ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/164

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Παράρτημα Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας, με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, που υπάγεται στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
    Η αποστολή, η συγκρότηση, η στελέχωση του ανωτέρω Παραρτήματος, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των οργάνων του, η εκπαίδευση των δοκίμων Αστυφυλάκων, τα θέματα πειθαρχίας, ηθικών αμοιβών και διοικητικής μέριμνας, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 585/1985 (Α-205), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
3.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. , Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α, β και ζ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α-49). β. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α-51).
  • Την 183/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-05-15 Ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/76
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/585 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία