ο µονοθέσιο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας 1 8ο µονοθέσιο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Παλιαµπέλων Γιαννοπούλων 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Χρυσοράχης.Νοµός Αρκαδίας 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Νοµός Δράµας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο ειδικό Νηπιαγωγείο Νέας Σεβάστειας. Νοµός Εύβσιας 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Μουρτιά Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Αρτεµισίου 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Στουππαίων. Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Αετού. Νοµός Ευρυτανίας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Αγράφων Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Δάφνης Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Λιθοχωρίου Νοµός Ζακύνθου Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Κυφέλης Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Μέσου Γερακαρίου. Νοµός, Ηλείας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Αχλαδινής Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Ξηροκάµπου Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Σωστίου. ΄ Νοµός Πµαθίας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Συχκιάς. ' Νοµός Ηρακλείου 3ο Γραφείο Πρωτοβ&θµιςς,ΕχπαίδΔευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Γαρίπας Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Γερακίου. Νοµός Θε6πρωτίας Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Χρυσαυγής Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Φροσύνης Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Ποταµιάς Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Νοµός Λάρισας 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Μεγάλου Περιβολίου 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Γιαννωτών Νρµός ΣΞάνθης Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Κοµνηνών Νοµός Πιερίας Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Νέας Τραπεζούντας Νοµός Πρέβεζας Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Κορώνης Νοµός Ροδόπης Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγε'ιο Μεσσούνης “Άρθρο 4 Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Αµβροσίας Συγχωνεύονται τα πιό χάτω Νηπιαγωγεία κατά Νοµαρχίες Διευθύνσεις ΄ Νοµός Σερρών και [Γραφεία Πρωτοβάθµιαξ Εχ΄πα||΄.χδ'ευσης ως εξής: 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: , . 9µΌς αρι?ας . , . 3ο [Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Μεσολακχκιάς , ; , ς . Το 1ο µονοθέσιο Νηπιαγωγείο Βερδικούσας χαι το 2ο µονοθέσιο Νηδο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: πιαγωγείο Βερδικούσας, σε ένα διθέσιο Νηπιαγωγείο, µε την ονοµασία . Ίο διθέσιο Νηπιαγωγείο Βερδικούσας. “Άρθρο 4 Από τις παραπάνω µεταβολές µειώνονται οι θέσεις των Νήπιαγωγών κατά 78 {εβδοµήντα οκτώ). 2ο µονοθέσιο Νηπιαγωγείο Χρυσοχωράφων 2ο µονοθέσιο Νηπιαγωγείο Ποντισµένου. Νοµός Φθιώτιδας 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Φτέρης δημος΄ιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Νοµός Χαλκιδικής Αθήνα, 29 Αυγούστου 1990 Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκποίδευσης: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Ελαιοχωρίων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Νοµός Χανίων Οι γπονΡτοι 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: γΓΕιΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι κΟιΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Βουτά. Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-08-31 Προεδρικό Διάταγμα 1990/290
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/114
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία