ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/150

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 468/78 «περί καθορισμού ειδικοτήτων γυναικών στρατευσίμων και εθελοντριών, των φορέων παρακολουθήσεως αυτών, της κατανομής κατά κλάδον των Ε.Δ. προκειμένου περί στρατευσίμων ως και της επιστρατεύσεως τούτων» (ΦΕΚ Α 97), όπως ισχύει σήμερα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 4 του Π.Δ. 468/7^(φεκ Α 97), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 418/91 (ΦΕΚ Α 153), αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι γυναίκες τοποθετούνται, ως ακολούθως 1 Στο Στρατό Ξηράς Σε όλες τις Υπηρεσίες, Σχηματισμούς, Συγκροτήματα, Μονάδες εκστρατείας, Μονάδες εσωτερικού, Μικτές Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες όλων των Όπλων και Σωμάτων. 2 Στο Πολεμικό Ναυτικό Σε όλες τις Υπηρεσίες, πλην των Υπηρεσιών Μάχης που ως τέτοιες θεωρούνται τα πλοία γενικώς. 3 Στην Πολεμική Αεροπορία Σε όλες τις Μονάδες και Υπηρεσίες .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση που παρόντος Διατάγματος.
  • Τη διάταξη του άρθρου 11 εδ. στ του Ν. 705/77 «περί στρατεύσεως των Ελληνίδων» (ΦΕΚ Α 279).
  • Τη με αριθμό 85/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/705 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/705 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/418 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2007/468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/468 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία