ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/425

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ειδικού αµίσθου Υποθηκφφυλαχ=«ίου Στύρων Ευβοίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τις ξιατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3680/57 «περί τροποποιήσεως των περί Συµβολαιογράφων χαι Υποθηκοφυλάκων διατάξεων χ.λπ.». . 2) Τις ξιατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3805/57. 3) Την 1/10.1.199] γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Πρωτοδιχείου Χαλκίδας χαι 4) Την 2΄28/ 1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίδυ της Επικρατείας, ΄ * µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουµε: µόνο Συνιστάται ειδικό άµισθο Υποθηκοφυλακείο Στύρων στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καρύστου Ευβοίας, µε έδρα τα Στύρα και περιφέρεια τις χοινότητες Στύρων, Ν. Στύρων, Πολυποτάµου, Μεσοχωρίων και Αλµυροποτάµου. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.. Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ … ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 8)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-10-11 Σύσταση ειδικού αµίσθου Υποθηκφφυλαχ=«ίου Στύρων Ευβοίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/155
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία