ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/12

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή΄στην ααφάλιση του Ειδικού Τόµέα Επικουρικής Ασφαλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΚΑ-ΕΤΕΑΜ) του τακτικού προσωπικού του Δικηγορικού Συλλογου Θεσσαλονίκης. |

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1 η του µεθεγπομένου της δηµοσίευ2ᾗς του µηνός. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 7 Ιανουαρίου 1991 . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η νπΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ -------ή-------- ο .
  • Το τακτικό προσωπικό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ειδικού Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΝΜ.
  • Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν χκαταβληθεί στόν Τοµέα Επικόψρικής Ασφάλισης Μισθωτών - ΤΕΑΜ) για την επικουρική χάλυψη του χνωτέρω προσωπικού από :] Μαρτίου 1983 µέχρι της ισχύος του παρόντος, µεταφέρονται στον Ειδικό Τοµέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών του ΙΚΑ (ΚΑ - ΕΤΕΑΜ) και ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ.
  • Το άρθρο 23 παρ. 1 στοιχ. στ χαι 24 παρ. 1 και παρ. 2 στοιχ. 7 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν.1558/1985 (Α 137)
  • Το άρθρο 1 παρ. 3 περ. β του Π.Δ/τος 231 /1986 (Α 97),.
  • Τη σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που διατυπώθηκε στην 12 /7.6.1990 συνεδρίασή του.
  • Τη γνώµη του Δ.Σ. του ΙΚΑ που διατυπώθηκε στην 242 /Συν. 23/ 11.10.1990 συνεδρίασή του. '
  • Την 641 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας µετα από πρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων, αποφασίζουµε:, λ 'Άρθρο 1 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία