ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/95

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/95

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αναγνώριση και κατάσταση του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Λαπης και Σφακίων Ειρηναίου Μεσαρχαχη . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπόφη: 1. Τις διατάξεις α. των άρθρων 2-10 παράγρ. 3. 21 και 22 του Ν. 4149/1961 «περί του Καταστατικού Νόµου της εν Κρήτη ορθοδόξου Εχκκλησίας χαι άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 41 τ.Α“), β) του άρθρου . ΄ 1 του Ν.Δ. 464/1970 «περί αντικαταστάσεως του άρθρου 22 του Ν. 4Α149/1961 χ.λπ.» (ΦΕΚ 57 τ.Α΄) και 7} του άρθρου 2 του Ν.Δ. 77/ 1974 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 4149/61 κ.λπ.» (ΦΕΚ 267 2. Το αριθµ. 49/20.2.1990 έγγραφο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, µε το οποίο απεστάλησαν στο γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων οι από 6.2.1990 χαι 14.2.1990, πράξεις της, σχετικά µε την γενοµένη, κατά την έκτακτη σύνοδο της 14.2.1990, εκλογή του Αρχιµανδρίτη Ειρηναίου Μεσαρχάκη ως Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Λάµπης και Σφακίων και 3. το αριθµ. 46/6.3.90 έγγραφο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, µε το οποίο ανακοινώνεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ότι την 21.2.1990 τελέσθηκε κατά την Εκκλησιαστική τάξη στον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Ηρακλείου, το Μέγα Μήγνυµα του ανωτέρω και ότι χειροτονήθηκε σε Αρχιερέα την 22.2.1990 στον πιο πάνω Ιερό Ναό, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: Αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Λάµπης και Σφακίων ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ειρηναΐος Μεσαρχάκης που εκλέχθηκε σύµφωνα µε τους νόµους και τους Ιερούς χκανόνες χαι χειροτονήθηκε σε αρχιερέα κατά την τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας χαι παραγγέλουµε στις αρχές του Κράτους να του απονέµουν τις τιµές που αρµόζουν στο αξίωµά του. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 22 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (6)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-02 Προεδρικό Διάταγμα 1990/95
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/46
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία