ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/173

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΟΥ αναπληρώνει τον Προϊστάμενο αυτής σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, στην άσκηση όλων των καθηκόντων και υποχρεώσεων του. Τα ανωτέρω ισχύουν για τις ΔΟΥ που διαρθρώνονται σε 7 Τμήματα και πάνω.
Άρθρο 2
1.  
  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΟΥ εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες των κατωτέρω Τμημάτων, όπου υφίστανται: Λογιστικού, Εσόδων, Εξόδων, Δικαστικού, Φορολογίας, Κεφαλαίου, Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) και Φορολογίας Καπνού
2.  
  Για τις ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες των Τμημάτων Ι έως και Χ, Ι έως και ΙΙΙ και Ι έως και ΙV αντίστοιχα
3.  
  Επίσης ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΟΥ έχει την ευθύνη της μηχανοργανώσεως αυτής και την παρακολούθηση των μηχανογραφικών εφαρμογών
Άρθρο 3
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Π.Δ. 114/91 (Α 46) καταργείται. Στον Υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 32 του Ν. 1882/90 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α 43). β) της παραγρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1947/91 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις (Α 70). γ) του άρθρου 10 του Ν. 1989/91 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α 192).
 • Τη γνωμοδότηση αριθ. 107/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-05-26 Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/81
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1989 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/114 1991