ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/198

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Αστυνομίας"
1.  
  Οt Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) ασκούν στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας και πολιτικής κινητοποίησης και είναι άμεσα προϊστάμενα κλιμάκια των κατωτέρω Υπηρεσιών, που λειτουργούν στην περιοχή τους:.
 1. Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας, Τροχαίας και Μεταγωγών - Δικαστηρίων
 2. Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Αγορανομίας, Τουριστικής Αστυνομίας και Μεταγωγών - Δικαστηρίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 ίου Π.Λ. 95/1987 (Α 56) και της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Το εδάφ. γ της παρ. 6 του άρθρου 7 του Π.Λ. 95/1987 αντικαθίσταται, ως εξής: γ) Καθοδήγηση των υφισταμένων Υπηρεσιών ως προς τη δίωξη των πταισματικών παραβάσεων και ανάθεση άσκησης καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου σε προσωπικό της οικείας Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 1481/ 1984 .
Άρθρο 2
1.  
  Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Α. συνιστώνται και λειτουργούν οι ακόλουθες Υποδιευθύνσεις Τροχαίας, που υπάγονται, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας, στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας:.
 1. Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, με έδρα την Αθήνα και περιφέρεια εκείνη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών
 2. Υποδιεύθυνση Τροχαίας Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά και περιφέρεια εκείνη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά
 3. Υποδιεύθυνση Τροχαίας Ανατολικής Αττικής, με έδρα την Αγία Παρασκευή και περιφέρεια εκείνη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής
 4. Υποδιεύθυνση Τροχαίας Δυτικής Αττικής, με έδρα το Αιγάλεω και περιφέρεια εκείνη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
2.  
  Οι Υποδιευθύνσεις Τροχαίας ασκούν στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους τις αρμοδιότητες αστυνομίας τροχαίας και αποτελούν άμεσα προϊστάμενα κλιμάκια των Τμημάτων Τροχαίας και Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (Τ.Ο.Τ.Α.) της περιοχής τους. Εποπτεύουν, συντονίζουν, κατευθύνουν και ελέγχουν τη δράση των ανωτέρω Τμημάτων καθώς και των Αστυνομικών, Τμημάτων γενικής αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, όσον αφορά την άσκηση απ αυτά των αρμοδιοτήτων αστυνομίας τροχαίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτ. (3) του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 95/1987.
3.  
  Οι Υποδιευθύνσεις Τροχαίας διαρθρώνονται εσωτερικά σε: α. Γραφείο Γραμματείας.
 1. Γραφείο Συντονισμού
4.  
  Το Γραφείο Γραμματείας έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 77 του Π.Δ. 582/1984 (Α 208).
5.  
  Το Γραφείο Συντονισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Μελετά και εισηγείται την εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων ρύθμισης της κυκλοφορίας και επιμελείται για τον εφοδιασμό των Υπηρεσιών Τροχαίας με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα
 2. Προκαλεί χωρομετρήσεις της κυκλοφορίας και σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτών εισηγείται τον προσδιορισμό των ρευμάτων ροής των οχημάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγονται οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις και ανωμαλίες
 3. Παρακολουθεί, μελετά και αναλύει τα οδικά συμβάντα.
 4. Καταρτίζει στατιστικές και, με βάση τα συμπεράσματα αυτών, εισηγείται τη λήψη μέτρων πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων.
 5. Εισηγείται την έκδοση διαταγών στις Υπηρεσίες για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, εκπονεί σχέδια τροχονομικής αστυνόμευσης, κατευθύνει τα οχήματα τροχαίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης Αττικής και ενεργεί για το συντονισμό της τροχονομικής αστυνόμευσης του εθνικού οδικού δικτύου
6.  
  Οι διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Τροχαίας συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των διοικητών των Τμημάτων Τροχαίας και Τ.Ο.Τ.Α. της δικαιοδοσίας τους και γνωματεύουν σ εκείνες που συντάσσονται από τους διοικητές αυτών. Σε σοβαρές περιπτώσεις λήψης τροχονομικών μέτρων αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη διεύθυνση και το συντονισμό αυτών. Ευθύνονται για την κανονική λειτουργία των Υπηρεσιών, που εποπτεύουν, απέναντι στον προϊστάμενο τους διευθυντή.
7.  
  Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Π.Δ. 95/1987 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις Υποδιευθύνσεις Τροχαίας, σε περιπτώσεις λήψης τροχονομικών μέτρων.
Άρθρο 3
1.  
  Συνιστώνται και λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Αμεσης Δράσης (Τ.Α.Δ.), που υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Αττικής (Δ.Α.Δ.Α.). και έχουν ως αποστολή, εκείνη που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 75 του Π.Δ. 582/1984:.
 1. Τμήμα Αμεσης Δράσης Αθηνών, με έδρα την Αθήνα και περιφέρεια εκείνη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών
 2. Τμήμα Αμεσης Δράσης Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά και περιφέρεια εκείνη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, με εξαίρεση την περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Αργοσαρωνικού
 3. Τμήμα Αμεσης Δράσης Αγίας Παρασκευής, με έδρα την Αγία Παρασκευή και περιφέρεια εκείνη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής
 4. Τμήμα Αμεσης Δράσης Αιγάλεω, με έδρα το Αιγάλεω και περιφέρεια εκείνη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
2.  
  Τα Τμήματα Αμεσης Δράσης διαρθρώνονται εσωτερικά σε: α. Γραφείο Γραμματείας.
 1. Γραφείο Επιχειρήσεων
3.  
  Το Γραφείο Γραμματείας έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 77 του Π.Δ. 582/1984. Επίσης είναι αρμόδιο για την καταχώριση των δελτίων συμβάντων και των πράξεων επιβολής προστίμων και την τήρηση στατιστικών στοιχείων.
4.  
  Το Γραφείο Επιχειρήσεων στελεχώνεται από τους αξιωματικούς αλλαγής και το προβλεπόμενο προσωπικό και είναι αρμόδιο για την:
 1. Εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων στην περιοχή του Τμήματος και τήρηση μνημονίων των σχεδίων ενεργειών του προσωπικού που επανδρώνει τα οχήματα αυτού
 2. Μέριμνα για το συντονισμό των επιχειρήσεων και την καθοδήγηση του προσωπικού και των οχημάτων στην περιοχή του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης Αττικής, με σκοπό την αποτελεσματική διεξαγωγή των επιχειρήσεων:
 3. Επιθεώρηση και εποπτεία του προσωπικού πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αυτών και κατά την παράδοση, καθώς και την παροχή σχετικών οδηγιών
5.  
  Ο κεντρικός συντονισμός της κίνησης των οχημάτων και της δράσης των πληρωμάτων τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Κέντρου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης Αττικής
6.  
  Οι διοικητές των Τμημάτων Αμεσης Δράσης συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των άλλων τοπικών αστυνομικών αρχών στα πλαίσια άσκησης της αποστολής τους
Άρθρο 4
1.  
  Το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ελληνικού μετονομάζεται σε Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών και υπάγεται διοικητικά στην Υπηρεσία Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών
2.  
  Συνιστάται και λειτουργεί Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Γλυφίδας, με έδρα τον ομώνυμο δήμο, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής
3.  
  Το Α Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών μετονομάζεται σε Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών
4.  
  Το Β Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών μετονομάζεται σε Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αιγάλεω, με έδρα τον ομώνυμο δήμο, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
Άρθρο 5
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 95/1987 προστίθεται εδάφ. στ ως εξής: στ) Αθηνών, με έδρα την Αθήνα
2.  
  Στο άρθρο 19 του Π.Δ. 95/1987 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:«
7.  
  Το έργο των Τμημάτων Αλλοδαπών, καθώς και των Τμημάτων Ασφάλειας και των Αστυνομικών Τμημάτων γενικής αρμοδιότητας της Γ.Α.Δ.Α. σε θέματα αλλοδαπών, συντονίζεται, εποπτεύεται και ελέγχεται από την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 78 εδάφ. γ΄ του Π.Δ. 582/1984 και διαμέσου της οποίας αλληλογραφούν με τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»·.
Άρθρο 6 "Αστυκτηνίατροι"
1.  
  Οι Αστυκτηνίατροι αξιωματικοί, που υπηρετούν στην περιοχή της ΓΑΔ.Α., εκτελούν υπηρεσία στα Τμήματα Αγορανομίας και υπάγονται διοικητικά στους διοικητές αυτών. Σε περίπτωση που είναι ανώτεροι κατά βαθμό των διοικητών των Τμημάτων Αγορανομίας, υπάγονται απευθείας στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Ο αστυκτηνίατρος ανώτατος αξιωματικός υπηρετεί στο επιτελείο της Γ.Α.Δ.Α. και εκτελεί καθήκοντα της αρμοδιότητας του, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή, κατόπιν ενημερώσεως του γενικού αστυνομικού διευθυντή, σε προβλεπόμενες από το νόμο επιτροπές που χειρίζονται θέματα συναφή με την ειδικότητά του.
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής προάγεται σε Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), καθίσταται αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία, με έδρα την Αθήνα και υπάγεται εφεξής απευθείας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 342/1977 (Α 109), με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
2.  
  Η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Ε. καθορίζονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 342/1977. με την επιφύλαξη των παρ. ζ, η και θ του άρθρου 24 του Π.Δ. 582/1984.
3.  
  Η Δ.Ε.Ε. διαρθρώνεται, εσωτερικά, στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών.
 1. Τμήμα Δακτυλοσκοπίας
 2. Τμήμα Εργαστηρίων - Χημείου
 3. Τμήμα Εξερευνήσεων. e.
 4. Τμήμα Αναγνώρισης.
4.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, αλληλογραφίας, χρηματικού, υλικού και τεχνικών μέσων
5.  
  Το Τμήμα Δακτυλοσκοπίας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 39 - 44 του Π.Δ. 342/1977.
6.  
  Το Τμήμα Εργαστηρίων - Χημείου έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 48 - 54 του Π.Δ. 342/1977.
7.  
  Το Τμήμα Εξερευνήσεων έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 60 - 63 του Π.Δ. 342/1977.
8.  
  Το Τμήμα Αναγνώρισης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 45 - 47. 55 - 59 και 70 - 84 του Π.Δ. 342/1977.
9.  
  Η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αοφάλειας θεσσαλονίκης καθίσταται αυτοτελής Υπηρεσία, με έδρα τη θεσσαλονίκη, μετονομάζεται σε Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) και υπάγεται εφεξής στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. καθορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 342/1977. Η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην περιφέρεια των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Θράκης και της Μακεδονίας.
10.  
  Τα Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) και τα Συνεργεία Εγκληματολογικής Σήμανσης (Σ.Ε.Σ.), που λειτουργούν στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων, εντάσσονται διοικητικά εφεξής στο επιτελείο των αντίστοιχων Αστυνομικών Διευθύνσεων. Το Σ.Ε.Σ., που λειτουργεί στο Β Τμήμα Ασφάλειας Πειραιά, εντάσσεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά. 1· Τα Γ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Σ. ασκούν τις αρμοδιότητες, που προβλέποντα στα αρθρα 6 παρ. 1 εδάο. α - ε και ζ και 7 παο. 1 εδάφ. α - δ του Π.Δ. 342/1977. αντίστοιχα.
12.  
  Η Υ.Ε.Ε.Β.Ε. τα Γ.Ε.Ε., τα Σ.Ε.Σ., καθώς και τα Συνεργεία Σήμανσης Φυλακών (Σ.Σ.Φ.) και τα Συνεργεία (Σ.Σ.) άλλων αρχών, που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 του Π.Δ. 342/1977, αντίστοιχα που αποτελούν περιφερειακές Υπηρεσίες εγκληματολογικών ερευνών και αλληλογραφούν απευθείας με τη Δ.Ε.Ε., για θέματα της αποστολής τους με παράλληλη ενημέρωση των προϊσταμένων αυτών κλιμακίων. Υπάγονται ως προς την ειδική τους αποστολή, την εκπαίδευση και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τους. στη Δ.Ε.Ε. και λειτουργούν σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες της. Τα Γ.Ε.Ε., τα Σ.Ε.Ε. και τα Σ.Σ. της Θράκης και της Μακεδονίας υπάγονται, ως προς την ειδική τους αποστολή και την εκπαίδευση, στη Δ.Ε.Ε. διαμέσου της Υ.Ε.Ε.Β.Ε.
13.  
  Ο διευθυντής της Δ.Κ.Ε. φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου και έχει δικαιοδοσία διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης. Συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των Υποδιευθυντών της Δ.Ε.Ε. και του διευθυντού της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. και γνωματεύει σ εκείνες που συντάσσουν αυτοί. Την έκθεση ικανότητας αυτού συντάσσει ο προϊστάμενος του Κλάδου Αστυνομίας Τάξης - Ασφάλειας. Ο διευθυντής της Δ.Ε.Ε. συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των διωκτικών του εγκλήματος αρχών και άλλων συναρμοδίων Υπηρεσιών.
14.  
  Στη Δ.Ε.Ε. τοποθετούνται Υποδιευθυντές, ως βοηθοί του διευθυντή αυτής, που φέρουν το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή. Τον ίδιο βαθμό φέρει και ο διευθυντής της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. Οι Υποδιευθυντές έχουν δικαιοδοσία διευθυντού Υποδιεύθυνσης, συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των προϊσταμένων των τμημάτων της Δ,Ε.Ε. και γνωματεύουν σ εκείνες που συντάσσουν αυτοί.
15.  
  Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Δ.Ε.Ε. φέρουν το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή Αστυνόμου Α ή Αστυνόμου Β. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του τμήματος τους και έχουν δικαιοδοσία Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος.
16.  
  Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών και των Συνεργείων Εγκληματολογικής Σήμανσης φέρουν το βαθμό του Υπαστυνόμου Α ή Υπαστυνόμου Β ή Ανθυπαστυνόμου ή Αρχιφύλακα
17.  
  Οι Υπηρεσίες εγκληματολογικών ερευνών επιθεωρούνται τακτικά και έκτακτα. Έκτακτες επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται, όταν αυτό διαταχθεί ή κριθεί απαραίτητο. Οι τακτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται ως ακολούθως:.
 1. Ο διευθυντής ή ο αρμόδιος υποδιευθυντής της Δ.Ε.Ε. επιθεωρεί την Υ.Ε.Ε.Β.Ε., τα Γ.Ε.Ε. και τα Σ.Ε.Σ., μία φορά το έτος.
 2. Ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. επιθεωρεί τα Γ.Ε.Ε. και τα Σ.Ε.Σ. της περιφερείας του, μία φορά το έτος.
 3. Για τις επιθεωρήσεις συντάσσονται εκθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 1 του Π.Δ. 342/1977, που υποβάλλονται στη Δ.Ε.Ε. και κοινοποιούνται στην Υπηρεσία που επιθεωρήθηκε, καθώς και στην προϊσταμένη αυτής.
18.  
  Όπου στις διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων αναφέρονται οι όροι «Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής» ή «Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Υπηρεσιών» και «Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης» ή «Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδας», νοούνται η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και η Υποδιεύθτυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας, αντίστοιχα
Άρθρο 8 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, το προσωπικό που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, λογίζεται ότι τοποθετείται και υπηρετεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας, αντίστοιχα
Άρθρο 9 "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται:"
1.  
  Οι Διευθύνσεις Αγορανομίας, Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Α. και οι σχετικές διατάξεις, κατά το μέρος που αφορά τη λειτουργία αυτών, ως και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 και του εδαφ. ε της παρ. 6 του άρθρου 7 του Π.Δ. 95/1987 και του εδαφ. ε της παρ. 6 του άρθρου 6 του Π.Δ. 161/1988 (Α - 74).
Άρθρο 10 "Ρύθμιση λεπτομερειών"
1.  
  Λεπτομέρειες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση xat εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α, β και θ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49) και του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (Α 195). β. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Την υπ αριθ. 202 από 15.4.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/342 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/342 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/582 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/582 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/95 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/95 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». 1993/209 1993
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. 1993/328 1993
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1993/91 1993
Αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών, Πειραιώς και Δυτ. Αττικής. 1995/334 1995
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων και άλλες διατάξεις. 1995/97 1995
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014