ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/180

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή αποφάσεως 713 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Σεπτεμβρίου 1991 για την επιβολή ΕΜΒΑRGΟ στην παράδοση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Γιουγκοσλαβία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται οποιαδήποτε παράδοση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Γιουγκοσλαβία
Άρθρο 2
1.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος τιμωρούνται διά των ποινών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Αναγκαστικού Νόμου 92 της 3/10.8.67.
Άρθρο 3
1.  
  Ως παραβάτες θεωρούνται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του προαναφερθέντος Αναγκαστικού Νόμου, οι καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενοι με την τέλεση των παραπάνω απαγορευμένων πράξεων. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό καθώς και στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας. Εμπορίου - Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού χάρτη του Ο.Η.Ε., όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α- 242).
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 (ΦΕΚ Α 139) «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως».
 • Την απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών της 29.10.91 που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 169 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α της 7.11.91.
 • Την υπ αριθ. Υ. 1660/1007556/116/0006/23.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
 • Την υπ αριθ. Υ. 1687/17.2.1992 (Β 164) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας.
 • Την υπ αριθ. 182/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Εξωτερικών. Εμπορίου - Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας. Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή αποφάσεως 1021(1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ην. Εθνών. 1997/290 1997