ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/331

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄ (1) Αποδοχή παραιτήσεων Υπουργών χαι Αναπληρωτών Υπουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων: α) 37 παρ. ] του Συντάγµατος και β) 14 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά :Όργανω, (ΦΕΚ Α΄ 137). 2.Τις παραιτήσεις που υπέβαλαν: α) Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης του Κυριάκου, από τη θέση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, ) ο Γεώργιος Σουφλιάς του Αθανασίου, από τη θέση του Υπουργου Εθνικής Οικονοµίας, {) ο Ευθύµιος Χριστοδούλου του Νικολάου, από τη θέση του Αναπληρωτη Υπουργου Εξωτερικών και δ) ο Αριστοτέλης Παυλίδης του Αντωνίου, από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εµπορικής Νανυτιλίας, µε προταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουµε: Αποδεχόµαστε τις παραιτήσεις που υπέβαλαν και απαλλάσσουµε από τα καθήχκοντά τους, τους: 1)Κωνσταντίνο Μητσοτάκη του Κυριάκου, Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας. 2)Γεώργιο Σουφλιά του Αθανασιου, Υπουργό Εθνικής Οικόνο. µίας. Υ) Ευθύµιο Χριστοδούλου του Νικολάου, Αναπληρωτή Υπουργό. Εξωτερικών. 8) Αριστοτέλη Παυλίδη του Αντωνίου, Αναπληρωτή Υπουργό Έµπορικής Ναυτιλίας. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, ] Οκτωβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-10-01 ΄ (1) Αποδοχή παραιτήσεων Υπουργών χαι Αναπληρωτών Υπουργών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/133
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία