ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/126

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. Άρθρο 2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ Άρθρο Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού 1.Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η θέσπιση διατάξεων που αφορούν στην απρόσκοπτη διεξαγωγή της εξωτερικής υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). 2.Ειδικότερα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην πειθαρχία, τάξη και ασφάλεια εκτός Μονάδων και υπηρεσιών των Κλάδων των Ε.Δ., καθώς και στις σχέσεις μεταξύ τους και προς τα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία - Πυροσβεστικό Σώμα), το Λιμενικό Σώμα και τις άλλες Αρχές. Άρθρο 2 Ορισμοί 1.Οι ορισμοί που ακολουθούν με αλφαβητική σειρά είναι ειδικοί και αποβλέπουν αποκλειστικά στην υποβοήθηση της ερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού αυτού. 2.Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (ΑΔΦ): Είναι ο ανώτερος ή αρχαιότερος Αξιωματικός που εκπροσωπεί τις Ε.Δ. στη Φρουρά και που αναλαμβάνει ειδικές ευθύνες και αρμοδιότητες για θέματα: 1)Ασφάλειας, τάξης και πειθαρχίας του στρατιωτικού προσωπικού εκτός Μονάδων και Στρατοπέδων. 2)Συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις. Με τον όρο Φρουρά νοείται το σύνολο των Μονάδων και Υπηρεσιών των Ε.Δ. που εδρεύουν μόνιμα σε ορισμένη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τον κατοικημένο τόπο, τα προάστια και την περιμετρική ζώνη αυτού και καθορίζεται λεπτομερέστερα με διαταγή του Σχηματισμού (Σώματος Στρατού ή ισοτίμου Σχηματισμού) του Στρατού Ξηράς. Η διαταγή αυτή συντονίζεται και με Σχηματισμούς των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. αν στη Φρουρά εδρεύουν και Μονάδες αυτών. 3.Επόπτης Περιπόλων Τάξης: Είναι Αξιωματικός, Δόκιμος Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής που έχει στην αρμοδιότητα του το συντονισμό και την εποπτεία της υπηρεσίας των περιπόλων τάξης στη Φρουρά. 4.Κλάδοι Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ): Είναι ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ), το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ). 5.Κοινό Τμήμα Φυλακής: θεωρείται το ενιαίο τμήμα φυλακής στα Στρατόπεδα, το οποίο αποτελείται από τα τμήματα φυλακής των Μονάδων και Υπηρεσιών του Στρατοπέδου και είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας του Στρατοπέδου. Το τμήμα αυτό καθορίζεται με διαταγές του Στρατοπεδάρχη και σ αυτό δεν περιλαμβάνονται οι οπλίτες που έχουν αποστολή ασφαλείας που ενδιαφέρει μόνο τη Μονάδα τους (π.χ. θαλαμοφύλακες). Στο κοινό τμήμα φυλακής περιλαμβάνονται και οι Επόπτες Επιφυλακής - Ασφαλείας καθώς και το βοηθητικό προσωπικό αυτών. 6.Οπλίτες: θεωρούνται οι Υπαξιωματικοί (Συμπεριλαμβάνονται και οι δίοποι), οι μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών, οι στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες και λιμενοφύλακες. 7.Περίπολος Τάξης: Καλείται η περίπολος που αποτελείται από στρατονομικά όργανα και έχει σαν σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την τάξη και την πειθαρχία. 8.Στρατιωτικός: Καλείται κάθε Αξιωματικός, Δόκιμος Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής ή οπλίτης που ανήκει στους Κλάδους των Ε.Δ. 9.Στρατονομική Αρχή: Είναι κάθε υπηρεσία των Κλάδων των ΕΔ που επιτελεί στρατονομικά καθήκοντα σε ορισμένη περιοχή. Δηλαδή οι Μονάδες και τα τμήματα της Στρατονομίας, Ναυτονομίας, Αερονομίας και με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού, τα Φρουραρχεία. 10.Στρατονομικό Απόσπασμα: Είναι τμήμα που συγκροτείται κατά τη διάρκεια του πολέμου από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας (άρθρο 17 Ν. 1481/84). 11.Στρατονομικό Όργανο: Καλείται κάθε στρατιωτικός, ανεξάρτητα από βαθμό, των Κλάδων των ΕΔ καθώς και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ανήκει σε υπηρεσία που εκτελεί στρατονομικά καθήκοντα (Στρατονομική Αρχή). 12.Σώματα Ασφαλείας: Είναι η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. Όσες φορές οt λέξεις ΣΩΜΑ ή ΣΩΜΑΤΑ χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τα Σώματα που υπάρχουν στις ΕΔ θα συνοδεύονται από τους συντετμημένους τίτλους των στρατευμάτων στα οποία αναφέρονται (π.χ. ΤΧ, ΕΜ, ΓΣΣ, κ.λπ.). 13.Τιμητικά Αποσπάσματα: Καλούνται τα ένοπλα τμήματα που διατίθενται τιμής ένεκεν. Αυτά διακρίνονται σε: 1)Τιμητική Συνοδεία. 2)Τμήματα Απόδοσης Τιμών. 3)Τιμητική Φρουρά. 14.Τμήμα Ασφαλείας: Είναι το τμήμα της Μονάδας ή υπηρεσίας (προσωπικό και μέσα) που διατίθενται για την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας της φρουράς όπως αυτά καθορίστηκαν από τον ΑΔΦ και περιλαμβάνει το κάθε φύσεως ένοπλο και άοπλο προσωπικό που διατίθεται για το σκοπό αυτό (Αρχιφύλακες, περίπολα, σκοποί, τμήματα επιφυλακής, θαλαμοφύλακες, τηλεφωνητές υπηρεσίας, κ.λπ.). 15.Τμήμα Προσκόλλησης Διερχομένων: Είναι η Μονάδα των ΕΔ που αντικαθιστά στη φρουρά το Κέντρο Διερχομένων. Ορίζεται με διαταγή του ΑΔΦ και έχει αρμοδιότητες του Κέντρου διερχομένων εκτός από τη προώθηση του προσωπικού. 16.Τμήμα Φυλακής: Είναι το τμήμα της Μονάδας ή Υπηρεσίας (προσωπικό και μέσα) που διατίθενται για την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας της Μονάδας ή Υπηρεσίας. Σ αυτό περιλαμβάνονται ο Αξιωματικός Υπηρεσίας - Διανυκτέρευσης και το βοηθητικό προσωπικό αυτού, τα φυλάκια, το τμήμα επιφυλακής και οι κάθε φύσεως ένοπλοι ή άοπλοι φύλακες (πυλωροί, θαλαμοφύλακες, κ.λπ.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο Άρθρο 3 Γενικές Διατάξεις ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (ΑΔΦ) 1.Τα καθήκοντα του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς αναλαμβάνει αυτεπάγγελτα σε κάθε Φρουρά ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος Διοικητής ανεξαρτήτως Κλάδου των Ε.Δ. Στις πόλεις στις οποίες δεν εδρεύουν Μεγάλες Μονάδες Ανώτερος Δκτής Φρουράς είναι ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος Αξκός οποιουδήποτε Κλάδου των ΕΔ από τους εκεί υπηρετούντες. ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΦΡΟΥΡΑΣ 2.Στην άσκηση των καθηκόντων του ο ΑΔΦ βοηθείται από το Επιτελείο της Οργανικής Μονάδας που διοικεί και χρησιμοποιεί στρατονομικά ή διοικητικά όργανα των Κλάδων των ΕΔ όπως παρακάτω: 1)Στρατονομία, β. Ναυτονομία. γ. Αερονομία. δ. Φρουραρχείο, ε. Κέντρο Διερχομένων, στ. Τμήμα Προσκόλλησης Διερχομένων. ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΑ 3.Ιδρύονται στις περιοχές που εδρεύουν Μονάδες ή Υπηρεσίες των Ε.Δ. και έχουν πάγιες και έκτακτες αρμοδιότητες για να διευκολύνουν στη Φρουρά την υπηρεσία των στρατευμάτωντων Ε.Δ. Διευθύνονται από Αξιωματικό που φέρει τον τίτλο του Φρούραρχου και διακρίνονται σε Μόνιμα και μη Μόνιμα: 1)Μόνιμα Φρουραρχεία Ιδρύονται στις πόλεις που εδρεύουν πολυάριθμα στρατεύματα των Ε.Δ. με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ε.Δ. τα οποία καθορίζουν τη Ζώνη Ευθύνης (ΖΕ), τα απαιτούμενα μέσα και τις εγκαταστάσεις για τη λειτουργία τους. Η διαταγή ίδρυσης τους συντονίζεται και με τους άλλους Κλάδους των ΕΔ εφόσον στην πόλη εδρεύουν και στρατεύματα αυτών. 2)Μη Μόνιμα Φρουραρχεία (1) Ιδρύονται αυτοδικαίως στις Φρουρές που δεν έχουν ιδρυθεί μόνιμα Φρουραρχεία, τα δε όρια της ΖΕ τους συμπίπτουν με τα όρια της Φρουράς (όπως καθορίσθηκαν στην παραγρ. 2 του άρθρου 2). (2) Καθήκοντα Φρούραρχου ανατίθενται στον ΑΔΦ. (3) Ο ΑΔΦ μπορεί, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να ορίσει σαν Φρούραρχο, κατά την κρίση του, έναν ανώτερο Διοικητή Συγκροτήματος ή Μονάδας της Φρουράς στις περιπτώσεις που ο ίδιος (ο ΑΔΦ): 1)Φέρει βαθμό ανωτάτου Αξιωματικού. 2)Φέρει βαθμό Συνταγματάρχη ή ισοτίμου βαθμού των άλλων Κλάδων και στη Φρουρά εδρεύουν δύο (2) ή περισσότερες Μονάδες που διοικούνται από ανώτερους Αξιωματικούς ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους. 5)Είναι Διοικητής Μονάδας Προκάλυψης. (4) Το Φρουραρχείο οργανώνεται με βάση το προσωπικό που διατίθεται από την Μονάδα που ανήκει ο Φρούραρχος και αποτελείται από τους παρακάτω: 1)Αμέσως υφιστάμενο του Αξιωματικό, (β) 1-2 κατώτερους Αξιωματικούς, (γ) Ανάλογο αριθμό οπλιτών. Σε περίπτωση που η Μονάδα του Φρουράρχου αδυνατεί να διαθέσει το παραπάνω προσωπικό ή μέρος τούτου λόγω μειωμένης δύναμης, τότε με διαταγή του ΑΔΦ και σε περίπτωση που ΑΔΦ και Φρούραρχος είναι το ίδιο πρόσωπο, με διαταγή του Σχηματισμού, στη ΖΕ του οποίου βρίσκεται η φρουρά, καθορίζονται οι Μονάδες της Φρουράς που θα διαθέσουν το προσωπικό. (5) Το παραπάνω προσωπικό δεν απαλλάσσεται της υπηρεσίας στη Μονάδα του, εκτός αν η υπηρεσία στο Φρουραρχείο είναι σημαντική σε απασχόληση, οπότε με διαταγή του ΑΔΦ και σε περίπτωση που ΑΔΦ και Φρούραρχος είναι το ίδιο πρόσωπο, με διαταγή του Σχηματισμού του ΣΞ, στη ΖΕ του οποίου βρίσκεται η Φρουρά, μέρος των κατωτέρων Αξιωματικών βοηθών και οπλιτών είναι δυνατό να περιορισθεί στα Φρουραρχικά μόνο καθήκοντα. 4.Το προσωπικό του Φρουραρχείου που εκτελεί εξωτερική υπηρεσία φέρει σαν διακριτικά σήματα περιβραχιόνια και τα αρχικά του τίτλου γράμματα, όπως φαίνεται στο Παράρτημα «Α» του Κανονισμού αυτού. 5.Σε πόλεις που δεν εδρεύουν μόνιμα τμήματα των ΕΔ μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Φρουράρχου σε Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης (Ν. 1481/84) καθώς και σε Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος εφόσον είναι ανώτερος κατά βαθμό του αντιστοίχου της Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας. 6.Υπαγωγή Φρουραρχείων 1)Τα Φρουραρχεία, μόνιμα ή μη, είναι όργανα των ΑΔΦ, υπάγονται στις διαταγές τους και μέσω αυτών ενεργούν όλη την προς τα πάνω αλληλογραφία, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητές διατάξεις του Κανονισμού Στρατιωτικής Αλληλογραφίας ή διαταγές των ΑΔΦ προβλέπουν διαφορετικά. 2)Στις περιπτώσεις που ΑΔΦ και Φρούραρχος είναι το ίδιο πρόσωπο το Φρουραρχείο υπάγεται στον Σχηματισμό στη ΖΕ του οποίου βρίσκεται η Φρουρά. 7.Λοιπές Διατάξεις 1)Οι ΕΔ, όπου δεν ιδρύουν Φρουραρχεία ή τα υπάρχοντα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το προσωπικό των Ε.Δ. λόγω εδαφολογικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων (νησιά, δρομολόγια συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.), εξυπηρετούνται από τις κατά τόπους Αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος. 2)Προκειμένου για στρατεύματα που παραμένουν στη Φρουρά προσωρινά ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού για τα μη μόνιμα Φρουραρχεία. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 8.Είναι όργανα Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ), τα οποία έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των ΕΔ, όπως καθορίζεται στη συνέχεια. 9.Ιδρύονται με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των ΕΔ σε πόλεις όπου λόγω θέσης παρατηρείται μεγάλη κίνηση στρατιωτικών των ΕΔ είτε μεμονωμένων, είτε σε ομάδες, ενώ σε πόλεις με μικρή κίνηση υποκαθίστανται από τα Τμήματα Προσκόλλησης Διερχομένων που ορίζονται με διαταγές των ΑΔΦ. Η διαταγή ίδρυσης τους συντονίζεται μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ προς αποφυγή ύπαρξης περισσοτέρων του ενός (1) Κέντρων Διερχομένων στην ίδια πόλη. 10.Υπάγονται υπό τον ΑΔΦ όπως και τα Φρουραρχεία και έχουν αποστολή: 1)Την Υποδοχή, Διοικητική Μέριμνα και διακίνηση των διερχομένων Στρατιωτικών των ΕΔ από την περιοχή τους. 2)Την προώθηση χωρίς καθυστέρηση στο προορισμό του κάθε μεμονωμένου ατόμου ή ομάδας ατόμων που κινείται επ ωφελεία των ΕΔ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 11.Στις πόλεις που δεν προβλέπονται Κέντρα Διερχομένων την ευθύνη προώθησης προσωπικού αναλαμβάνουν τα Φρουραρχεία, κοντά στα οποία ενδείκνυται να ευρίσκονται τα Τμήματα Προσκόλλησης Διερχομένων με τα οποία συνεργάζονται. 12.Ο Επικεφαλής του Κέντρου Διερχομένων ή του Τμήματος Προσκόλλησης Διερχομένων δύναται να χορηγεί στους διερχομένους στρατιωτικούς και ανάλογα με το χρόνο παραμονής σ αυτό τις παρακάτω άδειες: 1)Δίωρες. 2)Διανυκτέρευσης. 3)24 ώρες. Άρθρο 4 Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Ευθύνες - Αρμοδιότητες - Καθήκοντα - Εξουσίες 1.Ευθύνες - Αρμοδιότητες Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και ευθύνες: 1)Την ασφάλεια της Φρουράς και των Στρατευμάτων, τα οποία όμως διατηρούν, έναντι των οργανικώς προϊσταμένων τους Αρχών, την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων τους. 2)Την Στρατονομία και την τήρηση της Τάξης, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του Κανονισμού αυτού. 3)Την οργάνωση και συμμετοχή των στρατευμάτων σε δημόσιες εκδηλώσεις ώστε οι Κλάδοι των ΕΔ να παρουσιάζονται σαν αρμονικό σύνολο. Στα θέματα των ευθυνών του και αρμοδιοτήτων ο ΑΔΦ συνεργάζεται και με τις κατά τόπους Αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των άλλων Αρχών. 2.Καθήκοντα Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς: 1)Καθορίζεται, με βάση τις εντολές και διαταγές του Σχηματισμού στη ΖΕ του οποίου βρίσκεται η Φρουρά καθώς και τις διαταγές των προϊσταμένων Αρχών των Μονάδων και Υπηρεσιών των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, τις υποχρεώσεις των Μονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς σε ομαλές και έκτακτες περιπτώσεις σ ότι αφορά στη συμβολή κάθε μίας στην κοινή ασφάλεια και τη φρούρηση στρατιωτικών και μη εγκαταστάσεων, των οποίων η φύλαξη έχει ανατεθεί στις ΕΔ. 2)Εξασφαλίζει την πληρότητα των μέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων των Μονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς συντονίζοντας προς τούτο τα σχέδια τόσο μεταξύ των όσο και προς τις απαιτήσεις κοινής ασφαλείας της Φρουράς, διατάσσοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις, οι οποίες δυνατόν να αναφέρονται σε: (1) Προσθήκη ή κατάργηση μέτρων. (2) Παροχή βοήθειας, με μορφή ενίσχυσης των μέσων και του προσωπικού, στις μη δυνάμενες να καλύψουν τις ανάγκες τους Μονάδες και Υπηρεσίες του αυτού ή διαφορετικού Κλάδου των ΕΔ. (3) Η οποιαδήποτε παροχή βοήθειας με μορφή ενίσχυσης των μέσων και του προσωπικού μιας Μονάδας ή Υπηρεσίας ή η ανάθεση φρούρησης των εγκαταστάσεων κάποιας Μονάδας ή Υπηρεσίας σε άλλη Μονάδα θα γίνεται έπειτα από αίτηση της ενδιαφερόμενης Μονάδας - Υπηρεσίας. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτή ανήκει σε διάφορο Κλάδο των ΕΔ απαιτείται και έγκριση του οικείου Γενικού Επιτελείου. 3)Καθορίζει σύστημα ελέγχου εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας που καλύπτει την περιοχή της φρουράς. 4)Εκδίδει έγγραφες οδηγίες Συναγερμού της Φρουράς σε περίπτωση εφαρμογής Σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Πυρκαϊών, σεισμών, θεομηνιών, πλημμύρων) και λοιπών σχεδίων, που μπορούν να περιλαμβάνουν και ανακλήσεις του προσωπικού της Φρουράς, το οποίο βρίσκεται εκτός Μονάδας και δεν έχει λάβει άδεια απουσίας. Για την ανάκληση των ευρισκομένων με οποιαδήποτε άδεια απουσίας (μικράς διάρκειας, κανονική, πάνω από την κανονική, αναρρωτική, εκπαιδευτική και ειδική άδεια) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ. 5)Εκδίδει συμπληρωματικές διαταγές για τη φρουρά σχετικά με τους Κανονισμούς που ισχύουν και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Ενδεικτικά τίθενται τα παρακάτω θέματα: (1) Στρατιωτικά οχήματα: Τρόπος κυκλοφορίας, επιτρεπόμενα και μη δρομολόγια μέσα στους κατοικημένους τόπους, τοποθετήσεις ενδεικτικών πινακίδων, κ.λπ. (2) Υγεία Στρατευμάτων: Απαγόρευση τομέων της Φρουράς λόγω ανθυγιεινών συνθηκών σ αυτούς, περιορισμός μέσα στους στρατώνες λόγω επιδημιών, κ.λπ., συνεργαζόμενος με τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες της Φρουράς. (3) Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την ασφάλεια, την τάξη - πειθαρχία και την υγεία των Στρατευμάτων της Φρουράς, όμως με λεπτομέρεια αναπτύσσεται στο άρθρο 16. 6)Ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη χρησιμοποίηση των ειδικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων (πεδία βολής, στίβους μάχης, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) της φρουράς. Σε όσες περιπτώσεις ο ΑΔΦ ανήκει σε Κλάδο των Ε.Δ. διαφορετικό αυτού που ανήκει η Μονάδα, η Υπηρεσία που έχει την εγκατάσταση συντονίζει τα παραπάνω θέματα με τους Σχηματισμούς που προΐστανται των Μονάδων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται και με την Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Κρατικές Υπηρεσίες και αναγνωρισμένα Σωματεία της περιοχής του για αμοιβαία χρησιμοποίηση των υπαρχόντων, όπως παραπάνω, εγκαταστάσεων. 1 ζ. Κοινοποιεί στα στρατεύματα της φρουράς και δια του Φρουράρχου προς τα νεοεγκαθιστάμενα ή προσωρινά διαμένοντα στη Φρουρά στρατεύματα τις ισχύουσες αστυνομικές - λιμενικές και στρατονομικές διατάξεις, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται. 7)Ρυθμίζει τα σχετικά θέματα με την υποδοχή και προσωρινή εγκατάσταση νεοαφικνουμένων στη φρουρά στρατευμάτων των ΕΔ και εξυπηρετεί μέσα στις δυνατότητες του παρόμοιες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. 8)Ρυθμίζει το στρατιωτικό μέρος κάθε δημόσιας εκδήλωσης στην οποία η φρουρά είτε καλείται, είτε οφείλει να παραστεί ή να αντιπροσωπευθεί. 9)Διατάσσει Διοικητικές και εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις των στελεχών της Φρουράς ανάλογα με τις υφιστάμενες διαταγές. 10)Καθορίζει τα θέματα ψυχαγωγίας των στελεχών της Φρουράς και των Μονάδων της. 11)Επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του Σταθμού Επανακτησίμων (ΣΤΕΠ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. 12)Συντονίζει και επιβλέπει το έργο των ΕΔ στην αντιμετώπιση θεμάτων εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές. (Πολιτικές - Δημοτικές). 3. Εξουσία Για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του ο ΑΔΦ: α. Εκδίδει διαταγές και οδηγίες. 2)Επιβλέπει θέματα τάξης, πειθαρχίας και καλής εμφάνισης των Στρατιωτικών των ΕΔ και των Αξιωματικών που βρίσκονται σε πολεμική διαθεσιμότητα αναφέροντας παραπτώματα αυτών στις Μονάδες τους και στα προϊστάμενα αυτών κλιμάκια. 3)Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού, τιμωρεί τα πειθαρχικά παραπτώματα των Στρατιωτικών του Κλάδου του που υπηρετούν στη Φρουρά, καθώς και αυτών που διέρχονται απ αυτή, για τα οποία, επιλαμβάνεται απ ευθείας, γνωστοποιώντας συγχρόνως τις ποινές που επέβαλε στους Διοικητές τους, καθώς και στα προϊστάμενα αυτών κλιμάκια. 4)Διατάσσει, αναθέτοντας σε κατάλληλο Αξιωματικό που υπηρετεί στη Φρουρά και είναι υπό τις Δγές του, την ενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για κάθε παράπτωμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του. Αν στην εξέλιξη της ΕΔΕ παραστεί ανάγκη να μετατραπεί αυτή σε Ένορκη Προανάκριση, διατάσσει τη μετατροπή της και ακολουθείται η διαδικασία των Προανακρίσεων. 5)Διατάσσει, αναθέτοντας σε κατάλληλο Αξιωματικό που υπηρετεί στη Φρουρά και είναι υπό τις Δγές του, την ενέργεια Ένορκης Προανάκρισης κατά τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ για αδικήματα που διαπράττονται από τους Στρατιωτικούς των ΕΔ, μέσα στα όρια της Φρουράς και εκτός των Μονάδων ή Υπηρεσιών. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ 4.Οι Μονάδες και Υπηρεσίες των ΕΔ που εδρεύουν μόνιμα ή προσωρινά στη Φρουρά οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διαταγές του ΑΔΦ που εκδίδονται στα πλαίσια των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του. 5.Όλοι οι Διοικητές των παραπάνω Μονάδων και Υπηρεσιών των ΕΔ είναι επί πλέον υπεύθυνοι έναντι του ΑΔΦ για: 1)Την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας των τμημάτων ασφαλείας, εφόδων και επιφυλακής που ανατίθενται σ αυτούς από τον ΑΔΦ. 2)Τον έλεγχο των παραπτωμάτων του προσωπικού τους επί θεμάτων αρμοδιότητας ΑΔΦ, που τους γνωστοποιήθηκαν με σχετικές αναφορές του. 3)Την υποβολή των παρακάτω περιοδικών καταστάσεων: (1) Ονομαστική Κατάσταση Μεταβολών Αξιωματικών την 1η κάθε μήνα (Υπόδειγμα «1» Παραρτήματος «Β»). (2) Αριθμητική Κατάσταση Δύναμης. Την 1η κάθε μήνα (Υπόδειγμα «2» Παραρτήματος «Β»). 6.Οι Διοικητές των Μονάδων - Υπηρεσιών των ΕΔ που εδρεύουν εκτός της Φρουράς, στους οποίους γνωστοποιούνται παραπτώματα ή επιβληθείσες ποινές του προσωπικού τους, οφείλουν: 1)Να επιλαμβάνονται του ελέγχου επιβάλλοντας τις ανάλογες κυρώσεις. 2)Να καταχωρούν τις ποινές που επέβαλε ο ΑΔΦ στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας - Υπηρεσίας. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7.Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του ΑΔΦ δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται. Εξαίρεση επιτρέπεται για όσες αναφέρονται στη πειθαρχία και τάξη (άρθρο 16 του Κανονισμού αυτού) που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν στον Φρούραρχο με διαταγή του ΑΔΦ μερικά ή συνολικά. Στην περίπτωση αυτή ο Φρούραρχος περιβάλλεται την ειδική πειθαρχική δικαιοδοσία ελέγχου των παραβάσεων των Στρατιωτικών των ΕΔ, όπως καθορίζεται στους κανονισμούς των Γενικών Επιτελείων και ενισχύεται με μέσα κίνησης και προσωπικού. 8.Σε περίπτωση πολέμου ή γενικής επιστρατεύσεως και εφόσον η Ελληνική Αστυνομία, το ΑΣ και ΠΣ έχουν τεθεί υπό την δικαιοδοσία και τον έλεγχο των ΕΔ (Ν. 660/1977 άρθρο 10 παρ. 5α «Περί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ.λπ.), καθώς και στις περιπτώσεις που η χώρα ή τμήμα αυτής, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται η ΖΕ του ΑΔΦ, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πολιορκίας, ο ΑΔΦ χρησιμοποιεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και το ΛΣ της περιοχής του στο μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την υλοποίηση των εκτάκτων αρμοδιοτήτων, που του ανατίθενται. 9.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ΑΔΦ ο αναπληρωτής του ορίζεται απ αυτόν και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 3. Η αναπλήρωση του κοινοποιείται στο Σχηματισμό, στη Ζώνη Ευθύνης του οποίου βρίσκεται η Φρουρά, στο Σχηματισμό που καθόρισε τη Φρουρά καθώς και σ όλες τις Μονάδες και Υπηρεσίες των Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων που διαμένουν στην Φρουρά. Άρθρο 5 Φρούραρχος ΓΕΝΙΚΑ 1.Ο θεσμός του Φρουράρχου δημιουργείται λόγω: α. Της στενής και συνεχούς επαφής των στρατιωτικών με την υπηρεσία και αντίστροφα. 1)Της ανάγκης ύπαρξης ενός ειδικού οργάνου, με μέσα και προσωπικό, για την εξυπηρέτηση των σχέσεων μεταξύ της υπηρεσίας και στρατιωτικών ή ιδιωτών. 2.Καθήκοντα Φρουράρχου ανατίθενται στους Αξιωματικούς των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΛΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 3. ΕΥΘΥΝΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ -ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΞΟΥΣΙΑ 3. Ο Φρούραρχος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, ευθύνες και καθήκοντα: 1)Την υποδοχή και διευκόλυνση εγκατάστασης νεοαφικνουμένων Στρατευμάτων στη Φρουρά σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του ΑΔΦ. 2)Την υπηρεσιακή παρακολούθηση των Στρατιωτικών των ΕΔ, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται μακρυά από τη Μονάδα τους ή τελούν εκτός υπηρεσίας λόγω υπαγωγής τους σε ειδική κατάσταση. 3)Τον έλεγχο κίνησης του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ του οποίου η κίνηση συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό των ΕΔ. 4)Την κίνηση του προσωπικού των ΕΔ υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 3. 5)Την διευθέτηση υποθέσεων μεμονωμένων ατόμων (ιδιωτών ή στρατιωτικών) με την υπηρεσία και αντίστροφα. 6)Την άσκηση των δικαιωμάτων που του εκχωρούνται από την παράγραφο 7 του άρθρου 4. 7)Την οργάνωση της εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας του Φρουραρχείου και την κατανομή της στο προσωπικό του. 8)Την διάθεση αναλόγου προσωπικού και μέσων για υποβοήθηση του έργου των εμπροσθοφυλακών των τμημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν μόνιμα ή προσωρινά στην φρουρά, καθώς επίσης και τον καθορισμό της περιοχής, όταν πρόκειται για εγκατάσταση σε καταυλισμό. 9)Την κοινοποίηση στα νεοαφικνούμενα τμήματα των αστυνομικών, λιμενικών και στρατονομικών διατάξεων που ισχύουν στη Φρουρά. 10)Την αποδοχή και διαβίβαση αρμοδίως, αιτήσεων ατόμων (σε ενέργεια, αποστρατεία και ιδιωτών) προς την υπηρεσία. 11)Την μέριμνα και την ταφή των νεκρών για τους οποίους είναι αρμόδια η Στρατιωτική Υπηρεσία, συμμορφούμενος προς τις διατάξεις του άρθρου 31 και τις ισχύουσες διαταγές επί του αντικειμένου αυτού. 12)Την διάθεση των στρατώνων ή άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας στα νεοαφικνούμενα Τμήματα, καθώς και την παραλαβή των κτιρίων που αδειάζουν συμμορφούμενος προς τις ισχύουσες διαταγές επί του αντικειμένου αυτού. 13)Την υγειονομική παρακολούθηση των διερχομένων Στρατιωτικών ή των εκτάκτως ασθενούντων στα σπίτια τους στρατιωτικών. Σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί υγειονομικό προσωπικό στο Φρουραρχείο, η υγειονομική υπηρεσία σ αυτό εκτελείται εκ περιτροπής από το υγειονομικό προσωπικό των Μονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς, οριζομένου από τον Φρούραρχο με έγκριση του ΑΔΦ. 14)Την ενημέρωση των Μονάδων ή Υπηρεσιών των στρατιωτικών που βρίσκονται με φύλλα πορείας, μετάβασης ή άδειας, στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να επιστρέψουν έγκαιρα σ αυτές (ασθένεια, ατύχημα, έλλειψη μέσων συγκοινωνίας, κ.λπ.). 15)Επίσης ο Φρούραρχος επιβλέπει και ευθύνεται για την καλή τήρηση των παρακάτω βιβλίων: (1) θεώρησης Φύλλων Πορείας και αδειών Αξιωματικών (Υπόδειγμα 3 Παραρτήματος «Β»). (2) θεώρησης Φύλλων Πορείας και αδειών οπλιτών (Υπόδειγμα 4 Παραρτήματος «Β»). (3) Έκδοσης - θεώρησης βεβαιώσεων για μετακινήσεις οικογενειών στρατιωτικών (Υπόδειγμα 5 Παραρτήματος «Β»). (4) Ημερήσιας Διαταγής Φρουραρχείου, στην οποία καταχωρούνται τα έγγραφα και οι πράξεις που προβλέπονται από νόμους ή διαταγές. (5) Μεταβολών Αξιωματικών και Οπλιτών ειδικών καταστάσεων. (6) Επίδοση δικαστικών εγγράφων. 4. Εξουσία Ο Φρούραρχος για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του: 1)Εκδίδει διαταγές ή οδηγίες, υποβάλλει αναφορές και επιβάλλει κυρώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 και σύμφωνα με την πειθαρχική δικαιοδοσία που του παρέχεται με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. 2)Διατάσσει, αναθέτοντας σε κατάλληλο Αξιωματικό που υπηρετεί στη Φρουρά και είναι υπό τις Δγές του, την ενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σ ότι αφορά τις αρμοδιότητες του, καθώς και την ενέργεια Ένορκης Προανάκρισης κατά τις διατάξεις του ΣΠΚ για αδικήματα που διαπράττονται από τους Στρατιωτικούς μέσα στα όρια της ΖΕ του και εκτός των Μονάδων και Υπηρεσιών. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5.Οι Μονάδες και Υπηρεσίες των ΕΔ που εδρεύουν μόνιμα ή προσωρινά στη Φρουρά καθώς και αυτές που εδρεύουν εκτός Φρουράς έχουν έναντι του Φρουράρχου τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που καθορίσθηκαν για τον ΑΔΦ στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 4, εκτός από τις αναφερόμενες σε θέματα υπηρεσίας, τμημάτων ασφαλείας, εφόδων και επιφυλακών. 6.Κάθε Στρατιωτικός των ΕΔ όταν απομακρύνεται από τη Μονάδα ή Υπηρεσία ή τίθεται σε ειδική κατάσταση, υπάγεται υπό τον έλεγχο και την υπηρεσιακή παρακολούθηση του Φρουραρχείου και είναι υποχρεωμένος να το ενημερώνει συμμορφούμενος με τα παρακάτω: 1)Ενημερώνει μέσα σε 24 ώρες από την άφιξη του και πριν 24 ώρες από την αναχώρηση του και παρέχει προφορικά τα απαραίτητα στοιχεία (διαμονή, τηλέφωνο κ.λπ.), που καταχωρούνται στο βιβλίο θεώρησης του Φρουραρχείου. 2)Τα Φύλλα Πορείας και τα φύλλα μετάβασης δεν θεωρούνται από τα Φρουραρχεία. Πάνω σ αυτά ο Διοικητής, που έδωσε το φύλλο πορείας ή μετάβασης, βεβαιώνει τη μετακίνηση και τη διάρκεια της, βάση υπεύθυνης δήλωσης αυτού που μετακινήθηκε. 3)Ειδικές περιπτώσεις θεώρησης φύλλων πορείας ή φύλλων μετάβασης καθορίζονται κάθε φορά από ειδικούς νόμους ή διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων ΕΔ. 4)Τα ίδια ισχύουν και για τα ομαδικά φύλλα πορείας. Σ αυτά η υπεύθυνη δήλωση για τη μετακίνηση γίνεται από τον επικεφαλής του τμήματος που μετακινήθηκε. 5)Τα φύλλα αδείας των ανωτάτων Αξιωματικών δεν θεωρούνται, οφείλουν όμως να γνωστοποιούν στο Φρουραρχείο τα σχετικά με τη διαμονή τους καθώς και το χρόνο άφιξης - αναχώρησης, εφόσον πρόκειται η παραμονή τους να διαρκέσει περισσότερο του 24ώρου. 6)Οι υπόλοιποι στρατιωτικοί των ΕΔ εκτός ανωτάτων Αξιωματικών θεωρούν το φύλλο αδείας μεγαλύτερης των τεσσάρων ημερών με την εξής διαδικασία: (1) Αν είναι Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές το προσκομίζουν προσωπικά. Αν όμως έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο με το βαθμό του Φρουράρχου μπορούν να το στέλνουν με άλλο στρατιωτικό με την προϋπόθεση ότι αυτός θα είναι σε θέση να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που καταχωρούνται στο βιβλίο θεώρησης του Φρουραρχείου. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πολιτικής περιβολής εκτός αν για άλλους γενικότερους λόγους έχει απαγορευθεί αυτή. (2) Αν είναι ΔΕΑ ή οπλίτες το προσκομίζουν προσωπικά φορώντας στολή ή πολιτική περιβολή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε Φορά για τη στολή. 7)Για άδεια μέχρι και τεσσάρων ημερών δεν θεωρείται το φύλλο αδείας, πλην όμως οι αδειούχοι υποχρεούνται σε προφορική ενημέρωση του Φρουραρχείου. 8)Τα φύλλα πορείας των στρατιωτικών των ΕΔ που πηγαίνουν στο εξωτερικό θεωρούνται για την έξοδο και την είσοδο στο Ελληνικό έδαφος από τα αρμόδια προς τούτο όργανα της Χώρας. 9)Στις περιοχές που δεν υπάρχουν Φρουραρχεία εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 7 του άρθρου 3. . 10)Κάθε Στρατιωτικός των ΕΔ παίρνοντας φύλλο πορείας για οποιοδήποτε λόγο, οφείλει να αναχωρήσει για τον τόπο προορισμού του μέσα σε 24 ώρες, εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά από ειδικές διαταγές. 11)Στρατιωτικοί των ΕΔ που μετακινούνται μεμονωμένα ή ομαδικά και αναγκάζονται για οποιοδήποτε λόγο (έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων, ασθένειας, κ.λπ.) να διακόψουν την κίνηση τους περισσότερο από ένα 24ωρο υποχρεούνται σε ειδική θεώρηση του φύλλου πορείας. 12)Σε περίπτωση αίτησης παράτασης αδείας ή αλλαγής τόπου διαμονής τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται στους Κανονισμούς εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ. 13)Όσοι Στρατιωτικοί των ΕΔ δεν επανέρχονται ή δεν παρουσιάζονται έγκαιρα στις θέσεις τους μετά τη λήξη του φύλλου πορείας, μετάβασης ή αδείας θεωρούνται αυθαιρέτως απόντες και εφαρμόζονται εναντίον τους οι προβλεπόμενες επί του αντικειμένου αυτού διατάξεις. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7.Το Φρούραρχο προσωρινά απουσιάζοντα ή κωλυόμενο για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημέρες, τον αναπληρώνει ο αμέσως υφιστάμενος του Αξιωματικός που υπηρετεί στο Επιτελείο της ίδιας με αυτόν Μονάδας. 8.Για περιπτώσεις απουσίας μεγαλύτερης των 30 ημερών αντικαθίσταται από την Αρχή που τον όρισε σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 3. 9.Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Φρουράρχου δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται. Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΑ 1.Οι Μονάδες και Υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων τους χρησιμοποιώντας το δικό τους προσωπικό και μέσα. 2.Οι Μονάδες και Υπηρεσίες που ανήκουν στην ίδια Φρουρά συμμετέχουν στη κοινή ασφάλεια των εγκαταστάσεων κατά τις διαταγές και οδηγίες του ΑΔΦ. 3.Σε περιπτώσεις αδυναμίας καλύψεως των υποχρεώσεων ασφαλείας που ανατίθενται σε Μονάδα ή Υπηρεσία, λόγω εκτάκτων ή εκπαιδευτικών αναγκών, ο ΑΔΦ ρυθμίζει το είδος και την έκταση της βοήθειας που θα παρασχεθεί σ αυτή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 4. 4.Σε Στρατόπεδα όπου τα θέματα της ασφάλειας χειρίζεται ο Στρατοπεδάρχης, οι σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις κατανέμονται απ αυτόν μεταξύ των Μονάδων και Υπηρεσιών του Στρατοπέδου με βάση τη δύναμη σε προσωπικό και μέσα της κάθε μίας. 5.Το μέγεθος και η σύνθεση του «Τμήματος Φυλακής» εξαρτάται από την έκταση των υποχρεώσεων ασφαλείας, τις οποίες έχει κάθε μία Μονάδα ή Υπηρεσία και ρυθμίζεται από τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ. Προκειμένου όμως περί τμημάτων ασφαλείας που διατάσσεται η διάθεση τους από τον ΑΔΦ, για όφελος της ασφάλειας ολόκληρης της Φρουράς, εφαρμόζονται για όλους τους Κλάδους των ΕΔ οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού. ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΦΥΛΑΚΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΟΠΩΝ 6.Η Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της Υπηρεσίας των Τμημάτων ασφαλείας είτε αυτά είναι οργανικά της τμήματα είτε διατίθενται από άλλες Μονάδες ή Υπηρεσίες της Φρουράς και οφείλει: 1)Να καθορίζει τις εντολές κάθε τμήματος ασφαλείας, οι οποίες συμπληρώνουν την γενική αποστολή αυτής. 2)Να ελέγχει την εφαρμογή και καλή εκτέλεση των μέτρων ασφαλείας που θα διατάξει, ορίζοντας: (1) Τον αριθμό, είδος και ώρα εκτέλεσης των εφόδων. (2) Τους χώρους επιθεώρησης των τμημάτων ασφαλείας. (3) Τον αριθμό, την ώρα εξόδου, την αφετηρία αναχώρησης και τα δρομολόγια των περιπόλων. (4) Εκτάκτους εφόδους και επιθεωρήσεις από Αξιωματικούς της δύναμης της. 3)Να δίνει έγκαιρα τα συνθηματικά αναγνώρισης της ημέρας στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς της εφόδου, τους αρχιφύλακες και τους περιπολάρχες και να τα αποστέλει με σφραγισμένο φάκελο σε Μονάδες ή Υπηρεσίες που ενδεχομένως καθορίζουν διαταγές του ΑΔΦ. 4)Να οργανώνει κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού τα φυλάκια και τις θέσεις των σκοπών. 7.Σε περίπτωση που τμήματα Μονάδας ή Υπηρεσίας διατίθενται σε άλλη Μονάδα ή Υπηρεσία για ασφάλεια των εγκαταστάσεων της τελευταίας η ευθύνη της καλής οργάνωσης και εκπαίδευσης των τμημάτων ανήκει στο Διοικητή, που τα διαθέτει, ενώ η ευθύνη της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και η τάξη και η πειθαρχία αυτών, ανήκει στο Διοικητή στον οποίο διατίθενται. 8.Το αρμόδιο Γραφείο κάθε Μονάδας ή Υπηρεσίας τηρεί βιβλίο ή κατάσταση ημερήσιας Υπηρεσίας των τμημάτων ασφαλείας που διαθέτει, σύμφωνα με το υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος «Β». 9.ΦΥΛΑΚΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΟΠΩΝ Για κάθε τμήμα ασφαλείας διατίθεται ιδιαίτερο κατάλυμα (φυλάκιο) ή αριθμός φυλακίων ανάλογα με τη δυνατότητα της Μονάδας ή Υπηρεσίας, τα οποία εφοδιάζονται με τα απαραίτητα σκεύη, έπιπλα και τα παρακάτω βιβλία και πίνακες που είναι κυρωμένα κανονικά: 1)Βιβλίο Αποστολής και Εντολών Σ αυτό καταχωρούνται η αποστολή και οι διάφορες οδηγίες και · εντολές του φυλακίου, β. Βιβλίο Υλικού Σ αυτό καταχωρούνται όλα τα έπιπλα και σκεύη του φυλακίου και σε ιδιαίτερη σελίδα τα βιβλία, οι πίνακες, οι καταστάσεις και τα σκαριφήματα, που καθορίζονται στην παράγραφο αυτή. 2)Βιβλίο Παραλαβής - Παράδοσης της Υπηρεσίας Σ αυτό ο παραλαμβάνων αρχιφύλακας βεβαιώνει ενυπόγραφα, βάσει της χρέωσης πού υπάρχει στη δεύτερη σελίδα του βιβλίου, την ύπαρξη και καλή κατάσταση όλων των αντικειμένων του φυλακίου (έπιπλα - σκεύη, βιβλία, πίνακες, κ.λπ.), μνημονεύοντας επίσης και την κατάσταση του κτιρίου και σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του σχετικά μ αυτά. 3)Βιβλίο Εφόδου Υπάρχει ένα για το φυλάκιο και από ένα για κάθε θέση σκοπού. Σ αυτό οι εφοδεύοντες Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί σημειώνουν ενυπόγραφα την ώρα προσέλευσης τους στο φυλάκιο ή στη θέση σκοπού και τις τυχόν παρατηρήσεις τους. 4)Σκαρίφημα (Πρόχειρο Σχεδιάγραμμα): Σ αυτό περιέχονται η θέση του φυλακίου και των σκοπών, αριθμημένες και διακρινόμενες σε θέσεις σκοπού ημέρας και νύκτας, τα δρομολόγια μεταξύ τους, καθώς και τα δρομολόγια των περιπόλων, στ. Κατάσταση Χρήσιμων Πληροφοριών. Σ αυτή καταχωρούνται οι διευθύνσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των: (1) Διοικητού, Υποδιοικητού και Διευθυντών Γραφείων των Μονάδων - Υπηρεσιών, τόσο αυτών που διαθέτουν τα τμήματα ασφαλείας, όσο και αυτών που έχουν την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. (2) Της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς. (3) Της Αστυνομικής Αρχής, που είναι υπεύθυνη για την περιοχή, στην οποία βρίσκεται το φυλάκιο. (4) Των πλησιέστερων: 1)Στρατιωτικών Γραφείων, (β) Μονάδων και Φυλακίων, (γ) Πυροσβεστικών Σταθμών, ζ. Πινακίδα Ανακοινώσεων Τοποθετείται σε φανερό σημείο του φυλακίου και σ αυτή, εκτός των άλλων ανακοινώσεων που πρέπει να λάβουν γνώση οι άνδρες του φυλακίου, επικολλούνται: (1) Η αποστολή και οι διάφορες οδηγίες και εντολές του φυλακίου (όπως αυτές, αναγράφονται στο σχετικό βιβλίο). (2) Τα καθήκοντα Αρχιφύλακα, λοιπών βαθμοφόρων, σκοπών, κ.λπ. (3) Κατάσταση υλικού (όπως αυτά αναγράφονται στο σχετικό βιβλίο). (4) Σκαρίφημα (πρόχειρο σχεδιάγραμμα). (5) Κατάσταση χρησίμων πληροφοριών. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 10.Οι Μονάδες και Υπηρεσίες με έγγραφη διαταγή ή με την Ημερήσια Διαταγή τους ορίζουν τους υπεύθυνους για την αρχική συμπλήρωση και ενημέρωση καθενός από τα παραπάνω θέματα. 11.Εντολές και οδηγίες που δεν ισχύουν ή διατάχθηκε η τροποποίηση τους, διαγράφονται από αυτόν που είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του σχετικού βιβλίου, ο οποίος στη στήλη των παρατηρήσεων, αιτιολογεί ενυπόγραφα τη διαγραφή ή τροποποίηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα βιβλία, πίνακες, καταστάσεις κ.λπ. των φυλακίων. 12.Κάθε πρωί και σε ώρα που ορίζεται από το διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας που ευθύνεται για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ο αρμόδιος Επιτελής λαμβάνει γνώση των αναφορών αρχιφυλάκων, περιπολαρχών και βαθμοφόρων εφόδου, (Υπόδειγμα 7, 8 και 9 του Παραρτήματος «Β»). Τις αναφορές αυτές μαζί με τα βιβλία παραλαβής -παράδοσης και τα βιβλία εφόδου, που του προσκομίζει ο αρχιφύλακας, παρουσιάζει και εισηγείται σχετικά στο διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας. Για τις έκτακτες αναφορές που υποβάλλουν οι παραπάνω τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για τα επειγούσης φύσεως έγγραφα. 13.Ο υποδιοικητής και οι αρμόδιοι Επιτελείς έπειτα από διαταγή του διοικητού ή και κατά την κρίση τους, εφόσον όμως στη δεύτερη περίπτωση είναι αρχαιότεροι των αρχιφυλάκων, εκτελούν επιθεωρήσεις ή εφόδους στα φυλάκια και εφόσον παρίσταται ανάγκη δίνουν διαταγές ή εντολές, τις οποίες καταχωρούν στο βιβλίο εφόδου, αναφέροντας συγχρόνως στον διοικητή. Οι παραπάνω διαταγές ή εντολές μνημονεύονται στις αναφορές των αρχιφυλάκων, που υποβάλλονται την επόμενη μέρα. Οι διαταγές και εντολές αυτές ισχύουν μόνο κατά την ημέρα που δόθηκαν, εκτός και αν στο μεταξύ επικυρωθούν από τον διοικητή, οπότε γίνονται κανονικές έγγραφες διαταγές. Άρθρο 7 Κατανομή Υπηρεσίας στη Φρουρά ΓΕΝΙΚΑ 1.Κατηγορίες Η υπηρεσία της Φρουράς περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: α. Κατηγορία 1η Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες όπου λόγω ειδικών συνθηκών ασφαλείας, απόσταση από τις έδρες των Μονάδων κ.λπ. το προσωπικό, που διατίθεται γι αυτές, αντικαθίσταται κατά χρονικές περιόδους που ορίζει αυτός που τις διατάζει. (Τμήματα ασφαλείας αποθηκών, πυρομαχικών, καυσίμων, αποσπάσματα, συνοδείες κ.λπ.). 1)Κατηγορία 2η Περιλαμβάνει τις συνηθισμένες υπηρεσίες στις οποίες το προσωπικό που διατίθεται γι αυτές αντικαθίσταται ανά 24ωρο (τμήματα ασφαλείας, επιφυλακές, περίπολοι, τιμητικά αποσπάσματα, άοπλες υπηρεσίες κ.λπ.). 2)Κατηγορία 3η Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες των στελεχών χωρίς στράτευμα (εφόδους, αντιπροσωπείες ή επιτροπές, επόπτες περιπόλων τάξεως, ιατρό υπηρεσίας της Φρουράς κ.λπ.). 2.Κατανομή Υπηρεσίας Η κατανομή των υπηρεσιών μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ καθορίζεται από τον ΑΔΦ σύμφωνα με την αριθμητική τους δύναμη και τις υποχρεώσεις τους προς ικανοποίηση των ιδίων αναγκών, τηρούνται δε οι ακόλουθες διαδικασίες: 1)Οι αποστολές για ανάθεση υπηρεσίας είναι αριθμητικές και όχι ονομαστικές και απευθύνονται στις ανώτερες Αρχές των Κλάδων των ΕΔ, των οποίων Μονάδες εδρεύουν στη Φρουρά, οι οποίες τις κατανέμουν στις Μονάδες, Υπηρεσίες και άτομα που τους ανήκουν. Στις περιπτώσεις όμως που ανατίθεται ατομική υπηρεσία σε διοικητάς Μονάδων ή Υπηρεσιών του Κλάδου που ανήκει ο ΑΔΦ ο καθορισμός τους γίνεται ονομαστικά. 2)Στρατεύματα πρωτοαφικνούμενα στη φρουρά δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία έξω από τη Μονάδα τους κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες από την άφιξη τους. Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο κατα την περίοδο επιστράτευσης ή έκρυθμης κατάστασης, οπότε εφόσον οι ανάγκες της Φρουράς δεν είναι δυνατό να καλυφθούν διαφορετικά, τα Στρατεύματα αυτά συμμετέχουν στην κάλυψη των αναγκών ασφαλείας της Φρουράς από τότε που θα αφιχθούν σ αυτή. 3)Οι υπηρεσίες της 1ης και 2ης Κατηγορίας εκτελούνται κατά οργανικά τμήματα. Όταν όμως δέν είναι δυνατό λόγω μειωμένης δύναμης ή λοιπών υποχρεώσεων των Μονάδων ή Υπηρεσιών που διαθέτουν - τα τμήματα, τότε με διαταγή του ΑΔΦ οι ανάγκες καλύπτονται και από άλλες Μονάδες - Υπηρεσίες της Φρουράς. 4)Κατά την κατανομή της υπηρεσίας οι θέσεις που καλείται μία Μονάδα ή Υπηρεσία να διαθέσει τμήματα θα πρέπει να είναι, κατα το μέτρο που αυτό είναι δυνατό, πλησιέστερα πρός την έδρα της Μονάδας - Υπηρεσίας. Άρθρο 8. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ - ΠΕΡΙΠΟΛΟΙ -ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 1.Τμήματα Ασφαλείας. 1)Ο αριθμός των ανδρών που διαθέτει μία Μονάδα ή Υπηρεσία για ανάγκες ασφαλείας, θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε μετά μία νύκτα υπηρεσίας να ακολουθεί τουλάχιστον μία νύκτα ανάπαυσης. Απόκλιση απο αυτόν τον κανόνα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές και περιορισμένης διάρκειας περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώσεις που τα τμήματα που διατίθενται έχουν σαν μοναδική απασχόληση τη φρούρηση των εγκαταστάσεων που τους ανατέθηκαν. 2)Η δύναμη κάθε τμήματος ασφαλείας καθορίζεται από τον αριθμό των σκοπών νύκτας, τους οποίους οφείλει να διαθέσει, υπολογιζόμενων για κάθε θέση σκοπού πέντε ανδρών για τη χειμερινή περίοδο και τεσσάρων κατά τη θερινή. 3)Η στολή των τμημάτων ασφαλείας καθορίζεται από τα ΓΕ των κλάδων των ΕΔ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των αντιστοίχων Κανονισμών Στολών. Η στολή αυτή με πλήρη εξάρτηση (ζωστήρα, φυσιγγιοθήκες, ξιφολόγχη, κ.λ.π.) φέρεται από όλους όσους ανήκουν στο τμήμα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Κατά τις ώρες ανάπαυσης επιτρέπεται η αφαίρεση της εξάρτησης και τοποθέτηση της μαζί με τον οπλισμό. Η αφαίρεση αρβύλων επιτρέπεται κατα την κρίση του Διοικητού, που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Αν τα τμήματα ασφαλείας αντικαθίστανται κατά διαστήματα μεγαλύτερα του 24ώρου (1η Κατηγορία υπηρεσίας) με διαταγή του ΑΔΦ μπορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας το προσωπικό αυτών να αναπαύεται εναλλάξ και σε ποσοστό 50% της δυνάμεως τους. Κατάτο χρόνο ανάπαυσης η στολή αφαιρείται. 2.Επιφυλακή - Τμήματα Επιφυλακής. 1)Επιφυλακή είναι η κατάσταση των Στρατευμάτων κατά την οποία αυτά τηρούνται ολικά ή μερικά στις Μονάδες τους ή Υπηρεσίες σε ετοιμότητα για να αναλάβουν οποιαδήποτε υπηρεσία. 2)Η επιφυλακή στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα τμήματα επιφυλακής που ορίζονται ανά 24ωρο σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ μπορεί: 1.Να είναι γενική ή μερική, δηλαδή τίθεται σε επιφυλακή το σύνολο ή μέρος των Στρατευμάτων. 2.Να αφορά είτε το σύνολο των ΕΔ, είτε ένα ή περισσότερους Κλάδους των ΕΔ. 3.Να είναι τοπική, οπότε περιορίζεται σε ορισμένη περιοχή ή πόλη της χώρας. 1)Επιφυλακή διατάσσεται σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχέδια (Εθνικό Σύστημα Συναγερμού, Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών, Εκλογές). 2)Όταν ο ΑΔΦ λάβει διαταγή του προϊσταμένου διοικητού, Σχηματισμού να θέσει σε επιφυλακή, μερική ή γενική, τις Μονάδες της φρουράς ορίζει δύναμη επιφυλακής για κάθε μία από αυτές και εν ανάγκη, για κάθε στρατόπεδο. 3)Για τις συντάξεις και προσκλήσεις των τμημάτων ισχύουν οι διατάξεις των αντιστοίχων Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ. 4)Στους οπλίτες της επιφυλακής δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από τις Μονάδες ή τα Στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας τους. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η απομάκρυνση έπειτα από άδεια του Διοικητού της Μονάδας - Υπηρεσίας, ή του νόμιμου αναπληρωτή του, των Αξκών, Ανθστών και των μονίμων Υπαξιωματικών, εφόσον είναι περισσότεροι από ένας, εκ περιτροπής για λήψη φαγητού. 5)Ο Διοικητής της Μονάδας, ή Υπηρεσίας, ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους, σε περίπτωση έκτακτης ατομικής ανάγκης, μπορεί να επιτρέψει την απομάκρυνση από τη Μονάδα ή το Στρατόπεδο για μικρό και καθορισμένο χρονικό διάστημα σε αξιωματικό, ανθυπασπιστή ή μόνιμο υπαξιωματικό του τμήματος επιφυλακής, εφόσον αυτοί που το πλαισιώνουν είναι περισσότεροι από ένας. 3.Περίπολοι. 1)Οι περίπολοι που εξετάζονται από τον Κανονισμό αυτόν αποτελούν όργανα τάξης και πειθαρχίας ή ασφαλείας και είναι διαφορετικές από τις τακτικές περιπόλους που πραγματεύονται οι σχετικοί Κανονισμοί ή τα Εγχειρίδια εκστρατείας. 2)Ανάλογα με τον σκοπό που εκπληρούν διακρίνονται σε περιπόλους τάξης και πειθαρχίας και περιπόλους ασφαλείας. 3)Περίπολοι Τάξης - Πειθαρχίας. 1.Αποστολή Η αποστολή των περιπόλων της κατηγορίας αυτής είναι ο έλεγχος της πειθαρχίας των στρατιωτικών και η διατήρηση της τάξης μέσα στον τομέα ευθύνης τους. 2.Συγκρότηση - Υπαγωγή - Εποπτεία. Τον αριθμό των περιπόλων της κατηγορίας αυτής, την σύνθεση, δύναμη, τον τρόπο κίνησης (πεζή ή επί οχημάτων) και τη χρονική διάρκεια της υπηρεσίας τους ορίζουν οι ΑΔΦ σε συνεργασία με τις Στρατονομικές Αρχές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες στη φρουρά, έχοντας υπόψη ότι: 1)Περιπολίες πρέπει να εκτελούνται σε οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου και κυρίως τις ώρες που τα στρατεύματα ευρίσκονται εκτός Μονάδων και Στρατοπέδων. 2)Οι περίπολοι υπάγονται στον ΑΔΦ μέσω της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς, η οποία και τις συγκροτεί με τα όργανα της. 3)Σε περίπτωση μη ύπαρξης Στρατονομικής Αρχής ή ανεπάρκειας δύναμης της σε Στρατονομικά όργανα οι ΑΔΦ μπορούν ανάλογα να συγκροτούν τις περιπόλους αυτές ή να ενισχύουν τις Στρατονομικές Αρχές με προσωπικό απο τις Μονάδες - Υπηρεσίες της Φρουράς. 4)Σε φρουρές όπου εδρεύουν Μονάδες ή Υπηρεσίες που ανήκουν σε περισσότερους από ένα κλάδο, οι ΑΔΦ μπορούν να ορίζουν, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους αυτών στη Φρουρά, συγκρότηση περιπόλων μικτής σύνθεσης. Αυτό δεν αποκλείει την εκπομπή από τις αντίστοιχες Διοικήσεις των Κλάδων περιπόλων αποκλειστικά από δικά τους Στρατονομικά όργανα. Οι περίπολοι αυτές συντονίζονται πάντοτε από τον ΑΔΦ. 5)Ναυλοχούντα πολεμικά πλοία σε λιμάνια που δεν εδρεύουν Στρατιωτικές Αρχές ορίζουν δικές τους περιπόλους, σε αντίθετη δε περίπτωση έπειτα από συνενόηση με τον ΑΔΦ μπορούν να ορίζουν δική τους περίπολο ή να συμμετέχουν σε μικτή. 6)Οι περίπολοι σε περίοδο ειρήνης φέρουν αστυνομική ράβδο (κλόμπ), σε περιόδους δε πολέμου, επιστράτευσης ή καταστάσεως πολιορκίας δύνανται να φέρουν τον οπλισμό τους κατά την κρίση του ΑΔΦ. 7)Όταν κρίνεται αναγκαίο αυτός που διατάσσει την υπηρεσία των περιπόλων μπορεί να ορίσει ένα ή περισσότερους αξιωματικούς επόπτες περιπόλων, οι οποίοι επιβλέπουν την υπηρεσία και το έργο τους. Οι επόπτες περιπόλων πρέπει να είναι αρχαιότεροι από τους επικεφαλής των περιπόλων. 8)Η κίνηση των περιπόλων γίνεται μέσα στον τομέα ευθύνης που τους καθορίζεται, επιτρεπομένης της εισόδου σε άλλο τομέα μόνο στις περιπτώσεις κίνησης για τους χώρους ευθύνης τους ή σύλληψης παραβατών, που στη προσπάθεια τους να αποφύγουν τον έλεγχο εισέρχονται στον γειτονικό τομέα. 9)Λεπτομέρειες επί θεμάτων τάξης, πειθαρχίας και ελέγχου παραβάσεων καθορίζονται στο άρθρο 16. 4)Περίπολοι Ασφαλείας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κάθε περίπολος η οποία αποτελώντας ή όχι μέρος κάποιου τμήματος ασφαλείας, έχει αποστολή να συμπληρώνει και συγχρόνως να ελέγχει το έργο των σκοπών. Ως προς αυτές ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 1.Ελέγχουν τα κενά διαστήματα μεταξύ των θέσεων των σκοπών, τους οποίους και συνδέουν. 2.Κινούνται σε καθορισμένο δρομολόγιο, από το οποίο δεν απομακρύνονται παρά μόνο για εξακρίβωση υπόπτου θορύβου σε γειτονικές θέσεις. 3.Έχουν τα ίδια με τους κινητούς σκοπούς γενικά και ειδικά καθήκοντα που συμπληρώνονται με τις ειδικές εντολές θέσης. 4 Ελέγχουν την επαγρύπνηση των σκοπών και την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους αναφέροντας στον αρχιφύλακα τυχόν απουσία τους από τη σκοπιά, αμέλεια ή σφάλμα τους. 5.Αν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους η περίπολος διαπιστώσει κάτι που ενδιαφέριε την ασφάλεια και άλλων Μονάδων - Υπηρεσιών (π.χ. απώλεια συνθηματικών) ειδοποιεί αμέσως τον αρχιφύλακα ή τα όργανα ασφαλείας και ενημερώνει τις γειτονικές Μονάδες - Υπηρεσίες, καθώς και την Αρχή (π.χ. Μονάδα - Υπηρεσία, ΑΔΦ) χάριν της οποίας ενεργεί η περίπολος. Αν όμως πρόκειται για περίπολο που ανήκει στο τμήμα ασφαλείας η υποχρέωση για ειδοποίηση ανήκει στον αρχιφύλακα. 6.Σε συνθήκες καλής ορατότητας φέρουν συνήθως το όπλο στη θέση «αναρτήσατε», ενώ σε δυσμενείς συνθήκες, όπως και σε κάθε περίπτωση που κρίνει σκόπιμο ο περιπολάρχης στη θέση «χιαστί». Όσοι είναι οπλισμένοι με αυτόματη αραβίδα την φέρουν στη θέση αναρτήσατε. 1)Λοιπές Διατάξεις. Εκτός από τις έκτακτες αναφορές οι περιπολάρχες το πρωϊ της επομένης υποβάλλουν στις Αρχές, από τις οποίες διατάχθηκαν να εκτελέσουν την υπηρεσία αυτή, αναφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος «Β». 4.Τιμητικά Αποσπάσματα. 1)Η δύναμη τους υπολογίζεται κατά τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Η. 2)Αντικαθίστανται κατά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζει κατά την κρίση του αυτός που διατάσσει τη συγκρότηση τους. 3)Προκειμένου περί μικτού τμήματος απόδοσης τιμών απο Στρατεύματα των Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22. 4)Προκειμένου περι τιμητικής Φρουράς αυτή υπόκειται στις γενικές διατάξεις που αναφέρονται, στο άρθρο 8 περί Τμημάτων Ασφαλείας και αποδίδει τιμές κατά τις διατάξεις του άρθρου 27. 5)Αν η τιμητική Φρουρά διατέθηκε χάριν κάποιου προσώπου ο αρχιφύλακας της παρουσιάζεται και λαμβάνει τις διαταγές αυτού, αλλά οφείλει να υποβάλει στι Διοικητή της Μονάδας του την προβλεπόμενη ημερήσια αναφορά. Άρθρο 9 1.Εκτελούνται πάντοτε κατά τή νύκτα και διακρίνονται σε: α. Έφοδο Αξιωματικού. 1)Έφοδο Υπαξιωματικού. 2)Εσωτερική Έφοδο, η οποία ελέγχει ,μέρος ή το σύνολο των σκοπών και φυλακίων της ίδιας Μονάδας, Υπηρεσίας ή Στρατοπέδου. 3)Εξωτερική Έφοδο, η οποία ελέγχει μέρος ή το σύνολο των σκοπιών και φυλακίων των Μονάδων, Υπηρεσιών ή Στρατοπέδων του Κλάδου από τον οποίο ορίζεται, από τους άλλους δε κλάδους, ελέγχει τις σκοπιές και τα φυλάκια, που καθορίζονται για τη φρούρηση εγκαταστάσεων από τον ΑΔΦ. 2.Ο εφοδεύων, ακολουθεί καθορισμένο δρομολόγιο καισυνοδεύεται, εφόσον είναι δυνατόν, από ένα στρατιώτη, ναύτη ή σμηνίτη. 3.Οι Εσωτερικές Έφοδοι είναι καλό να εκτελούνται από στελέχη των Μονάδων - Υπηρεσιών που διαθέτουν τα Τμήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 4.Οι Έφοδοι αναγνωρίζονται όπως καθορίζεται στην παράγραφο 5Θ του άρθρου 15 και όσοι εκτελούν έφοδο εξετάζουν: 1)Αν οι σκοποί βρίσκονται στις θέσεις τους και αν εκτελούν τα καθήκοντα τους καλά, ειδοποιούντες τους αρχιφύλακες για κάθε αμέλεια ή σφάλμα. 2)Αν η υπηρεσία των φυλακίων εκτελείται με πληρότητα και ακρίβεια, καθώς επίσης και την εφαρμογή των ειδικών εντολών αυτών (αριθμός σκοπών και περιπόλων, έφοδοι στο εσωτερικό, κατάσταση φυλακίου, ετοιμότητα τμημάτων, έλεγχος πυρομαχικών,λειτουργια τηλεφωνικού δικτύου, ανταπόκριση των σκοπών στις τηλεφωνικές κλήσεις, καλή λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου από πλευράς χειριστών, κ.λ.π.). 3)Έπειτα από ειδική εξουσιοδότηση αυτού που διατάσσει την έφοδο, ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί σ όλο το τμήμα ασφαλείας ή φυλακής καθώς και στα τμήματα επιφυλακής και μέσα αυτών (μεταφορικά, ασύρματο δίκτυο, πυρομαχικά, κ.λ.π.), βάσει των ειδικών περί ασφαλείας σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή ο εφοδεύων πρέπει να είναι ανώτερος ή αρχαιότερος από τον αρχιφύλακα και προκειμένου περί ελέγχου του Τμήματος Φυλακής Μονάδας, Υπηρεσίας ή Στρατοπέδου ανώτερος ή τουλάχιστον αρχαιότερος από τα όργανα ασφαλείας αυτής. 5.Αν εκείνο που εξακριβώνεται από την έφοδο ενδιαφέρει την ασφάλεια και άλλων Μονάδων - Υπηρεσιών (π.χ. απώλεια συνθηματικών) ειδοποιείται αμέσως ο αρχιφύλακας ή τα όργανα ασφαλείας και ενημερώνονται οι γειτονικές Μονάδες - Υπηρεσίες καθώς και η Αρχή (π.χ. Μονάδα - Υπηρεσία, ΑΔΦ) που διέταξε την εκτέλεση της Εφόδου. Αν όμως πρόκειται για έφοδο που διατάζουν τα όργανα ασφαλείας ή ο αρχιφύλακας στο εσωτερικό των υπ αυτούς τμημάτων η υποχρέωση να ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι ανήκει σ αυτούς. 6.Καθορισμός των εφόδων στο εσωτερικό των Μονάδων - Υπηρεσιών ή Στρατοπέδων γίνεται από τους αντίστοιχους Διοικητές - Διευθυντές ή Στρατοπεδάρχες. 7 Ο ΑΔΦ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του επί θεμάτων ασφαλείας διατάζει και ελέγχει την εκτέλεση εφόδων από Αξιωματικούς των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς όλων των Κλάδων των ΕΔ. Αυτές καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών ασφαλείας της φρουράς και πέρα απο τις γενικές διατάξεις του παρόντος, διέπονται από τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις: 1)Ανήκουν στην κατηγορία της «Εφόδου Αξιωματικού» και μπορούν να επεκταθούν, έπειτα από εξουσιοδότηση και στις εσωτερικές υπηρεσίες ασφαλείας των Στρατοπέδων, εφόσον οι Μονάδες που στρατωνίζονται σ αυτά, αλλά και ο εφοδεύων Αξιωματικός, ανήκουν στον ίδιο Κλάδο με τον ΑΔΦ. 2)Επιθυμητό είναι, εφόσον η δύναμη των υπηρετούντων Αξιωματικών το επιτρέπει, να εκτελείται τουλάχιστον μία έφοδος κάθε 24 ώρες. 8.Εκτός από τις έκτακτες αναφορές οι εφοδεύοντες το πρωί της επομένης υποβάλλουν στις Αρχές, από τις οποίες διατάχθηκαν να εκτελέσουν την υπηρεσία αυτή, αναφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα 9 του Παραρτήματος «Β». Άρθρο 10 1.Οι υπηρεσίες που αναφέρθηκαν στα άρθρα 7, 8 και 9 θεωρούνται ότι άρχισαν από τη στιγμή έναρξης εκτέλεσης της εντολής. 2, Αυτοί που άπαλλάσονται από τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ ή διαταγές των αντιστοίχων Γενικών Επιτελείων. Άρθρο 11 ΓΕΝΙΚΑ 1.Η διαβίωση στρατευμάτων στον ίδιο χώρο κάτω από κοινές συνθήκες αλλά διαφορετικές διοικήσεις, επιβάλλει την ανάγκη της υιοθέτησης του θεσμού των «Στρατοπέδων». 2.Κύριος λόγος Ίδρυσης των στρατοπέδων είναι η ρύθμιση σχέσεων μεταξύ των στρατευμάτων που βρίσκονται μέσα σ αυτά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτασφαλείας τους, στο σύνολο τους. 3.Ανάλογα με τις Μονάδες που τα συγκροτούν διακρίνονται σε: α. Αμιγή Στρατόπεδα: Μέσα σ αυτά είναι εγκατεστημένες μία ή περισσότερες Μονάδες του αυτού Όπλου ή Σώματος ή Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού ή της Πολεμικής Αεροπορίας. 1)Μικτά Στρατόπεδα: Μέσα σ αυτά είναι εγκατεστημένες Μονάδες διαφόρων Όπλων, Σωμάτων ή Υπηρεσιών ή Μονάδες Όπλων, Σωμάτων και Υπηρεσιών που ανήκουν στον ίδιο κλάδο ΕΔ. 2)Σύνθετα Στρατόπεδα: Μέσα σ αυτά είναι εγκατεστημένες διάφορες Μονάδες Όπλων, Μαχίμων ή Σωμάτων δύο ή περισσοτέρων Κλάδων των ΕΔ και ενδεχομένως της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Διοικήσεις Στρατοπέδων 4.Διοικητής Στρατοπέδου (Στρατοπεδάρχης) είναι αυτεπάγγελτα ο ανώτερος ή αρχαιότερος Διοικητής των Μονάδων, που είναι εγκατεστημένες σ αυτό. 5.Σε περίπτωση που σ ένα στρατόπεδο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εγκατασταθεί προσωρινά και άλλη Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ, το στρατόπεδο συνεχίζει να διοικείται από τον φυσικό του Διοικητή ανεξάρτητα από το βαθμό του Διοικητή που εγκαταστάθηκε προσωρινά. Συγκρότηση - Υπαγωγή Στρατοπέδων. 6.Τα Αμιγή και Μικτά Στρατόπεδα συγκροτούνται με διαταγή των οικείων. Σχηματισμών, ενώ τα σύνθετα Στρατόπεδα με διαταγή του ΓΕΕΘΑ, άπαντα δε υπάγονται για θέματα του Κανονισμού αυτού στον ΑΔΦ. Αρμοδιότητες - καθήκοντα - δικαιοδοσία Στρατοπεδάρχου. 7.Αρμοδιότητες - Καθήκοντα. Ο Κανονισμός αυτός δεν δίνει στον Στρατοπεδάρχη το δικαίωμα να επεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία των Μονάδων - Υπηρεσιών που δεν έχουν διοικητική εξάρτηση απ αυτόν. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Στρατοπεδάρχου είναι τα εξής: 1)Οργανώνει και εκτελεί την υπηρεσία βοηθούμενος από το προσωπικό της Μονάδας - Υπηρεσίας στην οποία ανήκει. 2)Καθορίζει τα μέτρα καθαριότητας και υγιεινής του στρατοπέδου. 3)Μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις διαταγές και κανονισμούς που ισχύουν για τη στολή. 4)Ρυθμίζει θέματα λειτουργίας των κοινών πειθαρχείων, Κέντρων Ψυχαγωγίας, Αποθηκών, Μαγειρείων, κ.λ.π.. 5)Καθορίζει θέματα που αφορούν την ύδρευση, το φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων του Στρατοπέδου, τα πεδία βολής και ασκήσεων (όταν αυτά βρίσκονται μέσα στο Στρατόπεδο) και κάθε άλλη κοινόχρηστη εγκατάσταση, περιλαμβανομένης και της οργάνωσης της Υπηρεσίας για την ασφάλεια και συντήρηση τους. 6)Καθορίζει τα μέτρα κυκλοφορίας (Τροχαίας κινήσεως) των οχημάτων και λοιπών τροχοφόρων του Στρατοπέδου. 7)Ευθύνεται για την ασφάλεια του Στρατοπέδου σαν σύνολο, καθορίζοντας τις αποστολές και υποχρεώσεις των Μονάδων - Υπηρεσιών του Στρατοπέδου και ρυθμίζει το κανονικό του τμήματος φυλακής, ενώ η ευθύνη για την ασφάλεια των Μονάδων - Υπηρεσιών του Στρατοπέδου καθώς και των εγκαταστάσεων της ανήκει στις Διοικήσεις αυτών. 8)Ρυθμίζει με διαταγή του τα θέματα ασφαλείας, της υπηρεσίας και λοιπά θέματα όπως αναφέρθηκαν παραπάνω σε συνεργασία με τις Μονάδες - Υπηρεσίες του Στρατοπέδου που στηρίζονται: 1.Στους ισχύοντες Κανονισμούς των Κλάδων των ΕΔ, καθώς και σε διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων. 2.Στις τοπικές συνθήκες. 3.Στο μέγεθος του Στρατοπέδου και στο είδος των Μονάδων - Υπηρεσιών που στρατωνίζονται σ αυτό. 8.Δικαιοδοσία Στρατοπεδάρχου. 1)Ο Στρατοπεδάρχης έχει πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Μονάδας επί του Στρατιωτικού προσωπικού των Μονάδων - Υπηρεσιών και του Στρατοπέδου και για θέματα της αρμοδιότητας του, εφόσον όμως ανήκουν στον ίδιο Κλάδο μ αυτόν. Η πειθαρχική δικαιοδοσία του καθορίζεται από τον αντίστοιχο κανονισμό υπηρεσίας του Κλάδου στον οποίο αυτός ανήκει. 2)Στις περιπτώσεις που το προσωπικό ανήκει σε Κλάδο διαφορετικό του Στρατοπεδάρχου, οι αναφορές παραβάσεων διαβιβάζονται στις Μονάδες - Υπηρεσίες των παραβατών και κοινοποιούνται στα προϊστάμενα αυτών κλιμάκια. Λοιπές διατάξεις. 9.Πέρα από τις γενικές και ειδικές αυτές διατάξεις ισχύουν και τα ακόλουθα: 1)Οι υποχρεώσεις των στρατευμάτων του στρατοπέδου προς τον Στρατοπεδάρχη είναι Ίδιες με αυτές των στρατευμάτων της φρουράς προς τον ΑΔΦ, που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου4, 2)Οι Στρατοπεδάρχες δικαιούνται τιμών Διοικητή Μονάδας. 3)Στα αμιγή και μικτά στρατόπεδα οργανώνονται κοινά κέντρα ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ - Καντίνες) που υπάγονται στον Στρατοπεδάρχη. Αυτά οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς των οικείων Κλάδων και εξυπηρετούν και το προσωπικό των Μονάδων που διαμένουν προσωρινά στο στρατόπεδο. 4)Στα σύνθετα στρατόπεδα μπορούν να ιδρύονται ξεχωριστά κατά κλάδο ΕΔ Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδας που λειτουργούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς και τα οποία υπάγονται στο Στρατοπεδάρχη μόνον από πλευράς τάξης και ωραρίου λειτουργίας. 5)Τα καθοριζόμενα στο άρθρο αυτό ισχύουν και για τις Μονάδες -Υπηρεσίες που εγκαθίστανται προσωρινά σε κάποιο στρατόπεδο. Στη περίπτωση αυτή ο Στρατοπεδάρχης οφείλει να κοινοποιήσει σ αυτές όλες τις διαταγές και οδηγίες που ισχύουν για το στρατόπεδο. Την ίδια υποχρέωση έχει ο Στρατοπεδάρχης και προς τις προϊστάμενες διοικήσεις των Μονάδων - Υπηρεσιών του Στρατοπέδου που είναι εγκατεστημένες σ αυτό. Άρθρο 12 ΓΕΝΙΚΑ 1.Η αντικατάσταση των τμημάτων ασφαλείας περιλαμβάνει: α. Την παραλαβή της υπηρεσίας. 1)Την διαδικασία της αλλαγής των τμημάτων ασφαλείας. 2.Οι παραπάνω ενέργειες έχουν σκοπό την ενημέρωση και μεταβίβαση της ευθύνης στα νέα τμήματα ασφαλείας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.Κατά την αντικατάσταση των τμημάτων ασφαλείας εκτελούνται οι παρακάτω διαδοχικές ενέργειες: 1)Παράδοση της υπηρεσίας. Εκτελείται μεταξύ των δύο αρχιφυλάκων αμέσως μετά την άφιξη του τμήματος που αναλαμβάνει υπηρεσία στο φυλάκιο και περιλαμβάνει: (1) Ενημέρωση του αρχιφύλακα που παραλαμβάνει για την αποστολή του, τις εντολές και τις τοπικές συνθήκες. (2) Παραλαβή των σκευών, επίπλων, εγκαταστάσεων, πυρομαχικών καθώς και βιβλίων, πινάκων κ.λπ. του φυλακίου και καταχώριση της σχετικής πράξης στο βιβλίο παραλαβής και παράδοσης της υπηρεσίας. 2)Ενημέρωση Νέου Τμήματος Ασφαλείας. (1) Ο αρχιφύλακας του νέου τμήματος ασφαλείας αμέσως μετά την ενημέρωση του συγκεντρώνει το τμήμα του, επιθεωρεί τον οπλισμό, τη στολή, τα πυρομαχικά κ.λπ. και στη συνέχεια ενώ το τμήμα είναι στη θέση της ημιανάπαυσης επεξηγεί την αποστολή και τις διάφορες οδηγίες και εντολές και το ενημερώνει για την κατάσταση του φυλακίου (ύδρευση, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ.). Ακολούθως, αφού διατάξει να παραμείνουν οι Υπαξιωματικοί αλλαγής και το πρώτο τμήμα αλλαγής σκοπών, διατάσσει τον υπαρχιφύλακα να οδηγήσει το υπόλοιπο τμήμα στο φυλάκιο και να το εγκαταστήσει σ αυτό. (2) Στο χρόνο που γίνονται οι παραπάνω ενέργειες το τμήμα που. αντικαθίσταται βρίσκεται εκτός του φυλακίου και σε αρκετή απόσταση από το τμήμα που αναλαμβάνει υπηρεσία, έτοιμο για αναχώρηση. 3)Αντικατάσταση Πρώτου Τμήματος Αλλαγής Σκοπών. (1) Ο αρχιφύλακας συντάσσει το τμήμα αλλαγής επιλέγοντας σχηματισμό, σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες του δρομολογίου που θ ακολουθήσει (επί ενός ζυγού, δυάδες κ.λπ.), συμβουλευόμενος προς τούτο τον αρχιφύλακα που αντικαθίσταται. (2) Με το όπλο σε θέση «αναρτήσατε» οδηγεί το τμήμα, ενώ ο αρχιφύλακας που αντικαθίσταται κινείται δίπλα του, προς τις θέσεις των σκοπών, αρχίζοντας από το σκοπό προ των όπλων (φυλακίου), τους οποίους και αλλάζει διαδοχικά με την εξής διαδικασία: 1)Αμέσως μετά την προσέγγιση του τμήματος στη θέση του σκοπού που θ αντικατασταθεί, ο σκοπός που θ αναλάβει υπηρεσία βγαίνει από τη γραμμή, εκτελεί «επ ώμου» κινείται προς αυτόν και τον χαιρετά κατά μέτωπο (η παλάμη επί του κοντακίου του όπλου) μόλις φθάσει σε απόσταση δύο (2) βημάτων. Στη συνέχεια εκτελεί παραπόδα και εφ όπλου λόγχη. 2)Ο σκοπός που αντικαθίσταται ανταποδίδει το χαιρετισμό κατά τον ίδιο τρόπο και στη συνέχεια εκτελεί παραπόδα και εις θήκην λόγχη. 3)Ο προηγούμενος σκοπός παραδίδει στο νέο τα πυρομαχικά (εφόσον αυτά δεν έχουν παραδοθεί σ αυτόν από πριν) και τα συνθηματικά και μεταδίδει τις εντολές της θέσης, τις οποίες μία προς μία επαναλαμβάνει ο νέος για να τις ακούσουν τόσο ο αρχιφύλακας, όσο και οι δεκανείς αλλαγής. 7)Στη συνέχεια ο αρχιφύλακας διατάσσει το νέο σκοπό να επιθεωρήσει τη σκοπιά, τα πυρομαχικά και τα υλικά που υπάρχουν σ αυτήν (τηλέφωνο, κουδούνι, βιβλίο εφόδου κ.λπ.) και αφού βεβαιωθεί ότι όλα είναι εντάξει εντάσσει το σκοπό που αντικαταστάθηκε στο τέλος του τμήματος και συνεχίζει για την επόμενη θέση. 8)Μετά την αντικατάσταση όλων των σκοπών με την παραπάνω διαδικασία οι αρχιφύλακες αλλάζουν θέση μεταξύ τους και το τμήμα οδηγείται στο φυλάκιο όπου αφού γίνει απογέμιση των όπλων, ανεξάρτητα αν έχει διαταχθεί να είναι γεμάτο ή όχι και επιθεωρηθούν λύνονται οι ζυγοί. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει και η ανάληψη της ευθύνης της υπηρεσίας από το νέο τμήμα ασφαλείας και το παλαιό αποχωρεί από το φυλάκιο. (3) Κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης των σκοπών τη διοίκηση του τμήματος αλλαγής την έχει ο αρχιφύλακας που αναλαμβάνει υπηρεσία, ενώ κατά την επιστροφή ο αρχιφύλακας που αντικαθίσταται. (4) Κατά την αντικατάσταση των σκοπών ο αρχιφύλακας που αντικαθίσταται όπως προαναφέρθηκε, κινείται μαζί με τον αρχιφύλακα που παραλαμβάνει για να του υποδείξει τις θέσεις των σκοπών και τα δρομολόγια που θα ακολουθήσει, καθώς και για να τον ενημερώσει για τη ζώνη ευθύνης του και για τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή (θέσεις πυρομαχικών και καυσίμων, όρχους οχημάτων, σημεία περιορισμένης παρατήρησης κ.λπ.). (5) Κατά τη διάρκεια της νύκτας ή σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας τηρείται η ίδια διαδικασία με τις εξής διαφορές: 1)Κατά τη προσέγγιση του τμήματος αλλαγής σκοπών ο σκοπός που αντικαθίσταται εκτελεί αναγνώριση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παράγραφο 5Θ του άρθρου 15. 2)Δεν ανταλλάσσεται χαιρετισμός μεταξύ των σκοπών. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4.Αν οι συνθήκες και η δύναμη των Μονάδων δεν επιτρέπουν κατά την αντικατάσταση των τμημάτων ασφαλείας την ταυτόχρονη παρουσία και των δύο τμημάτων είναι δυνατό με διαταγή του ΑΔΦ να προσαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία αυτή, σύμφωνα πάντοτε και με τις διαταγές του Σχηματισμού στη ζώνη ευθύνης του οποίου βρίσκεται η φρουρά. 5.Για το κοινό τμήμα φυλακής του Στρατοπέδου και το τμήμα φυλακής των Μονάδων - Υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες σ αυτό ισχύουν οι διατάξεις των αντιστοίχων Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων των Κλάδων των ΕΔ καθώς και οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού που δεν καλύπτονται απ αυτούς. Στη περίπτωση δε που ισχύει η διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού, η διαδικασία προσαρμόζεται ανάλογα με διαταγή του Στρατοπεδάρχη ή του Διοικητή Μονάδας - Υπηρεσίας, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διαταγές των προϊσταμένων διοικήσεων. 6.Αν για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω το τμήμα ασφαλείας που παραδίδει υπηρεσία αποχώρησε νωρίτερα από το φυλάκιο, η ενημέρωση του παραλαμβάνοντα αρχιφύλακα γίνεται από τον αρμόδιο Αξκό της Μονάδας - Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων ή από το μόνιμο αρχιφύλακα του φυλακίου (περιπτώσεις αποθηκών πυρομαχικών και καυσίμων, εγκαταστάσεις κ.λπ. που βρίσκονται εκτός Μονάδων ή Στρατοπέδων). 7.Αν τα τμήματα ασφαλείας ανήκουν σε ειδικά τμήματα (τιμητικές φουρές, φρουρές μνημείων, Προεδρική Φρουρά κ.λπ.), εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις, που καθορίζονται από σχετικές διαταγές ή αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Επιθεωρήσεων - Παρατάξεων - Παρελάσεων. Άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΑ 1.Πρωταρχικό καθήκον του αρχιφύλακα είναι να φέρει σε πέρας την αποστολή ασφαλείας που αναλαμβάνει το τμήμα του. Επί πλέον επιφορτίζεται και με ειδικά καθήκοντα, που απορρέουν από το ότι προΐσταται ενόπλου τμήματος. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ 2.Γενικά Καθήκοντα Αρχιφύλακα Τα γενικά καθήκοντα του αρχιφύλακα είναι τα εξής: 1)Δεν απομακρύνεται από την περιοχή ευθύνης του, ούτε και επιτρέπει να απομακρυνθούν οι άνδρες που έχει υπό τις διαταγές του, εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται από τα σχετικά σχέδια ασφαλείας ή τις διαταγές των διοικήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 2)Αμέσως μετά την ανάληψη της υπηρεσίας λαμβάνει γνώση της αποστολής, των οδηγιών και των εντολών που αναγράφονται στο σχετικό βιβλίο του φυλακίου, τις οποίες διαβάζει και επεξηγεί στους άνδρες του τμήματος του δίνοντας τις απαραίτητες συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή τους: 3)Μετά την εγκατάσταση του τμήματος του στο φυλάκιο περιέρχεται την περιοχή ευθύνης του, επισκέπτεται τους σκοπούς για να βεβαιωθεί ότι γνωρίζουν καλά τις εντολές, που τους δόθηκαν κανονικά με τις απαραίτητες συμπληρώσεις ή επεξηγήσεις, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Επίσης επιθεωρεί και ελέγχει αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση: (1) Οι σκοπιές και τα υπάρχοντα σ αυτές υλικά και εγκαταστάσεις (τηλέφωνα, φώτα, ηλεκτρικά, κουδούνια κ.λπ;). (2) Τα προβλεπόμενα φώτα ασφαλείας και οι λοιπές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ζώνη ευθύνης του. Τα αποτελέσματα της παραπάνω επιθεώρησης και ελέγχου καταχωρίζει στο βιβλίο παραλαβής και παράδοσης της υπηρεσίας και τα συμπεριλαμβάνει στην υποβαλλόμενη το επόμενο πρωϊ σχετική αναφορά του κατά το υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος «Β». 4)Μετά την πρώτη επιθεώρηση των σκοπών ρυθμίζει τις υπηρεσίες των βαθμοφόρων, καθώς και των υπολοίπων ανδρών του φυλακίου (σε περίπτωση που δεν έχει κανονισθεί η υπηρεσία από τα αρμόδια όργανα των Μονάδων, που διαθέτουν τα τμήματα),επιδιώκοντας την ισομερή επιβάρυνση τους, ενώ στις θέσεις του σκοπού προ του φυλακίου καθώς και στις σημαντικές και στις μακρινές σκοπιές (πυρομαχικά, καύσιμα κ.λ.π.)ορίζει τους πιό ικανούς. 5)Ενεργεί τις κανονικές και έκτακτες επιθεωρήσεις στολής,οπλισμου,πυρομαχικών κ.λ.π. και εφόσον δεν υπάρχει σαλπιγκτής καθορίζει ειδικό συνθηματικό για τις έκτακτες συγκεντρώσεις. 6)Επιτηρεί,κυρίως κατά τη νύκτα ή σε καταστάσεις αυξημένων μέτρων ασφαλείας, όσους έχει υπό τις διαταγές του και βεβαιώνεται ότι εκτελούν ή είναι έτοιμοι να εκτελέσουν σε κάθε στιγμή πλήρως τα καθήκοντα τους. 7)Εκτελεί κατά την κρίση του ασκήσεις συναγερμού του τμήματος του και βεβαιώνεται ότι όλοι γνωρίζουν καλά τα καθήκοντα τους,οι δε εντολές για άμυνα του φυλακίου είναι πλήρεις και αποτελεσματικές. 8)Κατά τη διάρκεια της ημέρας περιέρχεται κατά ακανόνιστα χρονικά διαστήματα τις θέσεις των σκοπών και κατά τη διάρκεια της νύκτας ενεργεί εφόδους είτε προσωπικά είτε με τους βαθμοφόρους,που έχει υπό τις διαταγές του. 9)Μεριμνά για την παραλαβή και έγκαιρη κοινοποίηση,όπου πρέπει,των συνθηματικών της ημέρας. 10)Βεβαιώνεται ότι αυτοί που εκτελούν οποιαδήποτε υπηρεσία, εκτός της άοπλης, φέρουν τον οπλισμό τους,οπότε καθορίζει και τα πυρομαχικά τους. 11)Συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί στολής της παραγράφου 1γ του άρθρου 8 και επιβάλλει στους άνδρες του τη συμμόρφωση τους προς αυτές. 12)Φροντίζει για την ύπαρξη στις σκοπιές εικοσιτετράωρης υπηρεσίας των βιβλίων εφόδου. Επίσης φροντίζει για τη διανομή των βιβλίων εφόδου στις σκοπιές νύκτας και τη συγκέντρωση τους το πρωϊ της επομένης,αφού ελέγξει προηγουμένως αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 13)Ευθύνεται για τη διατήρηση των βιβλίων, πινάκων, συσκευών, σκευών, λοιπών υλικών του φυλακίου, καθώς και των εγκαταστάσεων της ζώνης ευθύνης του σε καλή κατάσταση και είναι υπόλογος για κάθε φθορά και απώλεια, εφόσον δεν είναι σε θέση να υποδείξει υπεύθυνους. 14)Ευθύνεται για το άναμμα των καθοριζομένων φώτων ασφαλείας και τη διατήρηση τους σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύκτας, καθώς και το σβήσιμο τους, τις καθοριζόμενες ώρες. 15)Ευθύνεται για τη τάξη και καθαριότητα του φυλακίου, των κοινοχρήστων χώρων και του χώρου γύρω απ αυτούς, διαθέτοντας για το λόγο αυτό ανάλογη δύναμη ανδρών, κατ αρχήν των αόπλων υπηρεσιών. 16)Απαγορεύει κάθε τι που γίνεται ή λέγεται κατά παράβαση των κανόνων πειθαρχίας και ασφάλειας. Σε περίπτωση που οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται ειδοποιούνται τα όργανα ασφαλείας (αξ/κός διανυκτέρευσης - Επόπτης ασφαλείας) εφόσον υπάρχουν τέτοια ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν (φύλαξη αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων κ.λ.π., που βρίσκονται μακριά από τα Στρατόπεδα) τα αρμόδια όργανα των Μονάδων, που έχουν την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων, για τις παραπέρα ενέργειες. 17)Μεριμνά για την ικανοποίηση των αναγκών Διοικητικής Μέριμνας του τμήματος του σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο ασφαλείας ή διαταγές που καλύπτουν το αντικείμενο επικοινωνόντας στην ανάγκη με τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπάγεται το τμήμα, η οποία και έχει την ευθύνη για την παροχή υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας στα τμήματα που διαθέτει. 18)Εκτελεί την αναγνώριση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 5Θ του άρθρου 15. 19)Παρευρίσκεται σ, όλες τις προσκλήσεις του φυλακίου. 3.Ειδικά καθήκοντα Αρχιφύλακα Τα ειδικά κατά κατηγορία καθήκοντα του αρχιφύλακα είναι τα εξής: α. Κατάσταση Συναγερμού (1) Το Τμήμα Ασφαλείας τίθεται σε συναγερμό είτε έπειτα από διαταγή της Μονάδας - Υπηρεσίας, που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων, είτε από τον Αρχιφύλακα, όταν κατά την κρίση του διαπιστώνει, ότι στην ζώνη ευθύνης του ή πλησίον αυτής έχει δημιουργηθεί κατάσταση που επιβάλλει την λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται από τα σχετικά σχέδια ασφαλείας, επί πλέον δε στη δεύτερη περίπτωση ενημερώνεται αμέσως η Μονάδα - Υπηρεσία, που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγαταστάσεων. (2) Σε περίπτωση επιθέσεως κατά του φυλακίου ή των εγκαταστάσεων, των οποίων έχει αναλάβει την ασφάλεια, υπερασπίζει τις θέσεις του κάνοντας χρήση των όπλων, ενώ ειδοποιεί αμέσως τη Μονάδα -Υπηρεσία που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 1)Περιπτώσεις Πυρκαϊάς (1) Αν εκδηλωθεί πυρκαιά μέσα στη ζώνη ευθύνης του ενεργεί σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο πυρασφαλείας. (2) Αν εκδηλωθεί πυρκαϊά στη περίμετρο της ζώνης ευθύνης του ενεργεί ως εξής: 2)Συντάσσει ένοπλα τη διαθέσιμη δύναμη του φυλακίου. 1)Στέλνει, αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια του φυλακίου και των εγκαταστάσεων, άοπλο τμήμα για την κατάσβεση της πυρκαϊάς. 4)Παρέχει τις πρώτες βοήθειες στους τυχόν τραυματίες, (δ) Ειδοποιεί αμέσως με τη σειρά: 1) Την Πυροσβετική Υπηρεσία. 2) Τις Αστυνομικές και Στρατονομικές Αρχές της περιοχής. 3) Τη Μονάδα - Υπηρεσία που έχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 5)Αποσύρει το τμήμα που διέθεσε μόλις αφιχθεί στην περιοχή η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι Αστυνομικές και Στρατονομικές Αρχές και αφού έχει εκλείψει εμφανώς ο κίνδυνος. 6)Αν το Τμήμα που διατέθηκε και την κατάσβεση της πυρκαϊάς δεν επιστρέψει στη θέση του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας, ζητάει από τη Μονάδα -Υπηρεσία, που διαθέτει το τμήμα ασφαλείας, τη συμπλήρωση του. 4)Όταν στο Στρατόπεδο υπάρχει Επόπτης Ασφαλείας ή Αξ/κός Διανυκτέρευσης οι παραπάνω ενέργειες του αρχιφύλακα τελούν υπό την έγκριση του, εκτός των περιπτώσεων επίθεσης εναντίον του φυλακίου ή των εγκαταστάσεων της ζώνης ευθύνης του και πυρκαϊάς μέσα στη ζώνη ευθύνης του, (παράγραφοι 3α (2) και 3β (1) αντίστοιχα του άρθρου αυτού) για τις οποίες ενεργεί όπως καθορίσθηκε παραπάνω, αναφέροντας συγχρόνως σ αυτούς. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4.Οι διατάξεις για το ίδιο αντικείμενο, οι οποίες αναγράφονται στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ έχουν εφαρμογή και για τον Κανονισμό αυτό, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση μ αυτόν. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω καθήκοντα θα πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά σχέδια ασφαλείας και να τοποθετούνται στις πινακίδες ανακοινώσεων των φυλακίων. 5.Το πρωΐ της επομένης ο αρχιφύλακας υποβάλλει αναφορά κατά το υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος «Β» και ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παράγραφο 12 του άρθρου 6. 6.Οι αρχιφύλακες επιβάλλουν στους υφισταμένους τους, που ανήκουν στον ίδιο Κλάδο μ αυτούς, τις ποινές που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς των Κλάδων των ΕΔ, απαγορευομένης της επιβολής ποινής που δεν αναγράφεται σ αυτούς (π.χ. αύξηση του χρόνου φρούρησης κ.λ.π.). Άρθρο 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΛΛΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.Για την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας επιβάλλεται όπως κάθε φυλάκιο, εκτός από τον αρχιφύλακα, πλαισιώνεται με τον απαραίτητο αριθμό βαθμοφόρων, για τους οποίους ισχύουν οι γενικές διατάξεις που ακολουθούν. 2.Αυτοί είναι Υπαξιωματικοί και υπό τις προϋποθέσεις της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού Υποδεκανείς, Στρατιώτες, Ναύτες ή Σμηνίτες, οι οποίοι ανάλογα με την αρχαιότητα τους αναλαμβάνουν, κατά σειρά, τα εξής καθήκοντα: 1)Υπαρχιφύλακα. 2)Υπαξιωματικού Αλλαγής. 3.Ο Υπαρχιφύλακας είναι οποιουδήποτε βαθμού, νεώτερος όμως του Αρχιφύλακα, ενώ τα καθήκοντα του Υπαξιωματικού Αλλαγής αναλαμβάνουν κατ αρχήν οι Δεκανείς, οι Δίοποι και οι Υποσμηνίες. 4.Σε περίπτωση στενότητας Υπαξιωματικών είναι δυνατόν στον Υπαρχιφύλακα ν ανατεθούν και τα καθήκοντα του Υπαξιωματικού αλλαγής. 5.Αν η υπηρεσία του τμήματος ασφαλείας διαρκεί περισσότερο του 24ώρου, δεν διατίθενται αρκετοί βαθμοφόροι και τα καθήκοντα του Υπαξιωματικού αλλαγής κρίνονται κουραστικά, επιτρέπονται οι παρακάτω αλλαγές ως προς τα καθήκοντα του: 1)Ανά 24ωρο μεταξύ Υπαρχιφύλακα και Υπαξιωματικού αλλαγής. 2)Κατά τη διάρκεια της ημέρας καθήκοντα Υπαξιωματικού αλλαγής μπορούν να εκτελούν Υποδεκανείς ή και κατάλληλοι Στρατιώτες, Ναύτες ή Σμηνίτες, οι οποίοι όμως απαλλάσσονται της υπηρεσίας του σκοπού κατά τη νύκτα. 6.Αν κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού η αντικατάσταση των σκοπών απαιτεί μεγάλο χρόνο (λόγω μήκους δρομολογίου ή μεγάλου αριθμού σκοπών) επιτρέπεται η χρησιμοποίηση περισσοτέρων από ένα τμημάτων αλλαγής. Κάθε ένα απ αυτά εξυπηρετεί ορισμένο τομέα της περιοχής ευθύνης του τμήματος ασφαλείας. Για τις περιπτώσεις αυτές το τμήμα θα πρέπει να ενισχύεται με ανάλογο αριθμό Δεκανέων, Διόπων ή Υποσμηνιών και σε περίπτωση αδυναμίας οι Δεκανείς, Δίοποι ή Υποσμηνίες που είναι επιφορτισμένοι με άλλα καθήκοντα να εκτελούν και τα καθήκοντα Υπαξιωματικού αλλαγής. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ 7.Είναι άμεσος βοηθός του Αρχιφύλακα και τον αναπληρώνει παραμένοντας στο φυλάκιο όσες φορές αυτός πηγαίνει για επιθεώρηση των σκοπών και σε περίπτωση ανάγκης και αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του από τον Αρχιφύλακα τον αντικαθιστά. Γι αυτό πρέπει να γνωρίζει με λεπτομέρεια την υπηρεσία στο φυλάκιο και τα καθήκοντα του Αρχιφύλακα. 8.Επιβλέπει ώστε οι εργασίες κάθε μορφής στο φυλάκιο να εκτελούνται κανονικά και σε αντίθετη περίπτωση αναφέρει στον Αρχιφύλακα. 9.Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων Διοικητικής Μέριμνας του φυλακίου και ρυθμίζει όλες τις παραλαβές και διανομές υλικών και εφοδίων. 10.Καθορίζει το κρεβάτι χαι τη θέση του όπλου χάθε μέλους του τμήματος ασφαλείας στον οπλοβαστό (ή οπλοθέσιο) χαι σε περίπτωση τμήματος ασφαλείας μεγάλης δύναμης, τα κρεβάτια χαι τους οπλοβαστούς χάθε ομάδας. · 11.Γνωρίζει χαλά τα καθήκοντα του Υπαξιωματικού αλλαγής, τα οποία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού είναι δυνατόν να κληθεί να εκτελέσει. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ 12.Είναι υπεύθυνος έναντι του Αρχιφύλακα για την εκτέλεση της υπηρεσίας των σκοπών με τάξη και ακρίβεια και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)Επιβλέπει ώστε οι σκοποί να φέρουν τη στολή που καθορίστηκε για την ημέρα και τη νύκτα. 2)Ελέγχει και βεβαιώνεται ότι οι ειδικές εντολές για κάθε θέση σκοπού μεταδίδονται κατά τις αντικαταστάσεις καλά και ότι αυτές τηρούνται με ακρίβεια. 3)Ευθύνεται για τη διατήρηση των .σκοπιών και των υλικών θέσεων που υπάρχουν σ αυτές (υλικά ειδικών συνθηκών διαβίωσης, τηλεφωνικές συσκευές, πινακίδες καθηκόντων σκοπών κ.λ.π.) χαι αναφέρει χάθε απώλεια, φθορά ή έλλειψη αμέσως. 4)Τηρεί ονομαστική κατάσταση χατανομής της υπηρεσίας σχοπών όπως αυτή έχει καθορισθεί από τον Αρχιφύλακα ή τα αρμόδια όργανα της Μονάδας - Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 5)Εκτελεί τις αντικαταστάσεις των σκοπών σύμφωνα με τα καθορισθέντα στην παράγραφο 3γ του άρθρου 12 και αφού προηγουμένως επιθεωρήσει τη στολή, την εξάρτηση, τον οπλισμό και τα πυρομαχικά των ανδρών (εφόσον τα τελευταία έχουν δοθεί σ αυτούς). ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 13.Αν η δύναμη του φυλακίου είναι μικρή και λόγω εγγύτητας της θέσης προς το στρατόπεδο τα ζητήματα Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνας απλουστεύονται, επιτρέπεται όπως όλα τα καθήκοντα βαθμοφόρων της φρουράς εκτελούνται από έναν Λοχία ή Δεκανέα που βοηθείται από Υποδεκανείς ή κατάλληλους στρατιώτες ή αντίστοιχο προσωπικό αν πρόκειται περί τμημάτων του Ναυτικού ή της Αεροπορίας. 14.Λοχίες και Δεκανείς ή αντίστοιχοι βαθμοί του Ναυτικού και της Αεροπορίας που αποσπώνται επί κεφαλής τμήματος του φυλακίου για τη φρούρηση μίας θέσης μακρυά του φυλακίου, αναφέρουν για κάθε έκτακτο συμβάν, που ενδιαφέρει την υπηρεσία και το επόμενο πρωί και σε ώρα που καθορίζει ο αρχιφύλακας υποβάλλουν σ αυτόν την καθορισμένη αναφορά κατά το υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος «Β», ώστε να την έχει υπόψη του κατά τη σύνταξη της δικής του αναφοράς. 15.Για αποφυγή ατυχημάτων οι σκοποί, οι περίπολοι και οι Υπαξιωματικοί αλλαγής έχουν τα όπλα τους κενά (πυρομαχικά εντός των φυσιγγιοθηκών), εκτός και αν ειδικές καταστάσεις (περίοδος πολέμου, επιστράτευσης, κατάσταση πολιορκίας, αυξημένων αναγκών ασφαλείας κ.λ.π.) επιβάλλουν τη γέμιση των όπλων (με τη θαλάμη κενή ή, γεμάτη). Στην περίπτωση αυτή αρμόδιοι για τη λήψη της απόφασης είναι οι Σχηματισμοί μετά από έγκριση των αρμοδίων Γενικών Επιτελείων. Η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα της αποστολής του κάθε φυλακίου και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, πού απορρέουν από την παράγραφο 5ια του άρθρου 15. 16.Η λήψη των παραπάνω μέτρων (γέμιση των όπλων) πρέπει οπωσδήπτε να γνωστοποιείται στους άνδρες του φυλακίου με τις ειδικές εντολές του φυλακίου και θέσης σκοπού. 17.Όλοι οι σκοποί που αντικαθίστανται ακολουθούν το τμήμα αλλαγής εκτός από το σκοπό των όπλων, ο οποίος μπαίνει στο φυλάκιο μόνος του αφου προηγουμένως επιθεωρηθεί το όπλο του από τον Υπαξιωματικό αλλαγής. Αρθρο 15 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1.Η υπηρεσία του σκοπού είναι μία από τις πιο ουσιώδεις ατομικές υπηρεσίες των στρατιωτών, ναυτών, σμηνιτών, μαθητών Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ και Λιμενοφυλάκων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανεπάρκεια δύναμης, αυξημένα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π.) αυτή είναι δυνατόν να ανατεθεί και σε Υπαξ/κούς. 2.Οι σκοποί φρουρούν φέροντας κατ αρχήν τυφέκιο με τη λόγχη εφ όπλου. Μπορούν όμως να φέρουν και άλλο οπλισμό σύμφωνα με τις διαταγές που ισχύουν κάθε φορά. 3.Οι σκοποί γενικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες σε «Σκοπούς θέσεως» και σε «Κινητούς Σκοπούς». Οι σκοποί θέσεως φρουρούν συγκεκριμένη θέση χωρίς να απομακρύνονται περισσότερο των 20 μέτρων απ αυτήν, οι δε κινητοί κινούνται κατά μήκος ορισμένου δρομολογίου ή εντός καθορισμένης ζώνης. 4.Τα καθήκοντα του σκοπού διακρίνονται σε «Γενικά» και σε «Ειδικά». Τα Γενικά αναφέρονται στις συνηθισμένες συνθήκες υπηρεσίας, ενώ τα ειδικά σε ειδικές συνθήκες. Ειδικές θεωρούνται οι συνθήκες της υπηρεσίας σκοπού όταν αυτή εκτελείται σε: . α. Φυλακές, Σωφρονιστήρια του Κράτους, Πειθαρχία, β. Στρατόπεδα Αιχμαλώτων. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΥ 5.Γενικά Καθήκοντα Σκοπού: Τα γενικά καθήκοντα σκοπού είναι: 1)Υποχρεούται να κρατά το τυφέκιο του, όλο το χρόνο που φρουρεί, φέροντας το «παρά πόδα» και με τη λόγχη στη θέση «εφ όπλου». Αν είναι οπλισμένος με αυτόματη αραβίδα, την φέρει στη θέση «αναρτήσατε», ενώ αν ανήκει σε τιμητική φρουρά «φρουρά μνημείων, ηρώων κ.λ.π.) εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές. Κατά τη Μ. Παρασκευή και τις ημέρες Εθνικού Πένθους φέρει το όπλο «υπό μάλης». 2)Δεν κάθεται, δεν στηρίζεται, δεν καπνίζει και δεν μιλάει σε κανένα χωρίς λόγο ή ανάγκη. 3)Δεν απομακρύνεται από τη σκοπιά περισσότερο από όσο καθορίζουν οι ειδικές εντολές της θέσεως και αν δεν υπάρχουν τέτοιες, όχι περισσότερο από 20 μέτρα. Αν πρόκειται για κινητό σκοπό απαγορεύεται η απομάκρυνση από το δρομολόγιο ή την περιοχή πέρα από όσο καθορίζουν οι ειδικές εντολές. 4)Δεν επιτρέπει να ρυπαίνεται ο χώρος πλησίον της θέσεως του ή να δημιουργούνται φθορές σ αυτόν. 5)Δεν δέχεται να αντικατασταθεί παρά μόνο έπειτα από εντολή του Υπαξιωματικού αλλαγής ή του εκτελούντα καθήκοντα Υπαξ/κού αλλαγής, καθώς και του Αρχιφύλακα και Υπαρχιφύλακα του φυλακίου. 6)Αποδίδει τις οφειλόμενες τιμές κατά το άρθρο 30. 7)Απαγορεύει την παραμονή στο χώρο της σκοπιάς ατόμων που δεν έχουν σχέση με την εκτέλεση της υπηρεσίας. 8)Επικοινωνεί με το φυλάκιο όπως παρακάτω: (1) Όταν για οποιοδήποτε λόγο έχει ανάγκη έκτακτης αντικατάστασης καλεί τον Υπαξιωματικό αλλαγής φωνάζοντας «Δεκανέα αντικατάστησε» ή (ή Δίοπε ή Υποσμηνία). (2) Όταν αντιληφθεί πυρκαϊά φωνάζει «Πυρκαϊά Φύλακες». (3) Όταν γι οποιοδήποτε λόγο θέλει να προκαλέσει επέμβαση του φυλακίου αναφωνεί «Φύλακες». Τότε ο Αρχιφύλακας, στέλνει βαθμοφόρο και ανάλογο αριθμό οπλισμένων ανδρών. Οι συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους ο σκοπός είναι δυνατόν να ζητήσει ή να προκαλέσει την επέμβαση των ανδρών του φυλακίου είναι: (α) Όταν ακούσει ύποπτο θόρυβο. 2)Όταν αντιληφθεί ότι διαπράττεται παρανομία ή αταξία, (γ) Όταν αντιληφθεί άτομο, που κινδυνεύει η ζωή του από ενέργεια άλλου ατόμου ή ατόμων, (δ) Όταν εξυβρίζεται. (4) Όταν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη να πάει ο Αρχιφύλακας στη θέση του σκοπού αναφωνεί «Αρχιφύλακα». (5) Όταν υπάρχει ανάγκη να συγκεντρωθεί όλη η δύναμη του φυλακίου αναφωνεί «Στα όπλα», οπότε αυτή συντάσσεται ένοπλη για: 1)Να αντιμετωπίσει επικίνδυνη γι αυτή κατάσταση ή για να πάει σε βοήθεια του σκοπού, που τη ζήτησε. 2)Ν αποδόσει τιμές ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που κρίνει ο Αρχιφύλακας (εφαρμογή ή δοκιμή σχεδίου για άμυνα του φυλακίου κ.λ.π.). (6) Όλες οι πιο πάνω αναφωνήσεις επαναλαμβάνονται από σκοπό σε σκοπό μέχρις ότου να ακουστούν απ αυτούς που είναι μέσα στο φυλάκιο. Ευνόητο είναι ότι με βάση την αρχή του διπλασιασμού των μέσων επιβάλλεται η καθιέρωση και άλλων μέσων επικοινωνίας του φυλακίου με τους σκοπούς (π.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρικά κουδούνια, φωτεινά σήματα κ.λ.π.), τα οποία οι σκοποί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κατά τις παραπάνω αναφωνήσεις. 12)Ο σκοπός όταν αντιληφθεί άτομο ή ομάδα να πλησιάζει προς τη θέση του και αμέσως μόλις πλησιάσουν σε ακτίνα ακοής αναφωνεί «Αλτ, ποιος είσαι», λαμβάνοντας συγχρόνως τη θέση της φύλαξης. Όταν στην κλήση του σκοπού δοθεί η απάντηση «έφοδος» ή «περίπολος» ή «Τάδε Μονάς» κ.λ.π. αναφωνεί «Προχώρησε μόνος». Ο εφοδεύων ή ο επικεφαλής της ομάδας (περιπόλου ή Μονάδας κ.λ.π.) προχωρεί και όταν φθάσει σε απόσταση έξι (6) βημάτων ο σκοπός αναφωνεί πάλι «Αλτ» και αναφέρει τον αριθμό των συνθηματικών (αριθμός σκοπού), ενώ ο εφοδεύων ή ο επικεφαλής της ομάδας απαντά με τον αντίστοιχο αριθμό (αριθμός εφοδεύοντος). Στη συνέχεια ο σκοπός αναφωνεί και πάλι «προχώρησε» και όταν το άτομο φθάσει σε απόσταση 3-4 βημάτων, ο σκοπός αναφωνεί «Αλτ, προχώρησε στο παρασύνθημα». Όταν δοθεί το παρασύνθημα ο σκοπός αναφωνεί «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» και επιτρέπει τη διέλευση, εφόσον δεν υπάρχουν αντίθετες διαταγές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής οι υπόλοιποι άνδρες παραμένουν στη θέση που διατάχθηκε το πρώτο «Αλτ» και κινούνται προς τον επί κεφαλής τους, όταν ακουσθεί η λέξη «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ». Μέχρι την απομάκρυνση του εφοδεύοντος ή του τμήματος ο σκοπός εξακολουθεί να είναι στη θέση της φύλαξης και δεν επιτρέπει σε κανέναν να τον πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) βημάτων. Στην περίπτωση που ο σκοπός είναι σκοπός πύλης ή προ των όπλων (φυλακίου), μετά την αναγνώριση, δεν επιτρέπει την είσοδο αλλά καλεί τον Αρχιφύλακα για την παραπέρα αναγνώριση. Στην περίπτωση αυτή ο Αρχιφύλακας προσέρχεται στη θέση του σκοπού και αναφωνεί «Ποιος είσαι» όταν πάρει μια από τις απαντήσεις «Έφοδος ή Περίπολος» κ.λ.π. διατάσσει το σκοπό να απομακρυνθεί λίγο για να μην ακούσει το σύνθημα και το ζητά με τη φράση «προχώρησε στο σύνθημα», όταν δε το πάρει απαντά με το παρασύνθημα. Όλα τα συνθηματικά (αριθμοί και λέξεις) αναφωνούνται με χαμηλό τόνο ώστε να μην ακούγονται από άλλα άτομα. Η είσοδος στο φυλάκιο γίνεται μόνο από τον εφοδεύοντα ή τον επικεφαλής του τμήματος με τη συνοδεία του Αρχιφύλακα. 13)Όταν συνεπεία ειδικής εντολής οι σκοποί έχουν διαταχθεί να μην επιτρέπουν σε κανένα να τους πλησιάσει ή να περάσει από τη θέση τους κατά τη νύκτα, τότε αφού σταματήσουν με το «Αλτ» κάθε άτομο που πλησιάζει και τον ρωτήσουν μεγαλόφωνα «ποιος είσαι», του φωνάζουν «φύγε μακριά». 14)Σ αυτούς που διατάσσονται κατά τα αναφερθέντα στην παράγραφο 5θ και 5ι να σταματήσουν ή ν απομακρυνθούν και αρνούνται να συμμορφωθούν, ο σκοπός απαγορεύει τη διάβαση προτείνοντας το όπλο του και αν αυτοί επιμένουν, συγκεντρώνει τους άνδρες του φυλακίου φωνάζοντας «στα όπλα». Στην ίδια ενέργεια προβαίνει και όταν κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης το τμήμα που συνοδεύει τον επικεφαλής, προς τον οποίο γίνεται η αναγνώριση, δεν παραμείνει στη θέση του κατά το πρώτο «Αλτ» αλλά κινείται προς τη θέση του σκοπού και δεν συμμορφώνεται προς νέα υπόδειξη του να σταματήσει. 15)Πυροβολεί κάταρχήν στον αέρα για εκφοβισμό κάθε πρόσωπο που: (1) Κατά τη διάρκεια πραγματικού συναγερμού, μετά το δεύτερο «Αλτ» του σκοπού, δεν σταματά. (2)Σε περίπτωση επιθέσεως κατ αυτού ή του φυλακίου ή εισόδου του στις εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των οποίων έχει αναλάβει, μετά το δεύτερο «Αλτ» του σκοπού, δεν σταματά: (3)Σε περίοδο και περιοχές όπου με ειδική εντολή οι σκοποί φέρουν τα όπλα γεμισμένα,μετά το δεύτερο «Αλτ» δεν σταματά. (4)Βιαιοπραγεί κατά του σκοπού κατά τα αναφερόμενα στη παράγραφο 5ιγ. 16)Συλλαμβάνει ή καλεί τους άνδρες του φυλακίου να συλλάβουν κάθε, άτομο που τον βρίζει και σε περίπτωση που αυτό βιαιοπραγήσει κατ αυτού προτείνει το όπλο του κάνοντας χρήση της ξιφολόγχης. Αν όμως το άτομο εξακολουθεί να βιαιοπραγεί κατά του σκοπού ή κάνει χρήση φονικού αντικειμένου (ξίφους, πυροβόλου,όπλου κ.λ.π.), με συνέπεια να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή του, τότε ο σκοπός πυροβολεί κατ αυτού. Σε περίπτωση που το άτομο βρίζει το σκοπό ή βιαιοπραγεί καταυτού ρίπτοντας εναντίον του αντικείμενα από θέση εκτός των ορίων της ζώνης ευθύνης του φυλακίου ειδοποιείται ο αρχιφύλακας,ο οποίος με τη σειρά του ειδοποιεί τις αστυνομικές αρχές της περιοχής. 6.Ειδικά Καθήκοντα Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του σκοπού σε ειδικά καθήκοντα,-όπως αυτά καθορίσθηκαν στην παράγραφο 4α και 4β,ενεργεί όπως παρακάτω: 1)Ειδοποιεί τον Αρχιφύλακα για κάθε συμβάν,το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη Μονάδα ή Υπηρεσία; β .Γεμίζει το όπλο του μόνο έπειτα από ρητή εντολή του Αρχιφύλακα. γ .Σε περίπτωση απόπειρας απόδρασης μόλις αντιληφθεί κάποιον από τους φυλακισμένους ή αιχμαλώτους στη στέγη του κτιρίου ή να αναρριχάται στους τοίχους ή να προσπαθεί να περάσει το συρματόπλεγμα κ.λ.π. προσκαλεί τον δραπέτη να ακινητοποιηθεί αμέσως φωνάζοντας «Αλτ» στα όπλα». Αν δεν συμμορφωθεί ξαναφωνάζει «Αλτ» και πυροβολεί στον αέρα. Αν και πάλι δεν συμμορφωθεί τον πυροβολεί, επιδιώκοντας τον τραυματισμό του. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7.Εκτός από τις πιό πάνω περιπτώσεις γενικών και ειδικών καθηκόντων, όλοι οι σκοποί συμμορφώνονται με τις εντολές του φυλακίου ή της θέσης που φρουρούν και οι οποίες καθορίζονται από τη Μονάδα - Υπηρεσία, που έχει την ευθύνη των εγκαταστάσεων και τον Αρχιφύλακα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 6 και των παραγράφων 2β, 2γ και 3 και άρθου 13. 8.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί με απόφαση του, που θα προκληθεί από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, να τροποποιεί τη διαδικασία αναγνώρισης της παραγράφου 5θ του άρθρου αυτού, βάσει των ειδικών αναγκών ασφαλείας των Στρατευμάτων και εγκαταστάσεων. 9.Οι σχετικές διατάξεις που αναγράφονται στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ έχουν ισχύ εφόσον δεν έρχονται σ αντίθεση με τα καθοριζόμενα στο άρθρο αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΘΟ 16 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Στρατονομικός έλεγχος ασκείται βασικά από τους Διοικητές των Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς, μέσα στα όρια της ζώνης ευθύνης τους. 2. Στη ζώνη ευθύνης της Φρουράς ο Στρατονομικός έλεγχος ασκείται αντίστοιχα από τον ΑΔΦ ή το Φρούραχο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 8. 3. Οι παραβάσεις που διαπιστώνουν τα Στρατονομικά όργανα των Σχηματισμών για ζητήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΑΔΦ αναφέρονται σ αυτόν και στην Αρχή που έχει εκχωρήσει αυτός ενδεχομένως την αρμοδιότητα αυτή (Φρούραρχο) και κοινοποιούνται στον αντίστοιχο Σχηματισμό για ενημέρωση και παρακολούθηση του ελέγχου. 4. Για τον αποτελεσματικότερο τρόπο ελέγχου των παραβάσεων, εκτός από τις περιπόλους, για τις οποίες ορίζει το άρθρο 8, ο ΑΔΦ μπορεί να διατάσσει την εγκατάσταση σταθερών φυλακίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς λεωφορείων, λιμάνια και σε κάθε άλλο σημείο μεγάλης κυκλοφορίας στρατιωτικών, της ζώνης ευθύνης του. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΔΦ 5. Η ισχύς των παρακάτω οριζομένων διατάξεων πειθαρχίας και τάξης είναι καθολική για τους Κλάδους των ΕΔ. Η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα για τις διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν, σε συνδυασμό με ό, τι ισχύει για τα λοιπά Στρατεύματα της Φρουράς, να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των οργάνων τους βάσει των τοπικών υπηρεσιακών συνθηκών και με σκοπό πάντοτε να μην εμποδίζεται η αποστολή τους. 6. Εκδηλώσεις Σεβασμού Κάθε Στρατιωτικός υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Γενικών Κανονισμών Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ και τους αντίστοιχους Κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφορικά με τις εκδηλώσεις σεβασμού. 7. Συμπεριφορά Στρατιωτικών - Ασφάλεια - Υγιεινή Στρατευμάτων. α. Απαγορεύεται στους στρατιωτικούς των ΕΔ να παίζουν τυχερά παιχνίδια. Αν στρατιωτικοί συχνάζουν σε μέρη όπου παίζονται τυχερά παιχνίδια κατ επάγγελμα, ο ΑΔΦ διατάσσει τη Στρατονομική Αρχή να συνεννοηθεί με τις αρμόδιες Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές της Φρουράς για την ενέργεια των νομίμων, β. Για το συμφέρον της ασφάλειας, πειθαρχίας και υγιεινής των στρατευμάτων των κλάδων των ΕΔ ρ ΑΔΦ μπορεί να λάβει τα παρακάτων μέτρα: (1) Να διατάξει έλεγχο δημοσίων κέντρων για διαπίστωση παραμονής οπλιτών σ αυτά μετά την καθοριζόμενη ώρα επανόδου στις Μονάδες. (2) Να καθορίσει κάθε άλλο μέτρο που κατά την κρίση του εξυπηρετεί την ασφάλεια, υγιεινή και πειθαρχία των στρατευμάτων των ΕΔ. γ. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι αποφάσεις του ΑΔΦ υλοποιούνται με σχετικές διαταγές, σε περίοδο δε πολέμου, γενικής επιστράτευσης ή καταστάσεως πολιορκίας και με τοποθέτηση κατάλληλων ενδεικτικών πινακίδων, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα «Α» Αρμόδια για την τοποθέτηση των πινακίδων αυτών είναι η Στρατονομική Αρχή της Φρουράς. 8. Οδική Κυκλοφορία Εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των λοιπών συναφών Νόμων και Αποφάσεων, οι οποίες κατά περίπτωση συμπληρώνονται ως εξής: α. Οι μεμονωμένοι στρατιωτικοί συμμορφώνονται απόλυτα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. β. Τα μεμονωμένα στρατιωτικά οχήματα κινούνται βάσει των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και οι οδηγοί τους υποχρεούνται επί πλέον να συμμορφώνονται με: (1) Τις διαταγές των προϊσταμένων τους Αρχών. (2) Το σχέδιο κυκλοφορίας στρατιωτικών οχημάτων, το οποίο καταρτίζεται από τη Στρατονομική Αρχή της Φρουράς. γ. Τα στρατεύματα (πεζοπόρα ή όχι, ένοπλα ή άοπλα, οργανικά τμήματα ή όχι κ.λ.π.) συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και το σχέδιο κυκλοφορίας στρατιωτικών οχημάτων της φρουράς και επί πλέον: (1) Στράτευμα που κινείται ή στέκεται καταλαμβάνει το αριστερό του δρόμου. (2) Πεζοπόρο στράτευμα που κινείται βάδην, φέρει τα όπλα «αναρτήσατε» «επ ώμου» ή «υπό μάλης». (3) Υπέρβαση προπορευόμενου στρατεύματος γίνεται από τη δεξιά πλευρά αυτού. (4) Σε περίπτωση συνωστισμού και σε διασταυρώσεις η σειρά διέλευσης είναι πεζοπόρα - έφιππα - μηχανοκίνητα. (5) Κατά τις στάσεις μέσα στις πόλεις οι επικεφαλείς των τμημάτων παίρνουν μέτρα που διευκολύνουν την κυκλοφορία και απαγορεύουν την ανάμειξη με το πλήθος. (6) Επί κεφαλής των πεζοπόρων τμημάτων είναι πάντα βαθμοφόροι. (7) Τα οχήματα κινούνται ανά ένα εκτός από τα δίκυκλα που μπορούν να κινούνται και ανά δύο. (8) Οι πάσης φύσεως μεταφορές εφοδίων και υλικών γίνονται (εκτός από απόλυτη ανάγκη) με οχήματα. (9) Τα άοπλα τμήματα που κινούνται για εκτέλεση διαφόρων εργασιών αποφεύγουν τους κεντρικούς δρόμους. 9. Παραμονή Οπλιτών εκτός Στρατοπέδων Οι οπλίτες των Κλάδων των ΕΔ κυκλοφορούν στην πόλη μόνο κατά τις ώρες που καθορίζουν τα σχετικά προγράμματα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης. Για κυκλοφορία πέρα από τις παραπάνω ώρες είναι υποχρεωτικό να εφοδιάζονται με: α. Υπηρεσιακό Σημείωμα :Για περιπτώσεις εκτέλεσης υπηρεσίας. β. Φύλλο Αδείας: Για περιπτώσεις ψυχαγωγίας ή άλλων προσωπικών αναγκών. 10 Στολή - Πολιτική Περιβολή α. Στολή (1) Οι διάφορες στολές και οι περιπτώσεις που φέρονται η κάθε μία καθορίζονται από τους αντίστοιχους Κανονισμούς περί στολής των κλάδων των ΕΔ, καθώς και από σχετικές διαταγές. (2) Για την ομοιόμορφη εμφάνιση των στρατευμάτων με διαταγή του ΥΕΘΑ καθορίζεται πότε θα φέρεται η χειμερινή και πότε η θερινή στολή. Στην ίδια διαταγή περιέχονται και διατάξεις σχετικά με την αλλαγή της στολής στις ορεινές περιοχές και στη Βόρεια Ελλάδα. β. Πολιτική Περιβολή Οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στη χρήση πολιτικής περιβολής των στρατιωτικών καθορίζονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς των Κλάδων των ΕΔ, καθώς και τις σχετικές διαταγές. γ. Οι ευθύνες του ΑΔΦ ή του Φρουράρχου, ως προς τη στολή και τη πολιτική περιβολή των στρατιωτικών και οι αρμοδιότητες ελέγχου, που απορρέουν από αυτές, είναι οι εξής: (1) Κανονίζει τα σχετικά με τη στολή των στρατιωτικών στην φρουρά καθώς και των τμημάτων που διορίζονται στις διάφορες υπηρεσίες της Φρουράς, σύμφωνα πάντοτε με τους ισχύοντες Κανονισμούς και διαταγές (π.χ. αν θα φέρουν στολή εξόδου, ασκήσεων κ.λ.π). (2) Επιβλέπει και ελέγχει τη συμμόρφωση των στρατιωτικών των ΕΔ προς τους ισχύοντες κανονισμούς και τις διαταγές για τη στολή και τη πολιτική περιβολή. (3) Παρέχει τη συνδρομή του στους Διοικητές των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς, που επιθυμούν να ελέγξουν λεπτομερέστερα τα στρατεύματα τους σ ό,τι αφορά τη στολή και την πολιτική περιβολή διαθέτοντας τα ειδικά όργανα της Φρουράς (Περίπολοι Τάξης και Πειθαρχίας κ.λ.π). (4) Επιβλέπει να μη καταστρατηγούνται οι διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου αυτού. 11. Δημόσια θεάματα α. Αυτά υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, σχετικά με τα Δημόσια Κέντρα. β. Ο προβλεπόμενος μέσα σ αυτά έλεγχος των στρατιωτικών ενεργείται από τα Στρατονομικά όργανα τα οποία δικαιούνται να εισέρχονται στις αίθουσες και τους χώρους δημοσίων θεαμάτων ελεύθερα, εφόσον φέρουν τα κεκανονισμένα σήματα υπηρεσίας ή σημείωμα της Στρατονομικής ή της Αρχής που ασκεί την στρατονομία στη Φρουρά (ΑΔΦ ή Φρούραρχος). γ. Στις περιπτώσεις, που κάποιο θέαμα πρόκειται να παρακολουθηθεί από μεγάλο αριθμό οπλιτών η Αρχή που ασκεί την Στρατονομία μπορεί για λόγους τάξης και πειθαρχίας να καθορίσει τις θέσεις ή το τμήμα που θα καταλάβουν οι οπλίτες (π.χ. παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, θεατρικής παράστασης κ.λ.π.). 12. Τήρηση Τάξης κατά τις Εορτές και Τελετές Η ευθύνη τήρησης της τάξης κατά τις εορτές και τελετές σε δημόσιους χώρους ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή το ΛΣ της περιοχής, στην οποία βρίσκεται ο χώρος της .τελετής ή εορτής. , 13. Περιορισμός Στρατευμάτων α. Τα στρατεύματα των ΕΔ περιορίζονται στους στρατώνες τους για τους εξής γενικούς λόγους: (1) Πειθαρχίας και Τάξης. (2) Προστασίας της υγείας τους, καθώς και της υγείας των πολιτών σε περίπτωση σοβαρών επιδημικών ασθενειών. (3) Επιφυλακής. β. Η αρμοδιότητα εφαρμογής του μέτρου αυτού καθορίζεται όπως παρακάτω: (1) Για λόγους πειθαρχίας και τάξης το δικαίωμα περιορισμού των στρατευμάτων έχουν οι εξής: (α) Οι Διοικητές Μονάδων και Υπηρεσιών, καθώς, και οι οργανικά προϊστάμενοι αυτών. (β) Οι ΑΔΦ και οι Στρατοπεδάρχες για τα στρατεύματα του Κλάδου τους, καθώς και για στρατεύματα των άλλων κλάδων των ΕΔ, που εδρεύουν στην Φρουρά ή το Στρατόπεδο αντίστοιχα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ειδικοί λόγοι για γενικότερη εφάρμογή του μέτρου (έριδες, συγκρούσεις μεταξύ ανδρών: των κλάδων των ΕΔ κ.λ.π), έπειτα όμως και από τη σύμφωνη γνώμη των Δκτών των Μονάδων των άλλων Κλάδων. (γ) Οι Διοικητές Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς για τα Συγκροτήματα, Μονάδες και Υπηρεσίες, του Κλάδου τους, της ζώνης ευθύνης τους. Ο περιορισμός των στρατευμάτων δεν είναι δυνατόν να διαρκέσει περισσότερο των 24 ωρών χωρίς έγκριση των οργανικώς προϊσταμένων Αρχών των Μονάδων και Υπηρεσιών κάθε Κλάδου, κατά των οποίων επεβλήθει το μέτρο αυτό. (2) Για λόγους προστασίας της υγείας των στρατευμάτων και του πληθυσμού το δικαίωμα περιορισμού των στρατευμάτων έχουν όλοι οι παραπάνω με δικαίωμα όμως των Στρατοπεδαρχών, των ΑΔΦ και των Διοικητών Σχηματισμών να επεκτείνουν το μέτρο αυτό και στα στρατεύματα των άλλων κλάδων των ΕΔ, που εδρεύουν στη Ζώνη ευθύνης τους, ενημερώνοντας όμως για την ενέργεια τους αυτή τις προϊστάμενες Αρχές των κλάδων, που ανήκουν τα στρατεύματα. (3) Για λόγους επιφυλακής όπως καθορίζεται στη πράγραφο 2γ του άρθρου 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 14. Οι παραβάσεις (ποινικές ή πειθαρχικές) που διαπράττουν οι στρατιωτικοί, ανάλογα με τη φύση της σοβαρότητας τους, έχουν σαν συνέπεια είτε τη σύλληψη και στη συνέχεια αναφορά, είτε αναφορά μόνο, προς τους αρμοδίους. 15. Δικαίωμα και υποχρέωση να επιλαμβάνονται των παραβάσεων πειθαρχίας και τάξης των στρατιωτικών έχουν όσοι αναφέρονται παρακάτω: α. Τα Στρατονομικά Όργανα (1) Τα στρατονομικά όργανα κάθε κλάδου επιλαμβάνονται για κάθε παράβαση των στρατιωτικών, που ανήκουν στον ίδιο κλάδο ΕΔ με αυτά. (2) Τα στρατονομικά όργανα μικτής σύνθεσης (περίπολοι μικτής σύνθεσης) επιλαμβάνονται των παραβάσεων των στρατιωτικών όλων των κλάδων των ΕΔ. (3) Αν στη Φρουρά δεν υπάρχουν στρατονομικά όργανα όλων των κλάδων, τότε αυτά που υπάρχουν ή αυτά που ορίζονται από τον ΑΔΦ επιλαμβάνονται των παραπτωμάτων των στρατιωτικών όλων των κλάδων των ΕΔ. (4) Τα στρατονομικά όργανα που φέρουν το βαθμό του οπλίτη έχουν δικαίωμα ελέγχου επί όλων των οπλιτών των ΕΔ, ενώ αν είναι Αξιωματικοί, έχουν δικαίωμα, ελέγχου επί όλων των στρατιωτικών των κλάδων των ΕΔ όπου ανήκουν. Στις περιπτώσεις που ο παραβάτης είναι Αξιωματικός η Ανθυπασπιστής και το Στρατονομικό όργανο είναι οπλίτης ειδοποιείται η Στρατονομική Αρχή της Φρουράς για τα περαιτέρω. β. Οι Βαθμοφόροι των Κλάδων των ΕΔ Αυτοί επιλαμβάνονται των παραβάσεων των κατωτέρων τους, ανεξάρτητα από τον κλάδο που ανήκουν, όταν αυτές αναφέρονται στις παρακάτω περιπτώσεις: (1) Σεβασμού προς ανώτερο, τάξης, κοσμιότητας και αντικανονικού της στολής. (2) Δυστροπίας συμμόρφωσης με τις υποδείξεις Αστυνομικών Οργάνων, σέ περίπτωση ποινικών αδικημάτων. (3) Κάθε αυτοφώρου αδικήματος, αλλά μόνον αν απουσιάζουν τα αρμόδια γι αυτό Στρατονομικά όργανα. (4) Επί παραβάσεων μαθητών Παραγωγικών Σχολών, Αξιωματικών, (μονίμων ή Εφέδρων) επιλαμβάνονται μόνο οι Αξιωματικοί, ενώ για τους μαθητές των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών όλοι οι βαθμοφόροι των κλάδων των ΕΔ. γ. Αστυνομικά Όργανα και Προσωπικό του ΛΣ για την Περιοχή Δικαιοδοσίας του Αυτά επιλαμβάνονται σε περίπτωση απουσίας των Στρατονομικών Οργάνων για παραβάσεις ποινικών διατάξεων. Οι επιλαμβανόμενοι στις πιο πάνω περιπτώσεις οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Σ.Π.Κ.) για τη σύλληψη κατηγορουμένου για αυτόφωρο έγκλημα. 16. Παραβάσεις που έχουν σαν συνέπεια σύλληψη ή βίαιη Προσαγωγή - Λοιπές Παραβάσεις α. Οπλίτες των ΕΔ (1) Σε περίπτωση αυτοφώρου πλημμελήματος, ή κακουργήματος, συλλαμβάνονται από ανακριτικό υπάλληλο (στρατιωτικό ή όχι) ή από στρατονομικά όργανα και προσάγονται στην έδρα της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς για τα περαιτέρω: (2) Επίσης προσάγονται και στις περιπτώσεις: (α) Σοβαρής εκτροπής ή αταξίας, που εκθέτει τις Ένοπλες Δυνάμεις στα μάτια του κοινού ή δίνει αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος τους. (β) Σοβαρής δυστροπίας ή άρνησης συμμόρφωσης με τις υποδείξεις και διατάξεις οργάνων που έχουν δικαίωμα να επιλαμβάνονται των παραβάσεων. (γ) Κάθε παρανομίας. (3) Αν τη σύλληψη ή βίαιη προσαγωγή ενεργούν Αστυνομικά όργανα, οι παραβάτες παραδίδονται στην πλησιέστερη περίπολο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια οδηγούνται στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή, η οποία ειδοποιεί αμέσως τη Στρατονομική Αρχή της Φρουράς, η οποία υποχρεούται να ενεργήσει την μεταγωγή τους. (4) Για κάθε άλλη παράβαση οι οπλίτες δεν συλλαμβάνονται ούτε προσάγονται βίαια, αλλά μόνο αναφέρονται. Αν όμως οι οπλίτες κυκλοφορούν χωρίς άδεια ή υπηρεσιακό σημείωμα εφαρμόζονται τα εξής: (α) Τα αρμόδια όργανα (ΣΝ, ΝΝ, ΑΝ, περίπολοι τάξης και πειθαρχίας, επόπτες περιπόλου) σημειώνουν τα στοιχεία τους και τους διατάσσουν να επιστρέψουν αμέσως στις Μονάδες ή Υπηρεσίες που ανήκουν. (β) Αν αυτός που κυκλοφορεί χωρίς άδεια, υπηρετεί σε Μονάδα ή Υπηρεσία που δεν ανήκει στη Φρουρά, ή δυστροπήσει στον έλεγχο των οργάνων, ή αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τη διαταγή για επάνοδο στην Μονάδα ή Υπηρεσία που ανήκει, προσάγεται στην έδρα της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς. β. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές των ΕΔ. (1) Σε περίπτωση αυτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος συλλαμβάνονται, όπως και οι οπλίτες από ανακριτικό υπάλληλο (στρατιωτικό ή μη) και προσάγονται στην έδρα της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς για τα περαιτέρω. (2) Για τα λοιπά αδικήματα ή παραβάσεις οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές των Κλάδων των ΕΔ δεν συλλαμβάνονται, αλλά υποχρεούνται να δίνουν τα στοιχεία τους και να επιδεικνύουν το δελτίο ταυτότητας τους στα αρμόδια όργανα. (β) Στις περιπτώσεις που οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές στερούνται δελτίου ταυτότητας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν τα όργανα που εκτελούν τον έλεγχο στην έδρα της Στρατονομικής Αρχής, ή στη πλησιέστερη Αστυνομική προς εξακρίβωση των στοιχείων τους. γ. Μαθητές Παραγωγικών Σχολών. (1) Σε περίπτωση αυτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος ισχύουν τα καθοριζόμενα για τους οπλίτες. (2) Για τα λοιπά αδικήματα ή παραβάσεις εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα από τους αντίστοιχους Οργανισμούς των Σχολών. δ. Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΛΣ και του ΠΣ. Τιμωρείται από τους βαθμοφόρους του Σώματος του, προς τους οποίους διαβιβάζονται οι αναφορές παραβάσεων. 17. Τηρούμενη διαδικασία από τότε που θα σημειωθεί η παράβαση μέχρις ότου επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις. α. Αν η παράβαση συνεπάγεται σύλληψη λόγω αυτόφωρου πλημμελήματος ή κακουργήματος προσάγεται στον αρμόδιο προς ποινική δίωξη το ταχύτερο δυνατό, για τα περαιτέρω. β. Αν η παράβαση δεν έχει σαν συνέπεια τη σύλληψη ή τη βίαιη προσαγωγή, το όργανο ή ο βαθμοφόρος που επιλήφθηκε ενεργεί ως εξής: (1) Αν ενεργεί κατ εντολή του ΑΔΦ ή Φρουράρχου υποβάλλει αναφορά προς αυτούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 4 και 5, ή επιβάλλουν οι ίδιοι τις κυρώσεις ή διαβιβάζουν την αναφορά στη Μονάδα ή Υπηρεσία του παραβάτη για τα περαιτέρω. (2) Αν ενεργεί κατ εντολή της Στρατονομικής Αρχής του Σχηματισμού τηρεί τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. (3) Αν ενεργεί αυτεπάγγελτα υποβάλλει αναφορά στη Μονάδα -Υπηρεσία του, η οποία στη συνέχεια τη διαβιβάζει στη Μονάδα - Υπηρεσία του παραβάτου για τα περαιτέρω, κοινοποιώντας την και στο Φρουραρχείο, στη ζώνη ευθύνης του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Στη περίπτωση αυτή η Μονάδα - Υπηρεσία του παραβάτου οφείλει εντός 15 ημερών από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η αναφορά της παράβασης, να γνωστοποιήσει προς τη Μονάδα - Υπηρεσία, που της διαβίβασε την αναφορά, το αποτέλεσμα του ελέγχου. γ. Αν πρόκειται για οπλίτη και η παράβαση συνεπάγεται προσαγωγή στην έδρα της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς ακολουθείται η εξής διαδικασία: (1) Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας μετα την εξακρίβωση της ταυτότητας του παραβάτου ενεργεί πρόχειρη εξέταση για το παράπτωμα που διαπράχθηκε και ανάλογα με την σοβαρότητα του ή την κατάσταση που βρίσκεται ο παραβάτης (κατάσταση μέθης, νευρικό σόκ, κ.λ.π.), διατάσσει την απόλυση ή κράτηση του. (2) Αν λόγω έλλειψης Αξιωματικών, καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας στη Στρατονομική Αρχή εκτελεί Υπαξιωματικός, αυτός δεν μπορεί να κρίνει για την κράτηση ή όχι ομοιόβαθμών του στρατιωτικών. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιείται αμέσως ο Διοικητής της Στρατονομικής Αρχής. (3) Σε περίπτωση κράτησης ειδοποιείται η Μονάδα ή Υπηρεσία του παραβάτου, εφόσον εδρεύει στη Φρουρά, για τη παραλαβή του, διαφορετικά παραμένει στο πειθαρχείο ή το αναρρωτήριο της Φρουράς και το επόμενο πρωί αναφέρεται στον ΑΔΦ ή Φρούραρχο και αφήνεται ελεύθερος, εκτός και αν η κατάσταση του, σύμφωνα με γνωμάτευση του γιατρού της Φρουράς επιβάλλει τη συνέχιση της παραμονής του στο αναρρωτήριο ή την εισαγωγή του σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο. (4) Στην περίπτωση που ο παραβάτης είναι διερχόμενος από τη Φρουρά και ανήκει σε Κλάδο των ΕΔ διαφορετικό από αυτόν που ανήκει η Στρατονομική Αρχή της Φρουράς και στη Φρουρά υπάχουν Στρατονομικά Όργανα του Κλάδου του, τότε παραδίδεται σ αυτά για τα περαιτέρω. (5) Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων είναι αυτή που καθορίζεται στα άρθρα 4 και 5. (6) Στην περίπτωση που η κράτηση διερχομένου οπλίτη έχει σαν συνέπεια παραβίαση φύλλου πορείας ή αδείας του, τότε υποχρεούται η Στρατονομική Αρχή της Φρουράς για την ενημέρωση τηλεφωνικά και διά σήματος της Μονάδας ή Υπηρεσίας του ώστε να μην κινηθούν τυχόν διαδικασίες δίωξης του. δ. Αν αυτός που προσήχθη βίαια και κρίθηκε ότι πρέπει να κρατηθεί ανήκει σε Μονάδα - Υπηρεσία της Φρουράς που είναι σε ετοιμότητα για αναχώρηση, μερίμνη της Στρατονομικής Αρχής μετάγεται στη Μονάδα ή Υπηρεσία του. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 18. Τα στρατονομικά όργανα που ανήκουν στη Στρατονομία, Ναυτονομία και Αερονομία εκτός από τα καθοριζόμενα στο άρθρο αυτό έχουν και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον Κανονισμό Στρατονομίας -Ναυτονομίας - Αερονομίας. 19. Όταν η αρμοδιότητα ελέγχου των παραβάσεων εκχωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 στο Φρούραρχο, και στη Φρουρά εδρεύει Μονάδα της ΣΝ - ΝΝ - ΑΝ, ο ΑΔΦ υποχρεούται να ορίζει καθαρά τις υποχρεώσεις της Μονάδας αυτής προς τον Φρούραρχο, ώστε και ο έλεγχος να γίνεται πληρέστερος αλλά και να αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις μεταξύ τους. 20. Για θέματα στρατιωτικής στολής και χρήσης ή κατοχής ιματισμού από τους στρατιωτικούς, που δεν είναι στην ενέργεια, ισχύουν τα εξής: α. Οι Αξιωματικοί της Πολεμικής Διαθεσιμότητας και Εφεδρείας (Μόνιμοι ή Έφεδροι) όλων των Κλάδων των ΕΔ, μπορούν να φορούν την καθορισμένη στολή του βαθμού τους, μόνο κατά τις επίσημες τελετές των τοπικών θρησκευτικών και εθνικών εορτών, οι μεν Πολεμικής Διαθεσιμότητας ανεξάρτητα αν προσκαλούνται ή όχι, οι δε σε εφεδρεία εφόσον προσκαλούνται από τις Στρατιωτικές ή Δημόσιες Υπηρεσίες που τις διοργανώνουν και όσες φορές επιβάλλεται η χρήση επίσημου ενδύματος, συμμορφούμενος αυστηρά με τις διατάξεις των αντίστοιχων Κανονισμών περί στολής Αξιωματικών. Για τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται άδεια του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου. β. Οι παραπάνω Αξιωματικοί υποχρεούνται να φορούν τη στολή τους υπό τις προϋποθέσεις που τη φέρουν και οι εν ενεργεία συνάδεφοί τους, όταν κληθούν από τις αρμόδιες Αρχές να αναλάβουν ενεργό υπηρεσία (επιστράτευση, περίοδο ασκήσεων κ.λ.π.). γ. Οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές δεν επιτρέπεται να φορούν τη στολή τους στις περιπτώσεις που: (1) Τελούν σε κατάσταση αργίας με προσωρινή απόλυση. Στη περίπτωση αυτή μπορούν να φορούν τη στολή τους μόνο έπειτα από άδεια του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. (2) Αποτάχθηκαν για οποιοδήποτε λόγο. 21. Για παραπτώματα που γίνοται στην εκτέλεση της υπηρεσίας του, κάθε στρατιωτικός των ΕΔ τιμωρείται μόνο από τον προϊστάμενο του Διοικητή ή Διευθυντή σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία που καθορίζεται από τους αντίστοιχους Κανονισμούς Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ. Συνεπώς αν κάποιος διαπιστώσει παραπτώματα της μορφής αυτής και ο παραβάτης δεν είναι υπό τις διαταγές του ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Παράγραφο 17β του άρθρου αυτού. 22. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των ΕΔ προς τους υφισταμένους τους καθορίζεται από τους αντίστοιχους Κανονισμούς Υπηρεσίας των Κλάδων τους. Άρθρο 17. ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ - ΘΑΝΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.Η ποινή του θανάτου που επιβάλλεται από Στρατιωτικό Δικαστήριο, σε περίπτωση πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως πολιορκίας ή γενικής επιτρατεύσεως, εκτελείται δια τυφεκισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 2.Ειδικά προκειμένου περί θανατικής ποινής, η οποία επιβάλλεται σε καιρό πολέμου από Στρατιωτικό Δικαστήριο αυτή εκτελείται από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα, το οποίο συγκροτείται για το σκοπό αυτό, στη Ζώνη Ευθύνης του ασκούντος την Ποινική Διώξη. 3.Κατά την εκτέλεση της θανατικής ποινής παρευρίσκονται: 1)Ο Επίτροπος ή Αντεπίτροπος του Στρατιωτικού Δικαστηρίου, που επέβαλε την ποινή του θανάτου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 2)Ο Γραμματέας του ιδίου Δικαστηρίου. 3)Η αναγκαία για την ασφαλή μεταγωγή και τήρηση της Τάξης δύναμη. 4)Γιατρός για την πιστοποίηση του θανάτου, ε. θρησκευτικός Λειτουργός. 5)Το αναγκαίο για την εκτέλεση της ποινής ένοπλο τμήμα (εκτελεστικό απόσπασμα). 4.Η εκτέλεση της θανατικής ποινής γίνεται με φροντίδα του αρμοδίου, κατά Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων, Επιτρόπου, τα δε όργανα εκτέλεσης (Εκτελεστικό απόσπασμα) αποτελείται από άνδρες του αντίστοιχου Κλάδου. 5.Προπαρασκευή Εκτέλεσης. Όταν καταστεί αμετάκλητη η απόφαση της θανατικής ποινής, πληρωθούν οι όροι της διαδικασίας απονομής χάριτος και δεν δοθεί αυτή, ακολουθεί η προπαρασκευή της εκτέλεσης, που περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 1)Ενέργειες Επιτρόπου. (1) Αναφέρει χωρίς αναβολή σ αυτόν που ασκεί την Ποινική Δίωξη (ΑΠΔ), ότι διέταξε την εκτέλεση της απόφασης και τον πληροφορεί για την ημερομηνία ώρα και. τόπο της εκτέλεσης. (2) Ζητάει από το διοικητή των φυλακών την παράδοση του καταδίκου στα ορισθέντα όργανα. 2)Ενέργειες Ασκούντος την Ποινική Δίωξη (ΑΠΔ). (1) Αναφέρει στον Αρχηγό του ΓΕΣ ότι επιβλήθηκε ποινή θανάτου από Στρατιωτικό Δικαστήριο. (2) Ρυθμίζει τη μεταγωγή του κατάδικου στον τόπο εκτέλεσης, καθώς επίσης τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την διαδρομή από τις φυλακές στον τόπο εκτέλεσης και την τήρηση της τάξης σ αυτόν. (3) Ορίζει θρησκευτικό Λειτουργό, ο οποίος θα συνοδεύσει τον κατάδικο από τις φυλακές μέχρι τον τόπο εκτελέσεως για εκπλήρωση των θρησκευτικών του καθηκόντων και τέλεση της επικήδειας ακολουθίας μετά την εκτέλεση της ποινής. (4) Ορίζει γιατρό για την πιστοποίηση του θανάτου του καταδίκου. (5) Ορίζει το εκτελεστικό απόσπασμα που αποτελείται από έναν κατώτερο Αξκό ή Ανθυπασπιστή, τέσσερεις Λοχίες, τέσσερεις Δεκανείς και πέντε στρατιώτες του Στρατού Ξηράς ή αντίστοιχων βαθμών των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το προσωπικό αυτό, εφόσον η εκτέλεση γίνεται στην έδρα της Μονάδας του καταδίκου επιλέγεται από τους αρχαιότερους κατά σειρά, για κάθε βαθμό, άνδρες της. 6.Εκτέλεση θανατικής Ποινής. Στον τόπο εκτελέσεων γίνονται, κατά σειρά, οι παρακάτω ενέργειες: 1)Τοποθετείται ο κατάδικος στην κατάλληλη θέση όπου ο Επίτροπος τον ρωτά ποιες είναι οι τελευταίες επιθυμίες του. 2)Συγχρόνως το εκτελεστικό απόσπασμα με παραγγέλματα του επικεφαλής του προωθείται σε απόσταση έξι (6)βήμάτων από τον κατάδικο και παρατάσσεται επί δύο (2) ζυγών με μέτωπο προς αυτόν. 3)Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου, έπειτα από εντολή του Επιτρόπου, διαβάζει την απόφαση ενώ το εκτελεστικό απόσπασμα και τα άλλα Στρατεύματα, που ενδεχομένως βρίσκονται εκεί, με παράγγελμα του ανωτέρου ή αρχαιοτέρου βαθμοφόρου από τους επικεφαλής παρουσιάζουν όπλα. 4)Στη συνέχεια: (1) Ο ένας από τους Στρατιώτες του εκτελεστικού αποσπάσματος, ο οποίος είναι άοπλος και βρίσκεται, στο τέλος της παράταξης αυτού, πηγαίνει και καλύπτει με μαύρο ύφασμα τα μάτια του καταδίκου, αν δεν υπάρξει αντίρρηση από μέρους του. (2) Ο πρώτος ζυγός του εκτελεστικού αποσπάσματος λαμβάνει θέση γονυπετούς. (3) Ο επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος λαμβάνει θέση 4 βήματα προς τα δεξιά και 2 προς τα εμπρός αυτού και δίνει κατά σειρά τα παραγγέλματα: «γεμίσατε», «σκοπεύσατε», «πύρ». (4) Οι άνδρες του αποσπάσματος εκτελούν τα παραπάνω παραγγέλματα σκοπεύοντος στο στήθος του καταδίκου. (5) Ο επικεφαλής του αποσπάσματος, αμέσως μετά την εκπυρσοκρότηση, δίνει το παράγγελμα της προσοχής, πλησιάζει τον κατάδικο, τοποθετεί το στόμιο του όπλου του ακριβώς πάνω από το αυτί του και σε απόσταση πέντε (5) εκατοστών και δίνει την τελειωτική (χαριστική) βολή. 5)Μετά την χαριστική βολή ο γιατρός πλησιάζει και πιστοποιεί τον θάνατο, υποδεικνύοντας εάν παρίσταται ανάγκη, την επανάληψη της. 6)Μετά τη διαπίστωση του θανάτου, ο Γραμματέας του Δικαστηρίου προσκομίζει την έκθεση που προβλέπεται από τον Σ.Π.Κ., την οποία υπογράφουν ο Επίτροπος, ο γιατρός και ο ίδιος. 7)Τέλος, το ειδικό προσωπικό της Διοικητικής Αρχής και ο θρησκευτικός Λειτουργός φροντίζουν για τη μεταφορά και την ταφή του πτώματος. Αν το πτώμα παραδοθεί στους συγγενείς του, έπειτα από αίτημα τους, η μεταφορά και ταφή γίνεται με μέριμνα τους. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ 7.Περισσότερες από μία θανατικές καταδίκες μπορεί να εκτελούνται συγχρόνως. Στην περίπτωση αυτή οι κατάδικοι τοποθετούνται σε μία γραμμή και σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον, το δε «πύρ» στα εκτελεστικά αποστάσματα δίνεται διαδοχικά από αριστερά προς τα δεξιά. 8.Οι εκτελέσεις πρέπει να γίνονται με τρόπο που να αποκλείεται θεαματική ενέργεια και σε χρόνο που θα διευκολύνει το σκοπό αυτό (πολύ πρωί). 9.Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η συγκρότηση του εκτελεστικού αποσπάσματος από προσωπικό της Μονάδας του καταδίκου, τότε αυτό συγκροτείται ως εξής: 1)Από στρατιωτικό προσωπικό του Κλάδου, στον οποίο ανήκει το Δικαστήριο, που εξέδωσε την απόφαση. 2)Προτιμούνται οι Μονάδες του αυτού όπλου ή Σώματος κατά σειρά αριθμήσεως και σε περίπτωση αδυναμίας τα υπόλοιπα Στρατεύματα της Φρουράς και με σειρά που ισχύει σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Κλάδους τους. 10.Σε έκρυθμες καταστάσεις και όταν υπάρχει λόγω της εκτελέσεως κίνδυνος να διασαλευθεί η τάξη, ο ΑΔΦ αιτείται από την Αστυνομία της περιοχής τη λήψη μέτρων τήρησης της τάξης και στον ευρύτερο του τόπου της εκτέλεσης χώρο. Άρθρο 18. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ. ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.Κάθε Ανώτερος Διοικητής Φρουράς, που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του, ειδοποιεί εγγράφως την Πολιτική, Αστυνομική και Λιμενική Αρχή της Φρουράς. 2.Οι αστυνομικές ή λιμενικές διατάξεις προς τις οποίες η Φρουρά οφείλει να συμμορφώνεται κοινοποιούνται επίσημα προς τον ΑΔΦ, ο οποίος και τις κοινοποιεί στις Μονάδες - Υπηρεσίες που εδρεύουν μόνιμα στη Φρουρά, καθώς και σ αυτές που διαμένουν προσωρινά ή διέρχονται απ αυτήν. Ανάλογες ενέργειες κάνει προς τις παραπάνω Αρχές και ο ΑΔΦ για τις στρατιωτικές διατάξεις των οποίων η τήρηση επεκτείνεται ή ενδιαφέρει τους κατοίκους της Φρουράς. 3.Αν στράτευμα που αναχωρεί από την Φρουρά έχει διαμείνει σε οικήματα όχι στρατιωτικά ο διοικητής του υποχρεούται να διορίσει Αξιωματικό, ο οποίος θα παραμείνει επί τόπου μετά την αναχώρηση του Στρατεύματος και θα ελέγξει με τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή τις ενδεχόμενες απαιτήσεις των ιδιοκτητών για φθορές ή ζημιές που τυχόν προξενήθηκαν συντάσσοντας αιτιολογημένο πρωτόκολλο. Αν το Στράτευμα διοικείται από Υπαξιωματικούς δεν παραμένει βαθμοφόρος μετά την αναχώρηση του αλλά η παραπάνω διαδικασία γίνεται μέσω του Φρουραρχείου, το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζει το σχετικό πρωτόκολλο στη Μονάδα που υπάγεται το Στράτευμα, για τα περαιτέρω. Ο Διοικητής του Στρατεύματος δέχεται επίσης τις απαιτήσεις ή τα παράπονα των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών, καθώς και των κατοίκων κατά των ανδρών του και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για ικανοποίηση τους, για όσα από αυτά είναι βάσιμα. 4.Η επαγρύπνηση για την κατοχύρωση και διατήρηση της Δημόσιας και Κρατικής ασφάλειας καθώς και της τήρησης των νόμων και Αστυνομικών διατάξεων ανήκει στις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές. Αντίστοιχα η Αστυνομική και Λιμενική Αρχή δεν μπορεί να αναμιχθεί σε πράξεις, που αφορούν την ευταξία των Στρατευμάτων. Η Στρατιωτική Αρχή δεν μπορεί να επέμβει παρά μόνο όταν έχει τεθεί σε εφαρμογή με απόφαση της Βουλής ή με Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 48 του Συντάγματος σε ολόκληρο,την επικράτεια ή σε Τμήμα της ο νόμος περί καταστάσεως πολιοκίας. Στη περίπτωση αυτή οι εξουσίες των Πολιτικών Αρχών που ανάγονται στη προστασία της ασφάλειας του Κράτους, τη τήρηση της τάξης και την αστυνομία αναλαμβάνονται και ασκούνται από τη Στρατιωτική Αρχή, κατά το μέτρο που αυτή θεωρεί αναγκαίο, οι δε κατά τόπους Αστυνομικές και Λιμενικές Υπηρεσίες υπάγονται στους Στρατιωτικούς Διοικητές. 5.Οταν ισχύει μετά από απόφαση της Βουλής ή Προεδρικό Διάταγμα ο νόμος περί Καταστάσεως Πολιορκίας η ενίσχυση των Αστυνομικών Δυνάμεων από τις Ε.Δ. γίνεται μέ τη παρακάτω διαδικασία: 1)Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Αρχής, απευθύνεται εγγράφως προς τον Ανώτερο Διοικητή της Φρουράς ζητώντας την αναγκαία δύναμη, που περιλαμβάνει πεζοπόρα τμήματα ή μεταφορικά μέσα κάθε φύσης ή ειδικά οχήματα περισυλλογής ή και συνδυασμό αυτών, για ενίσχυση της υπό αυτόν δύναμης και αφού προηγουμένως μετά από ακριβή εκτίμηση της κατάστασης κρίνει ότι αυτή δεν είναι επαρκής για αντιμετώπιση της κατάστασης. 2)Ο ΑΔΦ υποβάλλει το παραπάνω αίτημα στο Διοικητή του Σχηματισμού στη ζώνη ευθύνης του οποίου υπάγεται η φρουρά, ο οποίος έπειτα από προσωπική ή δι αντιπροσώπου του ανωτέρω ή ανωτάτου Αξκού επιτόπια εξέταση της κατάστασης, αποφασίζει για την αναγκαιότητα της διάθεσης ή όχι της αιτουμένης δύναμης ή περιορισμό της. Στη συνέχεια το αίτημα υποβάλλεται στο ΓΕΕΘΑ με κοινοποίηση στα ΓΕ των Κλάδων, και διά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο ΚΥΣΕΑ, το οποίο τελικά αποφασίζει για την ικανοποίηση του ή όχι. Η διάθεση Στρατιωτικών τμημάτων και μέσων για ενίσχυση των Αστυνομικών Δυνάμεων πραγματοποιείται κατόπιν εγγράφου διαταγής του ΥΕΘΑ (μετά τη λήψη απόφασης από το ΚΥΣΕΑ). Η διαταγή αποστέλλεται σε πρωτότυπο (με ιδιόχειρη υπογραφή του ΥΕΘΑ) στο ή στα προς ενέργεια ΓΕ των Κλάδων (στους Αρχηγούς ή Αναπληρωτές τους) και στα υπόλοιπα ΓΕ κοινοποιείται με αντίγραφο της, ενώ στα προς ενίσχυση τμήματα Στρατού με ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΟ σήμα. 3)Ο ΑΔΦ διατασσόμενος να διαθέσει την αιτούμενη δύναμη, πρέπει να εξασφαλίσει προηγουμένως τη φρούρηση των Στρατοπέδων ή Στρατιωτικών καταστημάτων και των Στρατιωτικών αποθηκών και εγκαταστάσεων και να διατηρήσει σαν εφεδρεία το τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του συνόλου της διατιθεμένης παρατακτής δύναμης για την σε έσχατη ανάγκη άμυνα του Στρατού; Σε περίπτωση που ο ΑΔΦ δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα παραπάνω, αναφέρει έγκαιρα στο Διοικητή του Σχηματισμού, ώστε να διατεθούν τμήματα προς ενίσχυση των Αστυνομικών ή Λιμενικών Αρχών και από άλλες Μονάδες της ζώνης ευθύνης του Σχηματισμού. 4)Όλες οι άλλες Στρατιωτικές Δυνάμεις, που δεν διατέθηκαν, παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής στα στρατόπεδα και εφόσον προσβληθούν εκεί, αμύνονται συμμορφούμενες με τις διατάξεις των παραγράφων 3α (2) του άρθρου 13 και του άρθρου αυτού. 5)Μετά την έγκριση ενίσχυσης των Αστυνομικών Δυνάμεων από το Στρατό όλα τα τμήματα, τόσο της Αστυνομίας όσο και του Στρατού τίθενται υπό τις διαταγές των κατά τόπους ΑΔΦ ή των Αξ/κών που ορίζει ο Δ/τής Σχηματισμού, ο οποίος και έχει ολη την όλη ευθύνη της διεύθυνσης και του συντονισμού των ενεργειών για την αποκατάσταση της τάξης. 6)Τα τμήματα επιδιώκεται να διατηρούν τους οργανικούς τους δεσμούς και διοικούνται από τους φυσικούς τους ηγήτορες. 7)Στις περιπτώσεις που τμήματα της Αστυνομίας και των Ε.Δ. ενεργούν από κοινού για την εκτέλεση της αυτής εντολής τίθενται υπό διοίκηση του ανωτέρου ή του αρχαιοτέρου διοικητού (επί ομοιοβάθμων αρχαιότερος είναι ο των Ε.Δ.). Στην περίπτωση αυτή ο νεώτερος Διοικητής διοικεί το Τμήμα του συμμορφούμενος με τις υποδείξεις του αρχαιότερου και ταυτόχρονα αποτελεί και το σύμβουλο του. 8)Σε περίπτωση που διατίθεται μικτό απόσπασμα από τον Στρατό Ξηράς, το Ναυτικό και την Αεροπορία, τη Διοίκηση αυτού αναλαμβάνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος των Διοικητών, τηρούμενης της διαδικασίας, που αναφέρθηκε στη παραπάνω παράγραφο. 9)Σε περίπτωση ταραχών σε Στρατιωτικούς χώρους (αεροδρόμια, Ναύσταθμο κ.λ.π.), τη διοίκηση των μικτών αποσπασμάτων θα έχει ο ανώτερος ή αρχαιότερος αξιωματικός του αποσπάσματος, ενεργώντας κάτω από τις διαταγές του Διοικητού του Στρατιωτικού χώρου, εκτός εάν ο αποσπασματάρχης είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του Δ/τή του Χώρου, οπότε ο τελευταίος καθίσταται αυτομάτως σύμβουλος του αποσπασματάρχου. 10)Σε περιοχές που ελέγχονται από Λιμενικές Αρχές η ενίσχυση της Λιμενικής Αρχής παρέχεται από την Αστυνομία. Εάν η δύναμη αυτή δεν επαρκεί τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού για την ενίσχυση της Αστυνομίας. 11)Τα Τμήματα του Στρατού πρέπει: 1.Να μη χρησιμοποιούνται παρά σε απόλυτη ανάγκη και εφόσον οι Αστυνομικές Δυνάμεις από άλλες περιοχές της χώρας, αδυνατούν να επιβάλλουν τη τάξη. 2.Να διατηρούνται συγκεντρωμένα σε απόσταση τουλάχιστον 100-150 μέτρων από το χώρο επέμβασης, έτοιμα για άμεση επέμβαση. 3.Να μη χρησιμοποιούνται σε καμμιά περίπτωση για αστυνόμευση και απώθηση διαδηλωτών και να μή διασπείρονται σε μικρές ομάδες (κάτω της Διμοιρίας). 1)Μετά τη λήξη της αποστολής τους τα Τμήματα Στρατού που διατέθηκαν για την αποκατάσταση της τάξης, επανέρχονται αμέσως στις Μονάδες τους. Διαδικασία επέμβασης για αποκατάσταση της τάξης σε περίπτωση θέσεως σε ισχύ του Νόμου περί Καταστάσεως Πολιορκίας σύμφωνα με το άρθρο 48 του Συντάγματος. 6.Αν οι Αστυνομικές Δυνάμεις, παρά την ενίσχυση τους από άλλες Αστυνομικές Δυνάμεις και παρά τα μέτρα που έλαβαν, δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την τάξη και να προστατεύσουν τη Δημόσια και Κρατική ασφάλεια και ως εκ τούτου δημιουργείται η ανάγκη παραπέρα ενίσχυση τους για την αποκατάσταση της τάξης, ο Δντής της Αστυνομικής Αρχής υποβάλλει εγγράφως το αίτημα του, το οποίο προσυπογράφει και ο παριστάμενος εκπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, προς τον ΑΔΦ και ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στη παράγραφο 5β του παρόντος άρθρου. 7.Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για παροχή βοήθειας στις Αστυνομικές Δυνάμεις για αποκατάσταση της τάξης δίδεται εγγράφως από τον ΑΔΦ πρός τους επικεφαλείς των τμημάτων, οι οποίοι καθίστανται υπεύθυνοι για την υλοποίηση της. Ειδικές διατάξεις. 8.Εφόσον έχει εγκριθεί νομίμως κατά τα ανωτέρω η επέμβαση Στρατιωτικών Τμημάτων για αποκατάσταση της τάξης, ο Διοικητής κάθε Στρατιωτικού Τμήματος αποφασίζει και διατάσσει τη χρήση όπλων εγγράφως μόνο στη περίπτωση άμυνας και συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Οταν το τμήμα δέχεται επίθεση με όπλα ή άλλα αντικέμενα δυνάμενα να προξενήσουν θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη στους άνδρες του ενόπλου τμήματος. 2)Όταν τα παρανόμως ενεργούντα άτομα επιχειρούν κυρίως με μηχανοκίνητα μέσα την άλωση των στόχων, τη φύλαξη των οποίων έχει αναλάβει το τμήμα και εκ της ενεργείας αυτής μπορεί να προξενηθεί θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη στους άνδρες του ενόπλου τμήματος ή άλλων. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ. ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 9.Πυρκαϊά σε Στρατιωτικούς Χώρους και Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις. 1)Σε Στρατιωτικούς χώρους, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις (Στρατόπεδα, Ναύσταθμους, Αεροδρόμια κ.λπ.), όπου εδρεύουν Στρατιωτικά τμήματα την ευθυνή κατάσβεσης πυρκαϊάς την έχουν οι Στρατιωτικές Αρχές, σε περίπτωση όμως που κληθεί το. Πυροσβεστικό Σώμα την πρωτοβουλία της κατάσβεσης την αναλαμβάνει αυτό. Επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα συνεργάζεται με τις Στρατιωτικές Αρχές για την ανακάλυψη των αιτίων της πυρκαΐάς, ενεργώντας στην ανάγκη παράλληλα προανάκριση, σε συνεργασία με τις Ανακριτικές Αρχές των Ενόπλων Δυνάμεων. 2)Η τήρηση της τάξης μέσα στους χώρους αυτούς ανήκει εξ ολοκλήρου στα στρατιωτικά τμήματα, μπορεί δε να ανατεθεί και στην Στρατονομία - Ναυτονομία - Αερονομία (κατά περίπτωση). 3)Η αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Αρχή στη περίπτωση αυτή ευθύνεται για την τήρηση της Τάξης εκτός των Στρατιωτικών χώρων, παρέχοντας τη συνδρομή της για την τάξη και εντός των χώρων αυτών, εφόσον προσκληθεί. 10.Πυρκαϊά εκτός των Στρατιωτικών χώρων, εγκαταστάσεων. 1)Η ευθύνη της κατάσβεσης της πυρκαϊάς και της τήρησης της τάξης στην περίπτωση αυτή, ανήκει εξ ολοκλήρου στο Λιμενικό Σώμα, στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην Αστυνομία αντίστοιχα. 2)Επέμβαση στρατιωτικών τμημάτων επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3β του άρθρου 13 του Κανονισμού αυτού καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τα αντίστοιχα Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών (πυρκαϊάς μεγάλης εκτάσεως, πυρακαϊές δασών κ.λπ.), στα οποία καθορίζονται και οι σχετικές διαδικασίες συμμετοχής των Ενόπλων Δυνάμεων. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άρθρο 19 Σειρά Αξιωματικών κατά τις συντάξεις σε σώμα ΓΕΝΙΚΑ 1.Το άρθρο αυτό ρυθμίζει την τάξη με την οποία συντάσσονται οι αξιωματικοί των Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, όσες φορές παρίστανται σε σώμα, δηλαδή κατά τις τελετές και εορτές και τις επιθεωρήσεις. 2.Οι αξιωματικοί των Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος στις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να συνταχθούν κατά τους ακόλουθους τρόπους: 1)Κατά Κλάδους και Σώματα Ασφαλείας, β. Κατά Μικτές Ομάδες.1 3.Στις εορτές και τελετές ο τρόπος καθορίζεται από την Αρχή που έχει το στρατιωτικό μέρος αυτών, στις άλλες περιπτώσεις από το πρόσωπο που διατάσσει τη συγκέντρωση. 4.Η σειρά των Κλάδων και Σωμάτων Ασφαλείας όταν η σύνταξη εκτελείται κατά τον πρώτο τρόπο και των Ομάδων των Κλάδων και Σωμάτων Ασφαλείας στο εσωτερικό των Μικτών Ομάδων, όταν η σύνταξη εκτελείται κατά τον δεύτερο τρόπο είναι Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία - Ελληνική Αστυνομία - Λιμενικό - Πυροσβεστικό Σώμα. 5.Στις τελετές και εορτές η πιο πάνω βασική σειρά έναλάσσεται σε τρόπο ώστε, οι αξιωματικοί του Κλάδου ή Σώματος Ασφαλείας το οποίο ευθύνεται για την οργάνωση τους ή τη ρύθμιση του στρατιωτικού μέρους αυτών, να προηγούνται των υπολοίπων Κλάδων και Σωμάτων Ασφαλείας των οποίων η σειρά παραμένει αμετάβλητη π.χ. αν την εορτή ή την τελετή οργανώσει η Ελληνική Αστυνομία, η σειρά θα είναι: Ελληνική Αστυνομία - Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία - Λιμενικό - Πυροσβεστικό Σώμα. 6.Στις τελετές και εορτές που παρίστανται και οι πολιτικές αρχές, το Σώμα των αξιωματικών,καταλαμβάνει το αριστερό μέρος του χώρου. 7.Οι αξιωματικοί που είναι αποσπασμένοι σε κάποιο Κλάδο ή Σώμα των άλλων Κλάδων και Σωμάτων Ασφαλείας συντάσσονται στο αριστερό των ομοιοβάθμων τους του Κλάδου ή Σώματος ασφαλείας που είναι προσκολλημένοι και με τη σειρά που καθορίζεται στη παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. 8.Αξιωματικοί του αυτού Κλάδου ή Σώματος που εντάσσονται στην ίδια Ομάδα (Κλάδου ή Μικτή) συντάσσονται κατά τη σειρά της αρχαιότητας, όπως αυτή καθορίζεται από το Νόμο περί Ιεραρχίας και Προαγωγών. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΕΔ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ . 9. Κατά τον τρόπο αυτό οι αξιωματικοί κάθε Κλάδου ή Σώματος Ασφαλείας συντάσσονται σε ενιαίο και αμιγές σύνολο η δε διάταξη στο εσωτερικό κάθε συνόλου (Κλάδου ή Σώματος) γίνεται κατά τους εξής τρόπους: 1)Κατά Μονάδες. Η σύνταξη κατά Μονάδα προϋποθέτει ότι το σύνολο της παράταξης των αξιωματικών του Κλάδου ή Σώματος γίνεται σε τμήματα, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τους αξιωματικούς μιας και της αυτής Μονάδας ή Υπηρεσίας, που είναι συντεταγμένοι κατά τη σειρά αρχαιότητας τους. Η λεπτομερής σύνταξη κατά τον τρόπο αυτό των διαφόρων κλιμακίων κάθε Κλάδου ή Σώματος γίνεται όπως παρακάτω: (1) Στρατός Ξηράς 1)Γενικό Επιτελείο Στρατού Οργανώνεται σε τμήματα τα οποία αντιστοιχούν με Μονάδες και συντάσσονται κατα την εξής σειράς: 1) Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΝΣΣ). 2) Γραμματεία ΑΝΣΣ και σαν ενιαίο τμήμα το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού ΓΕΣ και οι Υπασπιστές Αρχηγού και Υπαρχηγών ΓΕΣ. 3) Διευθυντής Α Κλάδου του ΓΕΣ (ΔΑΚ/ΓΕΣ). Ηγείται των Επιτελικών Γραφείων που προΐσταται, τα οποία αποτελούν ξεχωριστό τμήμα το καθένα και συντάσσονται κατά την αριθμητική τους σειρά. 4) Διευθυντής Β Κλάδου του ΓΕΣ (ΔΒΚ/ΓΕΣ). Όπως παραπάνω. 5) Διευθυντής F Κλάδου του ΓΕΣ (ΔΓΚ/ΓΕΣ). Όπως παραπάνω. 6) Διευθυντής ΔΚλάδου του ΓΕΣ (ΔΔΚ/ΓΕΣ). Όπως παραπάνω. 7) Διευθύνσεις Όπλων σε ξεχωριστό τμήμα χάθε μία και χατά σειρά που αναγράφονται στον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας του ΓΕΣ. 8) Διευθύνσεις Σωμάτων χατά τον Ίδιο τρόπο όπως και των Διευθύνσεων Όπλων. 9) Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται απ ευθείας στον Α/ΓΕΣ (σε ενιαίο τμήμα). 10) Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται απ ευθείας στον Α Τπαρχηγό/ΓΕΣ (σε ενιαίο τμήμα). 11) Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται απ ευθείας στο Β Τπαρχηγό/ΓΕΣ (σε ενιαίο τμήμα). 3)Στρατηγεία Σχηματισμών. Συντάσσονται σε ξεχωριστά τμήματα σύμφωνα με την τυπική τους διάρθρωση που προβλέπεται από τον κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας Στρατηγείων και Επιτελείων, δηλαδή: 1) Τμήμα Διοίκησης. 2) Τμήμα Επιτελείου και Λόχου Στρατηγείου. 3) Τμήμα Διοικήσεων Όπλων. 4) Τμήμα Διευθύνσεων Σωμάτων. (Τ) Σχηματισμοί Όταν παρίσταται ανάγκη σύνταξης του συνόλου ή μέρους του συνόλου των αξιωματικών Σχηματισμών που διοικεί άλλους Σχηματισμούς ακολουθείται η εξής σειρά: 1) Στρατηγείο Σχηματισμού κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 9α(ί)(β) του άρθρου αυτού. 2) Οι Μονάδες που υπάγονται ή είναι προσκολλημένες συγκροτούν ξεχωριστό τμήμα σε Όπλο ή Σώμα και κατά τη σειρά των παραγράφων 9α(1) (α)7 και 9α(1)(α)8/ του άρθρου αυτού. 3) Οι διοικούμενοι Σχηματισμοί κατά την αριθμητική τους σειρά και τήν εξής σύνταξη στο εσωτερικό τους: 1)Στρατηγείο Σχηματισμού κατά τα καθοριζόμενα στη παράγραφο 9α(1)(β) του άρθρου αυτού. 3)Οι Μονάδες που υπάγονται στον Σχηματισμό κατά τα καθοριζόμενα στις παραγρ. 9α(1) (α) 7/ και 9α(1) (α)8/ του άρθρου αυτού. 6)Οι κύριες Μονάδες του επομένου στοιχείου 9α(1)(δ) που υπάγονται στον Σχηματισμό. 7)Κύριες Μονάδες. Για τον κανονισμό αυτό τέτοιες Μονάδες θεωρούνται οι μεγαλύτερες των ισοδυνάμων προς Τάγμα Πεζικού (ΤΠ) Μονάδες και Υπηρεσίες οι οποίες είτε διοικούν περισσότερες από μία ανεξάρτητες Μονάδες, είτε είναι οργανωμένες σε τμήματα, σαφώς διαχωρισμένα, τα οποία από απόψεως δυνάμεως στελεχών συγκρίνονται ή υπερβάλλουν το ΤΠ (π.χ. Συντάγματα Πεζικού με τα Τάγματα Πεζικού, Διοικήσεις Πυροβολικού με τις Μοίρες τους, Σχολές με τις Πτέρυγες Εκπαίδευσης και Διοικητικής Μέριμνας κ.λπ.). Οι Μονάδες του τύπου αυτού συντάσσονται ως εξής: 1) Διοίκηση και Επιτελείο. 2) Οι Μονάδες των Διοικήσεων ή Επιτελείων ή τμήματα αυτών που εξομοίούνται με Μονάδες κατά την αριθμητική τους σειρά και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρίθμηση χατά τη σειρά που αναγράφεται στους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ): 8)Σχολές και Συγκροτήματα Εκπαίδευσης. Οταν σε συγκέντρωση παρευρίσκονται Σχολές και Συγκροτήματα Εκπαίδευσης η σειρά σύνταξης είναι: 1) Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ). 2) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ). 3) Λοιπές Ειδικές Σχολές Αξιωματικών. 4) Οι Σχολές των Όπλων και Σωμάτων κατά τη σειρά της παραγράφου 9α(1)(α)7/ και 9α(1)(α)8/ του άρθρου αυτού και σε ξεχωριστό τμήμα η κάθε μία. 5) Οι Σχολές των Εφέδρων Αξιωματικών των Όπλων και Σωμάτων κατά τη σειρά, όπως παραπάνω. 6) Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). 7) Συγκροτήματα Εκπαίδευσης Οπλιτών (ΚΕΝ και ΕΚΕ) των Όπλων και Σωμάτων κατά τη σειρά των αντιστοίχων Σχολών. Τα εκπαιδεύοντα αξιωματικούς είτε αποκλειστικά, είτε μαζί με οπλίτες εντάσσονται στις Σχολές των Όπλων και Σωμάτων. (2) Πολεμικό Ναυτικό Οι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού συντάσσονται με την εξής τάξη: 1)Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ). 1) Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 2) Υπαρχηγός ΓΕΝ. 3) Γενικός Επιθεωρητής Π.Ν. 4) Διευθυντής Οικονομικού Ελέγχου. 5) Διευθυντές Κλάδων ΓΕΝ. 6) Διευθυντές Διευθύνσεων που υπάγονται απ ευθείας στους Α/ΓΕΝ και Υ/ΓΕΝ. 7) Διοικητές και Διευθυντές των Ν. Υπηρεσιών που υπάγονται απ ευθείας στο ΓΕΝ. 8) Διευθυντές Διευθύνσεων Κλάδων ΓΕΝ: 9) Αξιωματικοί ΓΕΝ κατά Διεύθυνση. Η σειρά αυτή προσαρμόζεται ανάλογα με το βαθμό και την αρχαιότητα χαθενός. 3)Μεγάλες Διοικήσεις Ναυτικού (ΑΣ, ΔΔΜΝ, ΔΝΕ). 1) Αρχηγός Στόλου - Διοικητές: 2) Αρχιεπιστολέας. 3) Διοικητές Ομάδων Πλοίων, Ελικοπτέρων, Ναυστάθμων, Σχολών, Κέντρων Εκπαιδεύσεως και Ν. Υπηρεσιών που υπάγονται στις Μεγάλες Διοικήσεις κατά σειρά αρχαιότητας. 4) Επιτελεία των παραπάνω. (3) Πολεμική Αεροπορία Οι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας συντάσσονται κατά την εξής τάξη: 1)Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ). 1) Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 2) Υπαρχηγός ΓΕΑ. 3) Διευθυντές Κλάδων και ανεξαρτήτων Δνσεων ΓΕΑ. 4) Διευθυντές Σωμάτων. 5) Διευθυντές Δνσεων. 6) Αξιωματικοί Επιτελείου κατά Διεύθυνση. Η σειρά αυτή μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τον βαθμό και την αρχαιότητα καθενός. 3)Σχηματισμοί Αεροπορίας και Μονάδες που υπάγονται σ αυτούς. 1) Διοικητής Σχηματισμού (ΑΤΑ - ΔΑΥ). 2) Επχης. 3) Διευθυντές Κλάδων. 4) Επιτελείο Σχηματισμού. 5) Διοικητές Πτερύγων - Σμηναρχιών και ισοτίμων Μονάδων. 6) Αξιωματικοί Πτερύγων - Σμηναρχιών και ισοτίμων Μονάδων, (γ) Μονάδες και Υπηρεσίες που υπάγονται απ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. 1) Διοικητής Μονάδος ή Υπηρεσίας. 2) Αξιωματικοί Μονάδος ή Υπηρεσίας, (δ) Σχολές και Κέντρα Εκπαιδεύσεως. 1)ΣΠΑ.. 2) ΣΙ. 3) Λοιπές Σχολές (ΣΙΡ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ). (ε) Ειδιχές Διατάξεις. Οι Αξιωματικοί συντάσσονται πάντοτε κατά βαθμό σε κάθε Υπηρεσία Επιτελείου ή Διοίκησης οι αξιωματικοί τάσσονται κατά σειρά ανάλογα με τον βαθμό και τη σειρά αρχαιότητας τους. (4) Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) 1)Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας συντάσσονται κατά την εξής τάξη: 1) Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. 2) Α Υπαρχηγός. 3) Β Υπαρχηγός. 4) Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές. 5) Γενικοί Επιθεωρητές. 6) Επιθεωρητές. 7) Διευθύνσεις των οποίων προΐστανται Ταξίαρχοι. 8) Διευθύνσεις των οποίων προΐστανται Αστυνομικοί Διευθυντές. 9) Υπασπιστές Αρχηγού, Υπαρχηγών, Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών και Επιθεωρητών. 3)Όσες φορές σε συγκέντρωση παρευρίσκονται Σχολές και τμήματα εκπαιδευομένων καθορίζεται η ακόλουθη σειρά: 1) Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 2) Σχολή Αρχιφυλάκων. 3) Σχολή Αστυφυλάκων. 4) Λοιπά Ειδικά Σχολεία (Αξιωματικών - Οπλιτών), (γ) Λοιπές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. (5) Λιμενικό Σώμα (ΛΣ) Οι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος συντάσσονται με την εξής τάξη: 1)Αρχηγός ΛΣ. 3)Υπαρχηγοί ΛΣ. 6)Ανώτατοι Αξιωματικοί ΛΣ,. Διευθυντές Κλάδων, (δ) Λοιποί Ανώτατοι Αξιωματικοί ΛΣ. 8)Ανώτεροι Αξιωματικοί ΛΣ, Διευθυντές Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών ΥΕΝ. 19)Λοιποί Ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. (ζ) Κατώτεροι Αξιωματικοί ΛΣ. (6) Πυροσβεστικό Σώμα. Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος συντάσσονται με την εξής τάξη: 1)Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος. 3)Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος. 6)Ανώτεροι Αξιωματικοί Πυροσβεστικού Σώματος. 7)Κατώτεροι Αξιωματικοί Πυροσβεστικού Σώματος. 10.Σύνταξη κατά Ομάδες Βαθμού Κατά τον τρόπο αυτό οι αξιωματικοί κάθε Κλάδου Σώματος χωρίζονται στις εξής ομάδες: α. Ομάδα Ανωτάτων, β. Ομάδα Ανωτέρων, γ. Ομάδα Κατωτέρων. Οι Ομάδες χωρίζονται μεταξύ τους με κενό διάστημα του οποίου το μήκος εξαρτάται από τις διαστάσεις του χώρου της συγκεντρώσεως. Σε κάθε ομάδα οι αξιωματικοί των διαφόρων κατηγοριών συντάσσονται κατά σειρά βαθμού και οι αξιωματικοί του ίδιου βαθμού κατά την σειρά της αρχαιότητας. Στο εσωτερικό των Ομάδων δεν αφήνονται κενά μεταξύ των βαθμών. 11.Ειδικές Διατάξεις Σε κάθε Μονάδα ή τμήμα οι Αξκοί συντάσσονται κατά σειρά βαθμού και εάν αυτός που διατάσσει τη συγκέντρωση κρίνει σκόπιμο, κατά Υπομονάδες, Γραφεία ή Υπηρεσίες. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 12.Ο τρόπος αυτός συντάξεως εφαρμόζεται: 1)Για τον Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και τις Μονάδες που εξαρτώνται απ αυτό. 2)Όταν δεν είναι επιθυμητή η σύνταξη κατά Κλάδο και Σώμα. 13.Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) α. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. 1)Υπαρχηγοί ΓΕΕΘΑ. 2)Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), Γραφείο Αρχηγού - Υπαρχηγών, Υπασπιστής Αρχηγού - Υπαρχηγών σαν ενιαίο Τμήμα. 3)Το Γραφείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εάν μεν παρευρίσκεται ο Υπουργός συγκροτεί ιδιαίτερο ενιαίο τμήμα, εάν δε δεν παρευρίσκεται ο Υπουργός, συντάσσεται μαζί με τα Γραφεία Αρχηγού - Υπαρχηγών. 4)Διευθυντής Α Κλάδου ΓΕΕΘΑ(ΔΑΚ/ΓΕΕΘΑ). Ηγείται τών Διευθύνσεων που προΐσταται και οι οποίες αποτελούν ξεχωριστό τμήμα κάθε μία και συντάσσονται κατά σειρά, που αναγράφεται στον Κανονισμό Οργάνωσης του ΓΕΕΘΑ. 5)Διευθυντής Β Κλάδου ΓΕΕΘΑ (ΔΒΚ/ΓΕΕΘΑ). Όπως πιό πάνω. 6)Διευθυντής Γ Κλάδου ΓΕΕΘΑ (ΔΓΚ/ΓΕΕΘΑ). Όπως πιό πάνω. η. Διευθυντής Δ Κλάδου ΓΕΕΘΑ (ΔΔΚ/ΓΕΕΘΑ). Όπως πιό πάνω. θ. Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών - Αγωνιστών - θυμάτων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ). 7)Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται απ ευθείας στον Αρχηγό (σαν ενιαίο τμήμα). 8)Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται απ ευθείας στον Α και Β Υπαρχηγό, αντίστοιχα, (σαν ενιαία τμήματα). 14.Μονάδες που εξαρτώνται από το ΓΕΕΘΑ α. Διοίκηση και Επιτελείο. 1)Οι Μονάδες Διοίκησης ή Επιτελείου ή τα τμήματα αυτών που εξομοιώνονται με Μονάδες κατά την αριθμητική τους σειρά και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρίθμηση κατά την σειρά, που αναγράφεται στους ΠΟΥ. 15.Σχολές που εξαρτώνται από το ΓΕΕΘΑ α. Σχολή Εθνικής Άμυνας. 1)Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, γ. Λοιπές Ειδικές Σχολές Αξιωματικών. δ. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. 16.Όταν δεν είναι επιθυμητή η κατά Κλάδο και Σώμα σύνταξη το σύνολο των αξιωματικών συντάσσεται σε τρεις Μικτές Ομάδες (Ανωτάτων, Ανωτέρων και Κατωτέρων) και κάθε μία απ αυτές απαρτίζεται από τις αντίστοιχες ομάδες βαθμού των Κλάδων και Σωμάτων (παράγραφος 10 του παρόντος) που παρατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών περί προβαδίσματος. Στο εσωτερικό κάθε μικτής ομάδας δεν αφήνονται κενά μεταξύ των Κλάδων και Σωμάτων. Σε ειδικές τελετές (διαλέξεις, ομιλίες, τελετές σε Ακαδημία κ.λπ.) κάθε μικτή ομάδα αξιωματικών κατά βαθμό, είναι δυνατόν να συντάσσεται κατά τη γενική σειρά αρχαιότητας των αξιωματικών Κλάδων τών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ο Νόμος περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Αξιωματικών των ΕΔ ορίζει, και ακολουθούν οι ομοιόβαθμοι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 17.Για τους Αξκούς εκτός της ενεργού υπηρεσίας (αποστράτους κ.λπ.), εφαρμόζονται τα παρακάτω: 1)Με στολή · (1) Όταν οι εν ενεργεία αξιωματικοί συντάσσονται κατά Κλάδους ΕΔ και κατά Ομάδες (εντός κάθε Κλάδου), οι πιο πάνω Αξκοί συντάσσονται κατά Κλάδο σε ξεχωριστή Ομάδα δίπλα και στην αριστερή πλευρά των εν ενεργεία Αξκών. (2) Οταν οι εν ενεργεία Αξκοί, συντάσσονται κατά μικτές Ομάδες, οι πιο πάνω Αξιωματικοί τάσσονται εντός των Ομάδων κατά Κλάδο και Σώμα και στο αριστερό των εν ενέργεια Αξκών: 2)Με Πολιτική Περιβολή Οι εκτός ενεργού υπηρεσίας αξιωματικοί συντάσσονται δίπλα από τις ομάδες των εν ενεργεία Αξκών. 18.Απόστρατοι Αξιωματικοί που διατηρούν επί τιμή τον τίτλο και τον βαθμό τον οποίο είχαν πριν αποστρατευθούν, θεωρούνται αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων αποστράτων συναδέλφων τους. 19.Κατά βαθμό, οι ευρισκόμενοι σε πολεμική διαθεσιμότητα προηγούνται στη σύνταξη των αποστράτων και αυτοί των εφέδρων εν εφεδρεία. Άρθρο 20 ΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΑ 1.Το άρθρο αυτό καθορίζει την τάξη, με την οποία τα Στρατεύματα των Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας κάθε φορά, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, πρόκειται να συμπαραταχθούν ή να παρελάσουν κατά τις εορτές και τελετές. 2.Τα τμήματα που θα παραταχθούν και ρ τρόπος παράταξης ή παρέλασής τους καθορίζονται από τον ΑΔΦ. Για το σκοπό,αυτό ο ΑΔΦ εκδίδει τις διαταγές του προς όλους τους Κλάδους και Σώματα που θα λάβουν μέρος τόσο στην παράταξη ή παρέλαση, όσο και στην τήρηση της τάξης. 3.Στις διαταγές περιλαμβάνονται επίσης αναγκαίες οδηγίες για την τήρηση της τάξης και λεπτομέρειες κίνησης και ελέγχου κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη άφιξη των στρατευμάτων στους χώρους των τελετών ή παρελάσεων και να καλύπτεται όλο το χρονικό διάστημα από την έξοδο των στρατευμάτων από τους στρατώνες ή τις Μονάδες μέχρι την επάνοδο τους. Με τις Ίδιες διαταγές καθορίζεται ο τελετάρχης Αξιωματικός και ο βοηθός ή βοηθοί του. 4.Με τις παραπάνω διαταγές ο ΑΔΦ ρυθμίζει μόνο το στρατιωτικό μέρος της εορτής ή παρέλασης, ενώ συνεργάζεται με τις πολιτικές Αρχές, την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα της Φρουράς του; 5.Τα στρατεύματα των Κλάδων και των Τμημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας, όσες φορές συμπαρατάσσονται ή παρελαύνουν στις εορτές και τελετές, συντάσσονται κατά τους εξής δύο τρόπους: 1)Κατά Κλάδο των ΕΔ και Σώματα Ασφαλείας. 2)Κατά ομοειδή στρατεύματα. 6. Σύνταξη κατά Κλάδο των ΕΔ και Σώματα Ασφαλείας. Κατά τη σύνταξη αυτή η παράταξη ή η φάλαγγα παρέλασης διαιρείται σε μέρη, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει προσωπικό του Ίδιου Κλάδου ή Σώματος διαιρούμενο σε τμήματα. Η σειρά των Κλάδων και Σωμάτων Ασφαλείας καθορίζεται ως εξής: 1)Στρατός Ξηράς (1) Σχολή Ευελπίδων. (2) Λοιπές Παραγωγικές Σχολές Μονίμων Στελεχών. (3) Σχολές Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών. (4) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών. (5) Κέντρα Εκπαίδευσης κατά την ακόλουθη σειρά Όπλων και Σωμάτων: 1)Πεζικό. 2)Ειδικές Δυνάμεις. 6)Ιππικό - Τεθωρακισμένα. 7)Πυροβολικό. 8)Μηχανικό. 9)Διαβιβάσεις. 10)Τεχνικό Σώμα. (η) Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών. (θ) Σώμα Υλικού Πολέμου. 11)Υγειονομικό Σώμα. (6) Μάχιμες Μονάδες Όπλων - Μονάδες Σωμάτων, κατά σειρά του άρθρου αυτού (παραγρ. 6α (5)). 2)Πολεμικό Ναυτικό (1) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. (2) Σχολές και Κέντρα Εκπαίδευσης Υπαξιωματικών. (3) Κέντρα Εκπαίδευσης Οπλιτών. (4) Ναυτικά Αγήματα. 6)Πολεμική Αεροπορία (1) Σχολή Ικάρων. (2) Σχολές και Κέντρα Εκπαίδευσης Υπαξιωματικών. (3) Κέντρα Εκπαίδευσης Οπλιτών. (4) Αεροπορικά Αγήματα. 7)Ελληνική Αστυνομία (1) Σχολή Αξιωματικών (2) Σχολή Αρχιφυλάκων (3) Σχολή Αστυφυλάκων. (4) Τμήμα Μονάδων και Υπηρεσιών. 8)Λιμενικό Σώμα (1) Σχολή Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος. (2) Σχολή Λιμενοφυλάκων. (3) Άγημα Λιμενικού Σώματος. 9)Πυροσβεστικό Σώμα (1) Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών. (2) Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών. (3) Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών. (4) Τμήμα Πυροσβεστικού Σώματος. 7.Σύνταξη κατά ομοειδή στρατεύματα Κατά τη σύνταξη αυτή τα στρατεύματα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία (πεζοπόρα ή εποχούμενα, Σχολές, Κέντρα εκπαίδευσης, Μονάδες κ.λπ.), ανεξάρτητα από το Κλάδο ή Σώμα που ανήκουν, συντάσσονται σε χωριστά τμήματα της όλης παράταξης ή της φάλαγγας παρέλασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία της εμφάνισης και η ίδια ταχύτητα κίνησης. Η σειρά τους είναι ανάλογη προς τα καθορισμένα στην προηγούμενη παράγραφο. 8.Η παραπάνω σειρά δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού αυτού. Στις περιπτώσεις που στρατεύματα των Κλάδων και Σωμάτων αποτελούν μικτά «Τμήματα Απόδοσης Τιμών» η σειρά είναι πάντοτε Στρατός - Ναυτικό, Αεροπορία, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 21 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται τις τιμές που αποδίδουν κατά τις διάφορες περιπτώσεις τα Στρατεύματα και οι Στρατιωτικοί των διαφόρων βαθμών όλων των Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος. 2.Οι παραπάνω διατάξεις για τις στρατιωτικές τιμές είναι γενικές και ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις, που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό. 1)Οι στρατιωτικές τιμές με τα όπλα αποδίδονται μόνο κατά το διάστημα της ημέρας, δηλαδή από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Στρατεύματα όμως, τα όποια παρατάσσονται ειδικά γι απόδοση τιμών (τμήματα αποδόσεως τιμών), αποδίδουν τις τιμές για τις οποίες παρατάχθηκαν (και μόνο αυτές) οποιαδήποτε ώρα. 2)Άτομο περιβεβλημένο με πολλαπλούς τίτλους για τους οποίους αντίστοιχα προβλέπονται διάφορες τιμές, απολαμβάνει τις τιμές που αντιστοιχούν στον ανώτερο τίτλο. 3)Σε κάθε περίπτωση τελετής, η οποία γίνεται προς τιμή ορισμένου προσώπου (π.χ. υποδοχή κ.λπ.) ή για επιθεώρηση, τα Στρατεύματα που παρατάσσονται για το σκοπό αυτό απονέμουν τις ειδικές τιμές του Κεφαλαίου αυτού μόνο προς το πρόσωπο που τιμάται με τις τελετές ή προς αυτό που επιθεωρεί και τους αρχαιότερους ή ανωτέρους αυτού. Για όλα τα άλλα πρόσωπα που δικαιούνται τιμές τα Στρατεύματα παίρνουν τη στάση της προσοχής, εκτός από την περίπτωση που αυτά προσέλθουν μετά την άφιξη του προσώπου που τιμάται, οπότε δεν αποδίδεται καμμία τιμή. 4)Κάθε Αξιωματικός που αναπληρώνει πρόσκαιρα ανώτερο του δικαιούται μόνο τις τιμές που ανήκουν στην οργανική του θέση και το βαθμό του και όχι τις τιμές που δικαιούται το πρόσωπο που αναπληρώνει. Επίσης κάθε αξιωματικός που αντιπροσωπεύει ανώτερο του σε οποιαδήποτε τελετή καταλαμβάνει στην παράταξη του Σώματος των αξιωματικών τη θέση που προβλέπεται για το βαθμό του. 5)Οι αξιωματικοί εκτός ενεργού υπηρεσίας όταν φέρουν στολή (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 16) δικαιούνται των τιμών που αποδίδονται σε ομοιοβάθμους τους σε ενέργεια αξιωματικούς. 6)Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού που αφορούν στην αριθμητική δύναμη των τμημάτων αποδόσεως τιμών και τον αριθμό των σκοπών που διατίθενται για την απόδοση τιμών εξαρτώνται, κατά την εφαρμογή τους, από την αριθμητική δύναμη της φρουράς πόλεως και τις1 ανάγκες της υπηρεσίας. 7)Μετά την προσέλευση του προσωπικού που δικαιούται τις μεγαλύτερες τιμές και την έναρξη της τελετής και πριν την αναχώρηση του, καμμία τιμή δεν αποδίδεται σ άλλα πρόσωπα. 8)Το γεγονός ότι σε τελετή η εορτή θα παρευρεθεί πρόσωπο που δικαιούται τιμές δεν δημιουργεί υποχρέωση διαθέσεως τμήματος αποδόσεως τιμών, εάν δεν προβλέπεται συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων από το πρόγραμμα της τελετής ή εορτής. Άρθρο 22 ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΔ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ) 1.Για τις παρουσιάσεις των αξιωματικών (ομαδικές ή ατομικές) σε επίσημα πρόσωπα, ή τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους και τις ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των Κλιμακίων της Ιεραρχίας, τόσο στο εσωτερικό των. Κλάδων και Σωμάτων Ασφαλείας, όσο και μεταξύ τους, ισχύουν τα εξής: 1)Οι παρουσιάσεις και οι επισκέψεις είναι επίσημες υπηρεσιακές εκδηλώσεις άσχετες προς τις αντίστοιχες κοινωνικές και εκτελούνται συνήθως σε ώρα υπηρεσίας και κατ αρχήν σε χώρους που ανήκουν στην υπηρεσία. 2)Αντίθετα προς τις επισκέψεις, οι οποίες είναι πάντοτε ατομικές και κατ αρχήν ανταποδίδονται, οι παρουσιάσεις δυνατό να είναι είτε ατομικές, είτε ομαδικές (σε Σώμα) και ποτέ δεν συνεπάγονται υποχρέωση για ανταπόδοση. 3)Οι ομαδικές παρουσιάσεις είναι πάντοτε υποχρεωτικές οι δε ατομικές διακρίνονται σε υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές. Στις υποχρεωτικές ατομικές παρουσιάσεις περιλαμβάνονται όλες όσες εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού. 4)Στα πλαίσια των υπηρεσιακών αναγκών κάθε ημέρας οι παρουσιάσεις προς τους προϊσταμένους διοικητές ή διευθυντές, πλην της πρώτης (για την ανάληψη καθηκόντων των διοικητών ή των αξιωματικών), είναι ανεπίσημες και δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 2.Οι επίσημες παρουσιάσεις γίνονται αποκλειστικά στα επίσημα πρόσωπα και στους ιεραρχικά προϊσταμένους, όπως καθορίζεται πιο κάτω: 3.Περιπτώσεις Επισήμων Παρουσιάσεων 1)Όταν πρόσωπο που δικαιούται ομαδικής παρουσιάσεως επισκεφθεί την Φρουρά Πόλεως, το Στρατόπεδο ή την Μονάδα, β. Κατά την αντικατάσταση διοικήσεων. 2)Πριν την ανάληψη καθηκόντων από νεοτοποθετουμένους αξιωματικούς. 3)Σε κάθε περίπτωση ανάγκης ακροάσεως. 4.Πρόσωπα που δέχονται Επίσημες Παρουσιάσεις α. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δέχεται του αξιωματικούς όλων των Κλάδων και Σωμάτων Ασφαλείας είτε ομαδικά είτε και μεμονωμένα. 1)Η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Σ αυτούς παρουσιάζονται ομαδικά ή ατομικά οι Αξιωματικοί όλων των Κλάδων ΕΔ. 2)Η Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων που προΐστανται της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι Αρχηγοί των Κλάδων των ΕΔ των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. Σ αυτούς παρουσιάζονται ατομικά ή ομαδικά οι αξιωματικοί μόνο του Κλάδου ή Σώματος, του οποίου προΐστανται ή των Στρατευμάτων, τα οποία διατάχθηκαν να επιθεωρήσουν. 3)Οι διοικητές Μονάδων ή Υπηρεσιών των Κλάδων ΕΔ, οι Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων και οι Κυβερνήτες των Πολεμικών Πλοίων. Σ αυτούς παρουσιάζονται οι υπό τις διαταγές τους αξιωματικοί του Κλάδου τους και τυχόν άλλου Κλάδου ή Σώματος Ασφαλείας, εφόσον υπηρετούν υπό τις διαταγές τους. 4)Οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουράς (ΑΔΦ). Σ αυτούς παρουσιάζονται οι αξιωματικοί του Κλάδου τους και μόνον ατομικά. 5.Τόπος - Χρόνος - Σειρά Παρουσιάσεως Τον τόπο, τον χρόνο και τη σειρά παρουσιάσεως καθορίζει το πρόσωπο που δέχεται την αίτηση ή που διατάσσει την παρουσίαση. Προκειμένου όμως για ομαδική παρουσίαση, το πρόσωπο αυτό μπορεί να αναθέσει στον αρχαιότερο ή τον επικεφαλής αυτών που παρουσιάζονται, να επιλέξει τον τόπο και την σειρά όπου θα λάβει χώρα η παρουσίαση. 6.Στολή Αυτή καθορίζεται από τους οικείους κατά Κλάδο και Σώμα, Κανονισμούς και τις σχετικές ερμηνευτικές διαταγές. Εφόσον όμως ειδικοί λόγοι επιβάλλουν, το πρόσωπο που δέχεται την παρουσίαση μπορεί να διατάξει να φέρεται στολή απλούστερη από αυτή που έχει κανονισθεί. Επίσης κατά τις παρουσιάσεις για εκτέλεση ειδικής αποστολής ή υπηρεσίας φέρονται οι στολές που προβλέπονται για την υπηρεσία ή την ειδική αποστολή. 7.Τρόπος Παρουσιάσεως Οι παρουσιάσεις γίνονται σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί των Κλάδων των ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας. Προκειμένου όμως για ομαδική παρουσίαση τους αξιωματικούς παρουσιάζει ο ανώτερος ή ο αρχαιότερος των συμπαρουσιαζομένων, ο οποίος, εάν έχει επιφορτισθεί να επιλέξει τον τρόπο παρουσιάσεως (παράγραφος 5 ανωτέρω), υποχρεούται να οργανώσει τα θέματα της υποδοχής και αποδόσεως τιμών προς το επίσημο Ιεραρχικά προϊστάμενο πρόσωπο, το οποίο δέχεται την παρουσίαση. > 8. Ατομικές Παρουσιάσεις Οι ατομικές παρουσιάσεις είναι υποχρεωτικές, για τους αξιωματικούς, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Πριν την ανάληψη υπηρεσίας σε Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία έχουν τοποθετηθεί ή αποσπασθεί, μετά την παράδοση της υπηρεσίας σε Μονάδα ή Υπηρεσία από την οποία μετατίθενται ή αποσπώνται και οι προαγόμενοι, σύμφωνα προς τις διατάξεις των Γενικών Κανονισμών Υπηρεσίας των Στρατευμάτων των Κλάδων των ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας. - β. Εάν η τοποθέτηση αφορά στην ανάληψη διοικήσεως ανεξάρτητης Μονάδας ή Υπηρεσίας, ο αξιωματικός οποιουδήποτε Κλάδου ΕΔ ή Σώματος Ασφαλείας υποχρεούται επί πλέον να παρουσιασθεί στον ΑΔΦ εφόσον αυτός τυχαίνει να είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του. Εάν αυτός που αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητού είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του ΑΔΦ η υποχρέωση παρουσιάσεως αντιστρέφεται. 2)Όσες φορές μεταβαίνουν σε ορισμένη πόλη για ειδική αποστολή ή εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας: Η παρουσίαση γίνεται προς τους διοικητές ή διευθυντές των Μονάδων και Υπηρεσιών, τις οποίες αφορά η αποστολή ή η ειδική υπηρεσία και την προϊσταμένη τους διοίκηση, που εδρεύει στη Φρουρά της πόλεως. 3)Οι Διοικητές Μονάδων ή Υπηρεσιών, όσες φορές λάβει χώρα αντικατάσταση διοικήσεως στην οποία υπάγονται ή του ΑΔΦ υποχρεούνται να παρουσιασθούν ως εξής: (1) Όσες φορές αναχωρεί ή αντικαθίσταται ο ΑΔΦ ή ο προϊστάμενος διοικητής, οι Διοικητές Μονάδων και Υπηρεσιών της ΦΠ ή οι υφιστάμενοι διοικητές, οι Διοικητές Μονάδων και Υπηρεσιών της ΦΠ ή οι υφιστάμενοι διοικητές οφείλουν αντίστοιχα παρουσίαση σ αυτούς. (2) Η παρουσίαση προς τους αντικαταστάτες των ανωτέρω είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον αυτοί προήλθαν από άλλη Φρουρά, εκτός αν διατάξουν αυτοί διαφορετικά. 4)Εφόσον το πρόσωπο, προς το οποίο γίνεται η παρουσίαση, κρίνει σκόπιμο, μπορεί να διατάξει να παρουσιασθούν ομαδικά όσοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν. 3.Σε φρουρές πόλεων που ο Διοικητής φέρει βαθμό ανωτάτου αξιωματικού η υποχρέωση παρουσιάσεως προς αυτόν περιορίζεται μόνο στους Ανωτάτους Αξιωματικούς και Συνταγματάρχες Πλοίαρχους ή Σμήναρχους. 1)Ο ΑΔΦ, όσες φορές επισκέπτονται την έδρα του τα ανώτερα απ αυτόν πρόσωπα που αναφέρθηκαν στις παραγράφους 4α, 4β και 4γ του άρθρου αυτού. 2)Όσες φορές Μονάδα ή Υπηρεσία φθάσει ή πρόκειται να ξεκινήσει ή να διέλθει από πόλη, ο Διοικητής αυτής παρουσιάζεται στον αρχαιότερο στην πόλη διοικητή Μονάδας του Κλάδου ή του Σώματος Ασφαλείας στον οποίο ανήκει αυτός. Εάν στις περιπτώσεις αυτές ο διοικητής της Μονάδας είναι ανώτερος ή αρχαιότερος από αυτόν προς τον οποίον παρουσιάζεται εκτελούνται τα ακόλουθα: (1) Εάν πρόκειται για Μονάδα που αναχωρεί ή διέρχεται την παρουσίαση εκτελεί Αξκός της Μονάδας αμέσως κατώτερος ή νεώτερος από αυτόν προς τον οποίο οφείλεται αυτή. (2) Εάν πρόκειται για Μονάδα πόυ φθάνει στην πόλη για παραμονή μόνιμη ή μεγάλης διάρκειας η υποχρέωση παρουσιάσεως αντιστρέφεται. 3)Κάθε φορά που διατάσσονται γι αυτό. Τα θέματα παρουσιάσεως προς το Στράτευμα, των Αξκών που αναλαμβάνουν Διοίκηση Μονάδας ή Υπηρεσίας και αυτών που τίθενται επικεφαλής Τμημάτων, καθορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί των Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας. 9.Ομαδικές Παρουσιάσεις Για τις ομαδικές παρουσιάσεις καθορίζονται τα ακόλουθα: α. Γίνονται προς τα πρόσωπα των παραγράφων 4α, 4β και 4γ όταν αυτά επισκέπτονται την πόλη και τα πρόσωπα της παραγράφου 4δ, όταν αυτά αναλαμβάνουν καθήκοντα. 1)Εκτός από τις παρουσιάσεις προς τους Διοικητές οι άλλες παρουσιάσεις μπορούν να παραλειφθούν κατά την κρίση αυτού στον οποίο οφείλονται. 2)Σε περίπτωση ομαδικής παρουσιάσεως, το πρόσωπο στο οποίο οφείλεται η παρουσίαση ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία ΑΔΦ ή τον αρχαιότερο Διοικητή Κλάδου ή Υποδιοικητή Μονάδας, στην οποία καθορίζει τον χρόνο, τόπο και έκταση την οποία επιθυμεί να λάβει η παρουσίαση (συνήθως ορίζει μέχρι ποίου βαθμού αξιωματικοί υποχρεούνται να παρουσιασθούν). Εάν το πρόσωπο αυτό παραλείψει να ειδοποιήσει, οι πιο πάνω αρμόδιες Αρχές οφείλουν να ερωτήσουν σχετικά. 10.Χρονικές Λεπτομέρειες Οι υποχρεωτικές ατομικές παρουσιάσεις εκτελούνται εντός του πρώτου 24ώρου από το γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση. Οι ομαδικές όμως παρουσιάσεις και από τις ατομικές όσες δεν είναι υποχρεωτικές, τελούνται σε χρόνο που καθορίζει το πρόσωπο στο οποίο οφείλονται. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙ. Οι επισκέψεις είναι υπηρεσιακές εκδηλώσεις αβροφροσύνης και ανταλλάσσονται μεταξύ προσώπων, που δεν συνδέονται οργανικά καθώς και Διοικήσεων του ιδίου ή και διαφόρων Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας. Για τις επισκέψεις γενικά καθορίζονται οι ακόλουθες διατάξεις που είναι κοινές για τους Κλάδους των ΕΔ και τα Σώματα Ασφαλείας. 12.Πότε Ανταλλάσσονται Επισκέψεις Η ανταλλαγή επισκέψεων είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Μεταξύ των Ανωτάτων Αξιωματικών όλων των Κλάδων των ΕΔ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος της ιδίας Φρουράς πόλεως όταν αναλαμβάνουν διοίκηση. 2)Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Ανώτεροι Αξιωματικοί, προκειμένου περί Φρουρών πόλεων ή εκτός πόλεως Στρατοπέδων των οποίων ο ΑΔΦ ή ο Στρατοπεδάρχης φέρει βαθμό όχι ανώτερο του Συνταγματάρχη, Πλοίαρχου ή Σμήναρχου. 3)Μεταξύ των Διοικητών οι οποίοι εκπροσωπούν την ανώτερη στην περιοχή Αρχή κάθε Κλάδου των ΕΔ ή Σώματος Ασφαλείας κατά την αρχική τους εγκατάσταση. 4)Μεταξύ των Διοικητών της περιπτώσεως της υποπαραγράφου 12γ και των Διοικητών Ναυτικών Δυνάμεων, ή Κυβερνητικών Πολεμικών Πλοίων κατά τον κατάπλου τους σε λιμάνια και τωί Διοικητών αφικνουμένων Αεροπορικών Δυνάμεων και μόνον εφόσον στην Φρουρά πόλεως δεν εδρεύει Μονάδα ή Υπηρεσία του Ναυτικού ή Αεροπορίας, της οποίας ο Διοικητής είναι ανώτερος ή αρχαιότερος από τον Κυβερνήτη ή τον Διοικητή της Ναυτικής Δύναμης ή τον Διοικητή της Αεροπορικής Μονάδας. 5)Σ όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρώτος επισκέπτεται ο κατώτερος, από τους υπόχρεους Αξιωματικούς και σε περίπτωση ισοβαθμίας αυτός που έρχεται στη Φρουρά. 6)Αν ο Αξκός που υποχρεούται να ανταλλάξει επίσκεψη, προκειμένου να διαμείνει στον τόπο δε διαθέτει υπηρεσιακό χώρο κατάλληλο για υποδοχή δικό του ή άλλο με δανεισμό, οφείλει να επισκεφθεί τις Αρχές που υποχρεούται και να ειδοποιήσει όσες πρέπει να ανταλλάξει επισκέψεις, ότι δεν θα μπορέσει να κάνει αυτό. 7)Η ανταλλαγή επισκέψεων δεν είναι υποχρεωτική εφόσον έχει προηγηθεί ατομική παρουσίαση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού. 13.Προσυνεννόηση για Ανταλλαγή Επισκέψεων Πριν την επίσημη ανταλλαγή των επισκέψεων οΆξκός που φθάνει στην πόλη, ο Δκτής της Μονάδας του Στρατού ή Αεροπορίας που διέρχεται απ αυτήν και ο Κυβερνήτης Πολεμικού Πλοίου ή ο Διοικητής Ναυτικής Δύναμης που καταπλέει σε λιμάνι οφείλει να απευθύνεται προσωρινά ή και με αντιπρόσωπο του στις Αρχές του Κλάδου του που υπάρχουν στην πόλη και αν δεν υπάρχουν τέτοιες στον ΑΔΦ ή τον Λιμενάρχη και να πληροφορούνται για τις Αρχές προς τις οποίες λόγω βαθμού, οφείλουν, επίσκεψη καθώς και τις αρχές που οφείλουν επίσκεψη προς αυτούς. Οι Αρχές αυτές (ΑΔΦ, Λιμενάρχης κ.λπ.) οφείλουν να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία και να ειδοποιούν σχετικά τις ενδιαφερόμενες Αρχές της πόλεως. 14.Ανταπόδοση Επισκέψεων Η ανταπόδοση των επίσημων επισκέψεων γίνεται με αντεπίσκεψη η οποία, πλην της εξαιρέσεως της παραγράφου 12 ζ, είναι υποχρεωτική και ρυθμίζεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 1)Κατ αρχήν την αντεπίσκεψη εκτελούν όσοι δέχθηκαν την επίσκεψη. 2)Οι ανώτεροι μπορούν ν ανταποδώσουν επίσκεψη προς αξιωματικούς που φέρουν βαθμό κατώτερο του Συνταγματάρχου, Πλοιάρχου ή Σμηνάρχου με αντιπρόσωπο Αξκό, ο οποίος δεν μπορεί να είναι σε βαθμό κατώτερος από αυτόν προς τον οποίο ανταποδίδεται η επίσκεψη. 15.Χρονικές Λεπτομέρειες Οι επισκέψεις πρέπει να εκτελούνται το ταχύτερο μόλις συμβεί το γεγονός που δημιουργεί την σχετική υποχρέωση (άφιξη, ανάληψη διοικήσεως, κατάπλους κ.λπ.) και οπωσδήποτε μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Η ανταπόδοση επισκέψεως γίνεται εντός της επομένης από την επίσκεψη εβδομάδας. Η εξαίρεση του πιο πάνω κανόνα επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται για ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ Πολεμικών Πλοίων και Μονάδων Ξηράς, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 24ώρου, εκτός αν οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τόσο για την επίσκεψη, όσο και για την ανταπόδοση τον ακριβή χρόνο καθορίζει ο ανώτερος ή αρχαιότερος μεταξύ των υπόχρεων ο οποίος προκειμένου για ανταπόδοση, υποχρεούται να ορίζει αυτόν, αφού συνεννοηθεί με το πρόσωπο, στο οποίο οφείλεται η ανταπόδοση. 16.Αδυναμία Ανταλλαγής Επισκέψεων Εάν η ανταλλαγή επισκέψεων δυσχεραίνεται λόγω αδιαθεσίας ή άλλων αποχρώντων λόγων, αυτός που εμποδίζεται οφείλει να αναθέσει την υποχρέωση αυτή στον αμέσως μετά από αυτόν Αξκό κατάλληλου βαθμού, ο οποίος υποχρεούται να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος του, συμμορφούμενος προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή αυτός που αντιπροσωπεύθηκε υποχρεούται να αναφέρει στην προϊσταμένη του Αρχή τους λόγους οι οποίοι επέβαλαν την λήψη του μέτρου αυτού. 17.Παραλείψεις σχετικά μέ την ανταλλαγή επισκέψεων Κάθε παράλειψη ή παρατυπία αναφέρεται στις προϊστάμενες Αρχές. 18.Στολή Η στολή που φέρεται σε κάθε περίπτωση ανταλλαγής επισκέψεων καθορίζεται από τους οικείους κατά Κλάδο των ΕΔ ή Σώμα Ασφαλείας Κανονισμούς και τις ερμηνευτικές διαταγές αυτών. 19.Ειδικές Διατάξεις για τις Επισκέψεις 1)Οι επισκέψεις που ανταλλάσσονται κατά τις διατάξεις του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτικές μεταξύ των Πολεμικών πλοίων που ευρίσκονται σε κάποιο λιμάνι και των Πολεμικών πλοίων που καταπλέουν σ αυτό. 2)Εάν τα πλοία που καταπλέουν ή ευρίσκονται σε λιμάνι είναι περισσότερα από ένα την υποχρέωση ανταλλαγής επισκέψεων αναλαμβάνει ο Δκτής ή ο αρχαιότερος Κυβερνήτης. 3)Ό,τι καθορίζεται για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού ισχύουν και για τα πλοία των ξένων Επικρατειών. 4)Κατά την ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ Αρχών Ξηράς και Πλοίων πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: (1) Η Ανώτερη Αρχή Ξηράς που δέχεται την επίσκεψη οφείλει να διαθέτει αξιωματικό ο οποίος από την προκυμαία οδηγεί τον επισκέπτη προς αυτή και εάν αυτός δεν διαθέτει υπηρεσιακό όχημα παρέχει σ αυτόν κατάλληλο όχημα. (2) Αντίστοιχα η Διοίκηση Πολεμικών Πλοίων που δέχεται επίσκεψη οφείλει να διαθέτει στην προκυμαία Αξιωματικό, ο οποίος να υποδέχεται τις Αρχές Ξηράς και να παρέχει σ αυτές τα κατάλληλα πλωτά μέσα (εφόλκια). 5)Εάν λόγω ανωτέρας βίας αυτός που αναμένει επίσκεψη ή αντεπίσκεψη εμποδίζεται, οφείλεται να ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους εξηγώντας τους λόγους. Σε περίπτωση απουσίας αυτού που δέχεται την επίσκεψη ο επισκέπτης αφήνει το επισκεπτήριο του, και απαλλάσσεται της υποχρεώσεως να επαναλάβει την επίσκεψη. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20.Οι πιο πάνω επισκέψεις δεν επαναλαμβάνονται από τα ίδια πρόσωπα κατά την διάρκεια της ίδιας Διοικήσεως. 21.Όσοι Αξ/κοί φεύγουν από πόλη λόγω μεταθέσεως και οφείλουν παρουσίαση ή επίσκεψη όπως αναφέρεται στις παραγράφους 8 και 12 του άρθρου αυτού, πρέπει να πραγματοποιήσουν τις παρουσίες ή επισκέψεις αυτές πριν την αναχώρηση τους. 22.Διοικητές Ομάδων Πλοίων ή Κυβερνήτες μεμονωμένων Πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που μετέχουν σε ασκήσεις Εθνικές ή Διασυμμαχικές κατά τον κατάπλουν τους σε δικά μας λιμάνια, κατά την εξέλιξη των ασκήσεων, δεν υποχρεούνται σε ανταλλαγή επισκέψεων με τις Αρχές της Ξηράς, αλλ ειδοποιούν έγκαιρα αυτές. Άρθρο 23 ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ. Γενικά. 1.Κατά τις διάφορες εκδηλώσεις (εορτές, τελετές, κ.λ.π.) τα παρατεταγμένα στρατεύματα αποδίδουν τιμές, προς τα Σύμβολα και τα πρόσωπα όπως ορίζεται παρακάτω: 2.Οι τιμές προς τα Σύμβολα δεν περιορίζονται. 3.Ως προς τα πρόσωπα οι τιμές αποδίδονται ως εξής: 1)Εφόσον παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός ή και οι δύο, τιμές αποδίδονται μόνο σ αυτούς. 2)Εφόσον δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός οι τιμές αποδίδονται στους ιεραρχικά προϊσταμένους κάθε αρχής· (1) Κυβερνητικής. (2) θρησκευτικής. (3) Στρατιωτικής. Για τα άλλα πρόσωπα που δικαιούνται τιμών τα Στρατεύματα λαμβάνουν μόνον τη στάση της «Προσοχής». 4.Τηρούμενης της διάταξης της παραγράφου 3 τα Σύμβολα και πρόσωπα στα οποία αποδίδονται τιμές καθώς επίσης το είδος αυτών εμφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ Εμβατήριο Σημαίας ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ 1)Σημαία, (Έπαρση, Υποστολή, Προσέλευση, Αποχώρηση) Άχραντα Μυστήρια και Πομπές Αναγνωρισμένων Θρησκειών Πρόεδρος Δημοκρατίας Πρωθυπουργός Πρόεδρος Βουλής Πρόεδρος Ιεράς Συνόδου_ Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ Υπουργός Δημοσίας Τάξεως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργοί-Υφυπουργοί Αρχιεπίσκοποι Εθνικός Ύμνος Χ Χ Ολόκληρο (τ) χ Χ(1) Χ Χ χ χ Χ(4) Χ(4) Δύο μέρη 2)Χ(2) Χ Πρώτο Μέρος Χ(1) Παρουσιάστε 3)Χ Χ χ χ Προσοχή 4)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5) 1.κατά μεν την έξοδο της πομπής εκ του Ι. Ναού παιανίζεται ολόκληρο το εμβατήριο της Σημαίας κατά δε την είσοδο αυτής στον Ι. Ναό παιανίζεται μόνον το πρώτο μέρος αυτού. 2.Εφόσον εκπροσωπούν την Ανώτατη κυβερνητική Αρχή στην τελετή. 3.Όταν η τελετή γίνεται στην έδρα τους. 4.Από τους υπ αυτούς. 1)(β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) Επίσκοποι-Γεν. Γραμματείς χ Χ Νομάρχες Χ(2) Χ(2) Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Χ Χ Αρχηγοί Κλάδων ΕΔ Χ Χ Αρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος Χ(4) Χ(4) Αντιστράτηγοι και όσοι εξομοιούνται μ αυτούς Χ Χ Υποστράτηγοι - Ταξ/χοι και όσοι εξομοιούνται μ αυτούς Χ Χ ΑΔΦ και Δ/τές Μονάδών-Συγκροτημάτων (Ανώτεροι) χ Δ/τές Μονάδων (Κατώτεροι) χ - Δήμαρχοι-Πρόεδροι Κοινοτήτων Χ(3) 5.Η απόδοση τιμών σ αυτούς δεν δημιουργεί υποχρέωση να διατεθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό τμήμα, εφ όσον αυτό δεν προβλέπεται από το πρόγραμμα της τελετής ή εορτής. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ 6.Ο Εθνικός Ύμνος παιανίζεται κατά την άφιξη και αναχώρηση αυτών που δικαιούνται τιμών στις διάφορες τελετές, εκτός εάν τούτο ορισθεί διαφορετικά αρμοδίως. 7.Κατά την ανάκρουση του εμβατηρίου της Σημαίας το πρόσωπο που τιμάται στέκεται χαιρετώντας εκτός αν η ανάκρουση γίνεται καθ όν χρόνον διέρχεται μπροστά από τα στρατεύματα επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο. 8.Κατά την Μ. Παρασκευή και τις ημέρες Εθνικού Πένθους δεν ανακρούεται εμβατήριο ή ο Εθνικός Ύμνος. 9.Αν μετά την απονομή τιμών, πρόκειται να επακολουθήσει επιθεώρηση του τμήματος που έχει παραταχθεί, η Μουσική παιανίζει σε χαμηλό τόνο κάποιο εμβατήριο, μέχρις ότου το πρόσωπο που τιμάται περάσει μπροστά από το τμήμα. 10.Σε περίπτωση επίσημης παρουσίας Αρχηγού Ξένου Κράτους ή αντιπροσώπου αυτού σε τελετή, η Μουσική παιανίζει μία φορά τον σχετικό Εθνικό Ύμνο και στη συνέχεια τον δικό μας Εθνικό Ύμνο. 11.Τα θέματα αποδόσεως τιμών στους ξένους Στρατιωτικούς ρυθμίζονται με απόφαση του ΥΕΘΑ. Άρθρο 24 Τιμές που αποδίδονται από Στρατεύματα που κινούνται ή βρίσκονται σε στάση Κάθε στράτευμα (ένοπλο - άοπλο - κινούμενο - σταθμευμένο), που βρίσκεται σε πορεία, όταν συναντήσει ή περάσουν από μπροστά του η Σημαία, τα Άχραντα Μυστήρια, οι πομπές των ανεγνωρισμένων Θρησκευμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 23, πλην των αναφερομένων στην Ελληνική Αστυνομία, το ΛΣ και το ΠΣ, ή διέλθει μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενεργεί ως εξής: α. Στράτευμα Πεζοπόρο (1) Κινούμενο: Χωρίς να σταματήσει χαιρετά με στροφή της κεφαλής. Γι αυτό ο επικεφαλής παραγγέλει κεφαλή αριστερά ή δεξιά, οπότε όλοι στρέφουν την κεφαλή με το βλέμμα προς το σύμβολο ή το πρόσωπο που τιμάται, ενώ ταυτόχρονα οι Αξκοί και Ανθστές χαιρετούν. Ο χαιρετισμός διαρκεί μέχρις ότου κάθε Αξκός ή ζυγός περάσει από το ύφος του συμβόλου ή του προσώπου που τιμάται κατά 4 βήματα. Εάν το όπλο φέρεται σε θέση «αναρτήσατε» παραμένει όπως έχει, εάν όμως φέρεται στα χέρια, τότε πριν τη στροφή της κεφαλής προηγείται το παράγγελμα «επ ώμου». (2) Σε στάση: Κατά την προσέγγιση αυτού που τιμάται ο επικεφαλής διατάσσει κλίση προς το μέρος αυτού δίνει το παράγγελμα «επ ώμου» και όταν αυτός φθάνει σε απόσταση 4 βημάτων παραγγέλει «Παρουσιάστε αρμ» κεφαλή αριστερά ή δεξιά ή εάν το στράτευμα είναι άοπλο παραγγέλει μόνο κεφαλή αριστερά ή δεξιά. Οι Αξκοί χαιρετούν όπως και στην περίπτωση του κινουμένου στρατεύματος. Ο χαιρετισμός διαρκεί μέχρις ότου το τιμώμενο Σύμβολο ή πρόσωπο περάσει κάθε Αξκό ή Στρατιώτη κατά 4 βήματα. Όταν το Σύμβολο ή πρόσωπο απομακρυνθεί 4 βήματα από το άλλο άκρο της παρατάξεως, το στράτευμα, μετά από παράγγελμα, λαμβάνει τη στάση της ημιαναπαύσεως. β. Στράτευμα Εποχούμενο Στράτευμα εποχούμενο, ένοπλο ή άοπλο κινούμενο ή σε στάση, χαιρετά με στροφή της κεφαλής μόνο των συνοδηγών, αν πρόκειται για Υπαξκούς και Οπλίτες ή με το συνήθη χαιρετισμό αν πρόκειται για Αξκούς και Ανθστές. Οι οδηγοί οχημάτων δεν χαιρετούν ποτέ και αν τα οχήματα βρίσκονται σε στάση καταλαμβάνουν τις θέσεις τους και παραμένουν ακίνητοι. Άρθρο 25 Τιμές που αποδίδονται κατά τις τελετές Αποκαλυπτηρίων Ανδριάντων - Αναμνηστικών στηλών - Ηρών κ.λπ. 1.Κατά τις τελετές και εορτές αποκαλυπτηρίων ανδριάντων ή προτομών στρατιωτικών ηρώων, που έπεσαν μαχόμενοι σε πολέμους και στηλών αναμνηστικών Εθνικών γεγονότων, που οργανώνονται από Κρατικές, Δημοτικές Αρχές, Συλλόγους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας της περιοχής συμμετέχουν, εφόσον διαταχθούν αρμοδίως. 2.Συμμετοχή Στρατευμάτων Η συμμετοχή των Στρατευμάτων κάποιας περιοχής στις τελετές αυτές προϋποθέτει την ρύθμιση του στρατιωτικού μέρους της τελετής ή εορτής, δηλαδή την αντιπροσώπευση των Κλάδων Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας και την διάθεση στην αρμόδια Στρατιωτική Αρχή του απαραίτητου προσωπικού και μέσων για την τέλεια οργάνωση από κάθε πλευρά του στρατιωτικού μέρους της τελετής ή εορτής. Την έκταση της συμμετοχής των Στρατευμάτων καθορίζει ο Ανώτερος Διοικητής της πλησιέστερης Φρουράς, ύστερα από αίτηση της υπεύθυνης για την τελετή Στρατιωτικής ή Πολιτικής Αρχής του τόπου, ενώ επίσης τηρούνται, οι εξής διατάξεις: 1)Τις λεπτομέρειες του προγράμματος της τελετής, που έχουν σχέση με την συμμετοχή των Στρατευμάτων, ρυθμίζει η ανώτερη τοπική Αρχή του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων ή Σώματος Ασφαλείας στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο στρατιωτικός που τιμάται, η στήλη ή το ηρώον. Γι αυτό πρέπει να συνεργάζεται με την πολιτική Αρχή του τόπου, που έχει την ευθύνη οργανώσεως της τελετής. 2)Αυτός που έχει το Γενικό Πρόσταγμα, οι Τελετάρχες το τμήμα αποδόσεως τιμών και τα απαιτούμενα για την τελετή στρατιωτικά μέσα διατίθενται από τον Κλάδο ΕΔ ή Σώμα Ασφαλείας, στο οποίο κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο, ανήκει η ευθύνη της ρυθμίσεως του στρατιωτικού μέρους, στην ανάγκη ενισχύεται με μέριμνα του ΑΔΦ, από τους άλλους Κλάδους των ΕΔ και Σώματα Ασφαλείας. 3)Ο βαθμός του τελετάρχη θα είναι πάντοτε ανώτερος από τον βαθμό του Διοικητή του Τμήματος αποδόσεως τιμών. 4)Ο βαθμός των επικεφαλής των αντιπροσωπειών αξιωματικών στην περίπτωση των αποκαλυπτηρίων ανδριάντων ή προτομών καθορίζεται βάσει του βαθμού αυτού που τιμάται, ή της Εθνικής σκοπιμότητας που επιβάλει την εορτή. Προκειμένου για αποκαλυπτήρια στηλών ή ηρώων πεσόντων κανένας περιορισμός δεν υπάρχει, εκτός από το ότι η όλη εκπροσώπηση πρέπει να ευρίσκεται σε αρμονία με την εκπροσώπηση των Πολιτικών και των άλλων Κρατικών Αρχών. 5)Για τις τελετές της κατηγορίας αυτής, οι οποίες οργανώνονται από ή για την Ελληνική Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, εκπροσωπούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 6)Εάν στον τόπο που οργανώνεται η τελετή ή εορτή, δεν υπάρχουν Αρχές του αρμοδίου Κλάδου των ΕΔ ή του Σώματος Ασφαλείας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου αυτού, τις ευθύνες αυτών αναλαμβάνει ο Διοικητής της πλησιέστερης Φρουράς, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, καθορίζει τα θέματα της αντιπροσώπευσης των άλλων Κλάδων των ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας. 7)Εάν απαιτείται μεταφορά Στρατευμάτων για την τελετή, για την οποία οι στρατιωτικές Αρχές που είναι υπεύθυνες κατά το άρθρο αυτό για την οργάνωση είναι αναρμόδιες για την κίνηση, ζητείται η έγκριση των προϊσταμένων Αρχών. 3.Τμήματα Αποδόσεως Τιμών Με βάση την οργάνωση του Στρατού και σε αντιστοιχία προς αυτή για τους άλλους Κλάδους των ΕΔ και τα Σώματα Ασφαλείας, η δύναμη του τμήματος αποδόσεως τιμών, που διατίθεται κάθε φορά, καθορίζεται ως εξής: 1)Ανδριάντες - Προτομές Ανάλογα με το βαθμό τον οποίο έφερε το πρόσωπο του οποίου γίνεται η αποκάλυψη του ανδριάντα ή της προτομής: Η δύναμη αυτού πρέπει να είναι η ακόλουθη: (1) Ανώτατοι: Διλοχία με Τμήμα Μουσικής. (2) Ανώτεροι: Λόχος με Τμήμα Μουσικής. (3) Κατώτεροι - Ανθυπασπιστές: Δύο Διμοιρίες με Τμήμα Μουσικής. (4) Υπαξιωματικοί - Στρατιώτες: Μία Διμοιρία με Τμήματα Μουσικής. 2)Στήλες - Ηρώα Διλοχία με Τμήμα Μουσικής για όλες τις περιπτώσεις. 4.Ειδικές Διατάξεις Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που λόγοι Εθνικής σκοπιμότητας επιβάλλουν, ο διοικητής του Σχηματισμού της περιοχής μπορεί: 1)Να ορίσει απόδοση τιμών ανώτερης τάξεως από εκείνη που δικαιούται ο τιμώμενος, λόγω βαθμού. - β. Να διατάξει απόδοση τιμών σε αποκαλυπτήρια ανδριάντες - προτομές ανδρών που δεν αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό, ορίζοντας κατά την κρίση του την τάξη των τιμών. 2)Να διατάξει διάθεση τμήματος για απόδοση τιμών μεγαλύτερης δύναμης και διαφορετικής σύνθεσης από αυτή που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού (αυτό επιβάλλεται κυρίως όταν κατά τις τελετές αυτές παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας) και εάν συντρέχουν οι διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 26, να ορίσει Αξιωματικό για το Γενικό Πρόσταγμα. Άρθρο 26 Εορτές και Τελετές - Παρατάξεις και Παρελάσεις 1.Το άρθρο αυτό πραγματεύεται τα θέματα των εορτών και τελετών, στις οποίες συμμετέχουν οι Κλάδοι των ΕΔ και τα Σώματα Ασφαλείας και ειδικότερα καθορίζει: 1)Τα καθήκοντα των Τελεταρχών και αυτού που έχει το Γενικό Πρόσταγμα των Στρατευμάτων (ΕΓΠΣ). 2)Την υποδοχή, συνοδεία των επισήμων και την οδήγηση των επισήμων και των άλλων προσκεκλημένων στις αντίστοιχες θέσεις. 3)Τον τρόπο οργανώσεως και εκτελέσεως των παρατάξεων και παρελάσεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, σαν εορταστικές εκδηλώσεις αυτών. 4)Για κάθε τελετή ή εορτή σαν τιμώμενα πρόσωπα χαρακτηρίζονται εκείνα προς τα οποία αποδίδονται οι οφειλόμενες τιμές. 2.Τελετάρχης - Αυτός που έχει το Γενικό Πρόσταγμα των Στρατευμάτων (ΕΓΠΣ) Στις επίσημες εορτές η Αρχή που ρυθμίζει το στρατιωτικό μέρος αυτών καθορίζει τα Στρατεύματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις στρατιωτικές εκδηλώσεις (παράταξη, παρέλαση κ.λπ.), την κοινή αντιπροσώπευση του Σώματος των Αξιωματικών των Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος και ορίζει τον ΕΓΠΣ και τον Τελετάρχη με τους βοηθούς τους. Για τον τελετάρχη και τον ΕΓΠΣ, καθορίζονται τα ακόλουθα: 1)Τελετάρχης Σε κάθε χώρο τελετής ορίζεται ένας Τελετάρχης, για τον οποίο ισχύουν τα εξής: (1) Κύριο καθήκον του είναι η εκτέλεση αυτών που έχουν καθορισθεί για τον χώρο της τελετής και κυρίως η τακτοποίηση των προσκεκλημένων στις θέσεις τους. (2) Ανάλογα με την επισημότητα της τελετής, η οποία χαρακτηρίζεται από την θέση στην ιεραρχική τάξη των τιμωμένων προσώπων, αυτός είναι Ανώτατος ή Ανώτερος Αξιωματικός. Για τις τελετές στους Μητροπολιτικούς Ναούς, όπου παρευρίσκονται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση, αυτός πρέπει να είναι Ανώτατος με φροντίδα του αντίστοιχου Σχηματισμού. (3) Στο έργο του βοηθείται από ανάλογο αριθμό Αξιωματικών και συνεργάζεται με πολιτικούς υπαλλήλους, τους οποίους ορίζουν οι κατά τόπους αρμόδιες Πολιτικές Αρχές. (4) Οι βοηθοί του Τελετάρχη μεριμνούν για την τακτοποίηση των επισήμων και των άλλων προσκεκλημένων στις θέσεις που έχουν καθορισθεί (οι Αξιωματικοί των στρατιωτικών και οι Πολιτικοί Υπάλληλοι των υπολοίπων). (5) Προκειμένου για τελετές, στις οποίες καλείται το Διπλωματικό Σώμα, Πολιτικούς Υπαλλήλους βοηθούς. Τελετάρχη ορίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. 2)Αξιωματικός που έχει το Γενικό Πρόσταγμα των Στρατευμάτων (ΕΓΠΣ) Ορίζεται σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται παράταξη ή παρέλαση Στρατευμάτων προερχομένων από διάφορες Μονάδες και Υπηρεσίες του ίδιου ή και διαφόρων Κλάδων των ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, οπότε τηρούνται τα παρακάτω: (1) Φέρει βαθμό ανάλογο με την δύναμη των Στρατευμάτων που τίθενται υπό τις διαταγές του και την θέση των προσώπων που τιμώνται στην Ιεραρχική τάξη. (2) Αν τα Στρατεύματα που ορίσθηκαν για παράταξη ή παρέλαση αποτελούνται από τμήματα μιάς και της αυτής Μονάδας τα καθήκοντα του ΕΓΠΣ αναλαμβάνει ο Διοικητής αυτής και εάν πρόκειται για μέρος μόνο της Μονάδας, αξιωματικός ανάλογου βαθμού που ορίζεται από τον Διοικητή της Μονάδας. (3) Αν εκτός από το τμήμα αποδόσεως τιμών δεν παρατάσσεται άλλο τμήμα, τότε δεν ορίζεται επί πλέον και Αξιωματικός ΕΓΠΣ. (4) Τα καθήκοντα του ΕΓΠΣ είναι αυτά που αναγράφονται στον Κανονισμό Παρατάξεων και Παρελάσεων, επαυξημένα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 3α του άρθρου αυτού. 3.Υποδοχή Επισήμων - Τάξη στο Χώρο της Τελετής Η υποδοχή και συνοδεία των προσώπων που δικαιούνται τιμών αποτελεί ευθύνη του ΕΓΠΣ και του Τελετάρχη, ενώ για την τήρηση της τάξεως στο χώρο τελετής και την τοποθέτηση των καλεσμένων στις αντίστοιχες θέσεις ευθύνεται ο Τελετάρχης. Για όλα αυτά ισχύουν τα ακόλουθα: 1)Υποδοχή - Συνοδεία Επισήμων και άλλων Προσκεκλημένων Απ όλα τα τιμώμενα πρόσωπα τελετής ή εορτής δικαιούται υποδοχής και συνοδείας ή μόνο υποδοχής κατά την προσέλευση και αποχώρηση το ανώτερο στην ιεραρχία. Για την υποδοχή και συνοδεία, καθορίζονται τα ακόλουθα: (1) Επίσημα Πρόσωπα (Πρόεδρος Δημοκρατίας - Πρωθυπουργός). Εάν κατά την τελετή το ανώτερο στην, ιεραρχία τιμώμενο πρόσωπο είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός, ο ΕΓΠΣ με το επιτελείο του αναμένει την άφιξη αυτού στο άκρο της παρατάξεως, ως προς την κατεύθυνση προσελεύσεως και ενώ ακολουθείται από έναν μόνο εκ του Επιτελείου του συνοδεύει αυτόν σ όλη την διαδρομή μπροστά από τα παρατεταγμένα Στρατεύματα. Στην είσοδο του χώρου της τελετής αυτόν που τιμάται τον υποδέχεται ο πρώτος στην ιεραρχική τάξη από αυτούς που παρευρίσκονται στην τελετή, ενώ ο ΕΓΠΣ επανέρχεται στην θέση του. Κατά τον ίδιο τρόπο συνοδεύει ο ΕΓΠΣ το τιμώμενο πρόσωπο και κατά την αναχώρηση, από την έξοδο του χώρου της τελετής μέχρι το άλλο άκρο της παρατάξεως. (2) Άλλο Επίσημο Πρόσωπο Εφόσον το ανώτερο στην ιεραρχία από τα τιμώμενα πρόσωπα στην τελετή ή εορτή δεν είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός, ο ΕΓΠΣ το υποδέχεται κατά τον ίδιο τρόπο, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση, αλλά δεν το συνοδεύει κατά την κίνηση του μπροστά από τα παρατεταγμένα Στρατεύματα. Για όλα τα άλλα επίσημα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 23 και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους, δεν γίνεται υποδοχή από τον ΕΓΠΣ. 2)Τάξη στο Χώρο της Τελετής Για την τάξη στο χώρο της τελετής, ισχύουν τα ακόλουθα: (1) Ο χώρος πίσω από :ο τιμώμενο πρόσωπο κατανέμεται στο Δεξιό και το Αριστερό αυτού μέρος, από τα οποία το πρώτο καταλαμβάνουν οι Πολιτικές Αρχές, ενώ το δεύτερο οι Στρατιωτικές. Για το χώρο παρελάσεων ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5β και 5γ του άρθρου αυτού. (2) Την τάξη σ όλο το χώρο της τελετής εξασφαλίζει ο Τελετάρχης με τους βοηθούς του, συμμορφούμενος προς τις οδηγίες της αρμόδιας Πολιτικής ή Στρατιωτικής Αρχής, οι οποίες περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό μέρος του προγράμματος της τελετής και της διαταγής, που ρυθμίζει το στρατιωτικό μέρος αυτής. 4.Απονεμόμενες Τιμές Για τις τιμές που απονέμουν τα Στρατεύματα κατά την παράταξη και κατά την ενδεχόμενη παρέλαση, καθορίζονται τα παρακάτω: 1)Τα παρατεταγμένα Στρατεύματα αποδίδουν προς πρόσωπα και σύμβολα τις τιμές που καθορίζονται στο άρθρο 23. 2)Προς τους ανώτατους Αξιωματικούς που είναι στην ενέργεια αλλά δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 23 καθώς επίσης και στους απόστρατους Αξκούς που φέρουν στολή τα παρατεταγμένα Στρατεύματα, παίρνουν την στάση προσοχής. Αυτό όμως μόνον εφόσον είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι από τον ΕΓΠΣ. 3)Ενώ διαρκεί η τελετή τα παρατεταγμένα Στρατεύματα παρουσιάζουν όπλα και η Μουσική παιανίζει μία φορά το εμβατήριο της Σημαίας ή τον Εθνικό Ύμνο στις εξής περιπτώσεις: (1) Κατά την Ανάσταση: Εμβατήριο Σημαίας και Εθνικό Ύμνο. (2) Κατά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού: Εμβατήριο Σημαίας και Εθνικό Ύμνο. (3) Κατά την αποκάλυψη ανδριάντων, ηρώων και αναμνηστικών στηλών: Εμβατήριο Σημαίας και Εθνικό Ύμνο. (4) Αμέσως μετά το πέρας καταθέσεως στεφάνων: Προσευχή και Εθνικό Ύμνο. (5) Κατά τις επιμνημόσυνες δεήσεις (στην ύπαιθρο) μετά το «Αιωνία η Μνήμη», Προσευχή και Εθνικό Ύμνο όπου επακολουθεί κατάθεση στεφάνων, ο Εθνικός Ύμνος ανακρούεται μόλις τελειώσει η κατάθεση των στεφάνων. (6) Κατά την έξοδο Θρησκευστικής Πομπής από τον Ναό, εάν λάβει χώρα, όπως και κατά την επάνοδο της στο Ναό: Εμβατήριο Σημαίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 23. (7) Σε κάθε άλλη Τελετή, κατά την κρίση της Στρατιωτικής Αρχής που ρυθμίζει το στρατιωτικό μέρος της: Εμβατήριο Σημαίας ή Εθνικό Ύμνο ή και τα δύο. 4)Τα τμήματα που παρατάσσονται μέσα στους Ναούς δεν απονέμουν τις τιμές σε πρόσωπα που καθορίζονται στο άρθρο 23 του Κανονισμού αυτού, αλλά απλώς την κατάλληλη στιγμή (Στρατεύματα και Μουσική) παίρνουν την στάση προσοχής ενώ η Μουσική δεν παιανίζει. Τα ίδια ισχύουν και για Στρατεύματα, τα οποία παρατάσσονται εντός Νεκροταφείων και σε χώρους γύρω από Κενοτάφια ή Μνημεία, κατά τις κηδείες ή τις επιμνημόσυνες δεήσεις. Τα Στρατεύματα που παρατάσσονται κατ αυτό τον τρόπο παρουσιάζουν όπλα μόνον ενώ ψάλλεται το «Αιωνία η Μνήμη» ή παιανίζεται η «Προσευχή». 5)Ο ΕΓΠΣ καθορίζει τον χρόνο και την διάρκεια απονομής των τιμών αυτών. 5.Παρατάξεις - Παρελάσεις Οι παρατάξεις και παρελάσεις που αναφέρει ο Κανονισμός αυτός, οργανώνονται και εκτελούνται με βάση τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Επιθεωρήσεων, Παρατάξεων και Παρελάσεων με τις ακόλουθες όμως διασαφηνίσεις και συμπληρώσεις: 1)Οι τιμές αποδίδονται από τα Στρατεύματα που παρελαύνουν μόνο προς το τιμώμενο πρόσωπο, δίπλα από το οποίο κανείς δεν στέκεται. Από την Στρατιωτική Ιεραρχία τιμώμενο πρόσωπο είναι ο Ανώτερος ή Αρχαιότερος από τους παριστάμενους Αξιωματικούς των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των οποίων τμήματα μετέχουν στη παρέλαση. Λίγο πιό πίσω από το τιμώμενο πρόσωπο καταλαμβάνουν θέσεις τα μη Στρατιωτικά πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό δικαιούνται τιμών. Λίγο πιό δεξιά απ αυτά καταλαμβάνει θέσεις το Διπλωματικό Σώμα, εφόσον παρίσταται. 2)Ο χώρος πίσω από την θέση του τιμώμενου προσώπου (6 βήματα πίσω απ αυτό), διατίθεται για την παρακολούθηση της παρέλασης από τις καλεσμένες Αρχές και τα πρόσωπα καταλαμβάνεται δε ως εξής: (1) Το Κέντρο: Από το Επιτελείο του τιμωμένου, Ανώτατοι ή Ανώτεροι Αξιωματικοί, Διοικητές Στρατευμάτων των Κλάδων των ΕΔ και τμημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία μετέχουν στη παρέλαση, καταλαμβάνουν θέσεις, πίσω από το τιμώμενο πρόσωπο και στο δεξιό του Επιτελείου του. (2) Το μέρος προς την αφετηρία της παρέλασης: Από τις Πολιτικές Αρχές κατά την εθιμοτυπική τους σειρά και τάξη. (3) Η άλλη πλευρά: Από το Σώμα των Αξκών κατά τη σειρά και τάξη που ορίζεται στο άρθρο 19 αντιπροσωπείες πολεμικών οργανώσεων. Μεταξύ των ομάδων αυτών αφήνεται ανάλογος χώρος σε τρόπο ώστε αυτές να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Οι οργανώσεις και τα Σωματεία παρατάσσονται στη συνέχεια των Πολιτικών Λρχών. 3)Ο χώρος απέναντι από το τιμώμενο πρόσωπο διατίθεται για τον σκοπό αυτό και καταλαμβάνεται ως εξής: (1) Το Κέντρο: Ο ΕΓΠΣ με το Επιτελείο του. (2) Τρία βήματα πίσω από τον ΕΓΠΣ και τρία βήματα προς την αφετηρία παρελάσεως ευρίσκεται ο τελευταίος στίχος της Μουσικής. (3) Ευθυγραμμισμένα προς το πίσω μέρος της Μουσικής και απέναντι από τις Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές παρατάσσονται αντίστοιχα τα διάφορα Σωματεία και πολιτιστικές οργανώσεις με τα λάβαρα τους. 4)Εάν η Στρατιωτική παρέλαση γίνει πριν ή μετά από παρέλαση Σχολείων και Οργανώσεων, το πρόσωπο που τιμάται, σε κάθε μία παρέλαση, παραμένει στην διακεκριμένη θέση, για όσο χρόνο διαρκεί η διέλευση των τμημάτων που παρελαύνουν προς τιμή του, οπότε αποσύρεται στην εθιμοτυπική θέση του, από όπου και παρακολουθεί το υπόλοιπο μέρος της παρέλασης. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 6.Κατά τις τελετές ορκομωσίας η Μουσική παιανίζει την «Προσευχή» με βάση τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Παρατάξεων - Παρελάσεων. Άρθρο 27 1.Οι σκοποί απονέμουν τιμές προς τα πρόσωπα και σύμβολα που τις δικαιούνται συμμορφούμενοι προς τις ακόλουθες γενικές διατάξεις: 1)Κατά το χαιρετισμό διατηρούν σταθερά το μέτωπο επιτηρήσεως. 2)Χαιρετισμό δικαιούνται όλοι γενικά οι βαθμοφόροι, ανεξάρτητα από Κλάδο των ΕΔ ή Σώμα Ασφαλείας. 3)Επίσης χαιρετισμό απονέμεται και προς ορισμένα Κυβερνητικά και θρησκευτικά πρόσωπα. 2.Τρόποι Χαιρετισμού Οι τρόποι κατά τους οποίους χαιρετούν οι σκοποί, είναι οι ακόλουθοι: 1)Οι σκοποί που φέρουν όπλο απονέμουν τιμές λαμβάνοντας την στάση της προσοχής με το όπλο «παρά πόδα» ή παρουσιάζουν όπλα ανάλογα με το τιμώμενο πρόσωπο ή σύμβολο, ως εξής: Όταν αυτός που θα χαιρετηθεί πλησιάσει σ απόσταση 6 βημάτων από την θέση του σκοπού, παίρνουν την στάση της προσοχής ή παρουσιάζουν όπλα στρέφοντας το κεφάλι και το βλέμμα ζωηρά προς αυτόν (πρόσωπο ή σύμβολο) και τον παρακολουθούν με το κεφάλι και το βλέμμα μέχρις ότου περάσει κατά 6 βήματα και ξαναπαίρνουν ζωηρά την θέση ημιανάπαυσης. 2)Οι σκοποί που φέρουν αυτόματο όπλο χαιρετούν ανάλογα με την περίπτωση όπως στους αντίστοιχους Κανονισμούς ασκήσεων καθορίζεται. 3.Απονομή Χαιρετισμού Οι σκοποί απονέμουν τιμές ως εξής: 1)Παρουσιάζουν όπλα στις πιό κάτω περιπτώσεις: (1) Όταν μπροστά τους περνούν: (α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, (β) Ξένοι Ηγέτες. 2)Η Εθνική Σημαία και οι Πολεμικές Σημαίες, (δ) Τα Άχραντα Μυστήρια και οι Πομπές αναγνωρισμένων Θρησκευμάτων. 3)Ο Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεως και ο Πρόεδρος της Βουλής. 4)Ο Υπουργός και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και οι Υπουργοί και Υφυπουργοί οι οποίο προΐστανται της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Για τους τελευταίους παρουσιάζουν όπλα οι σκοποί των Σωμάτων που προΐστανται. 5)Ο Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου και οι Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι, όταν φέρουν το Αρχιερατικό Εγκόλπιο τους. 6)Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί, ο ΑΔΦ και ο Δκτής Μονάδας, στην οποία ανήκει ο σκοπός, εφόσον φέρει βαθμό Ανωτέρου Αξιωματικού. Ειδικά οι σκοποί Προεδρικής Φρουράς παρουσιάζουν όπλα. όταν περνούν από μπροστά τους Ανώτατοι Αξιωματικοί. (2) Κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας. (3) Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. 7)Παίρνουν την στάση της προσοχής όταν από μπροστά τους περνούν Ανώτεροι και Κατώτεροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί με στολή όπως επίσης και αξιωματικοί η ανθυπασπιστές τους οποίους γνωρίζουν, με πολιτική περιβολή. 4.Ειδικές Διατάξεις Για την απονομή τιμών κατά το άρθρο αυτό ισχύουν οι πιό κάτω ειδικές διατάξεις: 1)Εάν λόγω αποστολής ο σκοπός είναι κινητός και βρεθεί με το όπλο επ ώμου, ανάλογα με την κατεύθυνση που κινείται το πρόσωπο ή Σύμβολο προς το οποίο απευθύνεται ο χαιρετισμός, χαιρετά κατά μέτωπο ή προς το πλευρό. 2)Οι σκοποί που ανήκουν σε «Τιμητικές Φρουρές» εκτός από το πρόσωπο προς τιμή του οποίου έχουν διατεθεί και τους αρχαιότερους ή ανώτερους απ αυτόν, σε κανένα άλλο πρόσωπο δεν παρουσιάζουν όπλα. Ειδικά όσοι εκτελούν υπηρεσία σκοπού σε Μνημεία. Ηρώα. σωρούς νεκρών κ.λπ., σε κανένα πρόσωπο δεν αποδίδουν τιμές. 3)Όταν το όπλο φέρεται υπό μάλης, (Εθνικό πένθος. Μ. Παρασκευή, κ.λπ.) ο χαιρετισμός απονέμεται παίρνοντας την στάση της προσοχής, ενώ το όπλο παραμένει υπό μάλης. Άρθρο 28 Τιμές που αποδίδονται από την Φρουρά Στρατώνων - Στρατοπέδων 1.Οι φρουρές Φυλακίων κάθε μορφής αποδίδουν τιμές προς τα δικαιούμενα πρόσωπα και σύμβολα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού συμμορφούμενες προς τις επόμενες διατάξεις: 1)Αποδίδουν τις τιμές του άρθρου 23. γι αυτό η διαθέσιμη δύναμη τους εκτός από τους άνδρες που είναι σε υπηρεσία σκοπού, συντάσσεται ένοπλα στον χώρο μπροστά από το φυλάκιο με «εφ όπλου λόγχη». 2)Οι τιμές αυτές αποδίδονται όταν σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα δικαιούμενα πρόσωπα και σύμβολα περνούν μπροστά από σκοπό των όπλων ή τον σκοπό της Πύλης του Στρατοπέδου ή άλλης στρατιωτικής εγκαταστάσεως γενικά, εκτός από τις περιπτώσεις της παρακάτω παραγράφου 1δ οπότε οι τιμές αποδίδονται μόνον κατά την είσοδο των τιμωμένων στο Στρατόπεδο ή την στρατιωτική εγκατάσταση γενικά και μόνον μία φορά μέσα στην ίδια ημέρα. 3)Οι Τιμητικές Φρουρές δεν αποδίδουν τιμές σε πρόσωπα, εκτός από το πρόσωπο στο οποίο έχουν διατεθεί και τους ανωτέρους απ αυτό. 4)Οι Φρουρές Φυλακίων στρατοπέδων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων γενικά υποχρεούνται επί πλέον να απονέμουν τις τιμές που ορίζει το άρθρο 23 κατά την προσέλευση των αντιστοίχων Διοικητών Μονάδων ή Διευθυντών διαφόρων Υπηρεσιών, από τους οποίους προέρχεται η φρουρά εφόσον αυτοί φέρουν βαθμό Ανωτάτου ή Ανωτέρου Αξιωματικού. Για τα Στρατόπεδα οι τιμές που οφείλονται προς τους Διοικητές στην είσοδο αυτών, απονέμονται και προς τους Στρατοπεδάρχες και Διοικητές Μονάδων του Στρατοπέδου, ανώτερους ή αρχαιότερους από τον Στρατοπεδάρχη, εφόσον είναι ανώτατοι ή ανώτεροι αξιωματικοί. 2.Δικαιούμενοι Τιμών Πλήρεις τιμές, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 23. απονέμονται στα ακόλουθα σύμβολα και πρόσωπα: α. Τη Σημαία, β. Τα Άχραντα Μυστήρια. 1)Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2)Τον Πρωθυπουργό και τους Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης. 3)Τον Πρόεδρο της Βουλής, στ. Τον Υπουργό και Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. 4)Τους Υπουργούς και Υφυπουργούς οι οποίοι προΐστανται της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος και μόνο από τους φρουρούς των αντιστοίχων Σωμάτων, των οποίων προΐστανται. 5)Τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 6)Τους Αντιστράτηγους, Αντιναυάρχους, Αντιπτεράρχους. 7)Τους Αξκούς που φέρουν βαθμό ανωτάτου ή ανωτέρου και τους Διοικητές Μονάδων ή Διευθυντές Υπηρεσιών και ειδικά για τον Στρατό Ξηράς, τους Διοικητές Όπλων των Σχηματισμών αυτού. Προς αυτούς απονέμουν τιμές μόνον οι Φρουροί της Μονάδας τους όπως επίσης και των Μονάδων που υπάγονται σ΄ αυτές. 8)Τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς της Πόλεως που υπάγεται η Μονάδα ή Υπηρεσία που διαθέτει τη Φρουρά όταν αυτός φέρει βαθμό Ανώτερου ή Ανώτατου Αξκού. 8)Τα Ένοπλα Στρατεύματα που διέρχονται, εφόσον φέρουν Σημαία ή διοικούνται από Ανώτερο Αξιωματικό. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3.Για όλα τα άλλα πρόσωπα, που δικαιούνται τιμών από παρατεταγμένα Στρατεύματα κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κανονισμού αυτού οι Φρουρές αποδίδουν τις καθορισμένες τιμές μόνο όταν περάσουν από μπροστά τους σε ώρα που είναι συντεταγμένες. 4.Όταν οι Φρουρές κινούνται είτε για μετάβαση στο χώρο που θα εκτελέσουν υπηρεσία, είτε κατά την επιστροφή, συμμορφούνται προς τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος, σχετικά με τις τιμές. 5.Ειδικά στο ΠΝ απονέμονται επιπρόσθετα στους δικαιούμενους και οι τιμές με συρίγματα, σάλπισμα «Ακινησία», βολές πυροβόλου, μεγάλο ή μικρό στολισμό και φωτοστολισμό. όπως αυτές καθορίζονται αναλυτικά στις διατάξεις του Ναυτικού. Άρθρο 29 ΓΕΝΙΚΑ 1.Σε εκδήλωση οφειλομένης τιμής οι κατά τόπους Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα υποδέχονται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. όσες φορές η μετακίνηση τους αναγγέλλεται αρμοδίως ως επίσημη και φθάνουν στην περιοχή τους ή αναχωρούν απ αυτή. Γι αυτό οργανώνονται υποδοχές, για τις οποίες ισχύουν οι παρακάτω γενικές διατάξεις. 2.Οι δικαιούμενοι υποδοχής, καθώς και η υποχρέωση συμμετοχής των Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας σ αυτήν καθορίζονται ως εξής: 1)Με συμμετοχή όλων των Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας (1) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. (2) Οι Αρχηγοί Κρατών, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα Κυβέρνηση Ξένου Κράτους. (3) Ο Πρωθυπουργός. (4) Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εφόσον εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό. (5) Οι Αρχιεπίσκοποι ή Επίσκοποι κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους. 2)Με συμμετοχή μόνο των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (1) Ο Υπουργός και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. (2) Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. (3) Οι Υπουργοί, Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας Ξένων Κρατών καθώς και όσοι εκπροσωπούν τις Ένοπλες Δυνάμεις Ξένου Κράτους στο σύνολο τους. (4) Οι Ανώτατοι και Ανώτεροι Υφιστάμενοι Διοικητές ΝΑΤΟ (ΜΝG-S-ΜSC S). 3)Με συμμετοχή του αντίστοιχου Κλάδου των ΕΔ ή Σώματος Ασφαλείας (1) Οι Υπουργοί ή Υφυπουργοί που προΐστανται των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνικής Αστυνομίας. Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού Σώματος). (2) Οι Αρχηγοί Κλάδων ΕΔ και οι Αρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. (3) Οι κύριοι Υφιστάμενοι Δκτές Στρατηγείων ΝΑΤΟ (ΡSC) και Ξένοι Στρατιωτικοί που εκπροσωπούν τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας τους. (4) Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Διοικητές Σχηματισμών ισοδυνάμων Μεραρχίας και άνω ή αντιστοίχων Δκσεων των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους. (5) Οι λοιποί Ανώτατοι Αξιωματικοί των Κλάδων και Σωμάτων Ασφαλείας. 3.Κάθε υποδοχή περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις παρακάτω εκδηλώσεις. 1)Την κύρια υποδοχή Κατ αυτήν οι Αξκοί που ορίζονται σε κάθε περίπτωση υποδέχονται αυτόν που φθάνει στον «Σταθμό Αφίξεως» (σιδηροδρομικό σταθμό, είσοδος πόλης, λιμάνι, αεροδρόμιο) καθώς επίσης και στην είσοδο των στρατοπέδων, φέροντας την στολή που προβλέπεται από τον Κανονισμό Στολών. 2)Τις Τιμές Οι τιμές για μεν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Αρχηγούς Κρατών και επισήμους εκπροσώπους Ξένων Κυβερνήσεων και τον Πρωθυπουργό αποδίδονται στον «Σταθμό Αφίξεως» εκτός εάν διαφορετικά ορισθεί σε ορισμένη περίπτωση, για όλους τους άλλους στα στρατόπεδα. Οι τιμές που αποδίδονται σε κάθε μία περίπτωση προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) 2)(γ) Πρόεδρος Δημοκρατίας (Μεγ. Υποδοχή - Μικρή Υποδοχή) Λόχος 4 Διμ. - Σημαία Μουσική (1) Από τους υπ αυτούς Πρωθυπουργός Λόχος 3 Διμ. - Μουσική Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Λόχος 3 Διμ. - Μουσική (4) (2) Κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους και κατά την πρώτη επίσκεψη Μονάδων. Υπουργός ή Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 2 Διμοιρίες - Μουσική Υπουργός Δημόσιας Τάξης (1) 2 Διμοιρίες - Μουσική Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1) 2 Διμοιρίες - Μουσική Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 2 Διμοιρίες - Μουσική Αρχηγός Κλάδων ΕΔ (1) 2 Διμοιρίες - Μουσική (3) Απλή Υποδοχή Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος (1) 2 Διμοιρίες - Μουσική (4) Όταν εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό της χώρας Διοικητής Στρατιάς (2) - 1 Διμοιρία - Μουσική Διοικητές Σωμάτων Στρατού (2) 1 Διμοιρία - Μουσική Αρχηγός Στόλου (2) 1 Διμοιρία - Μουσική Αρχηγός ΑΤΑ. Δκτής ΔΑΥ (2) 1 Διμοιρία - Μουσική Διοικητές Μεραρχιών και αντίστοιχοι άλλων Κλάδων (2) 1 Διμοιρία - Μουσική Αρχιεπίσκοποι - Επίσκοποι (2) 1 Διμοιρία - Μουσική Ανώτατοι Αξκοί των Κλάδων ΕΔ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος (3) γ. Τη Συνοδεία Σαν συνοδεία νοείται εδώ η τιμητική συνοδεία που όταν προβλέπεται, γίνεται κατά την μετάβαση του τιμώμενου από το «σταθμό» στο κατάλυμα και αντίστροφα, καθώς επίσης και η συνοδεία αυτού κατά την κίνηση του στο εσωτερικό. 4.Για τις υποδοχές που μετέχουν όλοι οι Κλάδοι των ΕΔ και τα Σώματα Ασφαλείας, η ευθύνη οργανώσεως του στρατιωτικού μέρους αυτών και διαθέσεως των τμημάτων αποδόσεως τιμών κατανέμεται ως εξής: 1)Για τις υποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Αρχηγών Κρατών και επισήμων εκπροσώπων Ξένων Κυβερνήσεων, στους Διοικητές Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς και των αντιστοίχων των λοιπών Κλάδων των Ε.Δ. την Ζώνη Ευθύνης των οποίων επισκέπτεται το τιμώμενο πρόσωπο, οι οποίοι συνεργάζονται, όπου υπάρχει ανάγκη, με τις κατά τόπους Πολιτικές Αρχές. 2)Για την υποδοχή Αρχιεπισκόπων ή Επισκόπων κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους στους κατά τόπους Ανώτερους Δκτές Φρουράς (ΑΔΦ). 3)Σε περίπτωση υποδοχής σε λιμάνι ή αεροδρόμιο πόλεως όπου εδρεύουν Ναυτικές ή Αεροπορικές Δυνάμεις, ο· υπεύθυνος για την όλη οργάνωση της υποδοχής Διοικητής Σχηματισμού Στρατού, αναθέτει στον αντίστοιχο Ανώτερο Διοικητή Ναυτικού ή Αεροπορίας την έκδοση του επί μέρους προγράμματος για την υποδοχή εντός της περιοχής του λιμένος ή του αεροδρομίου. 4)Τα τμήματα αποδόσεως τιμών κατά τις υποδοχές στους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή στις εισόδους των πόλεων διατίθενται από τον Στρατό Ξηράς και κατά τις υποδοχές στα λιμάνια ή αεροδρόμια από το Ναυτικό ή την Αεροπορία, αντίστοιχα. 5)Εάν δεν είναι δυνατή η διάθεση των τμημάτων αποδόσεως τιμών, κατά τα ανωτέρω η ευθύνη διαθέσεως αυτών μεταβιβάζεται σ άλλο Κλάδο των ΕΔ ή Σώμα Ασφαλείας κατά την ακόλουθη σειρά σε κάθε μία περίπτωση: (1) Σιδηροδρομικός Σταθμός - Είσοδος Πόλεως Ναυτικό, Αεροπορία, Ελληνική Αστυνομία. Λιμενικό Σώμα. (2) Λιμάνια Λιμενικό Σώμα, Στρατός. Αεροπορία, Ελληνική Αστυνομία. (3) Αεροδρόμια Στρατός, Ναυτικό, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα. 6)Ειδικά για την περιοχή της πρωτεύουσας τις υποχρεώσεις των Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας ως προς το θέμα αυτό καθορίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 5.Για τις άλλες υποδοχές εφαρμόζονται αυτά που προβλέπονται σε κάθε μία απ αυτές. ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΔΟΧΩΝ 6.Οι Υποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας διακρίνονται σε «Μεγάλες Υποδοχές» και «Μικρές Υποδοχές». Ο τύπος που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται στις παραγράφους 23 και 24 του άρθρου αυτού. 7.Για τα άλλα επίσημα πρόσωπα που δικαιούνται υποδοχής οι τύποι αυτών, τροποποιούνται ή συμπληρώνονται όπου και όπως προβλέπει ο Κανονισμός αυτός και διακρίνονται σε: 1)Υποδοχή Πρωθυπουργού, β. Υποδοχή Υπουργού. γ. Υποδοχή Στρατηγού, δ. Απλή Υποδοχή. ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 8.Οταν διαταχθεί ή προβλέπεται «Μεγάλη Υποδοχή» η Στρατιωτική Αρχή που είναι αρμόδια για την οργάνωση της συμμορφώνεται προς τα ακόλουθα: 1)Τμήμα Αποδόσεως Τιμών Αποτελείται από: (1) Λόχο των τεσσάρων διμοιριών με Σημαία. (2) Τμήμα Μουσικής. Αυτό παρατάσσεται επί τριών ζυγών με την κεφαλή προς το σημείο αποβιβάσεως του τιμώμενου. 2)Υποδεχόμενοι - Θέσεις αυτών. Κατά την υποδοχή παρίστανται στον χώρο της τελετής αξιωματικοί όλων των Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία εκπροσωπούνται στη Φρουρά Πόλεως (ΦΠ), για τα οποία καθορίζονται τα ακόλουθα: (1) Ποίοι Παρίστανται Κατ αρχή παρίστανται Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί με τους εξής περιορισμούς: 1)Στην Πρωτεύουσα του Κράτους και στη Θεσσαλονίκη παρευρίσκονται μόνον Ανώτατοι Αξιωματικοί και εφόσον φέρουν βαθμό Ανώτερου Αξιωματικού, ο Ναυτικός Διοικητής και ο Ανώτερος από τους Διοικητές των Μονάδων της Αεροπορίας, ο Λιμενάρχης και ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος. 2)Στις άλλες Φρουρές Πόλεως (ΦΠ) ο αριθμός των υποδεχόμενων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι. Εφόσον αυτοί που φέρουν τον βαθμό Ανωτάτου και Ανωτέρου είναι λιγώτεροι από δέκα, συμπληρώνονται με ανάλογο αριθμό από Κατώτερους αξιωματικούς της ΦΠ. εφόσον υπάρχουν. Στις περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε ο αρχαιότερος Αξιωματικός κάθε Κλάδου και Σώματος Ασφαλείας που εδρεύει στη ΦΠ. 5)Πέρα από κάθε αριθμητικό περιορισμό μαζί με τους υποδεχόμενους παρίσταται και ένας Κατώτερος αξιωματικός, σαν διαγγελέας του οποίου η αποστολή είναι διαρκής και συνεχίζεται μέχρις ότου αναχωρήσει το τιμώμενο πρόσωπο από την πόλη. (2) θέσεις Υποδεχόμενων Σε σχέση προς την διάταξη του Τμήματος αποδόσεως τιμών οι υποδεχόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις ως εξής: (α) Στο Δεξιό της Μουσικής Εκτός παρατάξεως αναμένουν την άφιξη του Τιμώμενου: 1)Ο Νομάρχης, ο υπεύθυνος για την οργάνωση της υποδοχής Διοικητής - Σχηματισμού της περιοχής και σε περίπτωση υποδοχής σε Λιμάνι ή Αεροδρόμιο ο αντίστοιχος Ανώτερος Διοικητής Ναυτικής Υπηρεσίας ή Αεροπορικής Μονάδας. 2) Η ακολουθία των τιμωμένων προσώπων. 2)Στο Αριστερό του Τμήματος Παρατεταγμένοι κατά την οικεία σειρά και τάξη οι υπόλοιποι από τους υποδεχόμενους με τελευταίο το διαγγελέα. 9.Ενέργειες Υποδεχόμενων 1)Μόλις εμφανισθεί το τιμώμενο πρόσωπο στην έξοδο του μεταφορικού μέσου αρχίζει η απόδοση των τιμών, οπότε και ο υπεύθυνος για την οργάνωση της υποδοχής Διοικητής Σχηματισμού της περιοχής προχωρεί και αναφέρει σ αυτόν. Εάν η άφιξη ή αναχώρηση γίνει σε λιμάνι ή αεροδρόμιο, μετά τον Διοικητή Σχηματισμού ο Διοικητής της Ναυτικής Υπηρεσίας ή της Αεροπορικής Μονάδας, παρουσιάζεται και αναφέρει στον τιμώμενο για την ιδιότητα του και την ετοιμότητα του τμήματος, που έχει παραταχθεί για απόδοση τιμών. 2)Κατά την επιθεώρηση του τμήματος αποδόσεως τιμών τον τιμώμενο συνοδεύουν, εκτός από την ακολουθία του, ο Διοικητής του Σχηματισμού και σε περίπτωση υποδοχής σε λιμάνι ή αεροδρόμιο και ο Διοικητής της Ναυτικής Υπηρεσίας ή της Αεροπορικής Μονάδας. 3)Εάν διαταχθεί παρέλαση παρελαύνει μόνο το Τμήμα αποδόσεως τιμών (με την Σημαία) ενώ η Μουσική παιανίζει. 10.Συνοδεία α. Τιμητική Συνοδεύει το τιμώμενο πρόσωπο από το σταθμό αφίξεως στο κατάλυμα του και αντίστροφα, και συγκροτείται από τμήμα της ΕΛΑΣ με δίκυκλα. Η σύνταξη της τιμητικής συνοδείας είναι η ακόλουθη: (1) Συνοδεία Δικύκλων Η μισή δύναμη σε τετράδες προηγείται του οχήματος του τιμωμένου σε απόσταση τουλάχιστον 60 μέτρων, ενώ η άλλη μισή ακολουθεί σε απόσταση 20 έως 30 μέτρων. Πίσω από τους οπίσθιους τροχούς του οχήματος του τιμωμένου προσώπου και γύρω απ αυτό κινούνται με δίκυκλο δύο αξιωματικοί ή εν ανάγκη Υπαξκοί της ΕΛΑΣ, από τους οποίους αυτός που αντιστοιχεί στον αριστερό τροχό είναι πάντοτε ο Διοικητής του τμήματος της ΕΛΑΣ, που χρησιμοποιείται σαν Τιμητική συνοδεία. (2)0 άμεσος προϊστάμενος Διοικητής του τμήματος από το οποίο συγκροτείται η συνοδεία κινείται επικεφαλής της όλης πομπής επιβαίνοντας ανοικτού αυτοκινήτου ή εν ανάγκη δικύκλου. 1)Συνοδεία κατά τις Μετακινήσεις Κατά τις μετακινήσεις του τιμώμενου προσώπου στο εσωτερικό της περιοχής οι Διοικητές Σχηματισμών συνοδεύουν αυτόν συμμορφούμενοι προς τα παρακάτω: (1) Κάθε Διοικητής Σχηματισμού ακολουθούμενος από ένα μόνο επιτελή, που φέρει βαθμό Ανωτέρου Αξιωματικού και του Υπασπιστού του. συνοδεύει το τιμώμενο πρόσωπο εντός της Ζώνης Ευθύνης του, στο όριο. της οποίας την ευθύνη αναλαμβάνει ο Διοικητής του γειτονικού Σχηματισμού. (2) Επί Σχηματισμού που προΐσταται άλλων Σχηματισμών (ΣΣ. Στρατιάς, κ.λπ.), ο Διοικητής αυτού συνοδεύει τον τιμώμενο, μέχρι τα πίσω όρια των Σχηματισμών που υπάγονται σ αυτόν ή το πλευρικό όριο. του γειτονικού ανεξάρτητου Σχηματισμού. 11.Κατάλυμα Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόκειται να διαμείνει σε κάποια πόλη, ορίζονται δύο Υπαξιωματικοί της ΕΛΑΣ σαν αγγελιοφόροι, και εφόσον διαταχθεί, ορίζεται διμοιρία ως τιμητική Φρουρά του καταλύματος. Στην περίπτωση αυτή ο Διοικητής της Διμοιρίας υπάγεται κατά το διάστημα της φρουρήσεως, στις διαταγές του Υπασπιστή της υπηρεσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. ΜΙΚΡΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 12.Κατ αυτήν εφαρμόζονται τα εξής: 1)Στον σταθμό αφίξεως υποδέχονται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μόνον οι Ανώτατοι Αξκοί της Φρουράς Πόλεως. 2)Στο κατάλυμα, εκτός Ξενοδοχείου, διατίθεται τιμητική Φρουρά της ΕΛΑΣ που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των σκοπών. 3)Διατίθεται διαγγελέας. 4)Ο Διοικητής του οικείου Σχηματισμού συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τις μετακινήσεις του εντός της Ζώνης Ευθύνης του. όπως και κατά την μεγάλη υποδοχή. ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 13.Όταν διαταχθεί ή προβλέπεται τέτοια υποδοχή, εφαρμόζονται τα παρακάτω: α. Τμήμα Αποδόσεως Τιμών Αποτελείται από Λόχο των τριών Διμοιριών με Μουσική. β. Υποδεχόμενοι - θέσεις αυτών Όπως προβλέπεται και για την περίπτωση της «Μεγάλης Υποδοχής». γ. Ενέργειες Υποδεχόμενων $. Οπως καθορίζεται στις παραγράφους 10α και 10β. δ. Κατάλυμα Όταν προβλέπεται παραμονή στην πόλη ορίζεται υπαξιωματικός του τμήματος που εκτελεί καθήκοντα ασφαλείας ως αγγελιοφόρος. 14.ΥΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Η υποδοχή αυτή διακρίνεται σε δυο φάσεις. Την υποδοχή στον «Σταθμό Αφίξεως» και την υποδοχή στο Στρατόπεδο, α. Υποδοχή στον Σταθμό Αφίξεως Αυτόν που φθάνει τον υποδέχονται στον «Σταθμό Αφίξεως» όσοι βρίσκονται υπό την Διοίκηση του Ανώτεροι ή αρχαιότεροι Διοικητές από τις Μονάδες που εδρεύουν στην πόλη (Συγκροτήματα - Σχηματισμοί) των τριών Κλάδων των ΕΔ ή του αντίστοιχου Σώματος Ασφαλείας. 1)Υποδοχή στο Στρατόπεδο. (1) Η υποδοχή γίνεται μπροστά στο Διοικητήριο ή στον καθοριζόμενο χώρο τελετής ή στην είσοδο του Στρατοπέδου. (2) Υπεύθυνος για την οργάνωση της υποδοχής είναι ο Δκτής που δέχεται την επίσκεψη, ο οποίος συμμορφώνεται με τα εξής: 2)Τμήμα Αποδόσεως Τιμών Ως τμήμα αποδόσεως τιμών διατίθεται Λόχος των δύο Διμοιριών με Μουσική. 1)Υποδεχόμενοι και θέσεις αυτών Παρευρίσκονται οι Αξιωματικοί της επισκεπτόμενης Μονάδας (Συγκροτήματος - Σχηματισμού) και οι Αξιωματικοί των Μονάδων που υπάγονται σ αυτή, συνολικά 20 τον αριθμό. Επιπλέον, παρευρίσκεται και ο Διοικητής του Στρατοπέδου, εφόσον αυτός είναι αρχαιότερος από τον Διοικητή της επισκεπτόμενης Μονάδας, ζητείται δε και η παρουσία της αμέσως προϊσταμένης Αρχής. 4)Ανάλογα με την διαμόρφωση του χώρου είναι δυνατή η μείωση της δυνάμεως του τμήματος αποδόσεως τιμών και του αριθμού των υποδεχόμενων αξιωματικών, μέχρι το όριο που επιβάλλεται από τη διαμόρφωση του χώρου. 5)Στο δεξιό της Μουσικής και έξω από την παράταξη αναμένουν την άφιξη του τιμώμενου, ο Διοικητής που δέχεται την επίσκεψη και οι τυχόν παρευρισκόμενοι αρχαιότεροι απ αυτόν αξιωματικοί. 6)Προχωρεί και αναφέρει στο τιμώμενο πρόσωπο μετά την κάθοδο του από το όχημα. ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 15.Ενεργείς όπως προβλέπονται για την Υποδοχή Υπουργού. 16.Οι διαφορές για κάθε ένα από αυτούς που δικαιούνται τιμές ως προς τους υποδεχόμενους και τα τμήματα αποδόσεως τιμών αναφέρονται στην παράγραφο 19ε του άρθρου αυτού. ΑΠΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 17.Σαυτήν τον τιμώμενο υποδέχεται στο «Σταθμό Λφίξεως» ο Ανώτερος Αξιωματικός του Κλάδου ή του Σώματος Ασφαλείας που ανήκει ο αφικνούμενος που εδρεύει στην πόλη με μικρό αριθμό Αξιωματικών του οικείου Κλάδου των ΕΔ ή Σώματος Ασφαλείας κατά προτίμηση από τις διάφορες Μονάδες ή Υπηρεσίες της πόλεως. 18.Εάν ο αφικνούμενος είναι νεώτερος από τον υποδεχόμενο τότε ο τελευταίος ορίζει Αξιωματικό Υ7:οδοχής κατά ένα βαθμό κατώτερο από αυτόν που θα φθάσει. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 19.Κάθε μία από τις υποδοχές που καθορίστηκαν στις παραγράφους 6 έως και 17 οργανώνεται για τα ακόλουθα πρόσωπα και υπό τις προϋποθέσεις και τροποποιήσεις, που καθορίζονται για τον καθένα. 1)Μεγάλη Υποδοχή Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν θα ορισθεί τέτοια υποδοχή, β. Μικρή Υποδοχή Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν θα ορισθεί τέτοια υποδοχή, γ. Υποδοχή Πρωθυπουργού Για τον Πρωθυπουργό. δ. Υποδοχή Υπουργού (1) Για τον Υπουργό και Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. (2) Για τους Υπουργούς και Υφυπουργούς που προΐστανται της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. 2)Υποδοχή Στρατηγού (1) Για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Υποδεχόμενοι και Τμήματα αποδόσεων τιμών όπως καθορίζεται για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. (2) Για τους Αρχηγούς των Κλάδων ΕΔ. της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. 1)Τους υποδέχονται στο «Σταθμό Αφίξεως» ο Ανώτερος Διοικητής Μονάδας (Συγκροτήματα - Σχηματισμοί) ή Διευθυντής Υπηρεσίας του αντίστοιχου Κλάδου της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, που εδρεύει στην πόλη, ο οποίος συνοδεύεται από ένα επιτελή. 4)Σαν τμήμα αποδόσεως τιμών διατίθεται Λόχος των δύο διμοιριών με Μουσική από τις Μονάδες που υπάγονται σ αυτούς. (3) Για τον Διοικητή Στρατιάς. Διοικητές Σωμάτων Στρατού. Αρχηγούς Στόλου και Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητές Μεραρχιών. 1)Τους υποδέχονται στον «Σταθμό Αφίξεως» Αξιωματικοί που ορίζονται από αυτούς που τελούν υπό τις διαταγές αυτής. 4)Τιμές αποδίδονται μόνο κατά την πρώτη μετάβαση στηνέδρα τους για ανάληψη υπηρεσίας, ή κατά την πρώτη επίσκεψη των Μονάδων από τμήματα μιας διμοιρίας με Μουσική. (4) Για του Αρχιεπισκόπους και Επισκόπους κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους. 1)Στό «Σταθμό Αφίξεως» υποδέχονται οι Ανώτεροι ή Αρχαιότεροι Διοικητές, των Μονάδων (Συγκροτημάτων. Σχηματισμών) των τριών Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, που εδρεύουν στην πόλη. 4)Κατά την πρώτη επίσκεψη τους στη Μονάδα που εδρεύει στην πόλη, αποδίδονται τιμές με μία Διμοιρία με Μουσική. 20.Απλή Υποδοχή. Για τους λοιπούς Ανωτάτους Αξιωματικούς των Κλάδων ΕΔ. της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. ΥΠΟΔΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 21.Για την υποδοχή των ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται επίσημα την χώρα εφαρμόζονται τα πιο κάτω: 1)Για τους Αρχηγούς Κρατών, τους Πρωθυπουργούς και τους απεσταλμένους ξένων Κυβερνήσεων, τα της υποδοχής καθορίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με τον Υπουργό των Εξωτερικών. 2)Τα των υποδοχών των ξένων Στρατιωτικών ρυθμίζονται με απόφαση του ΥΕΘΑ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 22.Κάθε επίσημο πρόσωπ που δικαιούται υποδοχής μπορεί εάν το επιθυμεί να τροποποιήσει τις εκδηλώσεις αυτές για να γίνουν πιο απλές ή και να απαλλάξει την Μονάδα από την υποχρέωση αυτή. 23.Οι εκδηλώσεις που ορίζονται από τον Κανονισμό αυτό κατά την άφιξη του τιμώμενου προσώπου επαναλαμβάνονται και κατά την αναχώρηση του, εκτός εάν δεν το επιθυμεί. 24.Το Ένοπλο τμήμα αποδόσεως τιμών υπολογίζεται με βάση την Διμοιρία των 21 μέχρι 30 ανδρών, από τους οποίους η πρώτη τριάδα φέρει αυτόματο όπλο και οι άλλες τυφέκιο. 25.Όταν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό έχουν αποδοθεί τιμές κατά την άφιξη τους στον «Σταθμό Αφίξεως» και πρόκειται στη συνέχεια να επισκεφθούν Στρατιωτική Μονάδα η απόδοση τιμών δεν επαναλαμβάνεται, αλλά γίνεται υποδοχή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 14β. 26.Ειδικά στο Πολεμικό Ναυτικό κατά την υποδοχή των προσώπων του πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, όταν αυτά επισκέπτονται πολεμικό πλοίο ή Ναυτική Υπηρεσία αποδίδονται επί πλέον και οι τιμές της παραγράφου 5 του άρθρου. 28. Άρθρο 30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΙΣΜΟΙ 1. Για του χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες: α. Ανάλογα με τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν διακρίνονται σε εορταστικούς και τιμητικούς. β. Βάλλονται κατά τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο αυτό και σε πόλεις που υπάρχουν Μόνιμα Στρατιωτικά Πυροβολεία ή Πυροβολικό με κατάλληλα σκεύη και πυρομαχικά ή ελλιμενισμένο πολεμικό πλοίο με κατάλληλα πυροβόλα. γ. Κατά διεθνές έθιμο, πολεμικά πλοία που επισκέπτονται ξένους λιμένες οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ως «Λιμένες χαιρετισμού» χαιρετούν την Εθνική Σημαία της Χώρας, την οποία επισκέπτονται, με 21 βολές, οι οποίες και ανταποδίδονται. δ. Το Πυροβολικό βάλλει χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς με σκοπό εορταστικό, μόνο στις πόλεις που εδρεύει Σχηματισμός του Στρατού και σ εκείνες που ενδεχόμενα θα καθορίσουν οι Σχηματισμοί, στους οποίους υπάγονται οι Μονάδες Πυροβολικού. ε. Κατά τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου όπου 8εν ορίζεται ειδικώς αρμόδια Αρχή, την αρμοδιότητα να διατάξουν βολή χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών κατά τις εορτές έχουν οι Αρχές που ρυθμίζουν το στρατιωτικό μέρος των εορτών αυτών. 2.Κανονιοβολισμοί Εορταστικοί Για τους εορταστικούς κανονιοβολισμούς καθορίζονται τα εξής: α. Βάλλονται στις ακόλουθες γιορτές: (1) Κατά τις Εθνικές Εορτές. (2) Κατά την πρώτη του Έτους. (3) Κατα τις τοπικές ετήσιες εορτές (πολιούχων - απελευθερώσεως). (4) Κατά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού την ημέρα των Θεοφανείων και κατά την Ανάσταση την νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου. (5) Σε κάθε άλλη εορτή που θα ορίσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για όλη την χώρα, οπότε αυτός οφείλει να ορίσει και τον αριθμό των βολών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβούν τις είκοσι μία (21). 1)Σε κάθε άλλη περίπτωση ο αριθμός των κανονιοβολισμών που βάλλονται κάθε φορά είναι είκοσι ένας. 2)Κατά τις Εθνικές Εορτές και την Εορτή της πρώτης του Έτους βάλλονται κανονιοβολισμοί τρεις φορές, δηλαδή: (1) Κατά την ανατολή του Ήλιου. (2) Κατά την έναρξη της δοξολογίας. (3) κατά την δύση του Ήλιου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο προβλεπόμενος αριθμός κανονιοβολισμών βάλλεται μία φορά κατά την ενδεδειγμένη στιγμή. 3)Κατά τις Εθνικές Εορτές, την εορτή της πρώτης του Έτους και τις τοπικές εορτές, οι ΑΔΦ μπορούν να διατάξουν την σήμανση του εωθινού μέσα στην πόλη από τη Μουσική καθορίζοντας και το δρομολόγιο αυτής. 3.Κανονιοβολισμοί Τιμητικοί Τιμητικοί κανονιοβολισμοί βάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Προς Εθνικές Σημαίες Ξένων Κρατών. (1) Για απόδοση χαιρετισμού σε περίπτωση κατάπλου Ελληνικού Πολεμικού πλοίου σε Ξένο «Λιμένα Χαιρετισμού». (2) Για ανταπόδοση χαιρετισμού σε περίπτωση κατάπλου Ξένου Πολεμικού πλοίου σε Ελληνικό «Λιμένα Χαιρετισμού». (3) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η Κυβέρνηση θα ορίσει απόδοση τιμών προς Σημαία ξένου Κράτους. Στην περίπτωση αυτή οι κανονιοβολισμοί βάλλονται εφόσου υπάρχουν τοπικά τα κατάλληλα μέσα βολής. (4) Ως λιμένες χαιρετιμού του Ελληνικού Κράτους χαρακτηρίζονται οι εξής: 1)Κερκύρας. 3)Πατρών. 4)θεσσαλονίκης. 5)Πειραιώς - Φαλήρου. 6)Σαλαμίνας (πολεμικός Ναύσταθμος). 1) Σούδας (πολεμικός Ναύσταθμος) 7)Πόρου. Απ αυτούς οι μεν τρεις πρώτοι ανήκουν στην αρμοδιότητα των κατά τόπους ΑΔΦ οι δε άλλοι στην αρμοδιότητα του Ναυτικού, άσχετα αν ανήκουν σε ΦΠ, οι οποίες ελέγχονται από το Στρατό Ξηράς. (5) Προκειμένου περί ανταποδόσεως τιμών προς ξένη Σημαία επί πλοίων, αυτή γίνεται από τα τυχόν ελλιμενισμένα πολεμικά μας πλοία και σε έλλειψη αυτών με άλλα μέσα. (6) Για την απόδοση ή ανταπόδοση των τιμών ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: 1)Παρατάσσεται κοντά στον ιστό της Σημαίας υπό Αξκό ή Ανθστή τιμητικό Απόσπασμα από 12 - άνδρες μαζί με σαλπιγκτή. Προκειμένου για τιμές που ανταποδίδονται από την ξηρά, ο ιστός είναι τοποθετημένος σε εμφανές ως προς το αγκυροβόλιο των πλοίων σημείο και το απόσπασμα παρατάσσεται με μέτωπο προς τα πλοία. 3)Η τιμώμενη Σημαία επαίρεται (στον ιστό που βρίσκεται στην ξηρά ή στο μεγάλο ιστό του πολεμικού πλοίου), ενώ το τμήμα αποδόσεως τιμών, που παρατάχθηκε, αποδίδει τιμές, που έχουν κανονισθεί για την Σημαία μας. 4)Από την αναπέταση της Σημαίας αρχίζει η βολή είκοσι ενός κανονιοβολισμών, κατά την διάρκεια της οποίας το τμήμα εξακολουθεί να παρουσιάζει όπλα. 5)Αμέσως μετά το πέρας των κανονιοβολισμών η ξένη σημαία υποστέλλεται με τι ίδιες τιμές από μέρους του τμήματος που είχε παραταχθεί. 6)Εάν κατά τη διάρκεια της βολής χρειασθεί να διακοπεί λόγω βλάβης ή οποιουδήποτε αξεπέραστου εμποδίου, υποστέλλεται η Σημαία αμέσως και οι υπόλοιπες βολές για συμπλήρωση του αριθμού 21, βάλλονται μετά το ξεπέρασμα του εμποδίου με την ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται για ανταπόδοση Χαιρετισμού ξένων πλοίων, ενδείκνυται όπως, αφου τα πλοία ειδοποιηθούν σχετικά με αξιωματικούς του Ναυτικού ή του Λιμεναρχείου οι υπόλοιπες βολές βληθούν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ή το πρωΐ της επομένης. (7) Οι τιμές προς τη Σημαία απονέμονται πάντοτε μετά την ώρα επάρσεως, η οποία για τα πλοία είναι η 08.00 και πριν την δύση του ηλίου. 3)Προς πρόσωπα Κανονιοβολισμοί τιμητικοί προς πρόσωπα βάλλονται κατά τις μεγάλες υποδοχές, όπως στο άρθρο 29 καθορίζεται, γ. Προς νεκρούς Κατά τις κηδείες επισήμων προσώπων βάλλονται τιμητικοί κανονιοβολισμοί κατά τα οριζόμενα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ειδικά για κάθε περίπτωση. Λοιπές Διατάξεις 4.Τα Λιμεναρχεία των Λιμένων χαιρετισμού διατηρούν πλήρη σειρά των ξένων Σημαιών, τις οποίες χορηγούν σε κάθε περίπτωση. 5.Εάν σε εξαιρετική περίπτωση δεν διατίθεται και δεν γίνει δυνατόν να ευρεθεί Σημαία του ενδιαφερομένου Κράτους, κατά την διάρκεια απονομής των τιμών επαίρεται η Ελληνική Σημαία. 6) Σ όλες τις περιπτώσεις οι χαιρετιστήριοι κανονιοβολισμοί βάλλονται ένας - ένας και σε ίσα χρονικά διαστήματα, τα οποία ανάλογα της ταχυβολίας των μέσων, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα των τριάντα δευτερολέπτων 30. 7.Κάθε Διοικητής Ομάδας Πλοίων ή Κυβερνήτης μεμονωμένου πολεμικού πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού που μπορεί να αποδώσει χαιρετισμό, καταπλέοντας σε δικό μας (Λιμάνι χαιρετισμού», οφείλει να ειδοποιεί μέσω του Λιμενάρχη τις αρμόδιες Αρχές, για τον χαιρετισμό ξένων Σημαιών σχετικά με: 1)Την ώρα από την οποία μπορεί να αναλάβει την υποχρέωση αυτή. 2)Κάθε εμπόδιο το οποίο κάνει αδύνατη την εκτέλεση της αποστολής αυτής και την άρση αυτού. 3)Την ώρα από την οποία, λόγω αποχωρήσεως η μέριμνα χαιρετισμού μεταβιβάζεται και πάλι σ αυτές. 8.Εάν για οποιοδήποτε λόγο Ελληνικό πολεμικό πλοίο που καταπλέει σε ξένο «Λιμένα χαιρετισμού» αδυνατεί να αποδώσει τον οφειλόμενο χαιρετισμό, ο Κυβερνήτης του οφείλει να ενημερώσει αμέσως τις τοπικές Αρχές και να καταστήσει γνωστούς σ αυτές τους λόγους της αδυναμίας του. 9.Κάθε άλλος χαιρετιστήριος κανονιοβολισμός εκτελείται μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Κλάδο των. ΕΔ ή κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 31 1.Για τις τιμές που αποδίδουν τα Στρατεύματα σε κηδείες, ισχύουν οι ακόλουθες γενικές διατάξεις: , 1)Οι επικήδειες τιμές που αποδίδονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ρυθμίζονται με ειδικό Π.Δ. Επίσης με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται και οι επικήδειες τιμές που αποδίδονται σε ξένους Αρχηγούς Κρατών και μέλη ξένων Βασιλικών Οίκων, που πεθαίνουν στην Ελλάδα. 2)Οι επικήδειες τιμές που αποδίδονται σε ξένες προσωπικότητες που πεθαίνουν στην Ελλάδα ρυθμίζονται κάθε φορά με διαταγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ύστερα από αίτηση του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεννόηση με αρμόδιους φορείς αυτού. 3)Στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη για να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία, κατ αρχήν δεν σχηματίζεται πεζοπόρος επικήδειος πομπή, αλλά εποχούμενη πομπή, πλην αντίθετου διαταγής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που προκαλείται αρμοδίως. 6.Τα στρατεύματα που διατίθενται για απόδοση επικήδειων τιμών δεν φέρουν τις Σημαίες των, εκτός εάν με Π.Δ. καθορισθεί διαφορετικά. 1)Τα επικήδεια αποσπάσματα, κατά τις κηδείες στρατιωτικών, αποτελούνται κατ αρχήν από τον Κλάδο των Ε.Δ. ή Σώμα Ασφαλείας στο οποίο ανήκε αυτός που πέθανε και μόνον σε περίπτωση αδυναμίας αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται αμοιβαία. 2)Κατά τις κηδείες δεν αποδίδονται τιμές στους επισήμους που προσέρχονται εκτός των κάτωθι περιπτώσεων: (1) Κατά την προσέλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού αποδίδονται οι προβλεπόμενες τιμές. (2) Κατά την προσέλευση του Υπουργού και Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου και Αξιωματικών, οι οποίοι είναι άμεσοι προϊστάμενοι αυτού που έχει το γενικό πρόσταγμα τας προς απόδοση επικήδειων τιμών Τμήματα λαμβάνουν την στάση της προσοχής, αλλά δεν ανακρούεται εμβατήριο. 3)Εάν το επικήδειο απόσπασμα διοικείται από αξκό τότε απαραίτητα συνοδεύεται και από τμήμα Στρατιωτικής Μουσικής, εφόσον υπάρχει στην Φρουρά, η οποία κατά την κηδεία προηγείται της επικήδειας πομπής. Επίσης Τμήμα Στρατιωτικής Μουσικής συνοδεύει και τα επικήδεια αποσπάσματα που συγκροτούνται από Στρατιωτικές Σχολές. 4)Το γενικό πρόσταγμα κατά την απόδοση επικήδειων τιμών έχει. κατ αρχήν αξιωματικός ομοιόβαθμος με αυτόν που πέθανε. 5)Κατά την περιφορά των Επιταφίων των Ναών, τη Μ. Παρασκευή αποδίδονται τιμές από επικήδειο απόσπασμα και σχηματίζεται πεζοπόρα επικήδεια πομπή σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο αυτό. 6)Οι επικήδειες τιμές ρυθμίζονται από τις κατά τόπους Αρχές των αντιστοίχων Κλάδων των Ε.Δ. ή Σωμάτων Ασφαλείας (ειδικά για το Στρατό από τα Φρουραρχεία, εφόσον η κηδεία λάβει χώρα σε άλλο τόπο, από την έδρα της Μονάδας στην οποία υπηρετούσε ο θανών) και αποδίδονται στον τόπο της ταφής από Στρατεύματα της Φρουράς (εφόσον υπάρχουν). Με ειδική διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι δυνατή η μετακίνηση Στρατευμάτων προς απόδοση επικήδειων τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτές οι Αρχές, οι επικήδειες τιμές ρυθμίζονται από τις Αρχές που εκτελούν Φρουραρχικά καθήκοντα. Εάν η ταφή γίνει σε τόπο που εδρεύει Μονάδα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αποδίδονται τιμές, αλλά η Μονάδα του θανόντος αποστέλλει ανάλογη αντιπροσωπεία σύμφωνα με τις διαταγές που υπάρχουν. ΕΠΙΚΗΔΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 2.Η δύναμη των επικήδειων αποσπασμάτων εξαρτάται από τον βαθμό και τη θέση αυτού που πέθανε και διατίθεται όπως καθορίζεται παρακάτω με βάση την οργάνωση του Στρατού Ξηράς. 7)Για τον Πρωθυπουργό, τους Αντιπροέδρους της Κυβερνήσεως, τον Πρόεδρο της βουλής, τον Υπουργό ή Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου. Ένα Σύνταγμα πεζοπόρων (ένα τάγμα από κάθε κλάδο των ΕΔ) ή εάν η φρουρά της Πόλεως δεν υπερβαίνει το Σύνταγμα όλη τη δύναμη αυτής. Το απόσπασμα διοικείται από τον αντίστοιχο προς τις Μονάδες αυτές Διοικητή. 8)Για τους λοιπούς Υπουργούς γενικά 9)Για τους Υφυπουργούς, τους Αρχιεπισκόπους και Επισκόπους, που κηδεύονται στην περιφέρεια τους 10)Για τους Αρχιεπισκόπους και Επισκόπους που κηδεύονται εκτός της περιφερείας των και επίσης για τους Επισκόπους, που δεν έχουν ποίμνιο. 1)Για τους Νομάρχες που κηδεύονται στην περιφέρεια τους. 2)Για κάθε αξιωματικό του Στρατού, Διοικητή Σχηματισμού, Συγκροτήματος ή Μονάδας ή Διοικητή όπλου Σχηματισμού ή Διευθυντή Σώματος ή Διοικητή Υπομονάδας ή Τμήματος αυτής που κηδεύεται σε πόλη που εδρεύει τμήμα Στρατεύματος, του οποίου υπήρξε διοικητής. Στην ανωτέρω περίπτωση την διοίκηση του επικήδειου αποσπάσματος αναλαμβάνει ένας από τους αμέσως υφισταμένους του αποβιώσαντος, βαθμού αναλόγου προς το διατιθέμενο τμήμα, οριζόμενος από τον Διοικητή του Σχηματισμού, του Συγκροτήματος ή της Μονάδας. Επίσης οι ίδιες τιμές αποδίδονται σε Αξιωματικούς του Ναυτικού, Αεροπορίας, Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, προϊσταμένους αντιστοίχων κλιμακίων Διοικήσεων ή Υπηρεσιών. 1 Διλοχία. Λόχος. Δύο Διμοιρίες. Δύο Διμοιρίες. Ολόκληρο το τμήμα του οποίου υπήρξε Διοικητής (πλήν των κωλυομένων, λόγω υπηρεσίας) υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπερβαίνει το εις την παράγραφο 9 προβλεπόμενο για τον βαθμό του τμήμα, διαφορετικά μέρος του ως άνω τμήματος ίσο προς το κατά τα εν παράγραφο 9 του παρόντος δικαιούμενον υπ αυτού βάσει του βαθμού του. 3.Οι επικήδειες τιμές των λοιπών εν ενεργεία στρατιωτικών των Κλάδων των ΕΔ ή των Σωμάτων Ασφαλείας που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2στ απονέμονται από ένοπλο απόσπασμα, που προέρχεται, εφόσον είναι δυνατόν, από το Όπλο ή Σώμα, στο οποίο ανήκε αυτός που πέθανε. Η δύναμη των επικήδειων αποσπασμάτων καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ ΑΞ/ΚΟΥΣ Ε,Ε. - ΠΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στολη αξ/ΚΩΝ αντι ΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 1)(β) ¦(Τ) (δ) (·) (στ) ΣΤΓΟΣ (Α/ΓΕΕΘΑ) Οκτώ (8) ανώτατοι, οι τέσσερις, Αντγοι ή δύο Υπγοι για τις ταινίες του φέρετρου Λοιποί παριστάμενοι απεριόριστοι. 3α 8 Ένα Τάγμα των 3 Λόχων ανά ένας Ταξχος και εκ των τριών κλάδων των ΕΔ. βοηθός Ανχης Τμήμα χαιρετιστήριων βολών των δέκα (10) ανδρών Τμήμα Στρ/κής Μουσικής 1-2 Λοχαγοί ΑΝΤΓΟΣ -Έξι (6) Ανώτατοι, οι τέσσερις ομοιόβαθμοι για τις ταινίες του φέρετρου. -Λοιποί παριστάμνοι απεριόριστοι. 3α 8 Ένας (1) Λόχος των τριών (3) Διμοιριών των 21 ανδρών. -Τμήμα χαιρετιτιστηρίων βολών των δέκα (10) ανδρών. -Τμήμα Στρ/κής Μουσικής Σχης και βοηθός του 1-2 Ανθλγοί ΥΠΤΓΟΣ ΤΑΞΧΟΣ Τέσσερις (4) Ανώτατοι ομοιόβαθμοι για τις ταινίες του φερέτρου-Δύο (2) Σχες -Λοιποί παριστάμενοι απεριόριστοι 3α 8 Ένας (1) λόχος των δύο (2) Διμοιριών των (21) ανδρών. Τμήμα χαιρετιστήριων των δέκα (10) ανδρών Τμήμα Στρκής Μουσικής. Ανχης και Βοηθός του 1 - 2 Ανθστές ή ΔΕΑ ΣΧΗΣ Έξι (6) Ανώτεροι οι τέσσερις (4) ομοιόβαθοι για τις ταινίες του φέρετρου -Λοιποί παριστάμενοι απεριόριστοι. 3α 8 Ένας (1) Λόχος των δύο (2) Διμοιριών των (21) ανδρών. Τμήμα χαιρετιστήριων βολών των δέκα (10) ανδρών. Τμήμα Στρ/κής Μουσικής. Ανώτερος και βοηθός του Λγός. 1-2 Υπαξκοί ΑΝΧΗΣ-ΤΧΗΣ Όπως παραπάνω 3α Λόχος των δύο(2) Διμοιριών των (21) ανδρών. Τμήμα χαιρετιστήριων βολών των δέκα (10) ανδρών. Τμήμα Στρ/κής Μουσικής. Όπως παραπάνω Όπως παραπάνω ΛΓΟΣ Έξι (6) Κατώτεροι οι τέσσερις (4) ομοιόβαθμοι για τις ταινίες του φέρετρου. -Λοιποί παριστάμενοι απεριόριστοι. 3α 8 Μία (1) Διμοιρία των (21) ανδρών. Τμήμα χαιρετιστήριων βολών δέκα (10) ανδρών Τμήμα Στρ/κής Μουσικής Λγός και Βοηθός του Υπλγός 1 Υπαξκός ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΣ Έξι (6) Κατώτεροι-Τέσσερις (4) ομοιόβαθοι για τις ταινίες του φέρετρου. -Λοιποί παριστάμενοι απεριόριστοι. 3α 8 Διμοιρία των (21) ανδρών. Τμήμα χαιρετιστήριων βολών των δέκα (10) ανδρών. Τμήμα Στρ/κής Μουσικής. Λγός και Βοηθός του Υπλγός 1 Υπαξκός ΑΝΘΣΤΗΣ-ΔΕΑ Όπως παραπάνω 8 Διμοιρία των (21) ανδρών. Τμήμα χαιρετιστήριων βολών των δέκα (10) ανδρών. Τμήμα Στρ/κής Μουσικής Όπως παραπάνω Όπως παραπάνω ΑΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑΣ Προϊστάμενος-Υφιστάμενος 8 Διμοιρία των (21) ανδρών. Τμήμα χαιρετιστήριων βολών των δέκα (10) ανδρών. Όπως παραπάνω ΛΟΧΙΑΣ δεκανέας στρτησ Όπως παραπάνω 8 Εξόδου Τμήμα των (10) ανδρών. Τμήμα χαιρετιστήριων βολών των πέντε (5) ανδρών. Ανθλγός Υπαξκός ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όπου στον πίνακα αναφέρονται οι Βαθμοί του Σ: Ξ νοούνται και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των ΕΔ. 4.Σε περίπτωση που οι ανωτέρω (παραγρ. 2στ και 3) βαθμοφόροι των Κλάδων των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας κηδεύονται σε πόλη, στην οποία δεν εδρεύει η Μονάδα ή η Υπηρεσία την οποία διοικούσαν, οι κατά τόπους Αρμόδιες Αρχές καθορίζουν τα της κηδείας των, σε τρόπο ώστε να συγκροτηθεί επικήδειο απόσπασμα από Μονάδες που εδρεύουν στην πόλη αυτή, κατά προτίμηση από τον ίδιο Κλάδο ή Σώμα στο οποίο ανήκε αυτός που πέθανε. 5.Στους μαθητές των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών αποδίδονται επικήδειες τιμές του βαθμού εξόδου τους από την αντίστοιχη Σχολή. Το απόσπασμα διατίθεται από την ίδια την Σχολή, εάν η κηδεία λαμβάνει χώρα στην έδρα της, ή από άλλη Σχολή και σε έλλειψη από Στρατεύματα της Φ.Π., εφόσον η κηδεία λαμβάνει χώρα μακριά από την έδρα της οικείας Σχολής. 6.Στους Αξκούς που πεθαίνουν εν αποστρατεία αποδίδονται οι τιμές του που αναφέρονται στον πίνακα 11. 7.Επικήδειες Πομπές - Απόδοση Τιμών Οι επικήδειες πομπές μπορεί να είναι πεζοπόρες ή εποχούμενες και οι επικήδειες τιμές σε κάθε μία απ αυτές αποδίδονται ως ακολούθως: α) Πεζοπόρος Πομπή (1) Τα στρατεύματα για απόδοση των επικήδειων τιμών παρατάσσονται προ της οικίας του νεκρού ή του Ναού. Ακολούθως συνοδεύουν την κηδεία μέχρι του νεκροταφείου με ρυθμό 60 βημάτων ανά Γ λεπτό. Η επικήδεια πομπή σχηματίζεται ως εξής: 1)Εάν το επικήδειο απόσπασμα είναι δυνάμεως μικροτέρας Λόχου βαδίζει σε φάλαγγα κατ άνδρα επί δύο στοιχείων και από τις δύο πλευρές του φέρετρου, με την κεφαλή να ευρίσκεται στο ύψος του Σταυρού. 2)Εάν είναι δυνάμεως Λόχου τότε μία Διμοιρία βαδίζει σε παράταξη ή σε εξάδες (ανάλογα με το πλάτος της οδού) η άλλη δε με τον ίδιο τρόπο στην ουρά της συνοδείας. Η υπόλοιπη δύναμη βαδίζει κατ άνδρα και από τις δύο πλευρές του φέρετρου. 3)Εάν είναι δυνάμεως ανωτέρας του Λόχου, τότε το 1/4 της δυνάμεως βαδίζει εμπρός σε φάλαγγα κατά Διμοιρίες ή σε ομάδες, ανά μία Διμοιρία εκατέρωθεν του φέρετρου κατ άνδρα και το υπόλοιπο σε φάλαγγα όπισθεν την πομπής. Οι άνδρες που βαδίζουν από τις δύο πλευρές εκ του φέρετρου φέρουν το όπλο υπό μάλης, όσοι δε βαδίζουν σε φάλαγγα η παράταξη φέρουν το όπλο «επ ώμου» με την λόγχη στην θήκη. (2) Οι άνδρες των επικήδειων αποσπασμάτων είναι ομοιόμορφα οπλισμένοι με τυφέκιο πλην των ομαδαρχών, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν αυτόματο όπλο. (3) Γι αποσπάσματα δυνάμεως μέχρι Λόχου, ο Λόχος αποτελείται από 3 Διμοιρίες. Κάθε μία Διμοιρία είναι δυνάμεως 21-30 ανδρών. Γι αποσπάσματα μεγαλύτερα του Λόχου η δύναμη αυτών δύναται να είναι μικρότερη. (4) Κατά την εκφορά της σωρού από την οικεία του νεκρού, την είσοδο και έξοδο στο ναό και κατά την άφιξη στο νεκροταφείο τα στρατεύματα αποδίδουν τιμές παρουσιάζοντας όπλα. Μία Διμοιρία από το επικήδειο απόσπασμα ή ολόκληρο το απόσπασμα, εάν είναι μικρότερης δύναμης της Διμοιρίας, μετά την απόδοση τιμών εισέρχεται εντός του νεκροταφείου και αφού ταχθεί σε κατάλληλη θέση τρεις φορές ομαδικά με αβολίδωτα φυσίγγια κατά τον ενταφιασμό του νεκρού, ενώ η Μουσική παιανίζει το Εμβατήριο της Σημαίας. 2)Εποχούμενη Εκπομπή .Σε περίπτωση εποχούμενης πομπής οι επικήδειες τιμές αποδίδονται ως εξής: (1) Προ του Ναού, στον οποίο θα ψάλλει η νεκρώσιμη ακολουθία και στην είσοδο του νεκροταφείου παρατάσσεται για την απόδοση τιμών μέρος από το προβλεπόμενο τιμητικό απόσπασμα της ακόλουθης δύναμης: 1)Εάν η συνολική δύναμη είναι ίση με Σύνταγμα, από μία Διλοχία με Μουσική υπό. Ανώτερο Αξιωματικό. 2)Εάν η συνολική δύναμη είναι ίση με Τάγμα, από ένα Λόχο με Μουσική. 3)Εάν η συνολική δύναμη είναι ίση με Λόχο, από μία Διμοιρία με Μουσική. 8)Εάν η συνολική δύναμη είναι μικρότερη από Λόχο ή αντίστοιχο τμήμα, αποδίδονται τιμές μόνον στην είσοδο νεκροταφείου από ολόκληρο το τμήμα. (2) Η ταχύτητα της εποχούμενης πομπής κυμαίνεται από 10έως 15 χιλ. την ώρα. (3) Κατά την εποχούμενη πομπή δεν κρατώνται ταινίες. Επίσης, τα πρόσωπα που αποτελούν την αντιπροσωπεία επιβαίνουν οχημάτων και εντάσσονται στην πομπή. (4) Εντός του νεκροταφείου βάλλονται κατά τον ενταφιασμό οι βολές όπως και στην πεζοπόρο πομπή. 8.Αντιπροσωπείες κατά τις Κηδείες Οι αντιπροσωπείες Αξιωματικών που ορίζονται στις κηδείες είναι οι ακόλουθες: 1)Εν Ενεργεία Στρατιωτικών (1) Την κηδεία όλων των εν ενεργεία Αξιωματικών και Υπαξιωματικών οφείλουν να ακολουθούν αφενός ο άμεσος προϊστάμενος του νεκρού Αξιωματικός, (και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αντικαταστάτης του) και αφετέρου οι αμέσως υφιστάμενοι του Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίτες, εφόσον δεν αποτελούν μέρος του επικήδειου αποσπάσματος. Προκειμένου περί Αξιωματικού τέσσερις ομοιόβαθμοι του νεκρού κρατούν τις ταινίες, κατά το διάστημα της κηδείας. (2) Στην περίπτωση που ο εν ενεργεία Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός κηδεύεται σε πόλη όπου δεν εδρεύει η Μονάδα ή η Υπηρεσία στην οποία ανήκε, τότε ορίζεται αντιπροσωπεία από το ΑΔΦ, προκειμένου μεν για Αξιωματικό από οκτώ (8) Αξιωματικούς ομοιόβαθμους του νεκρού, εν ανάγκη δε και κατωτέρων, από τους οποίους τέσσερις του αυτού Κλάδου ή Σώματος. Ασφαλείας φέρουν τις ταινίες, προκειμένου δε για Υπαξιωματικό από τέσσερις (4) υπαξιωματικούς ομοιόβαθμους του νεκρού. (3) Για τους μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών ορίζεται από τον Διοικητή της Σχολής αντιπροσωπεία για την κηδεία απ όλες τις τάξεις, τέσσερις δε συμμαθητές του νεκρού κρατούν τις ταινίες. 2)Εν αποστρατεία Στρατιωτικών Όπως καθορίζεται στον Πίνακα ΙΙ 3)Για τους Νομάρχες και τους Αρχιεπισκόπους και Επισκόπους που κηδεύονται στην περιφέρεια τους ορίζεται αντιπροσωπεία από δύο Ανώτερους Αξιωματικούς, δύο Λοχαγούς και δύο Υπολοχαγούς. 4)Για τα άλλα μη στρατιωτικά πρόσωπα που δικαιούνται επικήδειου αποσπάσματος οι αντιπροσωπείες καθορίζονται με διαταγές του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. ΠΕΝΘΟΣ 9.Οι Σημαίες και οι Αξιωματικοί πενθούν για τον θάνατο του Προέδρου της Δημοκρατίας για χρόνο που ορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα. 10.Οι Αξιωματικοί πενθούν τον θάνατο του Διοικητού Σχηματισμού, Διοικητών Όπλων και Διευθυντών Σωμάτων των Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς, Διοικητού Συγκροτήματος, Διοικητού Μονάδας ή Διευθυντού Υπηρεσίας και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, υπό τις διαταγές του οποίου υπήγοντο, επί 7 ημέρες. 11.Το στρατιωτικό πένθος για την Σημαία συνίσταται από δύο ταινίες μέλανος διαφανούς υφάσματος (κρεπίου) πλάτους δέκα εκατοστών και μήκους ίσου με το πλάτος της σημαίας, οι οποίες υψώνονται από την ανώτερη θηλεία αυτής. 12.Το μέλαν περιβραχιόνιο που φέρουν οι αξιωματικοί λόγω Εθνικού ή οικογενειακού πένθους, έχει πλάτος 0,080 μ. και ράβεται στον αριστερό βραχίονα, σ όλες τις στολές, εκτός από τις χλαίνες. Το μέλαν περιβραχιόνιο του οικογενειακού πένθους φέρεται από τους Αξιωματικούς άνευ αδείας. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 13.Σε περίπτωση μεταφοράς του αποβιώσαντος εν ενεργεία στρατιωτικού σε άλλο τόπο για ταφή, καθοριζόμενες τιμές αποδίδονται στον τόπο ταφής. 14.Έκτακτα είναι δυνατό με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να αποδοθούν επικήδειες τιμές, ανώτερες από αυτές που ορίζει ο Κανονισμός αυτός λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιών που προσφέρθηκαν από αυτόν που πέθανε προς το Έθνος. 15.Το φέρετρο Ανώτατου Αξιωματικού των Κλάδων που πέθανε ενώ ήταν στην ενέργεια, τοποθετείται σε κιλλίβαντα πυροβόλου για την μεταφορά του κατά την κηδεία. 16.Στο φέρετρο θανόντος Αξιωματικού εναποτίθεται το ξίφος και το πηλίκιό του, τα δε μετάλλια αυτού, τοποθετούνται σε μαύρο προσκέφαλο και φέρονται από Υπαξιωματικό, που βαδίζει μπροστά από το φέρετρο και πίσω από το Σταυρό. 17.Το φέρετρο κάθε Αξιωματικού θανόντος καθώς και των Υπαξιωματικών και Οπλιτών που πέθαναν ενώ υπηρετούσαν, καλύπτεται από την Εθνική Σημαία (πλην των αυτοκτονούντων). Η σημαία που καλύπτει το φέρετρο παραδίδεται στους οικείους του νεκρού. 18.Όταν η νεκρώσιμη ακολουθία ψάλλεται σε ναό του νεκροταφείου και ο προ αυτού χώρος δεν επαρκεί, οι επικήδειες τιμές αποδίδονται μπροστά από την είσοδο του νεκροταφείου. Σε περιπτώσεις που ο τόπος της νεκρώσιμης ακολουθίας (ναός) είναι διαφορετικός από εκείνον της ταφής (νεκροταφείο) αποδίδονται τιμές στο ναό και στη συνέχεια εφόσον είναι δυνατό το τμήμα απόδοσης τιμών προωθείται στο νεκροταφείο. Εάν δεν είναι δυνατή η έγκαιρη άφιξη του τμήματος απόδοσης τιμών στο νεκροταφείο τότε στο χρόνο της ταφής ρίχνονται μόνο οι χαιρετιστήριες βολές από το προβλεπόμενο τμήμα. 19.Εάν κατά την κηδεία στρατιωτικού δεν ορισθεί Τελετάρχης καθήκοντα αυτού εκτελεί ένας Αξιωματικός της αντιπροσωπείας και ορίζεται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό αυτής. 20.Κατά τις κηδείες Υπαξιωματικών και Οπλιτών δεν φέρονται ταινίες στο φέρετρο. 21.Εάν στρατιωτικός πέθανε σε πλοίο, ο Κυβερνήτης του πλοίου συνεννοείται με τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές για απόδοση των τιμών, που προβλέπονται. 22.Σ όλους τους Αξκούς που πεθαίνουν ενώ ευρίσκονται στη κατάσταση της Πολεμικής Διαθεσιμότητας αποδίδονται επικήδιες τιμές που αποδίδονται για τους ομοιοβάθμους τους που είναι εν ενεργεία. 23.Οι Έφεδροι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίτες που πεθαίνουν κατά την διάρκεια της υπηρεσίας δικαιούνται τις ίδιες τιμές που αποδίδονται στους μονίμους ομοιοβάθμους τους. 24.Δεν αποδίδεται τιμή λόγω βαθμού σε αξιωματικούς που τέθηκαν σε απόταξη, για πράξεις που αντιβαίνουν στην στρατιωτική τιμή και αξιοπρέπεια. 25.Όσοι στρατιωτικοί παρίστανται κατόπιν διαταγής σε κηδεία φέρουν την στολή (εκτός αν ήθελε διαταχθεί διαφορετικά) που προβλέπει ο Κανονισμός. Παρακολουθούν την κηδεία, εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους προς τους οικείους του νεκρού και φεύγουν μετά την ταφή. 26.Κατά τις κηδείες στρατιωτικών και όταν τελειώσει η νεκρώσιμη ακολουθία στον ναό, εκφωνείται ένας μόνο επικήδειος λόγος από Αξκό. Η διάρκεια,του επικήδειου λόγου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 27.Με Πάγια Διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διακομιδής των νεκρών σε περίπτωση που ο τόπος ταφής είναι διαφορετικός από τον τόπο θανάτου. 28.Σε περίπτωση συνταρακτικού γεγονότος που έχει σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις και προκάλεσε συγκίνηση της κοινής γνώμης μπορεί να κηρυχθεί στρατιωτικό πένθος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας με την οποία καθορίζεται και η διάρκεια αυτού. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ ΑΞΚΟΥΣ Ε.Α. ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕ ΝΑΙ -ΟΧΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟΛΗ ΑΞΚΟΥ αντ/πειασ επικηδειο αποσπασμα τελετάρχης («) (β) (τ) (δ) (e) (στ) στγοσ αντγοσ Δυο (2) Υπτγοι, Δύο (2) Ταξχοι, Δύο (2) Σχις Οι τέσσερις (4) για τις ταινίες Λοιποί παριστάμενοι 3α 8 Λόχος των δύο (2) Διμοιριών των (21-30) ανδρών και τμήμα χαιρετιστήριων βολών των (10) ανδρών. Τμήμα Μουσικής. Ανχης και Τχης Βοηθός υπτγοσ ταξχοσ ναι Έξι (6) Ανώτεροι Αξκοί Οι τέσσερις (4) για την ταινία Λοιποί παριστάμενοι 3α 8 1-2 βαθμοφόροι για τα παράσημα Οπως παραπάνω Όπως παραπάνω υπτγοσ ταξχοσ οχι Εξι (6) Ανώτεροι, Λοιποί παριστάμενοι 8 8 οχι οχι ΣΧΗΣ - Δύο (2) Ανώτεροι Αξκοί Δύο (2) Λοχαγοί Δύο (2) Υπολοχαγοί 8 οχι ΟΧΙ ανχησ - Ένας (1) Ανώτερος, Ένας (1) Λοχαγός, Ένας (1) Υπολοχαγός 8 οχι οχι τχησ - Ένας(1) Τχης, Ένας (1) Λγός, Ένας (1) Υπλγός 8 οχι οχι λγοσ - Ένας (1) Υπλγός, Δύο (2) Ανθλγοι 8 οχι οχι υπλγοσ ανθλγοσ Ένας (1) Υπλγός, Ένας (1) Ανθλγός, Δύο (2) δεα 8 ^ οχι 0Χι ανθστησ - Δύο (2) Ανθστές, Δύο (2) δεα 8 οχι οχι αποστρατοσ υπαξκοσ - Δύο (2) Ομοιόβαθμοι, Δύο (2) Κατώτεροι του 8 ή Εξόδου οχι οχι ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όπου στον πίνακα αναφέρονται οι βαθμοί του ΣΞ νοούνται και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των ΕΔ. Άρθρο 32 1.Οι σχέσεις των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας προς ξένους, καθορίζονται ως εξής: 2.Τιμές Από ξένους επίσημους δικαιούνται τιμές οι παρακάτω: α. Οι Δικαιούμενοι Υποδοχής Αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 29 του Κανονισμού αυτού, β. Οι Αξιωματικοί Οι μεμονωμένοι στρατιωτικοί. Οι σκοποί απονέμουν σ όσους ξένους Αξιωματικούς φέρουν στολή τις τιμές που απονέμουν σε ομοιόβαθμούς τους Έλληνες Αξκούς. 3.Επισκέψεις Οι Ναυτικοί Διοικητές, οι Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων ή οι Κυβερνήτες μεμονωμένων πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, οι Λιμενάρχες ή οι ΑΔΦ ανταλλάσσουν επισκέψεις με τους Αρχηγούς ξένων Ναυτικών Δυνάμεων ή Κυβερνήτες Ξένων μεμονωμένων πολεμικών πλοίων, που καταπλέουν στους Λιμένες του Κράτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22 και τηρουμένων των κατωτέρω διατυπώσεων: 1)Αμέσως μετά τον κατάπλου των ξένων πλοίων, οι ανωτέρω αποστέλλουν προς τον Διοικητή της Ξένης Ναυτικής Δύναμης ή τον Κυβερνήτη του μεμονωμένου πλοίου ένα αξιωματικό τους, για να ευχηθεί το «Καλώς ήλθατε» και να γνωρίσει σ αυτόν την ώρα κατά την οποία θα αναμείνουν την επίσκεψη του ή αντίστροφα, να ζητήσει την ώρα κατά την οποία μπορεί αυτός να δεχθεί την επίσκεψη τους, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει και με όσα ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 22. 2)Κατά την απόδοση επίσκεψης από μέρους των ξένων αξιωματικών, τμήμα αποδόσεως τιμών απονέμει σ αυτούς τις τιμές τις οποίες απονέμουν οι φρουρές προς τους διοικητές τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 28. 3)Από τις επισκέψεις απαλλάσσονται οι υπόχρεοι αυτών, εφόσον τα ξένα πολεμικά πλοία καταπλέουν σε λιμένες κατά την διάρκεια συμμετοχής τους σε ασκήσεις. 4.Ξένα Αγήματα Η αποβίβαση ξένων αγημάτων είναι επιτρεπτή μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Για Απόδοση Τιμών Απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με εισήγηση των κατά τόπους Λιμενικών, Ναυτικών ή Αεροπορικών Αρχών, μέσω του ΑΔΦ, οι οποίες ευρίσκονται σε υπηρεσιακή επαφή με τις ενδιαφερόμενες ξένες Αρχές. Η παραμονή των ξένων αγημάτων στην ξηρά ποτέ δεν μπορεί να παρατεθεί μετά την δύση του ήλιου. 2)Για Ασκήσεις Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος να εγκρίνει είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής διαδικασίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Άρθρο 33 1. Η τήρηση της τάξεως κατά τις εκλογές ανήκει στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η τήρηση της τάξης στους τόπους της ψηφοφορίας και γύρω από αυτούς ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή και ασκείται δια της φρουράς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ορίζεται παρακάτω. Άρθρο 34 1.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ορίζει Ανωτάτους και Ανωτέρους Στρατιωτικούς Επόπτες κατά εκλογικές περιφέρειες και νομό. από ανωτάτους ή ανωτέρους Αξιωματικούς. Σ αυτούς διατίθεται δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων ή και της Ελληνικής Αστυνομίας, για κάλυψη αναγκών φρούρησης των εκλογικών τμημάτων και τήρησης της τάξεως στους τόπους της ψηφοφορίας και γύρω από αυτούς. 2.Οι ανώτατοι και ανώτεροι Στρατιωτικοί Επόπτες σε συνεννόηση μέ τις κατά τόπους Στρατιωτικές Αρχές και σε συνεργασία με τις όμοιες (Αρχές) της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδουν τις απαραίτητες οδηγίες και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εκτέλεση της αποστολής που τους έχει ανατεθεί, διαθέτοντας τις δυνάμεις που διοικούν στους Στρατιωτικούς Επόπτες. Σε περίπτωση που οι δυνάμεις αυτές δεν επαρκούν, αναφέρονται στην Προϊσταμένη Αρχή που εδρεύει στην εκλογική περιφέρεια. 3.Ανάλογα με την σπουδαιότητα των εκλογικών τμημάτων οι ανώτεροι στρατιωτικοί επόπτες ορίζουν τους Στρατιωτικούς Επόπτες καθώς και τη δύναμη που διατίθεται σ αυτούς, σύμφωνα με τις αιτήσεις της Εφορευτικής Επιτροπής. Άρθρο 35 1.Οι Στρατιωτικοί Επόπτες: 1)Κατανέμουν τη δύναμη και τους βαθμοφόρους που τους έχουν διατεθεί κατά εκλογικά τμήματα, τηρώντας σε επιφυλακή την δύναμη που εναπομένει. 2)Κατά την ημέρα των εκλογών επιβλέπουν την τάξη, εντός των εκλογικών τμημάτων και γύρω από αυτά, σύμφωνα με τις εντολές των Εφορευτικών Επιτροπών και τις οδηγίες των Ανωτέρων Στρατιωτικών Εποπτών. 3)Συνεργάζονται με τα υπάρχοντα στην ίδια περιφέρεια τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον υπάρχει ανάγκη, για την τήρηση της τάξεως στους χώρους ευθύνης τους. 4)Απαγορεύουν την παρουσία στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω από αυτόν κάθε ενόπλου δυνάμεως, εκτός αυτών που έχουν κληθεί από την Εφορευτική Επιτροπή καθώς και των Τακτικών περιπόλων. 5)Επίσης απαγορεύουν την προσέλευση στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω από αυτόν κάθε εκλογέα ή πολίτη ή στρατιωτικού που φέρει όπλα ή οποιοδήποτε όργανο κατάλληλο για επίθεση. 2.Στην περίπτωση κατά την οποία οι διοριζόμενοι Στρατιωτικοί Επόπτες είναι κατώτεροι κατά βαθμό από τους κατά τόπους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, τα καθήκοντα των εποπτών αναλαμβάνουν οι αξιωματικοί της ΕλληνικήςΑστυνομίας, οι οποίοι ζητούν από τους Στρατιωτικούς Επόπτες την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας με την αναγκαία δύναμη. Στην περίπτωση αυτή οι Στρατιωτικοί Επόπτες περιορίζονται στην διοίκηση του στρατιωτικού τμήματος. 3.Η υπηρεσία των Στρατιωτικών Εποπτών αρχίζει την προηγούμενη ημέρα των εκλογών και λήγει μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και την αποχώρηση των Εφορευτικών Επιτροπών. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να παραταθεί μετά από έγκριση των ανωτέρω Στρατιωτικών Εποπτών. Άρθρο 36 Οι Ανώτατοι και Ανώτεροι Στρατιωτικοί Επόπτες ευρίσκονται σέ επικοινωνία με τις αρμόδιες Πολιτικές Αρχές για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή της υπηρεσίας τους. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο Αναφορά Αρχιφύλακα από την ......... .......: ..μέχρι την.................... 1.Επιθεώρηση του Φυλακίου: (Αναγράφονται η ώρα και οι βαθμοί αυτών που έκαναν την επιθεώρηση). 2.Έφοδοι : (Αναγράφονται το είδος και η ώρα εφόδου). 3.Περιπολίες: (Σημειώνονται η ώρα της εξόδου και επανόδου τους). 4.Συλλήψεις : Σημειώνονται τα ονόματα, τα επώνυμα και τα επαγγέλματα των συλληφθέντων και οι λόγοι συλλήψεως καθενός) Παράδοση συλληφθέντων (που παραδόθηκε ο καθένας). 5.Κατάσταση Φυλακίου: (Λεπτομερής καταγραφή των ειδών που υπάρχουν στο Φυλάκιο, σε ποιά κατάσταση ευρίσκονται κατά την αλλαγή της φυλακής, σημείωση ελλειπόντων ή φθαρέντων ειδών). 6.Ποινές : (Όσες επιβλήθηκαν κατά το διάστημα 24 ωρών και από ποιόν). 7.Συμβάντα κατά την διάρκεια της φυλακής: (Σημειώνεται ο τόπος αυτών). . Ο Αρχιφύλακας (Ονοματεπώνυμο, βαθμός και Μονάδα). (Υπογραφή) Σημειώσεις: 1)Η ταυτότητα της Μονάδας 2)Το Φυλάκιο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9ο 1) 2)Αναφορά αυτού που Εφοδεύει 1.Ημερομηνία και ώρα της ενάρξεως της εφόδου. 2.Πρώτο Φυλάκιο απ όπου αναχώρησε. 3.Φυλάκια από τα οποία αναγνωρίσθηκε. 4. Παρατηρήσεις: 1)(Πως εκτελέσθηκε η υπηρεσία και πως ενασκείται η επίβλεψη). 2)(Περίληψη, των αναφορών των αρχιφυλάκων, που έλαβε ο Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός που έλαβε ο Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός που έκανε την έφοδο). 5. Ονοματεπώνυμο, βαθμός και Όπλο ή Σώμα εφοδεύοντος Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού. 199.(Υπογραφή) Σημειώσεις: 1)Η Αρχή επ ωφελεία της οποίας έγινε η έφοδος, (β) Μονάδα ή Υπηρεσία εφοδεύοντος. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10ο Υπόδειγμα 8ο 1)(β) Αναφορά Περιπολάρχη Ι. Αρχή που υπάγεται η περίπολος : 6 3. Δύναμη Περιπόλου : (γ) 3.Φυλάκιο ή Στρατώνας απ όπου εξήλθε και ώρα εξόδου. 4.Δρομολόγιο που ακολουθήθηκε. 5.Φυλάκια από τα οποία αναγνωρίσθηκε (αναφέρονται τα φυλάκια και πατατητήσεις επί της υπηρεσίας των φυλακίων τούτων). 6.Περίπολοι με τις οποίες συναντήθηκε και ώρα. 7.Συλλήψεις (ονοματεπώνυμο συλληφθέντων, ταυτότητα και λόγοι συλλήψεως τους). 8.Που παραδόθηκαν οι συλληφθέντες. 9.Συμβάντα και γεγονότα : /Ότι έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της περιπολίας). 10.Ώρα επανόδου. ΙΙ. Ονοματεπώνυμο, βαθμός και Όπλο ή Σώμα Περιπολάρχου. ....................................19.................................... (υπογραφή) Σημειώσεις: 1)Σημειούται η ταυτότητα της χορηγούσης την περίπολο Μονάδας. 2)Σημειούται ο Τομέας και ο διακριτικός χαρακτηρισμός της περιπόλου. 3)Σημειούται αριθμητικά η δύναμη της περιπόλου. 4)Η επ ωφελεία της οποίας ενήργησε η περίπολος (π.χ. Στρατονομική Αρχή ή Μονάδα, κ.λ.π.). ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Παραλαβής - Παραδόσεως Συλληφθέντων Στη .............(α) .............σήμερα την ...... ημέρα της εβδομάδας και ώρα ο (β) παρέδωσα προς φύλαξη στον (γ) τους εξής που τελούν υπό κράτηση: 1. 2. 3. 1)Αυτούς υποχρεούται όπως χειρισθεί κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων. Αφού συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) αντίτυπα, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Παραλαβών .... (ε) .... ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο υπογεγραμμένος ................ (ζ).................... παρέλαβα τους κρατουμένους που αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό. Ο Παραλαβών ·····...................(ζ) ......... Ο Παραδούς .... (ε) .... Σημειώσεις: 2)Αναγράφεται ο τόπος. 3)Πλήρη στοιχεία του ενεργήσαντος την σύλληψη Αστυνομικού Οργάνου ή Περιπολάρχου. 4)Πλήρη στοιχεία παραλαβόντος Αρχιφύλακος ή Αστυνομικού Οργάνου. 1)Πλήρη στοιχεία κρατουμένων, (ε) Υπογραφές. 6)Πλήρη στοιχεία του προς τον οποίο ο Αρχιφύλακας ή η Αστυνομική Αρχή παρέδωσε τους κρατουμένους και υπογραφή τούτου. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/Ι/Β Αθήνα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ » Ι Υποδοχής και Αποδόσεως Τιμών κατά τις Αφίξεις ή Επισκέψεις στις Μονάδες Ξένων Προσωπικοτήτων Ελλήνων Επισήμων και Στρατιωτικών. 1.Τμήμα Αποδόσεως Τιμών (Για την περίπτωση υποδοχής στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ»), 1)Στρατιωτική Μουσική. 2)Λόχος Αποδόσεως Τιμών των 3 Διμοιριών (30 Οπλιτών η καθεμία). 2. Δύναμη Λόχου 1)Αξιωματικοί 4 (1 Δκτής Λόχου + 3 Διμοιρίτες), β. Οπλίτες 90. Σημείωση: Η δύναμη του τμήματος θα είναι ανάλογη του τιμώμενου προσώπου όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στην πρίπτωση υποδοχής στο ΓΕΕΘΑ, το τμήμα θα είναι μικτό (και από τους 3 Κλάδους των ΕΔ). 3. Σχηματισμός Σε παράταξη επί 3 ζυγών. Διαστήματα και αποστάσεις όπως προβλέπεται από τον ΣΚ 174 - 1. Λοιπές λεπτομέρειες παρατάξεως ως συνημμένο σχεδιάγραμμα. 4.Διαδικασία Υποδοχής και Αποδόσεως Τιμών. 1)Ο υποδεχόμενος, ευρισκόμενος σε θέση πλησίον του σημείου αποβιβάσεως του τιμωμένου προσώπου εκ του οχήματος του (ως σχεδιάγραμμα), χαιρετά τον επισκέπτη (τιμώμενο πρόσωπο). Σημείωση: Η θέση αποβιβάσεως μπορεί να είναι οπουδήποτε ο χώρος διευκολύνει καλύτερα, β. Μετά τον χαιρετισμό ο υποδεχόμενος έχοντας στο δεξιό το τιμώμενο πρόσωπο, οδηγεί τούτο προς την κεφαλή του Λόχου για επιθεώρηση. 2)Ο Διοικητής του Τμήματος αποδόσεως τιμών, μόλις το τιμώμενο πρόσωπο αποβιβασθεί από το όχημα του, δίδει το παράγγελμα «ΠΡΟΣΟΧΗ». Στη συνέχεια και κατά το χρόνο που το τιμώμενο πρόσωπο κινείται προς τη θέση του τμήματος ο Δκτής τούτου δίδει το παράγγελμα «ΕΠ ΩΜΟΥΑΡΜ». Όταν το τιμώμενο προσεγγίζει στην κεφαλή του τμήματος ο Δκτής δίδει το παράγγελμα «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΑΡΜ» και αμέσως «ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΞΙΑ». 3)Οι Αξιωματικοί χαιρετούν, οι οπλίτες παρουσιάζουν όπλα και άπαντες στρέφουν την κεφαλή δεξιά και παρακολουθούν το τιμώμενο πρόσωπο. 4)Το τιμώμενο πρόσωπο ανταποδίδει το χαιρετισμό και επιθεωρεί το κινούμενο από την κεφαλή προς την ουρά. κατά μήκος του πρώτου ζυγού σε απόσταση ενός (1) βήματος από αυτόν, έχοντας τον υποδεχόμενο στο δεξιό. Όταν το τιμώμενο πρόσωπο αφιθχθεί στο ύψος της ουράς του τμήματος περατούται η επιθεώρηση και η εν γένει διαδικασία υποδοχής και αποδόσεως τιμών, οπότε το τιμώμενο πρόσωπο συνοδευόμενο από τον υποδεχόμενο κινείται προς την είσοδο του κτιρίου. Κατά την αποχώρηση του επιθεωρούντος κανένα άλλο παράγγελμα δεν αναφωνείται. 5)Όλοι οι άνδρες του τμήματος αποδόσεως τιμών, κατά τη διάρκεια της διελεύσεως του τιμωμένου προσώπου, παρακολουθούν τούτο μέχρινα διέλθει το ύψος του τρίτου παραπλεύρου ανδρός οπότε στρέφουν την κεφαλή προς τα εμπρός χωρίς άλλο παράγγελμα. 6)Η Στρατιωτική Μουσική κατά τη διάρκεια αποδόσεως τιμών παιανίζει το ανάλογο εμβατήριο (αποδόσεως τιμών). Πλέον δε τούτο κατά τη διάρκεια της επιθεωρήσεως του τμήματος η Στρατιωτική Μουσική παιανίζει (σε χαμηλό τόνο και αργό ρυθμό) και άλλο κατάλληλο εμβατήριο. Η έναρξη του εμβατηρίου αποδόσεως,τιμών θα γίνεται με την εκφώνηση, από τον διοικητή του τμήματος αποδόσεως τιμών, του παραγγέλματος «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΑΡΜ». Το εμβατήριο της επιθεωρήσεως αρχίζει ευθύς ως το τιμώμενο πρόσωπο κινηθεί προς επιθεώρηση του τμήματος και περατούται όταν το τιμώμενο πρόσωπο φθάσει στο ύψος της ουράς του τμήματος. 5.Εφόσον το τιμώμενο είναι η ΑΕ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην Παράγραφο 4 και επί πλέον: α. Η τελετή γίνεται ενώπιον της Σημαίας, β. Προ της επιθεωρήσεως του τμήματος αποδόσεως τιμών, αποδίδονται τιμές στη Σημαία, ενώ από τη Στρατιωτική Μουσική ανακρούεται το εμβατήριο της Σημαίας και ο Εθνικός Ύμνος. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ. «1» Σχεδιάγραμμα Υποδοχής - Απόδοσης Τιμών (Περίπτωση ΑΕ Προέδρου της Δημοκρατίας). «2» Σχεδιάγραμμα Υποδοχής - Απόδοσης Τιμών (Λοιπές Περιπτώσεις). Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ημερομηνία παύει η ισχύς του παλαιού Κανονισμού Πόλεων και Φρουρίων (Αυξ. αριθ. 341/1949). Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα. 1 Απριλίου 1992Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι υπουργοί ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. 9 του Ν. 660/77 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 218/77).
  • Την με αριθμ. 676/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-04-13 Κανονισμός Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/63