ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/82

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-03-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-03-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Εξαίρεση των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού από τις διατάξεις των παραγρ. 1- του άρθρου 68 του Ν. 1622 /1986. Ο ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΧΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558 .ΚυβΆέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ Α: 137),. , 2. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 68 του Ν. 1622 /1986 «Τοπική αυτοδιοικηση περιφερειαιη ανάπτυξη και δηµοκρατικος προ γραµµατισµός» (ΦΕΚ Α: 9 3. Τη γνωµοδοτηση αρ. 111 του Συµβουλιου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο µόνο Όι Περιφερειακές χαι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσιες του Υπουργείου Πολιτισµού, που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως και 50 του Π.Δ. 941 /1977 «Περί Οργανισμου του Υπουργειου Πολιτισµού και Επιστη. µών» (ΦΕΚ Α: 320) εξαιρούνται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 68 του Ν. 1622 /1986, η δε οργάνωση και λει. τουργία τους, εξακολουθεί να διέπεται από τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις του Π.Δ: 941 /1977. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 22 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ οι ΥπονγΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ εΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Ε.θΝ|ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τ. κΚΟΝΤΟΓΕΟΣΓΗΣΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄' ΑΡΙΘ. 83 (2) Τροποποΐηση και συµπλήρωση υπ' αριθ. 112/1989 Π.Δ. «Οργανισµός Υπουργείον Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων» (Α΄ 49).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου