ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/51

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή παραίτησης Υπουργού. ]

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
“Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων: α) 37 (παρ. 1} του Συντάγµατος και ) 14 του Ν. 1558/85 «Κνυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα». 2.Την παραίτηση που υπέβαλε ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιος Σαµαράς, µε πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασ'ιζουµε' Αποδεχόµαστε την παροΐίτηση που υπέβαλε ο Υπουργός Εξωτερικων Αντώνιος Σαµαράς του Κων/νου χαι τον απαλλασσουµε από τα χαθήχοντά του. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµ.οσιευση χαι εκτέλεση του παρόντος ξιατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-02-16 Αποδοχή παραίτησης Υπουργού. ]
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/20
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία