ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/117

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στα κατωτέρω αναφερόμενα Τμήματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ιδρύονται θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) ως ακολούθως:"
1.  
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. - Πέντε (5) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). - Πέντε (5) θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τη διδασκαλία μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1268/1982.
 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών - Πέντε (5) θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), για τη διδασκαλία μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1268/82.
2.  
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πέντε (5) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
 2. β) Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών - Πέντε (5) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
3.  
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. α. Τμήμα Χημικών Μηχανικών - Είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). - Δέκα (10) θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), από τις οποίες τέσσερις (4) ΑΤ κατηγορίας, τρεις (3) ΑΡ κατηγορίας και τρεις (3) ΜΕ κατηγορίας.
 1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). - Δέκα (10) θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), από τις οποίες τέσσερις (4) ΑΤ κατηγορίας, τρεις (3) ΑΡ κατηγορίας και τρεις (3) ΜΕ κατηγορίας.
4.  
  Οι θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 484/84 (Α 173). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 11 παρ. 2 και 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/82 (Α 87). β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 (Α 167).
 • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου: α) Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδριάσεις 23.3.89, 9.5.89 και 29.6.1989). β) Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Συνεδρίαση 428/5.3.1990).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πολυτεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 418/2.11.90).
 • Τα έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/484/4.7.89, Β1/583/10.8.89, Β1/613/13.8.90 και Β1/ 209/24.5.90 και Β1/879/4.1.91 με τα οποία ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Την 70/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία