ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/9

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/9

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ρύθµιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Φοινικούντας του Νοµού Μεσστηνίας. υπόφψη: ' 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄ 27), όπως αντιχατασταθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/ 1987 «Αξιοποΐηση και προστασία χοραλλιογενών σχηματισμων, ιχθυοτροφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22 2. Την ΥΙΟ8Β1 /21.5.1900 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ορισµος αρµοδιοτήτων του Υπουργού Δναπληρωτή Γεωργίας Παν. Χατζηνικολάουν (Β' 327} 3. Την 140/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αλιείας. 4. Την 645/1 990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργιας, αποφασιζουµε ΄“Άρθρο µόάνο Στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Φοινικούντος του Νοµού Μεσσηνίας που περικλείεται εσωτερικά της νοητής γραµµής που ενώνει το Ακρωτήριο. ΄ «Σακκούλυ µε το Αχρωτήριο «Αχρίτας» απαγορεύεται: α) Η αλιεία όλο το χρόνο µε τα αλιευτικά εργαλεία «κηχανότραταρ, «γριγρί» και «τράτα». . β) Η «λιεία το µήνα Μάιο χκάθε χρόνου µε χάθε είδος διχτυών. Στον Αναπληρωτη Υπουργό Γεωργίας αναθετουµε τη δημοσιευση και εχτελεση του παροντος διατάγµατος. γ 7 Ιανουαριου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ -+.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-01-24 Προεδρικό Διάταγμα 1991/9
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/6
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία