ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/105

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 1992 σε ολόκληρη την Επικράτεια ο Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται ο δημόσιος δασικός φόρος που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα που παράγονται από μη δη [...]"
1.  
  Ρίζες ερείκης ΚGR 44 4,9 12,5 1.1. Μέσης διαμέτρου 20 εκ. και άνω:.
 1. Ερυθρελάτης, Λευχοδέρμου Πεύκης κ.μ. 12.5401.756 2.571 Β) Ελάτης, Αασιχής Πεύκης κ.μ. 11.2901.581 2.333 γ) Μαύρης Πεύκης, Αρχιύθου κ.μ. 10.6601.493 2.258 δ) Χαλεχίσυ Πεύκης, Τραχ.
 2. Πεύκης, Κουχουναριάς, Κυπαρίσσου κ.μ. 6.900966 1.380.
 3. Πρίνου, αριάς κ.μ. 8.780 1.229 1.944 γ) Λοιπών πλατύφυλλων εκτός των της παρ. 3 κ.μ. 9.030 1.265 1.932 1 2 3 4 5 6.
2.  
  Καύσιμη ύλη:
 1. Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης κ.μ. 6.270878 1.255 β) Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.μ. 5.645790 1.129 γ) Μαύρης Πεύκης, Αρχεύθου κ.μ. 5.020703 1.004 δ) Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ.
 2. Πεύκης, Κουχουναριάς, Κυπαρίσσου κ.μ. 3.750527 728.
 3. Κώνοι ξηροί ΚGR 4,4 0,5 0,7
 4. Δαδί ΚGR 6,3 0,9 1,9
3.  
  Κατράμι (ξυλόπισσα) ΚGR . 11,2 1,6 2,5. 3.1. Μέσης διαμέτρου 25 εχ. και άνω:.
 1. Δρυός, Πτελέας κ.μ. 13.170. 1.844 3.324 3.2.
 2. Ανεξαρτήτου διαμέτρου:.
 3. Λούπων καρυδιάς κ.μ. 27.600 3.864 9.032.
 4. Λούπων δρυός, πτελέας κ.μ.16.300 2.282 4.453.
 5. Πυξού κ.μ. 12.540 1.756 2.822.
4.  
  Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, Βάλανοι κτηνοτροφίας ΚGR 5 0,6 1,2
5.  
  Ρους βαφικός (χρυσόξυλο), δεψικός (ρούδι), μελιόφυλλα, κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχινάλευρο, κεράτια, χαρουπάλευρο και κικίδια ΚGR 5 0,6 1,5
6.  
  Στρογγύλια: 6.1. Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω:.
 1. Δρυός, Πτελέας χκμ. 7.530 1.054 1.630.
 2. Καστανιάς χ.κ.μ. 6.270 878 1.255 6.3.
 3. Λεύκης από τεχνητές φυτείες διαμέτρου 15-25 εκ. χ.κ.μ.6.520 ΑΤΕΛΩΣ 1.317 Βάσει των άρθρων 177 παρ. στ και 179 παρ. 1 του Ν.Δ.86/1969 6.4.
 4. Ανεξαρτήτου διαμέτρου στρογγύλια και σχίζες:.
 5. Λοιπών πλατύφυλλων χ.κ.μ.4.390 615 878.
7.  
  Άνθη φιλύρας ΚGR 750 83 150
 1. Οξυάς χ.κ.μ. 5.640 790 1.130.
 2. Καστανιάς χ.κ.μ. 8.150 1.141 1.630.
 3. Λοιπών πλατύφυλλων πλην δρυός χ.κ.μ. 5.640 790 1.130.
8.  
  Κώνοι χλωροί: 1 2 3 4 5 6
 1. Κουκουναριάς ΚGR 7,5 0,8 1,9
 2. Λεύκης από τεχνητές φυτείες χ.κ.μ. 2.510 ΑΤΕΛΩΣ 440 Βάσει των άρθρων 177 και 179 του Ν.Δ. 86/1969.
 3. Λοιπών πλατύφυλλων πλην δρυός χ.κ.μ. 2.005 220 338.
9.  
  Καυσόξυλα:
 1. Οξυάς τόνν. 5.640 564 980.
 2. Καστανιάς, πλατάνου, λεύκης τόνν. 4.130 413 · 760.
 3. Δρυός και λοιπών πλατύφύλλων τόνν.6.520 652 1.110.
10.  
  Ξυλάνθρακες κωνοφόρων ΚGR2,1 5 ΙΙ.ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ.
 1. Οξυάς ΚGR 38 3,8 8,2
 2. Δρυός και λοιπών πλατύφυλλων ΚGR 44 4,4 8,7
11.  
  Άνθρακες σιδηρουργίας ΚGR 29 2,9 6 ΙΙΙ. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ 1. Ξυλεία ειδικών χρήσεων: 1.1. Μεταλλείων, ορυχείων κ.λπ.: α) Μέσης διαμέτρου 6 εκ. και κάτω κ.μ. 6.270 878 1.255.
 1. Μέσης διαμέτρου 6 εχ. μέχρι 12 εκ. κ.μ. 8.150 1.141 1.568.
 2. Οβελοί - Πάσσαλοι τεμ. 207 21 40 1.4.
 3. Καπνόβεργες χιλ. 11.290 1.580 2.208 1.5.
 4. Υπορθώματα αμπέλου χιλ. 5.640 790 903 1.6.
 5. Πλοχόραβδοι ΚGR 6,3 0,9 1,5 ΙV.
 6. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
 7. Μέσης διαμέτρου 12 μέχρι 22 εκ. κ.μ. 9.410 1.320 1.882 1.2.
 8. Καπρούλια διαμέτρου 7 εκ. μέχρι 11 εκ.:.
 9. Μήχους 1,50 μ. μέχρι 3,00 μ. κ.μ. 11.2901.580 3.375.
12.  
  Δένδρα Χριστουγέννων:
 1. Από ελάτη, ψευδοτσούγκα και ερυθρελάτη τεμ.1.620 227 314.
 2. Από λοιπά δασικά είδη τεμ. 1.000 140 213.
13.  
  Κλάδοι καλλωπιστικοί: α) Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου τόνν. 5.020 552 853 β) Αρκουδοπούρναρου τόνν. 18.820 2.070 4.641 γ) Λοιπών ειδών (εξός κ.λπ.) τόνν. 10.660 1.173 2.822.
14.  
  Ρητίνη ΚGR. 37 ΑΤΕΛΩΣ.άρθρο 175 του Ν.Δ. 86/1969.
15.  
  Λειχήνες και βρύα ΚGR 25 2,75 5
16.  
  Αρωματικά και φαρμακευτικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα κ.λπ.) ΚGR 7,5 0,8 1,6 Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 160 παρ. 2, 161 και 312 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κωδικός» (Α 7). β) Του άρθρου 9 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α 289).
 • Την 4α/16.12.1991 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
 • Την 76/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-03-31 Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1992.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/48
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία