ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/286

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-07-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. (1) Τροποποΐηση και συµπλήρωση του Π.Δ. 396/1 986 «Οργανισµός της ΕΘνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ» (Α΄ 17&), όπως τούτο τροποποιήθηκε χαι συµπληρώθηκε µε το Π.Δ. 279/1987 (Α 14-2) και 541 /1989 (Α΄ 227)..

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 3
1.  
    Η παράγραφος 1 του αρθρου 39 του Π.Δ. 396/ 1986 αντικαθίσταται ως εξής: . «]. Στην ΕΥΠ υπηρετούν για να χαλύφουν ειδιιες ανάγκες των ρεσιών της: α. 80 Αξιωματικοι των Ενόπλων Δυνάµεων βαθµού Λοχαγου µέχρι Συνταγµατάρχη ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ενόϊπλων Αυνά΄ µεων. β. 75 Αξιωµατικοί της ΕΛ. ΑΣ. βαθµού Υπαστυνοµου μεχρι Αστυ-4 νοµικού Διευθυντή, 1- 10 Αξιωµατικοί του Λιµενιχου Σώµατος βαθµου Σημαιοφορου µέχρι Αντιπλοιάρχου. δ. Ως 700 οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων ή Λιμενικου Σωµατος ή κατωτεροι υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ για την φύλαξη των χτιρίων και εγκαταστάσεων της ΕΥΠ.». 4 “Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχιζει µε τη δηµοσιευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 21 Ιουνίου 1991 … Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΄“Ο.ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ .
  • 287.
  • 289, ΄ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. α, δ και σττου Ν. 1645/ . 1986 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών» (Α΄ 132),.
  • Την µε αριθ 362 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχκρατείας µε προταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Η παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 396/1986, όπως αυτή τροποπουήθηχκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 279/1987, αντιχαθισταται. ως εξής: «]. Των Υπηρεσιών της Π προίστανται: Των. Διευθύνσεων: Οι Προϊστάµενοι Διεύθυνσης Των Τµηµάτων: Οι Προϊστάµενοι Τµήµατος ΄ Των Περιφερειακών Μονάδων: Οι διοικητές Μονάδων Των Γραφείων χαι Γραµµατειών: Οι προϊστάµενοι [Γραφείου χκαι Γραµµατείας αντιστόΐίχως. Για την εφαρµογή των χειµένων διατάξεών και του πρόντος οι κητές Μονάδων εξοµοιώνονται µε προϊσταµένους Διευθύνσεων ή Προϊσταµένους Τμηµατων αναλογα µε τη διαβαθμιση των Μονάδων αυτών σύµφωνα µε τον εχάστοτε ισχύοντα εσωτερικό οργανισµό και τον τικό πίνακα σύνθεσης και κατανοµής του προσωπικού του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β' του Ν. 1645/1986 χαι οι προϊστάµενοι Γραµµατειων µε προϊσταµένους Αυτοτελών [Γραφείων». “Άρθρο 2 “Όπου στο Π.Δ. 396 τροποπονήθηκε µε το Π.Δ. 279/ 1087, αναφέρεται προϊστάµενος περιφερειακής Μονάδας, νοείται ο διοικητής Περιφερειαχης Μονάδας χαι όπου αναφέρεται αναπληρωτής προϊστάµενος Περιφερειάκής Μονάδας νοείται ο“ υποδιοιχητης Περιφερειακής Μοναδας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1645 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1645 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/396 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/279 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/279 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία