ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/108

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Διατάγματος 4/1987 (ΦΕΚ 3 Α) «καθορισμός κατευθύνσεων του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί το τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του ενιαίου πτυχίου του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που προβλέπεται από το Π.Δ. 4/1987 αντικαθίσταται από τις εξής νέες κατευθύνσεις: -Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας - Οπωροκηπευτικών και - Φυτοπροστασίας.
2.  
    Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τους φοιτητές που εισάγονται στο τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 και τα επόμενα. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παραπάνω διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 παρ. 2 του ν. 1268/ 1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1έ του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 173).
  • Τη γνώμη της γενικής συνέλευσης του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις αριθ. 94/19.2.87, 95/12.3.87, 96/9.4.87 και 191/ 13.6.1991).
  • Τα έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Β1 588/30.9.87 και Β1/472/26.8.1991 με τα οποία ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 1268/1982.
  • Την 41/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/4 1987