ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/197

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ Τάξης στο Δήμο Ιστιαίας του Νομού Ευβοίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Πυροσβεστικός Σταθμός Γ Τάξης στο Δήμο Ιστιαίας του Νομού Ευβοίας
2.  
    Για τη στελέχωση του Πυροσβεστικού αυτού Σταθμού συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα, κατά το άρθρο 19 του Ν. 683/1977, οι εξής οργανικές θέσεις: Μία (1) θέση Πυραγού. Τρεις (3) θέσεις Ανθυποπυραγών - Υποπυραγών. Δύο (2) θέσεις Πυρονόμων. Εννέα (9) θέσεις Αρχιπυροσβεστών. Είκοσι (20) θέσεις Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών. Μία (1) θέση Υπηρετικού Προσωπικού (Καθαρίστρια) Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Την 203/1992 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργού Οικονομικών,
  • Του άρθρου 19, παράγραφος 2, του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195). ε. Του Π.Δ. 137/1988 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). στ. Της Υ. 1660/1007556/116/0006Α/23.1.1992 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (Β 31).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-06-05 Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ Τάξης στο Δήμο Ιστιαίας του Νομού Ευβοίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/92
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006Α 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/683 1977
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/137 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία