ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/118

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ Τάξης στο Δήμο Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Πυροσβεστικός Σταθμός Γ Τάξης στο Δήμο Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου
2.  
    Πα την ίδρυση του Πυροσβεστικού αυτού Σταθμού, συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι προβλεπόμενες από το άρθρο 19 του Ν. 683/1977 οργανικές θέσεις προσωπικού για Σταθμό Γ΄ Τάξης. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 11 παράγραφος 1 περιπτώσεις β και γ και της παραγράφου 7 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 151), όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν. 1590/1986. β) Του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του άρθρου 19 του Ν. 683/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως οργανικών Νόμων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 247). δ. Του άρθρου 19, παράγραφος 2, του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα, Κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195). ε. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξηες» (Α51). στ. Της Υ. 1660/1007556/116/0006Α/23.1.1992 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (Β 31).
  • Την 44/1992 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-04-08 Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ Τάξης στο Δήμο Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/56
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006Α 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/683 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία