ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/12

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγοριών διαμνημονεύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθιερώνονται οι εξής νέες διαμνημονεύσεις: α) Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών Σωμάτων και Κοινών Σωμάτων Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε τρεις τάξεις (Α, Β και Γ) και απονέμεται σε ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας για τους οποίους δεν απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας για προαγωγή στον επόμενο βαθμό καθώς και σε Αξιωματικούς μτων Κοινών Σωμάτων. Ειδικότερα:Η Α Τάξη απονέμεται σε ανώτατους Αξιωματικούς Σωμάτων και Κοινών Σωμάτων, μετά τη συμπλήρωση εξάμηνης τουλάχιστον υπηρεσίας στο βαθμό του Ταξίαρχου και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Αναθεωρητού Γ Τάξεως για το Δικαστικό Σώμα. Ιδιαίτερα ο Αναθεωρητής Α Τάξεως και οι πρώτοι τη τάξει Ανώτατοι Αξιωματικοί κάθε Σώματος θα φέρουν ειδική διάκριση προσαρτημένη στη διεμβολή του χιτωνίου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Άρθρο 3 του παρόντος. Η Β Τάξη απονέμεται σε ανώτερους αξιωματικούς Σωμάτων και κοινών Σωμάτων με τη συμπλήρωση δεκαοκταετούς υπηρεσίας των ως Αξιωματικών, λογιζομένης από την ημερομηνία ονομασίας τους σε Ξιωματικούς. Η Γ Τάξη απονέμεται σε ανώτερους αξιωματικούς Σωμάτων και κοινών Σωμάτων με τη συμπλήρωση δεκατριετούς υπηρεσίας των ως Αξιωματικών, λογιζομένης από την ημερομηνία ονομασίας τους σε Αξιωματικούς. β) Υπηρεσία σε Επιτελείο Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε δύο τάξεις (Α και Β) και απονέμεται της μεν.Β Τάξεως σε ανώτερους αξιωματικούς, μη αποφοίτους των αντίστοιχων Σχολών (Ανωτέρων) Επιτελών των Γενικών Επιτελείων, οι οποίοι συμπλήρωσαν τέσσερα τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας σε επιτελεία Συγκροτημάτων, Σχηματισμών και Γενικών Επιτελείων, της δε Α Τάξεως σε ανώτατους Αξιωματικούς μη αποφοίτους των αντίστοιχων Σχολών Επιτελών και της Σχολής Εθνικής Αμύνης, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα τουλάχιστον χρόνο σε επιτελικές θέσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία αξιωματικός, ο οποίος έχει τιμηθεί με αυτή τη διαμνημόνευση αποφοιτήσει από Σχολή (Ανωτέρων) Επιτελών και τιμηθεί επιπλέον και με τη διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς, τότε η διαμνημόνευση Υπηρεσίας σε Επιτελείο δεν φέρεται πλέον, αφού φέρεται αντίστοιχα η διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς.
Άρθρο 2
1.  
  Η ιεραρχική τάξη των νέων διαμνημονεύσεων σε σχέση με τις ήδη καθιερωθείσες είναι η ακόλουθη: α) Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας β) Αρχηγίας Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ) γ) Αξίας και Τιμής δ) Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδος ε) Ευδόκιμου Διοικήσεως στ) Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών Σωμάτων - Κοινών Σωμάτων η) Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς ζ) Υπηρεσίας σε Επιτελείο
Άρθρο 3
1.  
  Το μετάλλιο της διαμνημονεύσεως Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών Σωμάτων και Κοινών Σωμάτων είναι το ίδιο μ αυτό της διαμνημονεύσεως Ευδόκιμου Διοικήσεως, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 3, παρ. 4 του Π.Δ. 192/1991. Το Α Τάξεως είναι επίχρυσο, το Β Τάξεως επάργυρο και το Γ Τάξεως χάλκινο. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή - κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών χρώματος κυανού και εκατέρωθεν στα άκρα φέρει ερυθρές λωρίδες πλάτους 5 χιλιοστών ενώ στο μέσον μία λευκή ιδίου πλάτους. Η τάξη της διαμνημονεύσεως υποδηλώνεται με την προσάρτηση στη διεμβολή του χιτωνίου χρυσού, αργυρού ή χάλκινου πεντάκτινου αστερίσκου. Ιδιαίτερα για τους πρώτους τη τάξει Ανώτατους Αξιωματικούς των Σωμάτων, προσαρτάται για το Στρατό Ξηράς χρυσή φλογοφόρος ροιά, για το Πολεμικό Ναυτικό χρυσή άγκυρα και για την Πολεμική Αεροπορίας χρυσός αετός, ενώ για τους πρώτους τη τάξει Ανώτατους Αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων χρυσός κλάδος δάφνης.
2.  
  Για τη διαμνημόνευση Υπηρεσίας σε Επιτελείο θα φέρεται μόνο αντίστοιχη διεμβολή στο χιτώνιο χωρίς να προβλέπεται μετάλλιο. Η ταινία της διαμνημονεύσεως είναι μεταξωτή - κυματοειδής πλάτους 35 χιλιοστών. Διαιρείται σε πέντε ισομερείς λωρίδες εκ των οποίων οι δύο ακραίες είναι χρώματος κυανού, η μεσαία ερυθρού και οι δύο εκατέρωθεν λευκές. Η τάξη της διαμνημονεύσεως υποδηλώνεται με την προσάρτηση στην ταινία χρυσού ή αργυρού δάφνινου κλάδου.
Άρθρο 4
1.  
  Τα διπλώματα των διαμνημονεύσεων Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών Σωμάτων και κοινών Σωμάτων και Υπηρεσίας σε Επιτελείο είναι του ιδίου τύπου με τα διπλώματα των διαμνημονεύσεως Ευδόκιμου Διοικήσεως και Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς με τις εξής διαφορές:
2.  
  Το δίπλωμα της διαμνημονεύσεως Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών Σωμάτων και Κοινών Σωμάτων αναγράφει ως τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» ή «ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» και φέρει ως απεικόνιση σχηματική παράσταση του μεταλλίου
3.  
  Το δίπλωμα της διαμνημονεύσεως Υπηρεσίας σε Επιτελείο αναγράφει ως τίτλο «ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ» και στη θέση της σχηματικής παράστασης του μεταλλίου φέρει απεικόνιση της ταινίας της διαμνημονεύσεως σε κυματοειδή μορφή
Άρθρο 5
1.  
  Το μετάλλιο της διαμνημονεύσεως Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών Σωμάτων και Κοινών Σωμάτων φέρεται και σε σμικρογραφία σε περιπτώσεις που ορίζεται από τους κανονισμούς στολών (στολές υπ αριθ. 4 και 5) ενώ για τη διαμνημόνευση Υπηρεσίας σε Επιτελείο φέρεται η ταινία της σμικρογραφίας σε αντίστοιχες περιπτώσεις (στολή υπ αριθ. 5α).
Άρθρο 6
1.  
  Προτάσεις απονομής των παραπάνω διαμνημονεύσεων γίνονται όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 7, παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 192/1991, μαζί με τις υπόλοιπες διαμνημονεύσεις.
2.  
  Τα οριζόμενα στα Άρθρα 8, 9, 10 και 11 του Π.Δ. 192/1991 ισχύουν και για τις νέες διαμνημονεύσεις. Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και· εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 166).
 • Το Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ Α 75).
 • Την υπ αριθμόν 743/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/192 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέας κατηγορίας διαμνημονεύσεως με τίτλο Αστέρας Αξίας και Τιμής. 1993/144 1993
Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων (ΦΕΚ 75/1991, τ. Α) και 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγορι[...]" 1993/145 1993
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσεων και απονομής Διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές. 1993/146 1993
Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/91 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 75)» και ΠΔ 146/93 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσε[...]" 2013/19 2013