ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/52

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισµός Υπουργού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων: α) 37 (παρ 1} και 81 του Συντάγµατος και 14 και 22 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερντητικά “Όργανα», µε πρόταση του Πρωθνπουργού, αποφασίζουµε: Διορίζουµε τον Γεώργιο Παπούλια του Δτµητρίου ως Υπουργό Έξωτερικών. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 16 Φεβρουαρίου 1900 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο πΡΩΘΥΠΟνΥΡΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-02-16 Διορισµός Υπουργού.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/20
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία