ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/145

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας του τακτικού προσωπικού του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην ασφάλιση του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας, υπάγεται υποχρεωτικά το τακτικό προσωπικό του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.).
2.  
  Για την αναγνώριση και την εξαγορά του χρόνου προϋπηρεσίας του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 95/1973 (Α 169), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 του Ν. 253/1976 (Α 161) και 6 του Ν. 685/77 (Α 252) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 935/79 (Α 140) και του άρθρου 14 του Ν. 1539/85.(Α 64) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 29 του Ν. 1759/88 (Α 50).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει από την πρώτη του μήνα που έπεται της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.Δ. 95/1973 (Α 169).
 • Τα άρθρα 23 παρ. 1 στοιχ. στ και 24 παρ. 1 και παρ. 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Την αριθ. πρωτ. Υ.1540/18.9.1991 (Β 754) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτριο Σιούφα).
 • Το άρθρο 14 του Π.Δ. 105/1988 (Α 46).
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥπουργείουΓεωργίας, που διατυπώθηκεστην 930/ 15.10.1991 συνεδρίαση του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε στην 44η/13.12.1991 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου.
 • Την 80/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1976/253 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/253 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/685 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/935 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1539 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/95 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/95 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία