Διατάξεις εφαρµογής της σύµβασης για την συνθήκη συνεργαίας για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε µε τον Νόµο 1883/1990.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  • Τον Νόµο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά :οργανα» (ΦΕΚ 137, ΑΥ
  • Την µε αριθµό 619/1900 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, ὕστερα από πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, αποφασίζουµε: