ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/145

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/145

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
. (1) Επανακαθορισµός περιφέρειας δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Βερολίνου. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ . ... ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Δι-ιΜοκΡΑτιΑΣ Έχοντας υποφη 1. Το άρθρο 24 παράγραφος & του νόµου 419/1Ο76-περί Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ 221, τ.Α΄). 2. Το άρθρο 24 παρατραφος 5 του νόµου 1558/1985 «Κυβερνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137, τ. Α΄),. 3. Την χοινή απόφαση του Πρωθυπουργοῦ και του Υπουργού Οικο. νοµικών µε αριθµό 1140/1051173/139010001/9.7.1990 για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργους Οιχονομαων (ΦΕΚ 420/ 10.7.1990 τ. Β΄). 4. Την 90/1991 γνωµοξότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών χκαι του Υφυπουργου Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Βερολίνου περιλαµβάνει τα Οµόσπονδα Κρατίδια του Βερολίνου, του Βραδεµβουργου, του Μαχλεµβουργου-Προσω Ποµµερανίας, της Σαξωνίας, της Σαξωνίας-ΆΑνχαλτ και της Θουρυγγίας. Στον Υπουργο Εξωτερικών αναθέτουµε την δημοσιευση και εκτέλεση. του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-04-30 Προεδρικό Διάταγμα 1991/145
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/60
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία