ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/75

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(4) Μεταφορά θέσης Γραµµατέα Πρεσβείας Γ' τάξης από την Πρεσβεία Βερολίνου στην Πρεσβεία Μόσχας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Το άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 419/76 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 221 /Α΄),. 2. Το άρθρο 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 «ΚυβέΜση και Κυβερνητικά “Όργανα» (ΦΕΚ 3.Την Υ.1140/1051173/1390/9.7.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών (ΦΕΚ 420/Β'/10.7.90),. 4.Την 673/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Μία θέση Γραµµατέα Πρεσβείας Γ“ τάξης µεταφέρεται από την Πρεσβεία Βερολίνου χαι κατανέµεται στην Πρεσβεία Μόσχας. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. ΄
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία