ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/142

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/142

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποΐηση ξιατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθ. µιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις της παραγραφου 11 του άρθρου 5, της παραγράφου 9 του άρθρου 8, της παραγράφου 9 του άρθρου 9 και της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του Νόµου 1566/ 85 και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και 8ευτεροβαθµιας εκπαίδευσης και άλλες διαταξεις» Α{ΦΕΚ 167Α΄),. 2. Την αρ. 123/ 1991 γνωμοδοτηση του Συµβουλιου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργου Εθνικής Παιδειας και Θρησκευµατων, αποφασιζουµε 143.Αρθρο µόνο 1. Εξαιρετιια και µόνο για το σχολικό έτος 1990-1901 το εδαφιο τ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π. Α/τος 123/87 (ΦΕΚ όΒΑ) αντικαθίσταται ως εξής: . Γ' τρίµηνο: (ή Από 1 Μαρτίου µέχρι και τη 10η Ιουνίου για τα γυµνάσια εκείνα στα οποία δεν υπήρξε απώλεια διδακτικών ωρών λόγω χαταληφεων και µέχρι 17 Ιουνίου για όλα τα υπόλοικα γυµνάσια. . ο κ) Από 1 Μαρτίου µέχρι και την 24η Μαΐου για τις τεχνικές - επαγγελµατικές σχολές (ΤΕΣ) και τα λύκεια εκείνα στα οποία δεν:υπήρξε. απώλεια διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεών και µέχρι 31 Μαΐου για.΄ όλες τις υπόλοιπες ΤΕΣ και λύχκεια. 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Π. Α/τος 123 /87 αντιχαθισταται ως εξής: «&. Οι εξετάσεις χκάθε είδους για τους µαθητες των τυµνασιων και λυχκείων αρχίζουν 2 εργάδιµες ηµέρες µετά τη ληξη του Γ“ τριµήγνου και λήγουν την 30ή Ιουνίου (εκτός των παραπεµπτικών εξετάσεων των γυµνασίων) και από 1 µέχρι 10 Σεπτεµβρίου. 3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του Π. Δγ/τος 123/ 87 αντικαθί- σταται ως εξής: «Την τελευταΐα ηµέρα του Γ'΄ τριµήνου δεν διεξαγεται διδασχαλια µαθηµάτων. Την ηµέρα αυτή ο Σύλλογος των καθηγητών χάθε σχολιιου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αποφασίζει για το χαρακτηρισµο της φοίτησης των µαθητών και εκτελεί χκάθε προπαρασκευαστική εργασια για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεποµένων γραπτών εξετάσεων. Την ίδια επίσης ηµέρα εκδίδονται τα αποτελέσµατα του-γυµνασίου». 4- Εξαιρετικά και µόνο για το σχολικό έτος 1990-1901 για τα γυµνάσια χαι λύχεια που ειχαν καταλήψεις πέρα από επτά (7) και οκτώ (&) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα, η διάρχκεια του Η τριµήνου διδασκαλίας των µαθηµάτων παρατείνεται µέχρι τις 15 Μαρτίου:199]. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐγνα, 12 Απριλίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡτΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑ! ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-04-30 Προεδρικό Διάταγμα 1991/142
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/59
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1992/191 1992