ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/306

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθµιση θεµάτων του Κέντρου Δικαστικών Σπουδών χαι του Επιµορ* φωτικού Ινστιτούτου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 7 του Κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και κχατάστασης δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/ 88, ΦΕΚ Α΄ 35) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 Ν. 1868/1989, ΦΕΚ Α΄ 230), 5
  • την Υ.1035/1031336/820/0006Α/27.4.90 απόφαση του Πρωθυπουργού χαι του Υπουργού Οικονοµικών για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών (ΦΕΚ 291/ Β/2Τ.Α.1990), . . την γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας µε τον αριθµό Τ269/1990 και µε πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως χαι Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού των Οικονοµικών, αποφασίζουµε: ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1990/1035/1031336/820/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1035_1031336_820_0006Α 1990
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1868 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1868 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία