ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/116

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Φαρμακευτικού Συλλόγου"
1.  
    Ιδρύεται στο Νομό Λασιθίου Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την πόλη του Αγίου Νικολάου και επωνυμία «Φαρμακευτικός Σύλλογος Λασιθίου», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που ισχύουν κάθε φορά. Στην αρμοδιότητα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου υπάγονται στο εξής όλοι οι φαρμακοποιοί που νομίμως διατηρούν Φαρμακεία καθώς και οι υπεύθυνοι κληρονομικών φαρμακείων στο νομό αυτό.
Άρθρο 2
1.  
    Ο ιδρυόμενος σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο Φαρμακευτικός Σύλλογος υποχρεούται να διενεργήσει αρχαιρεσίες το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου του έτους 1992 για την εκλογή μελών Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και εκπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
2.  
    Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι τη διενέργεια των αρχαιρεσιών επιτρέπεται με απόφαση του Νομάρχη, εκδιδόμενη μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, η ανάθεση καθηκόντων Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και εκπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, σε φαρμακοποιούς μέλη του ιδρυόμενου με το παρόν Φαρμακευτικού Συλλόγου. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθου 1 του Ν. 3601/1928 «περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων» (ΦΕΚ 119 τ.Α), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Α.Ν. 1384/1938 «περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν. 3601/1928 «περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων» (ΦΕΚ 362 τ.Α).
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 702/ 1991, με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-04-08 Ίδρυση Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/56
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1928/3601 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1928/3601 1928
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1384 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1384 1938
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία