ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/124

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/124

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αναπροσαρµογή του ποσού του οριζοµένου στην παρ. 1 του άρθρου 103 του Τελωνειακού Κώδικα. Έχοντας υποφη … 1. Τη ξιάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρθρου 103 του ν. 1 165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικοω (ΦΕΚ 59/Α/21.3.1918), όπως αντικαστάθηκε µε το άρθρο 6 του Α.Ν. 1514/1950 (ΦΕΚ 240/ . Α/24.10.1950) που χυρώθηκε µε το Ν. 1591/1950 (ΦΕΚ 295/Α/ 23.12.1950),. 2. Την αριθ 16Ο/ 1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίουτης Επιχρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµιχων, αποφασίζουµε:“Άρθρο 1 Το ποσό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιό της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικα» (ΦΕΚ 59/Α/ 21.3.1918), όπως ισχύει µετά την αύξησή του µε το Π.Δ. 520/89 (ΦΕΚ 221/Α/89) σε επτακόσιες πενήγντα χιλιάδες (750.000) δρχ., αναπροσαρµόζεται σε δύο εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές. “Άρθρο 2 Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αχρχίζει από τη δηµοσιευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουρτο Οικονοµικών ανατιθεται η δηµοσιευση και η εκτέλεση του παρόντος διατατµατος
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-04-04 Προεδρικό Διάταγμα 1991/124
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/49
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναπροσαρμογή του ποσού του οριζομένου στην παρ. 1 του άρθρου 103 του Τελωνειακού Κώδικα. 1994/15 1994