ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/194

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/1971 «περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών κτιρίων» και των κτιρίων στέγασης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δίκιου, του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και του Κέντρου Δικαστικών Σπουδών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Στις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/1971 «περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» υπάγονται και τα κτίρια στέγασης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και του Κέντρου Δικαστικών Σπουδών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την Υ. 1660/1007556/116/0006Α792 απόφαση του Πρωθυπουργού και του γπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (Β 31).
  • Την αριθμ. 408/19.6.91 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία