ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση θητείας Ερανικής Επιτροπής για ανέγερση Ηρώου της Μανιάτισσας στη θέση «ΔΙΡΟΣ» Λακωνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Παρατείνουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994 τη θητεία της Ερανικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με το αρ. 583/78 (ΦΕΚ 125/78 τ. Β) Π.Δ/γμα, όπως αυτό ισχύει σήμερα, για την ανέγερση Ηρώου της Μανιάτισσας στη θέση «ΔΙΡΟΣ» Αακωνίας. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 122-126 του Αστικού Κώδικα, β) Του Ν. 5101/31. γ) Του αριθ. 583/78 (ΦΕΚ 125/78 τ. Β) Π.Δ/τος με το οποίο συγκροτήθηκε Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Ηρώου της Μανιάτισσας στη θέση «ΔΙΡΟΣ» Λακωνίας. δ) Των Π.Δ/των που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 16/83 τ. Β, 740/85 τ. Β και 43/89 τ. Β με τα οποία παρατάθηκε η θητεία και ανασυγκροτήθηκε η εν λόγω Ερανική Επιτροπή.
  • Την από 24.10.91 αίτηση της Ερανικής Επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία