ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/125

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποιήσεις του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (150Α) και. Π.Δ. 1224/ 1981 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκημένων περιοχών» (303Α), όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 143/1989 (69Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η περίπτωση (δ) του άρθρου 10 του Β.Δ. 465/1970 (150 Α) τροποποιείται ως εξής: 1 Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κάθε υπόγειας δεξαμενής ορίζεται σε 15 κυβικά μέτρα (15 κ.μ.), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το αναγκαίο κενό από πέντε τοις εκατό (5%) Η συνολική για κάθε εγκατάσταση μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των υπογείων δεξαμενών καθορίζεται σε 50 κυβικά μέτρα για βενζίνη κοινή, ενισχυμένη και αμόλυβδη και 50 κυβικά μέτρα για πετρέλαιο .
Άρθρο 2
1.  
    Η περίπτωση (δ) του άρθρου 10 του Π.Δ. 1224/1-981 τροποποιείται ως εξής: 1 Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κάθε υπόγειας δεξαμενής ορίζεται σε 15 κυβικά μέτρα (15 κ.μ.), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται το αναγκαίο κενό από πέντε τοις εκατό (5%) Η συνολική για κάθε εγκατάσταση μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των υπογείων δεξαμενών καθορίζεται σε 40 κυβικά μέτρα για βενζίνη κοινή, ενισχυμένη και αμόλυβδη και 50 κυβικά μέτρα για πετρέλαιο .
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 511/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 91).
  • Την υπ αριθ. 1007556/116/006Α/Υ1660/92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών».
  • Την υπ αριθ. 103/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1007556/116/006Α/Υ1660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1007556_116_006Α_Υ1660 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/511 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/1224 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1224 2001
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/465 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/465 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία