ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/222

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθµιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού . > Κόλπου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: * . . 1. Τις ξιατάζξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 420 /1970 «Άλιευτικός Κώδιξ», όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1740/1987 «Αξιοποΐηση και προστασία χοραλλιογενών σχηµατισµών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάζξεις, (Α΄ 22 1).. 2. Την Υ 1081/21.5.1900 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ορισµός αρµοδιοτήτων του Υπουργού Αναπληρωτή Γεωργίας Παν. Χατζηνικολάουν (Β' 327). 3.Την 156/91 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αλιείας. 4.Την 198/199] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της .Έπικρατείας, µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουµε: ΄ ] : ' τ “Άρθρο µόνο Στη θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού Κόλπου που περικλείεται εσωτερικά της νοητής γραµµής που ενώνει το φάρο Πεταλιδίου µε την εκκλησία του Προφήτη Ηλία (Τουριστικό Μαντι. νείας), απαγορεύεται: 1)Η α«λιεία, κατά τους µήνες Απρίλιο µέχρι και Νοέµβριο εκάστου έτους, µε τα αλιευτικά εργαλεία «µηχανότρατα» χαι «τράτα». ΄ 2)Η α«λιεία κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο εκάστου έτους µε το αλιευτικό εργαλείο «γριγρί» ως και κάθε είδους ξίχτυα. Σπτον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. . Αθήνα, 18 Μοΐου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ -ή “ (8)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-05-30 Ρύθµιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού . > Κόλπου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/82
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία