ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/96

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγή του Αστυνοµικού Σταθµού Ασπροβαλτας Θεσσαλονίκης σε Αστυνοµικό Τµήµα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α' και β' του Ν. 1481 «Όργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» (Α-152) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α-49),. 2)Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματειας άηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α-δ1),. 2.Την 83/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο 1.Ο Αστυνοµικός Σταθµός Ασπροβάλτας της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προάγεται σε Αστυνοµικό Τµήµα και υπάγεται στην ίδια Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση. 2.Ο Αστυνοµικός Σταθµός Σταυρού υπάγεται εφεξής στο Αστυνο. µικό Τµήµα Ασπροβάλτας. Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήΐνα, 22 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥποΟνΡτΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ , (
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-02 Προαγωγή του Αστυνοµικού Σταθµού Ασπροβαλτας Θεσσαλονίκης σε Αστυνοµικό Τµήµα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/46
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία