ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/166

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Τεχνολόγων Ορυχείων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Τμήματος στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης."
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Τεχνολόγων Ορυχείων στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κοζάνης
Άρθρο 2
1.  
 1. Με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., μετά από πρόταση της οικείας Σχολής, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής ως Προϊστάμενος του Τμήματος.
 2. Για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος απαιτείται να υπηρετούν τουλάχιστον πέντε (5) μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον στη βαθμίδα του καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή
 3. Το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, στην οποία ιδρύεται το τμήμα του άρθρου 1 του παρόντος, έχει μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος αυτού όλες τις αρμοδιότητες του, εκτός από τις αρμοδιότητες του προϊσταμένου του τμήματος
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβνερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 2, του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Α) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 παρ. 7 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α).
 • Τις από 7/9.4.1987 και 11/4.3.1991 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.).
 • Την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης για ίδρυση σ αυτό Τμήματος Τεχνολόγων Ορυχείων (αριθ. πρακτικού 1/ 6.2.1987).
 • Την αριθ. Υ. 1660/1007556/116/0006Α/23.1.1992 (ΦΕΚ 31/Β/24.1.92) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών».
 • Την αριθ. 91/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006Α 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985