ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/165

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση γενικού καταστήματος κράτησης στο Τσοτύλι του Νομού Κοζάνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο1
1.  
    Ιδρύεται γενικό κατάστημα κράτησης (φυλακή) ανδρών, το οποίο περιλαμβάνει και ιδιαίτερο τμήμα γυναικών, στο Νομό Κοζάνης, με έδρα το Τσοτύλι
2.  
    Ως προς τη λειτουργία του γενικού καταστήματος κράτησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1851/1989 «Κώδικας βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις». Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.7.1985 Τεύχος Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του 692/1977 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Προσωπικού φυλακών, Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 260/14.9.1977 Τεύχος Α).
  • Τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 1851/89 «Κώδικας βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/1989 Τεύχος Α-).
  • Την αριθ. Υ. 1660/1007556/116/0006/23.1.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/1992 Τεύχος Β).
  • Την αριθ. 100/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-05-18 Ίδρυση γενικού καταστήματος κράτησης στο Τσοτύλι του Νομού Κοζάνης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/77
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1851 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1851 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία