ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/182

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά και μετατροπή Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Σύσταση θέσεως σε Κρατικό Παιδικό Σταθμό και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  α) Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Έλους Κισσάμου και Ταυρωνίτη του Ν. Χανίων που ιδρύθηκαν με το Π.Δ/γμα 221/89 (Α 103) μεταφέρονται στο Δήμο Χανίων του ίδιου Νομού με την αντίστοιχη ονομασία «ΣΤ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Χανίων» και «Ζ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Χανίων». β) Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Πυθίου και Θουρίου Ν. Έβρου που ιδρύθηκαν με τα Π.Δ/γματα 902/76 (Α 329) και Π.Δ. 266/91 (Α 100) μεταφέρονται αντίστοιχα στους Δήμους Φερρών και Διδυμοτείχου του ίδιου Νομού με την ονομασία «Γ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Φερρών» και «Γ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Φερρών» και «Γ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Διδυμοτείχου». γ) Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Σκρα και Ειδομένης του Ν. Κιλκίς που ιδρύθηκαν με τα Β.Δ. 117/70 (Α 32) και Β.Δ. 261/69 (Α 76) μεταφέρονται στο Δήμο Κιλκίς του ίδιου Νομού με την αντίστοιχη ονομασία. «Δ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Κιλκίς» και «Ε Κρατικός Παιδικός Σταθμός Κιλκίς». δ) Ο Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγναντων Ν. Άρτας και ο Β Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αμπελοκήπων Ν. Αττικής που ιδρύθηκαν με το Π.Δ. 221/89 (Α 103) μεταφέρονται αντίστοιχα στην Κοινότητα Κωστακιών Ν. Άρτας με την ονομασία «Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Κωστακιών» και στην Κοινότητα Θήρας επαρχίας Θήρας Ν. Κυκλάδων με την ονομασία «Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός θήρας». ε) Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Τζερμιάδου Ν. Λασιθίου και Εκάλης Ν. Αττικής που ιδρύθηκαν με τα Π.Δ/γματα 432/84 (Α 154) και 266/91 (Α 100) μεταφέρονται αντίστοιχα στην Κοινότητα Σκοπής Ν. Λασιθίου με την ονομασία «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Σκοπής» και στο Δήμο Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας με την ονομασία «Β Κρατικός Παιδικός Σταθμός Παραμυθιάς». στ) Ο Β Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Χαλκίδας Ν. Ευβοίας που ιδρύθηκε με το Π.Δ 248/87 (Α 110) μεταφέρεται στο Δήμο Ερέτριας του ίδιου Νομού με την ονομασία «Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Ερέτριας». ζ) Ο Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Πατησίων, ο Γ Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Ζωγράφου και ο Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Κυψέλης του Νομού Αττικής, που ιδρύθηκαν με τα Π.Δ/ γματα 160/86 (Α 61) και 221/89 (Α 103) μετατρέπονται σε Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς/ με την αντίστοιχη ονομασία «Ε Κρατικός Παιδικός Σταθμός Πατησιών», Δ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Ζωγράφου» και «Δ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Κυψέλης» και μεταφέρονται αντίστοιχα στο Δήμο Πρέβε/ας του Ν. Πρέβεζας με την ονομασία «Δ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Πρεβέζης (για την περιοχή Αγίου Θωμά)», στην Κοινότητα Πεντέλης του Ν. Αττικής, με την ονομασία «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Πεντέλης» και στο Δήμο Νεάπολης Ν. Αιτωλ/νίας με την ονομασία «Γ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Νεάπολης) για περιοχή Τριανταίικων). η) Ο Κρατικός Παιδικός Σταθμός Καλών Νερών Ν. Μαγνησίας που ιδρύθηκε με το Π.Δ/γμα 221/89 (ΦΕΚ 103Α) μεταφέρεται στο Δήμο Ν. Ιωνίας του ίδιου Νομού με την ονομασία «Γ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Νέας Ιωνίας». θ) Οι δεσμεύσεις του Γ Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Ζωγράφου Αττικής για την Πανεπιστημιούπολη και του Β Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Αμπελοκήπων Ν. Αττικής για το Γενικό Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ. Κοργιαλένειο - Μπενάκειο, που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 4 του Π.Δ. 221/89 (]03Α), καταργούνται.
Άρθρο 2
1.  
  Συνιστάται Κλάδος ΥΕ Προσωπ. Καθαριότητας - βοηθ. εργασιών με μια (1) θέση στον Γ Κρατικό Παιδικό Σταθμό Δάφνης Αττικής.
2.  
  Καταργούνται δεκατέσσερις (14) θέσεις Βρεφοκόμων του κλάδου ΤΕ Βρεφοκόμων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και μια (1) θέση του κλάδου ΥΕ προσωπικού καθαριότητας -βοηθ. εργασιών από τους αναφερόμενους στην παρ. ζ του άρθρου 1 του παρόντος Σταθμούς. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Του άρθρου 1 του Ν. 3045/54 (Α237) «Περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων κ.λπ.».
 • Του Ν.Δ 928/71 «περί καταργήσεως, συγχωνεύσεως, μετατροπής ή υπαγωγής Ιδρυμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών εις έτερα Ιδρύματα του αυτού Υπουργείου (Α 144).
 • Του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Νόμου 1431/84 (Α 46) «Ρύθμιση θεμάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας - Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 1476/84 (Α 136) «Διορισμός σε μόνιμες θέσεις κ.λπ».
 • Των άρθρων 23 και 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 (Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
 • Του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 437/85 (Α 157) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 • Την με αριθ. Υ.1660/1007556/116/0006/23.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
 • Την 175/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1954/3045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3045 1954
ΝΟΜΟΣ 1984/1431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1431 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/928 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/928 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/902 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/432 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/432 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/Δ/ΓΜΑΤΑ160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/Δ_ΓΜΑΤΑ160 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/248 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/221 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/266 1991
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/261 1969
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/117 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/117 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1995/141 1995