ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/169

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή, Κομμώτριας και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των Κουρείων - Κομμωτηρίων και άλλες λεπτομέρειες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Κουρέας:
 2. Είναι εκείνος που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες στην παιδική και ανδρική κόμμωση αποκλειστικά, όπως ξύρισμα, κουρέματα απλά και καλλιτεχνικά με ή χωρίς απλό λούσιμο και στέγνωμα μαλλιών χωρίς όμως βαφές, κατσαρώματα (ΡΕRΜΑΝΕΝΤΕ), ισιώματα και συναφείς μ αυτές εργασίες
 3. Κουρέας - Κομμωτής:
 4. Είναι εκείνος που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες στην παιδική και ανδρική κόμμωση αποκλειστικά, όπως κουρέματα απλά και καλλιτεχνικά, απλά και ειδικά λουσίματα, βαφές, κατσαρώματα (ΡΕΡΜΑΝΕΝΤΕ), ισιώματα και όλες γενικά τις τεχνικές εργασίες στην τοποθέτηση ανδρικής τοπικής περουκίτσας (ΡΟSΤΙCΗΕ) και στην πλήρη περιποίηση αυτών
 5. Κομμώτρια - Κομμωτής:
 6. Είναι εκείνος που παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών στην παιδική, ανδρική και γυναικεία κόμμωση, όπως κουρέματα και χτενίσματα απλά και μόδας, βαφές, αποχρωματισμούς, κατσαρώματα (ΡΕΡΜΑΝΕΝΤΕ), ισιώματα, αποχρώσεις, ανταύγειες (ΜΕCΗΕ) και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες, τοποθέτηση και πλήρεις υπηρεσίες τοπικής περουκίτσας (ΡΟSΤΙCΗΕ) και περούκας
 7. Τεχνίτης - Τεχνίτρια:
 8. Περιποίησης χεριών και περιποίησης ποδιών (ΜΑΝUCURΕ - ΡΕDΙCURΕ):
 9. Είναι εκείνος που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (ΜΑΝUCURΕ) και στην περιποίηση ποδιών (ΡΕDΙCURΕ), καθώς και στην απλή αποτρίχωση με την μέθοδο αφαίρεσης χνουδιού με κερί (ΗΑLΑΟUΑ)
 10. Βοηθός Κουρέα - Κομμωτή - Κομμώτριας:
 11. Είναι εκείνος που εκτελεί βοηθητικές εργασίες ή υπεύθυνες εργασίες, αλλά πάντα υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του Κουρέα - Κομμωτή - Κομμώτριας αντίστοιχα
 12. Κομμωτής - τρια Α είναι εκείνος ο οποίος παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού και μπορεί να εποπτεύει ομάδα αδειούχων Κομμωτών - τριών, τεχνικών και βοηθών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος
 13. Μαθητευόμενοι είναι εκείνοι που εκτελούν αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες
2.  
 1. Κουρείο Ανδρών:
 2. Είναι το κατάστημα στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες από τον Κουρέα όπως αυτές ορίστηκαν στην παραγρ. 1α του Ίδιου άρθρου, β) Κουρείο - Κομμωτήριο Ανδρών:
 3. Είναι το κατάστημα στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες από τον Κουρέα - Κομμωτή, όπως αυτές ορίστηκαν στην παραγρ. 1β του Ίδιου άρθρου, καθώς και υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (ΜΑΝUCURΕ) και στην περιποίηση ποδιών (ΡΕDΙCURΕ), εφ όσον αυτές παρέχονται από ειδικευμένο τεχνίτη - τεχνίτρια.
 4. Κομμωτήριο Γυναικών:
 5. 5) Κομμωτή - Κομμώτριας.
 6. Μικτό Κομμωτήριο Ανδρών - Γυναικών:
 7. Είναι το κατάστημα εκείνο στο οποίο παρέχονται το σύνολο των υπηρεσιών στην ανδρική και γυναικεία κόμμωση, όπως αυτές ορίστηκαν στην παράγραφο 1γ του ίδιου άρθρου καθώς και υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (ΜΑΝUCURΕ) και στην περιποίηση ποδιών (ΡΕDΙCURΕ), εφ όσον αυτές παρέχονται από ειδικευμένο τεχνίτη - τεχνίτρια
 8. Κατάστημα Περιποίησης Χεριών - Ποδιών (ΜΑΝUCURΕ - ΡΕDΙCURΕ):
 9. Είναι το κατάστημα στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες από τον τεχνίτη - τεχνίτρια στην περιποίηση χεριών (ΜΑΝUCURΕ) και στην περιποίηση ποδιών (ΡΕDΙCURΕ), όπως αυτές ορίστηκαν στην παραγρ. 1δ του ίδιου άρθρου.
 10. Παιδικό Κομμωτήριο:
 11. Είναι το κατάστημα στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες στην Παιδική Κόμμωση.
 12. Στο κατάστημα αυτό εξυπηρετούνται παιδιά μέχρι 14 χρονών.
 13. Άρθρο 2 Άδειες άσκησης επαγγέλματος.
 14. Οι άδειες που χορηγούνται είναι:
 15. α) Βοηθού Κουρέα - Κομμωτή - Κομμώτριας.
 16. Κουρέα
Άρθρο 3 "Προσόντα και διαδικασία για την απόκτηση αδειών α) Για την απόκτηση οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας άδειας, απαιτούνται τα παρακάτω:"
1.  
  Βοηθού Κουρέα - Κομμωτή - Κομμώτριας: Ια) Πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 1β) Προϋπηρεσία τριών ετών για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών. Οι παραπάνω άδειες χορηγούνται αμέσως μετά την αποφοίτηση ή την συμπλήρωση της προϋπηρεσίας χωρίς εξετάσεις.
2.  
  Κουρέα: 2α) Πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 1ετής προϋπηρεσία μετά την αποφοίτηση. 2β) Προϋπηρεσία τεσσάρων ετών σαν Βοηθός για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών.
3.  
  Κουρέας - Κομμωτής: 3α) Πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών ή ισότιμο πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής και 2ετής προϋπηρεσία μετά την αποφοίτηση. 3β) Προϋπηρεσία 6 ετών σαν βοηθός για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών εκ των οποίων τα 2 σε βαφές. Τα 2 έτη προϋπηρεσίας σε βαφές, μπορούν να αντικατασταθούν με πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού τμήματος επιμόρφωσης από Δημόσιο φορέα σχετικά με τις βαφές.
4.  
  Κομμωτής - Κομμώτρια: Τα ίδια ειδικά προσόντα με την περίπτωση 3 του άρθρου αυτού με την προϋπόθεση όμως ότι η προϋπηρεσία θα είναι σε αντίστοιχο κατάστημα
5.  
  Τεχνίτης - τρια: Περιποίησης Χεριών - Ποδιών (ΜΑΝUCURΕ -ΡΕDΙCURΕ): Προϋπηρεσία 4 ετών σαν βοηθός στη συγκεκριμένη ειδικότητα για τους μη έχοντας τίτλο σπουδών και εφόσον το επιθυμούν μετά από σχετική αίτηση οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών με 1 έτος Προϋπηρεσία στην ειδικότητα Τεχνίτη - τριας περιποίησης Χεριών -Ποδιών, μετά την αποφοίτηση
6.  
  Κομμωτή - Κομμώτριας Α: Αδεια Κομμωτή - Κομμώτριας με 4 χρόνια προϋπηρεσίας στην άσκηση του επαγγέλματος με εξηρτημένη ή μη εργασία
7.  
  Η πιστοποίηση της προϋπηρεσίας γίνεται:
 1. Με αποδεικτικά του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα και β) Με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από την οικεία επιθεώρηση εργασίας ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Οικονομική Εφορία για τις περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων
8.  
  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκτός της περιπτώσεως του Βοηθού Κουρέα - Κομμωτή -Κομμώτριας
Άρθρο 4
1.  
  Εξέταση υποψηφίων α) Για την απόκτηση των αδειών που περιγράφονται στο άρθρο 2 εκτός από τα προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 3 απαιτείται και επιτυχής εξέταση, προφορική και πρακτική, στην αρμοδία Εξεταστική Επιτροπή όπως αυτή καθορίζεται παρακάτω εκτός από την περίπτωση της παραγρ. α του άρθρου 2. β) Οι άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 2 εκδίδονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες κατά Νομαρχία του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εξετάσεις διενεργούνται στις έδρες των παραπάνω Υπηρεσιών από Επιτροπή που καθορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από: 1) Τον Υγιειονολόγο Γιατρό της Δ/νσης ή του Τμήματος Υγιεινής, ή Δερματολόγο Γιατρό, ως Πρόεδρο. 2) Ένα φαρμοκοποιό της ίδιας υπηρεσίας ή άλλου κρατικού φορέα. 3) Έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Συνδικαλιστικής Καλλιτεχνικής Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών - Κουρέων - Κομμωτών Ελλάδος «ΑΣΚΟΚΚΚΕ». 4) Έναν εκπρόσωπο του αρμόδιου Συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων. 5) Έναν Διοικητικό υπάλληλο με βαθμό Β ή Α της Δ/νσης ή Τμήματος Υγιεινής, ως Γραμματέα. 6) Έναν εκπρόσωπο του οικείου Επιμελητηρίου. Η επιτροπή συνεδριάζει σε εργάσιμες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ώρες και ημέρες χωρίς καμμιά αμοιβή ή αποζημίωση των μελών της για την συμμετοχή τους σ αυτή. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα με την προϋπόθεση ότι θα παρίστανται υποχρεωτικά ο γιατρός υγιειονολόγος ή δερματολόγος και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος των συνδικαλιστικών φορέων εργαζομένων ή εργοδοτών. Σε περίπτωση κωλύματος μελών της Επιτροπής παρίστανται οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η εξεταστέα ύλη, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τις εξετάσεις.
Άρθρο 5
1.  
  Επαγγελματικά δικαιώματα των μετόχων αδειών του άρθρου 2 είναι όπως αντίστοιχα περιγράφονται στο άρθρο 1
Άρθρο 6 "Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων, Κουρείων - Κομμωτηρίων και Καταστημάτων Περιποίησης Χεριών -Ποδιών (ΜΑΝUCURΕ - ΡΕDΙCURΕ)."
1.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία των Κουρείων - Κομμωτηρίων και Καταστημάτων Περιποίησης Χεριών - Ποδιών (ΜΑΝUCURΕ - ΡΕDΙCURΕ), απαιτείται άδεια λειτουργίας χορηγούμενη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία
2.  
  Για τους Υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κουρείων - Κομμωτηρίων και Καταστημάτων Περιποίησης Χεριών - Ποδιών (ΜΑΝUCURΕ - ΡΕDΙCURΕ), θα εφαρμόζονται ο εν ισχύι Υγειονομικής Κανονισμός και οι εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3.  
  Εκτός των όσων αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους απαιτείται και η κατοχή αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας του ενδιαφερομένου προς το είδος του καταστήματος για το οποίο ζητείται ή άδεια λειτουργίας ως κατωτέρω:
 1. Για Κουρείο ανδρών απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος κουρέα
 2. Για Κουρείο - Κομμωτήριο ανδρών, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή
 3. Για Κομμωτήριο γυναικών απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή - Κομμώτριας
 4. Για Μικτό Κομμωτήριο ανδρών - γυναικών, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή - Κομμώτριας
 5. Για Κατάστημα Περιποίησης Χεριών - Ποδιών (ΜΑΝUCURΕ -ΡΕDΙCURΕ) απαιτείται άδεια απόκτησης επαγγέλματος του Τεχνίτη -Τεχνίτριας Περιποίησης Χεριών - Ποδιών (ΜΑΝUCURΕ - ΡΕDΙCURΕ)
 6. Για Παιδικό Κομμωτήριο, απαιτείται μια εκ των αδειών άσκησης επαγγέλματος που αναφέρεται στο άρθρο 2 εκτός των περιπτ. α και ε.
 7. Ο κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή - Κομμώτριας Α έχει δικαίωμα απόκτησης άδειας λειτουργίας για οποιοδήποτε είδος από τα παραπάνω καταστήματα
4.  
  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μπορεί να αποκτήσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος με την προϋπόθεση ότι θ απασχολεί προσωπικό με άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης προς το είδος του καταστήματος του οποίου ζητείται η άδεια λειτουργίας και όπως αυτή η αντιστοιχία έχει προσδιορισθεί στην προηγούμενη παράγραφο. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πέντε (5) και μέχρι 10 εργαζομένους κατόχους αδειών του άρθρου 2 θα εποπτεύει και παρέχει υπηρεσίες ένας τουλάχιστον Κομμωτής - Κομμώτρια Α. Στις επιχειρήσεις που ο ίδιος επιχειρηματίας είναι κάτοχος της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή - Κομμώτριας Α μπορεί να εποπτεύει μέχρι 15 άτομα. Από δέκα πέντε (15) και πάνω και μέχρι είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους απαιτείται και δεύτερος Κομμωτής - Κομμώτρια Α, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του εργοδότη.
Άρθρο 7
1.  
  Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές Ποινές Α. Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές Ποινές: 1) Την πειθαρχική εξουσία πάνω στους κουρείς - κομμωτές ασκεί 7μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, που εδρεύει στο οικείο Επιμελητήριο και αποτελείται: α) Από Πρωτοδίκη, σαν Πρόεδρο β) Από εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. γ) Από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου δ) Από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, ε) Από εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου. στ) Από εκπρόσωπο του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου Κουρέων - Κομμωτών. ζ) Από εκπρόσωπο του Κλαδικού Οργάνου των εργαζομένων ή του Ανώτατου Συνδικαλιστικού οργάνου και εφ όσον τα θέματα αφορούν τους εργαζομένους. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και συνεδριάζει σε εργάσιμες για τις δημόσιες Υπηρεσίες ώρες και ημέρες χωρίς καμμία αμοιβή ή αποζημίωση των μελών της για την συμμετοχή τους σ αυτή. 2) Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να προσφύγει ο οιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 3) Πειθαρχικά αδικήματα είναι: α) Κάθε παράβαση του παρόντος Π.Δ/τος και της κείμενης Νομοθεσίας. β) Κάθε βλάβη των επαγγελματικών συμφερόντων των Κουρέων -Κομμωτών - τριών και τεχνικών - τριών, Περιποίησης Χεριών - Ποδιών (ΜΑΝUCURΕ - ΡΕDΙCURΕ) που προήλθε από δόλο ή αμέλεια ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλματος. 4) Δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή χωρίς κλήση σε απολογία. 5) Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι: α) Έγγραφη επίπληξη. β) Πρόστιμο μέχρι δρχ. 200.000 που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. γ) Προσωρινή στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δ) Οριστική στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Άρθρο 8 "Κυρώσεις"
1.  
  Η εκ προθέσεως παράβαση επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος ως και συναφών υγειονομικών διατάξεων, συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 9 "Μεταβατικές Διατάξεις -Όσοι παρέχουν υπηρεσίες κατά την δημοσίευση του Π.Δ. σε καταστήματα κουρεία ή κομμωτήρια, υποχρεούνται στην απόκτηση των σχετικών αδειών ως ακολούθως:"
1.  
  - Όσοι έχουν πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ, πρέπει να έχουν καλύψει τα έτη προϋπηρεσίας που προβλέπονται από το άρθρο 3 στις αντίστοιχες περιπτώσεις με μεταβατική περίοδο για κάθε επαγγελματική άδεια, όσα και τα έτη προϋπηρεσίας που απαιτούνται για την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, εκτός της περίπτωσης Κομμωτή - Κομμώτριας Α. - Οι μη έχοντες πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ (τίτλο σπουδών) πρέπει να έχουν καλύψει τα έτη προϋπηρεσίας που προβλέπονται από το άρθρο 3 στις αντίστοιχες περιπτώσεις με μεταβατική περίοδο για κάθε επαγγελματική άδεια όσα και τα έτη προϋπηρεσίας που απαιτούνται για την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, εκτός της περίπτωσης Κομμωτή - Κομμώτριας Α. - Όσοι παρέχουν υπηρεσίες επί 10ετία στο επάγγελμα με εξηρτημένη ή μη εργασία μπορούν ν αποκτήσουν την άδεια Κομμωτή - Κομμώτριας Α με την προϋπόθεση ότι τα 2 έτη από την 10ετία θα είναι σε βαφές. Τα 2 αυτά έτη προϋπηρεσίας σε βαφές μπορούν ν αντικατασταθούν με πιστοποιητικό παρακολούθησης ταχυρρύθμου τμήματος του ΟΑΕΔ ή με την άδεια τριχοβαφών του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η μεταβατική περίοδος στην κατηγορία αυτή καθορίζεται η τριετία από την δημοσίευση του Π.Δ/τος στο ΦΕΚ. Οι παραπάνω άδειες που θα χορηγηθούν σε εφαρμογή του άρθρου αυτού χορηγούνται χωρίς εξετάσεις.
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Άρθρο 11
1.  
  Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 1566/85 ΦΕΚ 167/Α/85.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1875/90 ΦΕΚ 21 /Α/90.
 • Την αριθμ. Η.2871/30.4.1990 (ΦΕΚ 296/Β/4.5.1990) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Τις αριθμ. 196/1991, 732/1991 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εργασίας, Εμπορίου και Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/2871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/2871 1990
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1875 1990